Вхід для адміністраторів >>>

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Головна Архів новин Меценати Наші партнери Нові надходження Фотоальбом


ПРО БІБЛІОТЕКУ
ФОНДИ БІБЛІОТЕКИ
КОРИСТУВАЧАМ
НАУКОВЦЯМ
ПОСЛУГИ
ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
СТЕФАНИКОЗНАВСТВО В ПНУ
ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НАША БІБЛІОТЕКА У ЗМІ
ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Віртуальна довідка

Умови виконання запитів

Запитати


Запитання № 1047
Лілія, СЛ-41. e-mail: likatryncuk1996@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему:"Контент-аналіз як метод дослідження змісту комунікації"
Дякую!!!
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1046
Христина, СЛ-21. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему:
"Політична соціологія М.Вебера"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.51(4Г)
Г14 Гайденко, П. П.
История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренесанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – М. : Политиздат, 1991. – 367 с. – 1,60
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)

2. 66.07я73
А 86 Артемов, Г. П.
Политическая социология: Учеб.пособие. / Георгий Петрович Артемов. – М. : Логос, 2002. – 280 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
3.
Зенкин, С.
Синтетический паровоз (О статье С. Козлова "Крушение поезда. транспортная метафорика Макса Вебера"."НЛО". № 71) / С. Зенкин // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 2. – С.147-165 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Троицкий, К. Е.
Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера / К. Е. Троицкий // Вопросы философии. – 2013. – № 4. – С. 154-163. Кільк. прим. 1 (Філос)
5.
Цокур, Є. Г.
Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона / Є. Г. Цокур // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – С. 30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Чорний, А.
Порівняльний аналіз принципів політичної діяльності у концепціях Х. Арендт та М. Вебера / А. Чорний // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія [Текст]. – Ужгород, 2006. – Вип. 3. – С. 12-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
1 (Філос)
7.
Федотова, В. Г.
Православие , Вебер и новый русский капитализм / В. Г. Федотова, Ш. кросс // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С.41-52 Кільк. прим. 1 (Іст.)
8.
Сорокопуд, М.
Чисті типи політичного лідерства у теорії М.Вебера / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету [Текст]: зб. наук.праць. – Львів, 2015. – вип. 7. – С. 85 - 92. – (Філософсько-політологічні студії) Кільк. прим. 1 (Філос)
9.
Матвієнків, С. М.
Політична соціологія [Текст]: методичні рекомендації для студентів Ін-ту історії, політології і міжнародних відносин ( спец. "Політологія") / С. М. Матвієнків, В. Ю. Штерн. – Ів.-Франківськ : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2014. – 32с. кільк.прим.: 33 (Іст. – 10, МВ. – 3, КХ. – 20)
10. 60.5я73
З-38 Захарченко, В. М.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) [Текст] : навч. посібник / В. М. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с. кільк.прим.: 78 (КХ. – 66, ЗагЧЗ. – 7, Філос. – 3, Туризм. – 2)
11.
Ворнцов, А. В.
Теория капитализма Макса Вебера и ее методологическое значение / А. В. Ворнцов, И. А. громов // Социс. – 2007. – № 1. – С.140 - 150 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 60.5
В26 Вебер, М.
Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер ; пер.з нім. О. Погорілого. – К. : Основи, 1998. – 534 с. кільк.прим.: 12 (Філос. – 7, КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 1045
Ольга, Сл-21. e-mail: burdilo20@mail.ru
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підшукати літературу на тему : " Вплив соціальних мереж на формування громадської думки". Соціологія. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.5
П 78 Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж: монографія / В.Попик та ін. – К. : НБУ, 2015. – 202 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Гмирянська, К. О.
Політико-комунікаційні технології "блогерних революцій" на прикладі соціальних мереж / К. О. Гмирянська, С. І. Даниленко // Гілея. – 2012. – № 6. – С. 730-732.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
3.
Зуйковська, А. А.
Новітні комунікаційні технології і громадянська ідентичність: роль соціальних мереж у громадянському самовираженні українців / А. А. Зуйковська // Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві: колективна монографія. – К., 2014. – С. 225-257. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Макаренко, Л. П.
Сайти соціальних мереж як інструмент ведення сучасної інформаційної війни // Гілея. – 2014. – № 5. – С. 450-454. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
5.
Медведєва, О.
Використання соціальних мереж у передвиборчих кампаніях // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 95, Ч.ІI. – С. 176-178. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6.
Рябоконь, О.
Маніпуляції масовою свідомістю в політичному сегменті соціальних мереж // Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 543 - 554. кільк.прим.: 2 (Методичний. – 2)
7. 60.5
С 69 Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства: монографія / О.С.Онищенко, В.М.Горовий, В.І.Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 2013. – 250 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 60.5(4Укр)
С 69 Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства: монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 260 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
9.
Вахула, Б. Я.
Соціальні Інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспульства // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 311-319. – (Серія соціологічна) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Курбан, О.
Соціальні мережі як інструмент у галузі PR // Вісник книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 45-47. Кільк. прим. 1 (Метод. - 1)
11.
Олещук, П. М.
Вплив соціальної мережі Facebook на політичну мобілізацію // Гілея. – 2014. – № 9. – С. 336-339. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
12.
Смола, Л. Є.
Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу // Гілея. – 2011. – № 4. – С. 570 - 575. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)

Запитання № 1044
Бевський Сергій, СЛ-41. e-mail:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Фактори формування громадянського суспільства в Україні"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гурицька, М. С.
Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства / М. С. Гурицька // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 685-688.Кільк. прим. 1 (Філос.)
2.
Горпинич, О. В.
Формування громадянського суспільства в умовах трансформації українського суспільства / О. В. Горпинич // Грані. – 2006. – № 4. – С.58-62.
3. 66.3(4Укр)
Д36 Держко, І.
Формування ідеї громадянського суспільства в Україні / І. Держко. – Львів : Світ, 1999. – 56 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
4.
Лавриненко, С. О.
Національна свідомість особистості як фактор формування громадянського суспільства в Україні / С. О. Лавриненко // Гілея. – 2014. – № 11. – С. 247 - 251.
5.
Ломака, І. І.
Релігія та церква як фактор розвитку нації: вплив поліконфесійності українського суспільства на формування політичної нації / І. І. Ломака // Панорама політологічних студій: наук. вісник Рівненського держ. гуман. ун-ту. – Рівне, 2012. – вип. 9. – С. 210-217. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 74.580.050.5
О 76 Осташова, В. О.
Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні:монографія / Валерія Олександрівна Осташова. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 169 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 66.6(4Укр)
Д 36 Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / керівник проекту - М.С.Кармазіна. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 808 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 66.3(4Укр)
Г 87 Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 12 грудня 2013 р.) / упоряд. В.М.Яблонський, О.А.Корнієвський, П.Ф.Вознюк. – К. , 2014. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 66.2(4Укр)
Д 36 Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці [Текст]: аналітична доповідь / за ред. О.М.Майбороди. – К. , 2013. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 87.66
Г12 Габермас, Ю.
Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів , 2000. – 320 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Філос. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 66.3(4Укр)
П20 Патей-Братасюк, М.
Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України / М. Патей-Братасюк, Т. Довгунь. – Тернопіль , 1999. – 254 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
12. 66.0
Ф 53 Філіпчук, Г. Г.
Громадянське суспільство: освіта,етнокультура,етнополітика. – Чернівці , 2002. – 488 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1043
Маряна, ПО. e-mail:
добрий день) допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Проблеми впливу компютера на молодших школярів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Читання "комп»ютерних дітей" // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С.61-64. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
2.
Обсуждение проблемы влияния компьютерных игр на психику человека // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С.182-184. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
3.
Беловол, Е. В.
Разработка опросника для оценки степени увлеченности ролевыми компьютерными играми / Е. В. Беловол, И. В. Колотилова // Психологический журнал. – 2011. – № 6. – С. 49-58. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
4.
Буркова, В. Н.
Насильственные компьютерные игры и проблемы агрессивного поведения детей и подростков / В. Н. Буркова, М. Л. Бутовская // Вопросы психологии. – 2012. – № 1. – С. 132-140. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
5.
Войскунский, А. Е.
Развиваеться ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми? / А. Е. Войскунский // Вопросы психологии. – 2010. – № 6. – С. 133-144. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
6.
Гладун, М.
Комп»ютерна гра для дітей молодшого шкільного віку / М. Гладун // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2013. – № 1. – С. 16-25.
7.
Кивлюк, О. П.
Можливості використання комп»ютерних ігор у навчально-виховному процесі початкової школи / О. П. Кивлюк // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2007. – № 6. – С.98-103.
8.
Піроженко, Т.
Обережно: комп»ютерні ігри! / Т. Піроженко, К. Карасьова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 23-26.
9.
Ткачук, О.
Комп»ютерні ігри як засіб активізації навчання в початковій школі / О. Ткачук, З. Файчак // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 327-329.
10.
Чайка, Г. В.
Компьютерные игры как современные сказки / Г. В. Чайка // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С.65-67. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)

Запитання № 1042
Таня, ПО. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Загальні питання музичного виховання в загальноосвітній школі". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Барило, С.
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з навчального курсу «Теорія і методика музичного виховання»: спеціальності 7.010101 Дошкільна освіта, спеціалізація «Початкова освіта», «Дефектологія, логопедія». / Світлана Барило. – Ів.-Франківськ : Фоліант, 2015. – 36 с. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 10)
2. 74.200.511.3
В 61 Вовк, М. В.
Методика музичного виховання молодших школярів / Мирон Васильович. Вовк. – Ів.-Франківськ, 2007. – 264 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.268.53
К 96 Кушка, Я. С.
Методика музичного виховання дітей: навчальний посібник для вищ. навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівні акредитації у 2-х частинах, - 2-е вид. доопрацьоване. Частина 2 : Нотний додаток. Збірник пісень для школярів / Ярослав Степанович. Кушка. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 124 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3) ; Частина 1. – 216с. кільк.прим.: 6 (ХудГраф. – 6)
4. 37(091)(477.8)
Ф 82 Фрайт, І. В.
Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ - початок ХХ сторіяччя ): дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Іван Васильович Фрайт. – Ів.-Франківськ, 1998. – 177 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
5. 74.9
Г15 Галадзе, М. В.
Музичне та естетичне виховання дітей в сім»ї / М. В. Галадзе. – К. : Музична Україна, 1968. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 74.268.53
В 55 Вишпінська, Я. М.
Готуємось до професії вчителя музики (Вступ до спеціальності): навч. посібник / Ярина Маноліївна Вишпінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 112 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7. 74.268.53
В 61 Вовк, М. В.
Розвиток музично-виконавської діяльності молодших школярів: навчально-методичний посібник для вчителів музики та студентів / Мирон Васильович Вовк. – Ів.-Франківськ : ЦІТ, 2007. – 107 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.268.53
Г 93 Гумінська, О. О.
Уроки музики в загальноосвітній школі: метод.посібник / Оксана Олексіївна Гумінська. – Тернопіль : Богдан, 2007. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9. 74.268.53
О 78 Островський, В. М.
Уроки музики, 1-4 класи: посібник для вчителя / В. М. Островський, М. В. Сидір. – Тернопіль, 2008. – 60 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 74.268.53
П 27 Поплавська, Ю. О.
Методика навчання музичної грамоти в початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів та студентів і магістрів, - 3-е видання, зміцнене та доповнене. / Юлія Олександрівна. Поплавська. – Вінниця, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 3 (ХудГраф. – 3)

Запитання № 1041
Марія, ПО-34. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка знайти літературу до курсової роботи на тему:Визначення основної мети та завдань освітньої галузі "Людина і світ!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.261я73
Л 59 Лінник, О. О.
Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" [Текст]: навч. посіб. / Олена Олегівна Лінник. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2010. – 248 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
2.
Програма "Людина і світ професій" для загальноосвітніх навчальних закладів (8-9 класи) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 1. – С.43-56. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3. 87.2
Л 93 Людина і світ [Текст]: метод. поради і матеріали для підготовки абітурієнтів. – К., 1994. – 58 с. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
4. 87.2
В44 Вілков, В. Ю.
Людина і світ [Текст] / В. Ю. Вілков. – К. : Феміна, 1995. – 176 с. кільк.прим.: 5 (Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2)
5. 87.2я2
Д44 Діденко, В. Ф.
Людина і світ [Текст] : словник / В. Ф. Діденко, Л. В. Діденко, В. І. Кондрашова-Діденко. – К. : ВІРА-Р, 1998. – 88 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, КХ. – 1, Філос. – 1)
6. 87.2я72
Д44 Діденко, В. Ф.
Людина і світ [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Діденко, Л. В. Діденко, В. І. Кондрашова-Діденко. – Рек. МОН; 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2001. – 229 с. кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
7. 74.202.5
Л86 Луцан, Н. І.
"Людина і світ" в інноваційних технологіях навчання [Текст] : навч. посіб. / Надія Іванівна Луцан. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 184 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, КХ. – 1)
8. 87.216
Ю71 Юрій, М. Ф.
Людина і світ [Текст] / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 460 с.кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Філос. – 2)
9.
Сухомлинська, О.
Мета стратегії розвитку загальної середньої освіти / О. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 11 - 14. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Рибак, І. т.
Предмети освітньої галузі "Суспільствознавство" / І. та ін. Рибак // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 8. – С.42-49. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)

Запитання № 1040
Юля, ПОХМО - 30. e-mail: Levicheva97@mail.ru
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка знайти літературу до курсової на тему:Розвиток творчості учнів початкової школи у процесі виховної діяльності.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. Кільк.прим. 1 (Пед)
2.
Лобанчук, О.
Розвиток словесної творчості першокласників засобом інтегрованої художньої діяльності // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 33-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
3. 88.8
М 20 Малихіна, О. Є.
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : Автореферат дис. ...канд. психо. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Одеса, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 74.58
П 84 Процюк, В. М.
Підготовка майбутніх учителів до виховання ку молодших школярів морально-естетичних почуттів засобами народної музичної творчості : Автореферат дис. ...канд.пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. М. Процюк. – Вінниця, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Рондяк, Л.
Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читання // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Чабайовська, М.
Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання у початкових класах (на матеріалі творчості Т.Г. Шевченка) / М. Чабайовська, С. Шароварко // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 1-3. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.263
Т38 Технічна творчість молодших школярів: посібник для вчителів / за ред. Д.М. Тарнопольського. – К. : Радянська школа, 1975. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 74.261.8.укр
А21 Авраменко, О. М.
Літературна творчість учнів. – К. : Знання, 1968. – 32 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 74.200.585(4Укр)
Б 43 Бєлошицький, О. О.
Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України (20-30 рр.ХХ ст.) : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.02 - теорія та методика трудового навчання / О. О. Бєлошицький. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10.
Сигида, С. В.
Впевненість, творчість, самостійність. Мистецтво самореалізації та взаємодії молодших школярів / С. В. Сигида, І. Т. Іщук // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 35-36. – С. 46-63. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Юрченко, З. В.
Художньо-словесна творчість учнів: діалогічний контекст / З. В. Юрченко // Прикарпатський вісник НТШ: науковий журнал / гол. ред. В.М.Мойсишин. – Ів.-Франківськ, 2009. – №3(7). – С. 118-129.кільк.прим.: 6 (Науковий. – 2, ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 1)
12.
Митник, О.
Психолого-педагогічні умови розвитку дитячої творчості в навчально-виховному процесі / О. Митник, О. Кочерга // Початкова школа. – 2014. – № 11. – С. 3-6. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1039
Ірина, ПО-24. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Історія розвитку школи педагогіки України"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.03(4Укр)я73
І 90 Історія української школи і педагогіки [Текст] : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2003. – 766 с.  кільк.прим.: 22 (КХ. – 13, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, . Коледж. – 5)
2. 74.03(4Укр)
І 90 Історія української школи і педагогіки в матеріалах та документах [Текст] : навч. посібник / упоряд. О. О. Любар; за ред. В. Г. Кремня. – Рек. МОН. – Кривий Ріг : Кривбасавтоматика плюс, 2002. – 639 с.  кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.03(4Укр)
Л93 Любар, О. О.
Історія української педагогіки [Текст] / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 1999. – 358 с.  кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 2)
4. 74.03(4Укр)я73
Л93 Любар, О. О.
Історія української школи і педагогіки [Текст] : навчальний посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2006. – 447 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, Коледж. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.03(4Укр)
Л 87 Луців, В. О.
Історія українського шкільництва та освіти [Текст] / Василь Орест Луців. – Ів.-Франківськ : ЛІК, 2002. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Ярещенко, А. П.
Етнокультура та історія шкільництва в Україні / А. П. Ярещенко // Під чаром рідної землі [Текст]: посібник з українознавства. / А.П.Ярещенко. – К., 2008. – С.34-45. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7. 74.03(4Укр)
М 48 Мельничук, О. С.
Історія педагогіки України. 1 / О. С. Мельничук ; Ред. Романцевич В.К. – Кіровоград : КДПІ ім.В.К.Винниченка, 1998. – 169 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
8. 74.03(4Укр)я73
М81 Мосіяшенко, В. А.
Історія педагогіки України в особах [Текст] : навчальний посібник / В. А. Мосіяшенко. – Суми : Універс.книга, 2005. – 266 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
9. 74.03я73
П 67 Поясик, О. І.
Історія педагогіки [Текст]: навч.посібник / Оксана Іванівна Поясик. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 272 с. – ПНУ.  кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Педагог. – 3)
10. 74.03(4Укр)
Р 15 Радул, О.
Історія педагогіки України Х-ХVІІ століть: Персоналії. Навч. посіб. / Ольга. Радул. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2005. – 238 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
11.
Шарловський, А.
Школи : [історія освіти і шкільництва в Станиславівському повіті] / А. Шарловський // Станиславів і Станиславівський повіт з погляду історичного та географічно-статистичного [Текст] / А.Шарловський. – Ів.-Франківськ, 2009. – С. 138. – (Моє місто ; № 7) кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, Туризм. – 1)
12.
Килимник, С.
Історія українського шкільництва в Канаді / С. Килимник // Учительське слово. – 1956. – № 10. – С. 3-10. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1038
Марія, ПО-34. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Методи навчання грамоти в історії розвитку методики навчання української мови"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гавриленко, Т.
Україномовні підручники з навчання грамоти початку ХХ ст / Т. Гавриленко // Початкова школа. – 2011. – № 5. – С. 53-56. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Богуш, А. М.
Методика навчання дітей елементів грамоти / А. М. Богуш // Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Навч.посібник / А.Богуш. – К., 2005. – С.650-708. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
3.
Вашуленко, М.
Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою / М. Вашуленко, О. Прищепа, О. Вашуленко // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 16-20. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. 74.102.12я73
Б74 Богуш, А. М.
Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови [Текст] : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2007. – 542 с. кільк.прим.: 4 (Коледж. – 1, Педагог. – 2, КХ. – 1)
5. 74.268.1Укр
В23 Вашуленко, М. С.
Навчання грамоти в 1 класі [Текст]: посібник для вчителя / Микола Самійлович Вашуленко. – Рек. МОН. – К., 2012. – 224 с. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 10)
6. 74.268.1Укр
Д 36 Деркач, Н.
Навчання грамоти: навч.-метод. посібник / Ніна Деркач. – Тернопіль, 2003. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.268.1Укр
Л 86 Луцик, Д.
Уроки читання періоду навчання грамоти: посібник / Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак. – Дрогобич : Вимір, 1998. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.261.4
П77 Прищепа, К. С.
Навчання грамоти: (метод. пос. до Букваря авторів К. С. Прищепи, В. І.Колесніченко) / К. С. Прищепа. – К., 2002. – 143 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 47, ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 1)
9. 74.268.1Укр
Ц 40 Цепова, І. В.
Готуємось до уроків навчання грамоти (письмо), 1 клас [Текст]: посібник / І. В. Цепова. – Х. : Ранок, 2008. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
10. 74.268.1Укр
Ц 40 Цепова, І. В.
Навчання грамоти в 1 класі: уроки письма [Текст]: посібник / І. В. Цепова. – Х. : Ранок, 2007. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.102.12
Б 46 Бенера, В. Є.
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст]: навч.-метод.посібник / Валентина Єфремівна Бенера. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2014. – 384 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
12. 74.268.3(4Укр)
В18 Варзацька, Л. О.
Навчання мови та мовлення на основі тексту [Текст] : посібник для вчителів / Л. О. Варзацька. – К. : Радянська школа, 1986. – 104 с. кільк.прим.: 8 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 6)

Запитання № 1037
Марія, ПО-34. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Методи навчання грамоти в історії розвитку методики навчання української мови"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гавриленко, Т.
Україномовні підручники з навчання грамоти початку ХХ ст / Т. Гавриленко // Початкова школа. – 2011. – № 5. – С. 53-56. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Богуш, А. М.
Методика навчання дітей елементів грамоти / А. М. Богуш // Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Навч.посібник / А.Богуш. – К., 2005. – С.650-708. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
3.
Вашуленко, М.
Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою / М. Вашуленко, О. Прищепа, О. Вашуленко // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 16-20. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4. 74.102.12я73
Б74 Богуш, А. М.
Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови [Текст] : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2007. – 542 с. кільк.прим.: 4 (Коледж. – 1, Педагог. – 2, КХ. – 1)
5. 74.268.1Укр
В23 Вашуленко, М. С.
Навчання грамоти в 1 класі [Текст]: посібник для вчителя / Микола Самійлович Вашуленко. – Рек. МОН. – К., 2012. – 224 с. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 10)
6. 74.268.1Укр
Д 36 Деркач, Н.
Навчання грамоти: навч.-метод. посібник / Ніна Деркач. – Тернопіль, 2003. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.268.1Укр
Л 86 Луцик, Д.
Уроки читання періоду навчання грамоти: посібник / Д. Луцик, М. Проць, А. Савшак. – Дрогобич : Вимір, 1998. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.261.4
П77 Прищепа, К. С.
Навчання грамоти: (метод. пос. до Букваря авторів К. С. Прищепи, В. І.Колесніченко) / К. С. Прищепа. – К., 2002. – 143 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 47, ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 1)
9. 74.268.1Укр
Ц 40 Цепова, І. В.
Готуємось до уроків навчання грамоти (письмо), 1 клас [Текст]: посібник / І. В. Цепова. – Х. : Ранок, 2008. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
10. 74.268.1Укр
Ц 40 Цепова, І. В.
Навчання грамоти в 1 класі: уроки письма [Текст]: посібник / І. В. Цепова. – Х. : Ранок, 2007. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.102.12
Б 46 Бенера, В. Є.
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст]: навч.-метод.посібник / Валентина Єфремівна Бенера. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2014. – 384 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
12. 74.268.3(4Укр)
В18 Варзацька, Л. О.
Навчання мови та мовлення на основі тексту [Текст] : посібник для вчителів / Л. О. Варзацька. – К. : Радянська школа, 1986. – 104 с. кільк.прим.: 8 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 6)

Запитання № 1036
Наталія , Аспірантка МВ. e-mail:
Доброго вечора. Порадьте літературу на тему: Відносини США і РФ після 2013 р.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бойчук, О. І.
Україна в трикутнику ЄС - США - Росія / О. І. Бойчук // Світ очима молодих / Orbis terrarum oculis iuvenibus [Text]: студентсько-аспірантський науковий збірник з питань міжнародних відносин / ред.кол.: М.М.Нагорняк, П.М.Гаврилишин та ін. – Івано-Франківськ, 2015. – : Вип. 1. – С. 15-22. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, МВ. – 1)
2.
Лукас, Е.
Згубні ілюзії : [США і Росія] / Е. Лукас // Український тиждень. – 2015. – № 1-2. – С. 42. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Із вірою в поразку Росії : [що переконає США змінити позицію щодо Сирії та РФ] // Український тиждень. – 2015. – № 48. – С. 32-33. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
4.
Глазьев, С.
Последняя геополитическая партия: США начинают и проигрывают : [геополитика, Россия, США] / С. Глазьев // Международная жизнь. – 2015. – № 8. – С. 2-24. Кільк. прим. 1 (МВ)
5.
Самуйлов, С. М.
О кардинальном изменении политики США в отношении России / С. М. Самуйлов // США.КАНАДА. – 2015. – № 1 Ел. – С. 21-38. – Електронна бібліотека.
6.
Кисляк, С.
О США / С. Кисляк // Международная жизнь. – 2016. – № 7. – С. 16-17. Кільк. прим. 1 (МВ)
7.
Алексеенкова, Е. С.
Хаос и игра без правил: о современном кризисе доверия в отношениях России и Запада / Е. С. Алексеенкова // Полития. – 2015. – № 1. – С. 67-81. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8.
Рябков, С.
Российско-американские отношения после выборов: "Мы будем к новому старту готовы..." : [интервью с заместителем министра иностранных дел России С. Рябковым / вел А. Оганесян] / С. Рябков // Международная жизнь. – 2016. – № 8. – С. 6-20. Кільк. прим. 1 (МВ)
9.
Васильев, В. С.
Главный парадокс рыночной экономики, или финансовая война как новая "холодная война" / В. С. Васильев, Е. А. Роговский // США.КАНАДА. – 2015. – № 3 Ел. – С. 47-62. – Електронна бібліотека
10.
Братерский, М. В.
Россия, Китай и США в Центральной Азии / М. В. Братерский, Д. В. Суслов // США.КАНАДА. – 2015. – № 4 Ел. – С. 3-17. – Електронна бібліотека.
11.
Давыдов, А. Ю.
Проблемы и ограничения российско-американских экономических отношений / А. Ю. Давыдов // США.КАНАДА. – 2015. – № 2 Ел. – С. 3-16. – Електронна бібліотека
12.
Криволапов, О. О.
Тема России в современных дискуссиях по ПРО в США / О. О. Криволапов // США.КАНАДА. – 2015. – № 9 Ел. – С. 104-116. – Електронна бібліотека.
13.
Самуйлов, С. М.
О кардинальном изменении политики США в отношении России / С. М. Самуйлов // США.КАНАДА. – 2015. – № 1 Ел. – С. 21-38. – Електронна бібліотека
14.
Тарасов, К.
Подходы России и США в сфере нераспространения ядерного оружия / К. Тарасов // Международная жизнь. – 2016. – № 9. – С. 85-96. Кільк. прим. 1 (МВ)

Запитання № 1035
Юліана, ПОХМО - 30. e-mail: Levicheva97@mail.ru
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему:Розвиток творчості учнів початкової школи у процесі виховної діяльності.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. Кільк.прим. 1 (Пед)
2.
Лобанчук, О.
Розвиток словесної творчості першокласників засобом інтегрованої художньої діяльності / О. Лобанчук // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 33-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
3. 88.8
М 20 Малихіна, О. Є.
Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : Автореферат дис. ...канд. психо. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / О. Є. Малихіна. – Одеса, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 74.58
П 84 Процюк, В. М.
Підготовка майбутніх учителів до виховання ку молодших школярів морально-естетичних почуттів засобами народної музичної творчості : Автореферат дис. ...канд.пед. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. М. Процюк. – Вінниця, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Рондяк, Л.
Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читання / Л. Рондяк // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
6.
Чабайовська, М.
Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання у початкових класах (на матеріалі творчості Т.Г. Шевченка) / М. Чабайовська, С. Шароварко // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 1-3. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
7. 74.263
Т38 Технічна творчість молодших школярів [Текст] : посібник для вчителів / за ред. Д.М. Тарнопольського. – К. : Радянська школа, 1975. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 74.261.8.укр
А21 Авраменко, О. М.
Літературна творчість учнів [Текст] / О. М. Авраменко. – К. : Знання, 1968. – 32 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 74.200.585(4Укр)
Б 43 Бєлошицький, О. О.
Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України (20-30 рр.ХХ ст.) : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.02 - теорія та методика трудового навчання / О. О. Бєлошицький. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10.
Сигида, С. В.
Впевненість, творчість, самостійність. Мистецтво самореалізації та взаємодії молодших школярів / С. В. Сигида, І. Т. Іщук // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 35-36. – С. 46-63. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1034
Іванна, ПОХМО-30. e-mail: iviremska@mail.ru
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової на тему :Казка як засіб духовно-етичного виховання молодших школярів.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Дудник, О.
Виховні можливості казки в історичному розвитку // Гірська школа Українських Карпат:наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2014. – №11. – С. 79-83. кільк.прим.: 30 (КХ. – 26, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
2.
Дудник, О.
Виховання ціннісних орієнтирів засобом української казки // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. XL, Ч. 2. – С. 144-146. – (Педагогіка) кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Дужук, С.
Використання казки в екологічному вихованні учнів // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С.39-41. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Калин, Г.
Виховання морально-естетичних почуттів молодшого школяра засобами української народної казки / Г. Калин, Г. Бигар // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]:збірник наукових праць. – Чернівці, 2008. – Вип.405 : Педагогіка та психологія. – С. 209-213. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Котлярова, Я. В.
Використання казки у вихованні дітей молодшого шкільного віку в контексті педагогічної спадщини К.Д. Ушинського // Просвітителі українського духу матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції, з міжнародною участю приуроченої 200-літтю Т. Г. Шевченка та 190-літтю К. Д. Ушинського / уклад. Поясик О. І.,Ковальчук М. П. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 138-143. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Струннікова, Д.
В.О. Сухомлинський про вплив казки на розвиток дітей // Василь Сухомлинський - видатний педагог, гуманіст, мислитель ХХ століття [Текст]: матеріали педагогічних читань 19-20 вересня 2008 року Чернівецький нац. університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 247-252. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Дибовська, О.
Методика формування соціокультурної компетенції молодшого школяра на уроках читання (ознайомлення з казкою) // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. XLIX. – С. 171-176. – (Педагогіка) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
8.
Бекирова, А.
Казка як засіб формування громадянської культури молодших школярів // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки. – Полтава, 2006. – № 3. – С.137-142. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Прокопова, О.
Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 4. – С.24-27. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Рибцун, О.
Казка вчить добра і правди / моральне виховання // Дошкільне виховання. – 2005. – № 12. – С.16-17. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Гаврилюк, Ю. Урок-диспут за казкою А. Дімарова «Для чого людині серце» , 3 кл. // Початкова школа

Запитання № 1033
Тетяна, ПО-34. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової на тему "Типи уроків вивчення граматичного матеріалу"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.268.1Укр
Н 15 Навчання грамоти у 1 класі: посібник / упор. Ігнатова О.В. – Х. : Основа, 2005. – 128 с. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)
2. 74.102.12
Б 74 Богуш, А. М.
Перші кроки грамоти: передшкільний вік: навч.посібник / Алла Михайлівна Богуш, Н. В. Маліновська. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2013. – 424 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
3. 74.268.1
В23 Вашуленко, М. С.
Читаємо самі. Дидактичний матеріал з навчання грамоти: посібник для учнів 1 класу трирічної початкової школи / М. С. Вашуленко, В. Ф. Вашуленко. – К. : Радянська школа, 1986. – 80 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
4. 74.268.1Укр
В23 Вашуленко, М. С.
Навчання грамоти в 1 класі: посібник для вчителя / Микола Самійлович Вашуленко. – Рек. МОН. – К. : ВД "Освіта", 2012. – 224 с. кільк.прим.: 10 (Педагог. – 10)
5. 74.268.1Укр
Д 36 Деркач, Н.
Навчання грамоти: навч.-метод. посібник / Ніна Деркач. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 74.261.4
П77 Прищепа, К. С.
Навчання грамоти: (метод. пос. до Букваря авторів К. С. Прищепи, В. І.Колесніченко). – К. : Форум, 2002. – 143 с. кільк.прим.: 49 (КХ. – 47, ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 1)
7. 74.268.1Укр
Ц 40 Цепова, І. В.
Навчання грамоти в 1 класі: уроки письма: посібник. – Х., 2007. – 384 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Шкваріна, Т.
Навчання дошкільників граматичного матеріалу з англійської мови // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С.31-33. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9. 74.268.1Укр
Б 90 Будна, Н. О.
Уроки навчання грамоти.1клас [Текст]: посібник для вчителя. Частина 1 / Наталя Олександрівна Будна, Н. Я. Походжай, Н. Б. Шост ; Рек. МОН. – Тернопіль, 2009. – 256 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Педагог. – 3)
10. 74.268.1Укр
Б 90 Будна, Н. О.
Уроки навчання грамоти.1клас [Текст]: посібник для вчителя. Частина 2 / Наталя Олександрівна Будна, Н. Я. Походжай, Н. Б. Шост ; Рек. МОН. – Тернопіль, 2009. – 240 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 5)
11.
Костюченко, Л.
Урок навчання грамоти: [методика+конспект уроку] // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 21-22. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
12.
Петрищук, Є.
Урок навчання грамоти ( 1 клас ) // Початкова школа. – 2008. – № 10. – С.5-7. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13.
Простота, Л.
Урок навчання грамоти // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 33-35. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
14.
Протасова, Т.
Урок навчання грамоти у 1 класі з елементами розвивального навчання. // Початкова школа. – 2006. – № 6. – С. 37-38. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

Запитання № 1032
Діана, ПР-15. e-mail: dblazhkevytch@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи : "Українська гетьманська держава Павла Скоропадського"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Документи : [протоколи, накази, постанови, закони Української Держави П. Скоропадського] // Уряди України у ХХ ст. – К., 2001. – С. 120-132. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Ґречило, А.
Проекти герба та печатки Української Держави Павла Скоропадського / А. Ґречило // Український археографічний щорічник / ред. кол.:П.Сохань, Я.Дашкевич, О.Маврін та ін. – К., 2007. – Вип. 12 : Нова серія. – С. 99-106. – (Український археографічний збірник ; Т.15) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Заріцька, І.
Земельне законодавство української держави П.Скоропадського // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С.87-91. – історія держави і права України. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
4.
Лупандін, О. І.
Східний вектор зовнішньої політики Української Держави : [гетьманат П. Скоропадського] / О. І. Лупандін // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 45-62. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5. 63.3(4Укр)613
Г 47 Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : Всеукраїнська наукова конференція 19-20 травня 2008 р. Збірник. – К., 2008. – 320 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)61
П 24 Педич, В. П.
Гетьманат Павла Скоропадського. Українська революція 1917 - 1920 рр. / Василь Пилипович Педич. – Ів.-Франківськ, 2016. – 44 с. – 10,00
кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
7.
Любовець, О.
Уряди Української Держави П.Скоропадського // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С.3-13. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8.
Рум»янцев, В.
До проблеми легітимності Української держави гетьмана П.Скоропадського / В. Рум»янцев // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2. – С.79-88. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
9.
Табачник, Д.
Дипломатична діяльність Української Держави Гетьмана П. П. Скоропадського / Д. Табачник // Історія української дипломатії: навчальний посібник / Д.В.Табачник. – К. - Харків, 2009. – С. 125 - 218. кільк.прим.: 2 (МВ. – 1, КХ. – 1)
10.
Ковальчук, М.
Перша світова війна і Українська держава гетьмана П.Скоропадського 1918 р. // Київська старовина. – 2008. – № 2. – С.30-61. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
11.
Корновенко, С. В.
Українська держава П.Скоропадського / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт // Українська революція / С.В.Корновенко. – Вінниця, 2004. – С.94-139. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
12.
Стеценко, Н.
Українська держава часів гетьмана П.Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Історія. – 2007. – № 91-93. – С.126-129. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
13. 67.2(4Укр)
І 21 Іванова, А. Ю.
Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П.П. Скоропадського та Директорії:монографія / Анастасія Юріївна Іванова. – К., 2011. – 2

Запитання № 1031
Микола, . e-mail:
Доброгодня, допоможіть підібрати літератури до Покуття, дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Покуття // Галичина. Путівник / автор-упоряд. А.Грицеляк. – Львів, 2011. – С. 178-187.кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
2. 26.3
Н 20 Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези,стратиграфії,палеогеографії [Текст] : збірник наукових праць. – Львів, 2009. – 246 с.  кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3.
Покуття. Етнографічний опис / здійснив Оскар Кольберг ; пер. з пол. Т. Буженко. - Краків, 1882. - Т. І // Наукові записки. Інст. народозн. НАН України Івано-Франк. краєзн. музей . – Ів.-Франківськ, 2006. – Випуск 9-10. – С. 306-333. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
4. 63.5(4Укр)
І 90 Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення: матеріали наук.-теорет.конф., м.Коломия, 9 жовтня 2011 р. / наук.ред. А.Королько, Я.Ткачук. – Коломия : Вік, 2013. – 104 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.5(4Укр)
П 48 Покуття [Текст] : історико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах. 1. – Снятин, 1994. – 127 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 811.161.2’373.21
Б 61 Білінська, Л. П.
Формування мікротопонімії Покуття [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Любов Петрівна Білінська. – Ів.-Франківськ, 2012. – 262 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 81.2УКР-3
Б94 Бучко, Д. Г.
Походження назв населених пунктів Покуття / Д. Г. Бучко ; Ред. Головіна Т.О. – Львів : Вид-во Світ, 1990. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 811.161.2’373.23
В 52 Вирста, Н. Б.
Становлення та розвиток антропонії Покуття [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Наталія Богданівна Вирста. – Тернопіль, 2012. – 241 с. – Додатки.- 201 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
9. 81.2Ук-4
Г 12 Габорак, М. М.
Топонімія Покуття та деяких прилеглих територій [Текст]: етимологічний словник-довідник / Мирослав Михайлович Габорак. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 932 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 2, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Туризм. – 1, Іст. – 1, Україніка. – 1)
10. 81’286(477.84)(043.3)
Г 12 Гавадзин, О. Я.
Назви одягу, взуття, головних уборів, прикрас Покуття: структура, семантика, ареологія [Текст] : дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Оксана Ярославівна Гавадзин. – Ів.-Франківськ, 2014. – 369 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
11. 85.126
Г 56 Гнатюк, М. В.
Красою гір натхненні: Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець XIX - початок ХХI ст.) [Текст] : майстри, школи, музеї / Михайло Васильович Гнатюк, М. І. Грепиняк. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2010. – 322 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12.
Косміна, О.
Покуття : [народний одяг] / О. Косміна // Традиційне вбрання українців [Текст]. / О.Ю.Косміна. – К., 2008. – Т.2 : Полісся.Карпати. – С. 80-87. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
М75 Молинь, В. Д.
Народжене мист

Запитання № 1030
Христина, М. e-mail:
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи є в наявності книга Ростислава Шмагало «Словник митців-педагогів України та з України у світі»?
відповідь
Шмагало, Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850-1950-і рр.). - Львів: Українські технології, 2002. - 144с. Кільк. прим. 2 (Бібліограф-1, Мист. - 1)

Запитання № 1029
Наталя, Аспірантура. e-mail:
Доброго дня. Поможіть , будь ласка , з літературою на тему : "Проблема подвійного громадянства в Україні".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ладигін, С.
Конституційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / С. Ладигін // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С.25-30. Кільк. прим. 1 (Юрид)
2.
Огнівець, І. В.
Правові наслідки подвійного громадянства / І. В. Огнівець // Науковий вісник Дипломатичної академії України : Вип. 5 Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності. – К., 2001. – С. 234-242. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
3.
Толкачова, І. А.
Проблеми законодавчого регулювання подвійного громадянства в Україні / І. А. Толкачова // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 122-128. Кільк. прим. 1 (Юрид)
4.
Чомахашвілі, О.
Інститут подвійного громадянства / О. Чомахашвілі // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – С.62-64. Кільк. прим. 1 (Юрид)
5.
Малиновська, О. А.
Подвійне громадянство в контексті міграційних переміщень доби глобалізації: загроза чи закономірність? / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети [Текст]: науково-аналітичний щоквартальний збірник. – К., 2012. – № 1(22). – С. 105-112. Кільк. прим. 1 (Ек-1)
6.
Огнівець, І. В.
Подвійне громадянство в контексті сучасного міжнародного права: інституціональний вимір / І. В. Огнівець // Науковий вісник Дипломатичної академії України [Текст] / за заг. ред. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – К., 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. – С. 148-156. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
7.
Огнівець, І. В.
Подвійне громадянство у конституційному праві України / І. В. Огнівець // Науковий вісник Дипломатичної академії України : Вип. 6. Світова дипломатія: історія та сучасність. – К., 2002. – С. 226-236. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
8.
Огнівець, І. В.
Подвійне громадянство: міжнародний досвід / І. В. Огнівець // Науковий вісник Дипломатичної академії України : Вип. 4. Європа: поступ у ХХІ століття. (Історія, сучасний стан, перспективи). – К., 2000. – С. 211-217. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
9.
Чехович, С. Б.
Подвійне (множинне) громадянство: стан і проблеми нормативно-правового регулювання: [конституційне право] / С. Б. Чехович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 9. – С.38-49. Кільк. прим. 1 (Юрид.-1)
10.
Вакарчук, С.
Границы допустимого : [о необходимости ввода в Украине двойного гражданства] / С. Вакарчук // Новое время. – 2016. – № 18. – С. 6. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
11.
Ротар, Н.
Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України / Н. Ротар // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України [Текст]. – К., 2014. – № 1(69) : січень-лютий. – С. 242-271. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1028
Наталя, ПОХМО-30. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової на тему:Форми та методи роботи з обдарованими учнями.
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Апостолова Г.В.
Робота з обдарованими дітьми [Текст]// Обдарована дитина. - 2006. - 1. - С.12-17
2. Проектні технології в роботі з обдарованими дітьми [Текст]// Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. - "Плеяди", 2006. - 7-8. - С.20-27.
3. Бигич Ю.
Інтерактивні дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Іноземні мови в школах України. - Педагогічна преса, 2015. - 2. - С. 6-10.
4. Болюх О.О.
Робота з обдарованими дітьми [Текст]// Економіка в школах України. - Основа, 2014. - 10. - С. 2-5.
5. Васьківський В., Петровська І.
Система роботи з талановитими та обдарованими дітьми в умовах позашкільного закладу [Текст]// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2009. - 5. - С.80-84.
6. Дементьєва І.П.
Програма роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Обдарована дитина. - Социс, 2007. - 6. - С.7-14.
7. Кідалова Н. О.
Критичне мислення: методика розвитку (робота з обдарованими дітьми) [Текст]// Вивчаємо українську мову та літературу. - Основа, 2013. - 12. - С. 2 - 6
8. Крбут С.Ю.
Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в умовах гімназії [Текст]// Обдарована дитина. - Социс, 2012. - 10. - С. 9-13.
9. Кузьменко Л.А.
Форми і методи роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Обдарована дитина. - Социс, 2010. - 10. - С. 60-67.
10. Лепьошкіна О.В.
Позакласна робота як складова частина програми роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Обдарована дитина. - Социс, 2009. - 6. - С.40-42.
11. Макаренко С. О.
Основні напрями роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Гілея. - 2011. - 10. - С. 400-405.
12. Макаренко С. О.
Особливості навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Гілея. - 2011. - 13. - С. 495-502.
14. Матвеєва Н.О.
Майстерність учителя початкової школи у роботі з обдарованими дітьми [Текст]: навчально-методичний посібник [Текст]. - Ів.-Франківськ : НАІР, 2014. - 104 с.
15. Порох Л., Осінна Н.
Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект [Текст]// Рідна школа. - Преса України, 2011. - 3. - С. 39-42.
16. Сопіна Л.В.
Система науково-методичної роботи з обдарованими дітьми [Текст]// Обдарована дитина. - 2005. - 9. - С.5-17
17. Теличко Н.В.
Американський досвід роботи з обдарованими дітьми можна використати в Україні [Текст]// Обдарована дитина. - 2005. - 10. - С.27-35
18. Ткачук В.
Використання нових інформаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми [Текст]// Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. - Плай, 2006. - С.49-52

Запитання № 1027
Вася , МВ 51. e-mail:
Добрий вечір.

Порадьте, прошу вас, літературу на тему: Державні аналітичні центри в сфері зовнішньої політики в США.

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сенченко, М.
Аналітичні центри США та їхня роль у формуванні зовнішньої політики / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 10. – С. 3 – 6. кільк.прим.: 1 (Методичний. – 1)
2.
Макаренко, Є. А.
Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави / Є. А. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 107, Ч.І. – С. 54-65. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
3.
Рижков, М. М.
Аналітичні дослідження доктрини нового світового порядку Дж. Буша-старшого та стратегії "задіяності та розширення" Б.Клінтона / М. М. Рижков // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип.77, Ч.1. – С.6-15. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Рудюк, А. М.
Роль аналітичних інститутів у зовнішній політиці США / А. М. Рудюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2008. – Випуск 78, Частина 2. – С. 30-32. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Медушевский, Н. А.
Аналитические центры в политическом процессе : американская модель "фабрик мысли" и ее функционирование за пределами США / Н. А. Медушевский // Полития. – 2010. – № 1. – С. 118 - 132. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1026
Любомир, МВ 51. e-mail:
Прошу вас, порекомендуйте літературу на тему: Зовнішня політика Барака Обами по відношенню до України. 2009-2016 рр.

відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Годлюк, А. М.
Б. Обама: невиправдані надії? / А. М. Годлюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 102, Ч.1. – С. 189-194. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
2.
Ворожбит, О.
Послідовні перезавантаження : [як сприймали Україну в Білому домі від Буша-старшого до Обами] / О. Ворожбит // Український тиждень. – 2015. – № 12. – С. 28-29. Кільк. прим. 1 (Іст.)
4.
Пилипенко, О. А.
Новації діяльності адміністрації Барака Обами у сфері зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки / О. А. Пилипенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2010. – Випуск 94, Ч.1. – С. 158-160. Кільк. прим. 1 (МВ)
5.
Беттс, Р.
Втрачена логіка стримування. Що сьогодні можна, а чого не можна зробити за допомогою стратегії, яка забезпечила перемогу в холодній війнів : [зовнішня політика США] / Р. Беттс // Зовнішні справи. – 2013. – № 5. – С. 50-56. Кільк. прим. 1 (МВ)
6.
Дудко, І.
2011 рік у США: пошук компромісу чи системна криза: [зовнішня політика США] / І. Дудко // Політичний менеджмент. – 2011. – № 5. – С. 145-154. Кільк. прим. 1 (Іст)
7. 66.4(7СПО)
В19 Васильєва, М.
Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США [Текст]: монографія / Марія Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 176 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Головань, О. О.
Україна у безпекових стратегіях США 2014 року / О. О. Головань // Гілея. – 2014. – № 7. – С. 105-108. (Продовження у №8) Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
9.
Костров, В.
США - Україна: партнери чи союзники? / В. Костров // Віче. – 2016. – № 9-10. – С. 8-9. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
10.
Чекаленко, Л.
Україна - США: дилеми стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 19-21.Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
11.
Журавлёва, В. Ю.
Санкции США в отношении России: "умная сила" Обамы в действии / В. Ю. Журавлёва // США.КАНАДА. – 2015. – № 4 Ел. – С. 53-63. – Електронна бібліотека.
12.
Армія без генералів : [про стосунки між президентом США Бараком Обамою і конгресменами-демократами] // Український тиждень. – 2015. – № 1-2. – С. 36-37. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 1025
Наталія, МВ. e-mail:
Надайте, буд ь ласка, літературу з теми : Зовнішня політика Дж. Буша молодшого щодо РФ та України.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Аничкина, Т. Б.
Рекомендации экспертов относительно новой внешней политики США. - Рец. на кн.: Мировое лидерство: американская стратегия после доктрины Буша/ под ред. П.Лефлера и У.Легроу. - Нью-Йорк, 2008. - 303 с. / Т. Б. Аничкина // США.КАНАДА. – 2009. – № 5. – С.99-106. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
2.
Брагин, М.
В.Путин - Дж. Буш."Сыграть в одну и ту же игру" // Международная жизнь. – 2007. – № 7-8. – С.3-16. Кільк. прим. 1 (МВ.-1)
3. 66.4(0)
О 35 Овчинникова, О. Г.
Путин, Блэр, Буш: биографии и аналогии / О. Г. Овчинникова, К. Е. Халин. – М., 2004. – 288 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
4.
Ворожбит, О.
Послідовні перезавантаження : [як сприймали Україну в Білому домі від Буша-старшого до Обами] // Український тиждень. – 2015. – № 12. – С. 28-29. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
Гвоздков, С. Ю.
Еволюція підходу адміністрацій Дж. У. Буша до проблеми російської демократії // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 124-128.Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
6.
Грэм, Т.
Томас Грэм: Союзники, друзья или партнёры : [интервью с бывшим главным советником президента США Дж. Буша-младшего по вопросам политики в отношении России Т. Грэмом / вел А. Шитов] // Эхо планеты. – 2012. – № 9. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
7.
Ладний, Ю. А.
Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України [Текст] / за заг. ред. Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із ХХI століття. – С. 198-203. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Рижков, М. М.
Аналітична оцінка зовнішньої політики Д.ж. Буша-молодшого / М. М. Рижков, Д. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2008. – Випуск 78, Частина 2. – С. 16-23. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Рогов, С. М.
Вторая администрация Джорджа Буша-младшего (окончание) // США.КАНАДА. – 2006. – № 3. – С.3-33 Кільк. прим. 1 (Іст-1)
10.
Худолій, А.
Риторика та нова зовнішньополітична доктрина президента США Дж. Буша після подій 11 вересня 2001 року // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї [Текст]. – К., 2008. – Спецвипуск : Політичний менеджмент. – С. 206-215. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Шенин, С. Ю.
Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. // США.КАНАДА. – 2013. – № 5. – С. 59-72. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
12.
Щербак, Ю.
Трагедія Буша : [про підсумки правління Дж. Буша-молодшого] // Україна в зоні турбулентності: демони минулого і тривоги ХХI століття [Текст]: роздуми. Порівняння. Передбачення.Статті. Виступи: 2003-2010 рр. / Ю.М.Щербак ; післям. М.Слабошпицького. – К., 2010. – С. 284-292. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)

Запитання № 1024
Василь, МВ 51. e-mail:
Добрий день.
Підкажіть , будь ласка, чи є в наявності книга Пйотр Вандич "Ціна свободи"?
а також
Ларі Вульф "Винайдення Східної Європи"?
відповідь
Таких видань немає у фондах нашої бібліотеки, можемо запропонувати хіба:
1.
Вандич, П.
Примхлива Кліо в польському контексті: [Історія Польщі] / П. Вандич // Сучасність. – 2008. – № 1-2. – С.27-32.

Запитання № 1023
Оля, МВ 51. e-mail:
Добрий вечір.
Попрошу у вас літературу на тему : Російське лобі в Україні в 2014-2016 рр.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також спробуйте уточнити, або переформулювати запитання.
1.
Казанський, Д.
Кремлівський блок : [про те, над чим працює проросійське лобі в Україні сьогодні] / Д. Казанський // Український тиждень. – 2015. – № 11. – С. 30. Кільк. прим. 1 (Іст.)

2.
Казанський, Д.
Російські праві під маскою українських лівих : [політичні партії] / Д. Казанський // Український тиждень. – 2015. – № 13. – С. 24-25. Кільк. прим. 1 (Іст.)
3.
Лукас, Е.
Чому російські турботи не наша проблема? : [про різні типи російської загрози] / Е. Лукас // Український тиждень. – 2015. – № 30. – С. 35. Кільк. прим. 1 (Іст.)
4.
Рафальський, І. О.
Російські інтеграційні проекти та їх вплив на українське національне самовизначення / І. О. Рафальський // Гілея. – 2015. – № 6. – С. 367-373. Кільк. прим. 1 (Філос.)
5.
Чекаленко, Л.
Українсько-російські відносини: чи можлива співпраця із загарбником? / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 12-15. Кільк. прим. 1 (МВ.)
6. 66.4(4Рос)
Т 48 Ткаченко, В. М.
Росія: ідентичність агресора [Текст]: монографія / Василь Миколайович Ткаченко. – К. : Академія, 2016. – 256 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
7.
Аржаковський, А.
Замаскована агресія Росії в Україні / А. Аржаковський // Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи [Текст] / А.Аржаковський. – Х., 2015. – С. 203-208. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Євген Марчук: "Росія була і буде надалі своєрідним викликом для України" : [про зустріч з Євгеном Марчуком у Дипломатичній академії при МЗС України] // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 10-11. Кільк. прим. 1 (МВ.)
9.
Лавренов, Д. А.
Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості / Д. А. Лавренов // Гілея. – 2015. – № 3. – С. 358-361. Кільк. прим. 1 (Філос.)

Запитання № 1022
Оля, МВ 51. e-mail:
Добрий вечір.
Попрошу у вас літературу на тему : Російське лобі в Україні в 2014-2016 рр.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також спробуйте уточнити, або переформулювати запитання.
1.
Казанський, Д.
Кремлівський блок : [про те, над чим працює проросійське лобі в Україні сьогодні] / Д. Казанський // Український тиждень. – 2015. – № 11. – С. 30. Кільк. прим. 1 (Іст.)

2.
Казанський, Д.
Російські праві під маскою українських лівих : [політичні партії] / Д. Казанський // Український тиждень. – 2015. – № 13. – С. 24-25. Кільк. прим. 1 (Іст.)
3.
Лукас, Е.
Чому російські турботи не наша проблема? : [про різні типи російської загрози] / Е. Лукас // Український тиждень. – 2015. – № 30. – С. 35. Кільк. прим. 1 (Іст.)
4.
Рафальський, І. О.
Російські інтеграційні проекти та їх вплив на українське національне самовизначення / І. О. Рафальський // Гілея. – 2015. – № 6. – С. 367-373. Кільк. прим. 1 (Філос.)
5.
Чекаленко, Л.
Українсько-російські відносини: чи можлива співпраця із загарбником? / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 12-15. Кільк. прим. 1 (МВ.)
6. 66.4(4Рос)
Т 48 Ткаченко, В. М.
Росія: ідентичність агресора [Текст]: монографія / Василь Миколайович Ткаченко. – К. : Академія, 2016. – 256 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
7.
Аржаковський, А.
Замаскована агресія Росії в Україні / А. Аржаковський // Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи [Текст] / А.Аржаковський. – Х., 2015. – С. 203-208. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Євген Марчук: "Росія була і буде надалі своєрідним викликом для України" : [про зустріч з Євгеном Марчуком у Дипломатичній академії при МЗС України] // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 10-11. Кільк. прим. 1 (МВ.)
9.
Лавренов, Д. А.
Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості / Д. А. Лавренов // Гілея. – 2015. – № 3. – С. 358-361. Кільк. прим. 1 (Філос.)

Запитання № 1021
Оля, МВ 51. e-mail:
Добрий вечір, напишіть, будь ласка, літературу на тему:"Роль дипломатичних представників США в підтримці демократії та розвитку економіки в Україні"

Спасибі.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Україна та США // Нова влада: виклики модернізації [Текст] / ред. кол.: Бураковський І. - гол. ред.; Бистрицький Є.,Коліушко І.,Сушко О. – К., 2011. – С. 148-150.
2.
Батлер, У.
Деякі роздуми щодо звернення віце-президента США Байдена до Верховної Ради України 8 грудня 2015 року / У. Батлер // Віче. – 2016. – № 1-2. – С. 17-18. Кільк. прим. 1 (Іст.)
3.
Гладенко, В. М.
Україно-американські відносини в контексті євроатлантичної інтеграції / В. М. Гладенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 107, Ч.ІІ. – С. 72-77. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4.
Головань, О. О.
Україна у безпекових стратегіях США 2014 року / О. О. Головань // Гілея. – 2014. – № 7. – С. 105-108. Кільк. прим. 1 (Філос.)
5.
Желіховський, С.
Американські конгресмени на захисті української політики / С. Желіховський // Зовнішні справи. – 2015. – № 3. – С. 14-17. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6.
Рижков, М. М.
Аналіз практичних засобів впливу США на механізм прийняття внутрішньополітичних рішень в Україні / М. М. Рижков, І. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2008. – Випуск 78, Частина 2. – С. 33-38. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Саламатін, Р. О.
Особливості політичного співробітництва України та США у 1995-2000 рр. / Р. О. Саламатін // Наука Релігія Суспільство. – 2005. – № 3. – С.124-131. Кільк. прим. 1 (Філос.)
8.
Чекаленко, Л.
Україна - США: дилеми стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 19-21. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Вергун, В. А.
Економічна дипломатія США: суть та особливості / В. А. Вергун // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип.86, Ч.1. – С. 173-179. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10.
Васильєва, М. О.
Зарубіжна допомога уряду США Україні: мотивація і результати / М. О. Васильєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 107, Ч.ІІ. – С. 10-20. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11. 66.4(0)
К 12 Каґан, Р.
Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку [Текст] / Роберт Каґан. – Львів, 2004. – 135 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
12.
Остап»як, В. І.
США і партнерство України з ЄС / В. І. Остап»як // Гілея. – 2015. – № 2. – С. 346-348. Кільк. прим. 1 (Філос.)
13.
Чекаленко, Л. Д.
Україна - США: від проектів до реалій / Л. Д. Чекаленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 107, Ч.І. – С. 103-112. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
14.
Шергін, С.
Україна, США і ЄС: криза дипломатії доби глобалізації / С. Шергін // Зовнішні справи. – 2015. – № 1. – С. 22-27. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
15.
Алхименков, М. А.
Дипломатия США и украинский кризис /

Запитання № 1020
Роксолана, ПОХМО -40. e-mail:
Доброго вечора! Чи не могли б ви допомогти підібрати літератури для курсової роботи, на тему: "Формування естетичних цінностей молодших школярів засобами інтегрованого навчання". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах [Текст] / А. Б. Щербо ; ред. І. А. Потьомкін. – К. : Радянська школа, 1969. – 234 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1)

2. 87.8
Г65 Гончаренко, М. В.
Проблеми естетичного виховання [Текст] / М. В. Гончаренко. – К. : Мистецтво, 1976. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Бабаніна, І.
Урок-подорож з математики та трудового навчання з елементами гри / І. Бабаніна // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 28-30. Кільк.прим. 1 (Пед)
4.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. Кільк.прим. 1 (Пед)
5.
Гугля, Н. П.
Творчі тестові завдання на інткгрованій основі для учнів 3-4-х класів / Н. П. Гугля // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 6. – С. 23-30. Кільк.прим. 1 (Пед)
6.
Лобанчук, О.
Розвиток словесної творчості першокласників засобом інтегрованої художньої діяльності / О. Лобанчук // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 33-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
7.
Логвинчук, С. М.
Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодших школярів / С. М. Логвинчук // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 26. – С. 2-5. Кільк.прим. 1 (Пед)
8.
Хлєбнікова, Л.
Формування художньо-естетичної компетентності учнів засобами синтетичних мистецтв у процесі інтегрованої мистецткої освіти / Л. Хлєбнікова // Початкова школа. – 2009. – № 6. – С.39-45. Кільк.прим. 1 (Пед)
9.
Бурковецька, Т. В.
Симетрія як засіб силуетної форми. Малювання метеликів: [інтегрований урок образотворчого мистецтва, природознавства та розвитку мовлення в 4-му класі] / Т. В. Бурковецька // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 34-37. Кільк.прим. 1 (Пед)
10.
Чістякова, В.
Малюємо словом літо: інтегрований урок у 2 класі / В. Чістякова // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 19-23. Кільк.прим. 1 (Пед)
11. 74.200.54
І 73 Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу [Текст] / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : ВД "Шкільний світ": Вид.Л.Галіцина, 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 74.261.4
В18 Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл [Текст] / Л. О. Варзацька ; Ред. Жупанська Л. – К. : Вид-во Юніверс, 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Оліфіренко, Г.
Інтеграція предметів інваріантної частини програми з предметами художньо-естетичного змісту / Г. Оліфіренко // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С.36-38. Кільк.прим. 1 (Пед)
14. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання [Текст] : навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К. : Вища школа, 1987. – 216 с. кільк.прим.: 20 (К

Запитання № 1019
, . e-mail:
Доброго дня) чи є вказані підручники у бібілотеці?
1.Ільків М. Металургія населення Середнього Подністров’я в епоху бронзи (до постановки проблеми) / М. Ільків // Археологічні студії / Ін-т археол. НАН України, Буковин. центр археол. дослідж. при Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: П. П. Толочко та ін.]. - Чернівці, 2010. - Вип. 4. - С. 28-38. - Бібліогр.: с. 36-38.
2.Павлищишин М. А. Етнічна історія Східних Карпат у бронзовому віці / М. А. Павлищишин, Л. І. Крушельницька // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. / Ін-т народознавства Нац. ака
відповідь
У фондах нашої бібліотеки є тільки:
1. 63.5(4Укр)
Е 91 Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат [Текст] : у 4-х томах. Т. 1. : Археологія та антропологія / гол. ред. С. Павлюк. – Львів, 1999. – 608 с. – 9.00
кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)
2. 63.5(4Укр)
Е 91 Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат [Текст] : у 4-х томах. Т. 2. : Археологія та антропологія / гол. ред. С. Павлюк. – Львів, 1999. – 608 с. – 9.00
кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)

Запитання № 1018
, . e-mail:
Доброго дня) чи є вказані підручники у бібілотеці?
1.Ільків М. Металургія населення Середнього Подністров’я в епоху бронзи (до постановки проблеми) / М. Ільків // Археологічні студії / Ін-т археол. НАН України, Буковин. центр археол. дослідж. при Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: П. П. Толочко та ін.]. - Чернівці, 2010. - Вип. 4. - С. 28-38. - Бібліогр.: с. 36-38.
2.Павлищишин М. А. Етнічна історія Східних Карпат у бронзовому віці / М. А. Павлищишин, Л. І. Крушельницька // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4-х т. / Ін-т народознавства Нац. ака
відповідь
У фондах нашої бібліотеки є тільки:
1. 63.5(4Укр)
Е 91 Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат [Текст] : у 4-х томах. Т. 1. : Археологія та антропологія / гол. ред. С. Павлюк. – Львів, 1999. – 608 с. – 9.00
кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)
2. 63.5(4Укр)
Е 91 Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат [Текст] : у 4-х томах. Т. 2. : Археологія та антропологія / гол. ред. С. Павлюк. – Львів, 1999. – 608 с. – 9.00
кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)

Запитання № 1017
Тетяна, . e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи : "Дидактичні особливості проведення інтегрованих уроків у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Івашньова, С.
У процесі гармонійного оволодіння іноземною мовою. З досвіду проведення інтегрованих уроків у початковій школі // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – № 6. – С.48-54. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
2.
Крючек, Л. А.
Досвід розробки інтегрованих уроків // Біологія. – 2013. – № 22-24. – С. 18-25. Кільк. прим. 1 (Прир. -1)
3. 74.202.601.1
І 73 Інтегровані уроки в початковій школі / упор. О.Кондратюк. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
4. 74.202.601
І-73 Інтегровані уроки у 3-му класі [Текст] / авт. Д. В. Луцик, С. В. Курдидик, В. С. Волошанська. – Тернопіль, 2001. – 68 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
5. 74.261.4
В18 Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл / Л. О. Варзацька ; Ред. Жупанська Л. – К. , 2000. – 144 с. – кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
6.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
7.
Коваленко, Д.
Інтегровані уроки з математики та природознавства // Математика в школі. – 2009. – № 10. – С.28-34. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
8.
Свір, Т. І.
Весна-чарівниця: [інтегровані уроки у 1-2-х класах] // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 7-8. – С. 38-55. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
9. 74.202.4
Ч 37 Чекіна, О. Ю.
Інтегровані уроки у початковій школі: посібник / Олена Юріївна Чекіна. – 2-е вид. – Х. : Основа, 2008. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Бойченко, Т.
Інтегрований урок : математика та природознавство ( 3 клас ) // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С.28-31. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Бояр, Н.
Інтегрований урок у 4 класі (етика, логіка, основи здоров»я, природознавство, математика з елементами комп»ютеризації) // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С.34-36. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12. 74.261.4
В18 Варзацька, Л. О.
Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл / Л. О. Варзацька ; Ред. Жупанська Л. – К. , 2000. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
13.
Гримач, І. А.
Інтегровані уроки в початковій школі як одна із форм розвитку творчості молодшого школяра / І. А. Гримач, І. П. Гаврищенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 2-4. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Чистякова, В.
Інтегрований урок у 2 класі ( Я і Україна , Читання , Образотворче митецтво) // Початкова школа. – 2007. – № 11. – С.31-32. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
15.
Кирпичова, Н. С.
Інтегрований урок трудового навчання й економіки у 2-му класі // Економіка в школах України. – 2012. – № 6. – С. 26-29.

Запитання № 1016
Віра, . e-mail:
Доброго дня! Чи можете Ви допомогти мені підібрати літературу до теми "Культура педагогічного спілкування та її формування в процесі професійної підготовки студентів ", дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вакульчук, М. В.
Майстерність та культура педагогічного спілкування в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / М. В. Вакульчук // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 69-72.
2.
Шлімакова, І. І.
Культура інтерактивної взаємодії педагогічного спілкування в екопсихологічному контексті / І. І. Шлімакова // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С.18-24.
3. 74.202.4
К 56 Коваль, С. Б.
Розвивальне педагогічне спілкування / С. Б. Коваль ; Ред. Бойчук О. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 45 с. – 1.00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Тарашевська, О.
Комунікативна культура педагога - запорука успіху: [тренінг для педагогів] / О. Тарашевська, І. Цісар // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 28-29.
5.
Лемко, Г.
Роль соціального педагога у формуванні комунікативної культури підлітків / Г. Лемко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. XLIX. – С. 317-320. – (Педагогіка)
6.
Майстерність педагогічного спілкування // Педагогічна майстерність [Текст]. – К., 2004. – С.112-129
7.
Філоненко, М. М.
Майстерність педагогічного спілкування / М. М. Філоненко // Психологія спілкування [Текст] / М.М.Філоненко. – К., 2008. – С.151-180.
8. 74.00
К 60 Колесникова, И. А.
Коммуникативная деятельность педагога [Текст] : учеб. пособник / Ирина Аполлоновна. Колесникова ; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Академия, 2007. – 336 с. – 74,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.00
Г 94 Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – 20,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
10.
Смирнов, С. Д.
Педагогическая деятельность и педагогическое общение / С. Д. Смирнов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2011. – № 3. – С. 5-18.
11.
Опаленик, О. В.
Педагогічна комунікація як основа педагогічної майстерності / О. В. Опаленик // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: Матеріали міднар.наук.конф. – Ужгород, 2004. – С.97-101.
12.
Педагогічна комунікація : психологічні витоки та гуманістичне значення // Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / за ред. С.О.Мусатова. – К., 2008. – С.6-16.

Запитання № 1015
Тетяна, ПОМО- 30. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи : "Здоров’язберігаючі технології навчання у початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Фуріна, О.
Здоров»язберігаючі технології / О. Фуріна // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 19-21. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
3.
Нікітчина, С. О.
Здоров»язберігаючі погляди В.О.Сухомлинського на навчально-виховний процес - інтелектуальний резерв якості педагогічної діяльності / С. О. Нікітчина // Безпека життедіяльності. – 2011. – № 3. – С.27-30. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
4.
Коник, Р. В.
Впровадження здоров»язберігаючих освітніх технологій на уроках математики / Р. В. Коник // Математика в школах України. – 2014. – № 31-32. – С. 8-10. Кільк. прим. 1 (Ек. -1)
5.
Токар, О. В.
Виховний потенціал здоров»язберігаючих технологій уроку англійської мови / О. В. Токар, С. В. Рудь // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 38-41. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.-1)
6. 74.03
Ш 67 Школа сприяння здоров»ю від А до Я: перші кроки [Текст] / упор. Н.Черненко. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Будник, О.
Педагогіка здоров»язбереження в сучасній початковій школі / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат [Текст]:наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2014. – №11. – С. 30-33. кільк.прим.: 30 (КХ. – 26, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
8.
Волошанюк, В.
Формування здоров»язбережувальних технологій у початкових класах / В. Волошанюк // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 55-57. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
9.
Капінус, Н.
Впровадження здоров»язбережувальних технологій у початковій школі / Н. Капінус, О. Коваленко // Початкова школа. – 2012. – № 8. – С. 19. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
10.
Личик, С.
Використання здоров»язбережувальних технологій на уроках у 3-4 класах: [засідання клубу "Здоров»ятко"] / С. Личик, С. Крошко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 25-27. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
11.
Сливка, Л.
Організація здоров»язберігаючого середовіща молодшого школяра: теоретичні й практичні аспекти / Л. Сливка // Гірська школа Українських Карпат [Текст]:наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2014. – №11. – С. 44-47. кільк.прим.: 30 (КХ. – 26, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
12.
Сливка, Л.
Формування валеологічної культури молодших школярів засобами української етнопедагогіки / Л. Сливка // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2007. – Вип. XIII-XIV, Ч.1. – С. 194-201. – (Педагогіка) Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
13. 74.265.1
С 77 Стасенко, В. Г.
Здоров»язбережувальні технології [Текст] / Валентина Григорівна Стасенко, В. В. Волканова. – К. , 2013. – 120 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 1014
Наталія, МВ-51. e-mail:
Доброго вечора.
Надайте, будь ласка, літературу на тему: "Американсько-російські відносини 2014-2916 рр"

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Кому страшна Америка? : [чи зможуть Росія і Китай перегнати США у військовій сфері] // Український тиждень. – 2015. – № 24. – С. 32-35.
2.
Бойчук, О. І.
Україна в трикутнику ЄС - США - Росія / О. І. Бойчук // Світ очима молодих / Orbis terrarum oculis iuvenibus [Text]: студентсько-аспірантський науковий збірник з питань міжнародних відносин / ред.кол.: М.М.Нагорняк, П.М.Гаврилишин та ін. – Івано-Франківськ, 2015. – : Вип. 1. – С. 15-22.
3.
Лукас, Е.
Згубні ілюзії : [США і Росія] / Е. Лукас // Український тиждень. – 2015. – № 1-2. – С. 42.
4.
Фрідман, Д.
Чому протистоять Росія і США в Україні? / Д. Фрідман // " Ї " - незалежний культурологічний часопис [Текст]. – Львів, 2014. – Число 77 : Україна - НАТО - 20 років партнерства. – С. 132-137.
5.
Макфол, М.
Майкл Макфол: "Україна має стати нормальною нудною європейською країною" : [інтерв»ю з колишнім послом США в Росії про кризу перезавантаження між Москвою та Вашингтоном, головні загрози путінської політики для Заходу та України / вела А. Лукінова] / М. Макфол // Український тиждень. – 2015. – № 18. – С. 8-9. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
6.
Пронь, Т. М.
Зовнішньополітичні інтереси США і Росії в сучасній Азії або українська складова російського повернення на "Великий Схід" / Т. М. Пронь, С. В. Пронь // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 436-438. Кільк. прим. 1 (Філос.)
7.
Опыт территориальных мегапроектов в России и США / В. В. Батманова, А. Н. Жуков, И. В. Митрофанова, И. А. Митрофанова // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 2 Ел. – С. 23-33.
8.
Журавлёва, В. Ю.
Санкции США в отношении России: "умная сила" Обамы в действии / В. Ю. Журавлёва // США.КАНАДА. – 2015. – № 4 Ел. – С. 53-63. – Електронна бібліотека.
9.
Криволапов, О. О.
Тема России в современных дискуссиях по ПРО в США / О. О. Криволапов // США.КАНАДА. – 2015. – № 9 Ел. – С. 104-116. – Електронна бібліотека.
10.
Оганесян, А.
Кто Вы, мистер Теффт? : [о новом после США в России Джоне Теффте] / А. Оганесян // Международная жизнь. – 2014. – № 9. – С. 128-130. Кільк. прим. 1 (МВ - 1)
11.
Самуйлов, С. М.
О кардинальном изменении политики США в отношении России / С. М. Самуйлов // США.КАНАДА. – 2015. – № 1 Ел. – С. 21-38.
12.
Тарасов, К.
Подходы России и США в сфере нераспространения ядерного оружия / К. Тарасов // Международная жизнь. – 2016. – № 9. – С. 85-96. Кільк. прим. 1 (МВ - 1)

Запитання № 1013
Наталія , МВ 51. e-mail:
Доброго вечора.
Надайте, будь ласка, літературу на тему: "Україна в зовнішній політиці США".

Спасибі.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Андрущенко, С. В.
Геополітична геометрія США - ЄС - Росія - Україна / С. В. Андрущенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип.86, Ч.2. – С. 113-119. Кільк. прим. 1 (МВ. - 1)
2.
Головань, О. О.
Україна у безпекових стратегіях США 2014 року / О. О. Головань // Гілея. – 2014. – № 7. – С. 105-108. (Закінчення у № 8, С.. 380-383)
3.
Костров, В.
США - Україна: партнери чи союзники? / В. Костров // Віче. – 2016. – № 9-10. – С. 8-9. Кільк. прим. 1 (Іст.)
4.
Мотиль, О.
Олександр Мотиль: "Україна важлива для США як певна противага Росії" : [інтерв»ю з американським політологом українського походження О. Мотилем / вела О. Ворожбит] / О. Мотиль // Український тиждень. – 2015. – № 12. – С. 18-19. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
5.
Шамраєва, В. М.
Україна та США: останні тенденції у міждержавних відносинах (2005-2008 р.) / В. М. Шамраєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип.84, Ч.2. – С. 37-44. Кільк. прим. 1 (МВ. - 1)
6.
Щербак, Ю.
Україна на "шахівниці" Буша-старшого : [Україна - США] / Ю. Щербак // Україна в зоні турбулентності: демони минулого і тривоги ХХI століття [Текст]: роздуми. Порівняння. Передбачення.Статті. Виступи: 2003-2010 рр. / Ю.М.Щербак ; післям. М.Слабошпицького. – К., 2010. – С. 231-238. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
7.
Макфол, М.
Майкл Макфол: "Україна має стати нормальною нудною європейською країною" : [інтерв»ю з колишнім послом США в Росії про кризу перезавантаження між Москвою та Вашингтоном, головні загрози путінської політики для Заходу та України / вела А. Лукінова] / М. Макфол // Український тиждень. – 2015. – № 18. – С. 8-9. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
8.
Остап»як, В. І.
США і партнерство України з ЄС / В. І. Остап»як // Гілея. – 2015. – № 2. – С. 346-348. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
9.
Черцова, О. В.
Демократизаційна політика США щодо України в період глобальних міжнародно-політичних трансформацій постбіполярності / О. В. Черцова // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2011. – Випуск 102, Ч.1. – С. 270-283. Кільк. прим. 1 (МВ – 1)
10.
Подобінська, Т.
Україна та США: основні віхи співробітництва / Т. Подобінська // Віче. – 2007. – № 5. – С.69-71. Кільк. прим. 1 (Іст.)
11.
Потєхін, О.
Україна в зовнішньополітичній доктрині 45-го Президента США / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 22-25. Кільк. прим. 1 (МВ. - 1)
12.
Чекаленко, Л.
Україна - США: дилеми стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 19-21. Кільк. прим. 1 (МВ. - 1)

Запитання № 1012
Наталія, МВ 51. e-mail:
Доброго вечора.
Надайте, будь ласка, літературу на тему: "Україна в зовнішній політиці Росії"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Рос)
П78 Pro et Contra: Внешняя политика России: 1991-2000. Ч. 1, Ч. 2. – М. : Изд-во Внешторгиздат, 2001. – 222 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Фролов, А.
Внешняя политика России: ориентиры до 2020 года / А. Фролов // Международная жизнь. – 2013. – № 3. – С. 182-188. – Рец. на кн.: Внешняя политика России. 2000-2020. Научное изданиев трех томах / Российский совет по международным делам ; под ред. И. С. Иванова. - М. : Аспект-пресс, 2012 Кільк. прим. 1 (МВ - 1)
3. 66.3(4Укр)
Г 67 Горбулін, В. П.
Україна і Росія: дев»ятий вал чи Китайська стіна [Текст] / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – Київ : НІСД, 2015. – 64 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Чекаленко, Л.
Україна - Росія в постбіполярному світі / Л. Чекаленко, Б. Шмельов, Д. Попова // Зовнішні справи. – 2011. – № 5-6. – С. 16 - 19. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
5.
Титаренко, Т. В.
Зовнішня політика Росії під час президентства В. В. Путіна: енергетичний аспект / Т. В. Титаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2010. – Випуск 94, Ч.1. – С. 194-199. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
6. 66.4(0)я73
М64 Мировая политика и международные отношения [Текст]: учеб. пособ. / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб. : Питер, 2007. – 448 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
7.
Бироваш, М.
Третий Крым:[российско-украинские отношения] / М. Бироваш // Корреспондент. – 2008. – № 33. – С.26-29. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Булатов, Ю.
Россия и Украина: вместе или врозь? : [интервью с деканом факультета международных отношений МГИМО(У) МИД России Ю. Булатовым] / Ю. Булатов // Международная жизнь. – 2014. – № 5. – С. 38-52. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
9.
Вітенко, М.
Зовнішня політика Російської Федерації у 1991-2010 рр. / М. Вітенко // Історія Росії. Від найдавніших часів до наших днів [Текст]: навч. посібник / М.Д.Вітенко. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 231-234. кільк.прим.: 58 (КХ. – 49, Іст. – 5, Гурт№5. – 1, МВ. – 3)
10.
Горбулін, В. П.
Росія у війні з Україною: оцінки, наслідки та прогнози / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко // Україна і Росія: дев»ятий вал чи Китайська стіна [Текст] / В.П.Горбулін, О.С.Власюк, С.В.Кононенко. – Київ, 2015. – С. 46-55. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Здоровега, М. В.
Особливості зовнішньої політики Російської Федерації щодо пострадянських держав / М. В. Здоровега // Гілея. – 2014. – № 6. – С. 364-369. Кільк. прим. 1 (Філос. -1)
12. 66.4(4Рос)
Т 48 Ткаченко, В. М.
Росія: ідентичність агресора [Текст]: монографія / Василь Миколайович Ткаченко. – К. : Академія, 2016. – 256 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
13.
Фролов, А.
Испытание Украиной / А. Фролов // Международная жизнь. – 2015. – № 9. – С. 157-163. – Рец. на кн.: Иванов И. С. Украинский кризис через призму международных отношений / И. С. Иванов. - М. : Рос

Запитання № 1011
Наталія, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1010
микола, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 1009
Коля, . e-mail:
доброго дня.допоможіть підібрати літературу стосовно Археології Прикарпаття в ІІІ-ІІ тис. до н.е
дуже дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.4(4Укр)
Т 56 Томенчук, Б. П.
Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття: матеріали досліджень. 1976-2006 рр. – Ів.-Франківськ, 2008. – 696 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
2.
Арсенич, П.
Археологічні знахідки кам»яного та бронзового віку на Прикарпатті // Історико-культурна спадщина Прикарпаття: Наук.збірник на пошану П.Арсенича. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.176-178. кільк.прим.: 8 (Іст. – 3, КХ. – 5)
3. 63.4(4Укр)я73
В 49 Винокур, І. С.
Археологія України: підручник для студ. історичних спец. / Іон Срулевич Винокур, Д. Я. Телегін. – Рек. МОН; 2-ге вид.,доп. і перероб. – Тернопіль, 2008. – 480 с. кільк.прим.: 19 (КХ. – 17, Іст. – 2)
4. 63.4 (4Укр)
П19 Пастернак, Я.
Археологія України: Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами. – Торонто , 1961. – 800 с.,іл. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 2)
5. 63.5(4Укр)
К82 Кугутяк, М. В.
Старожитності Гуцульщини. Каталог пам»яток історії та культури: у 2-х томах : джерела з етнічної історії населення українських карпат. Т.2 : Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи / Ред. кол.: Волощук М.,Кочкін І.,Кугутяк та ін... – Ів.-Франківськ, 2011. – 267 с. кільк.прим.: 16 (КХ. – 5, Іст. – 6, Туризм. – 1, Гурт№5. – 1, Коломия. – 2, Коледж. – 1)
6.
Пивоваров, С.
Археологія та давня історія краю / С. Пивоваров, М. Ільків // Стефаниківський край Черемошу і Пруту...Снятинщина [Текст]: історико-етнографічний нарис. – Снятин-Івано-Франківськ-Львів, 2014. – С. 68-91. кільк.прим.: 3 (Іст. – 1, КХ. – 1, Україніка. – 1)
7.
Археологічні старожитності : [археологія Івано-Франківської обл.] // Покуття: історико-етнографічний нарис / головний редактор Андрій Королько. – Львів, 2010. – С. 46 - 65. кільк.прим.: 17 (Іст. – 2, КХ. – 13, Бібл. – 1, Коломия. – 1)
8.
Археологічні старожитноті:[Прикарпаття] // Прикарпаття: спадщина віків: пам»ятки природи, історії, культури, етнографії / гол. редакт. Микола Кугутяк. – Львів, 2006. – C.61-97. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 2, Бібл. – 1)
9. 63.3(4Укр3)
К 64 Копцюх, Б. Р.
Особливості розселення племен на Прикарпатті. – Ів.-Франківськ, 2007. – 176 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 4, ЕК. – 1)
10. 63.3(4Укр3)
К 65 Копцюх, Б.
Локалізація племінних союзів на території Прикарпаття [Текст]: монографія. – Ів.-Франківськ, 2005. – 172 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, ЕК. – 1)
11. 63.3(4УкрЗ)
К 88 Кугутяк, М.
Бубнище. Скельне святилище Великої богині в Карпатах. – Ів.-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2015. – 144 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
12. 63.3(4Укр)
К 88 Кугутяк, М. В.
Стародавні храми на священних вершинах Косівщини. – Косів, 2012. – 134 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 1008
Вікторія, ПОА-44. e-mail: dsrf.rktwm11@gmail.com
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати джерела до теми курсової "Естетичне виховання школярів засобами художньої літератури"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.55
Естетичне виховання на уроках мови і літератури [Текст] : збірник наукових праць. – К. : КДПІ, 1990. – 98 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2.
Алєксєєва, Т.
Естетичне виховання на уроках літератури в процесі сприйняття художнього твору / Т. Алєксєєва // Всесвітня література та культура. – 2009. – № 10. – С. 9-11. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3.
Алексєєва, Т.
Естетичне виховання на уроках літератури в процесі сприйняття художнього твору / Т. Алексєєва // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 6. – С.9-11. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
4. 74.200.55
В68 Волошина, Н. Й.
Естетичне виховання учнів у процесі вивченння літератури: посібник для вчителів / Н. Й. Волошина. – К. , 1985. – 104 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)

5. 87.817я2
Е87 Естетичне виховання: довідник / Упоряд. Н.О. Яранцева. – К. : Політвидав, 1988. – 212 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
6. 87.8
Г65 Гончаренко, М. В.
Мистецтво і естетичне виховання / М. В. Гончаренко ; відп. ред. В. Г. Антоненко. – К., 1963. – 296 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7.
Чебанова, К.
Морально-естетичне виховання: на прикладі викладання української мови / К. Чебанова // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 11. – С. 33-37. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
8.
Черниш, Т.
Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору / Т. Черниш // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Шевченко, О.
Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання: [за ідеями В. Сухомлинського] / О. Шевченко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (Пед.)
10.
Шемуровська, О.
Фольклор як засіб естетичного виховання особистості / О. Шемуровська, А. А. Черуха // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 146-148. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 87.8
Г65 Гончаренко, М. В. Проблеми естетичного виховання. – К. , 1976. – 224 с. – кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання [Текст] : навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К. : Вища школа, 1987. – 216 с. – 0.95
кільк.прим.: 19 (КХ. – 19)

Запитання № 1007
Ліля, І-21 з.в.. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть дібрати літературу до теми "Початки дипломатичних відносин Османської імперії і Польського королівства. Передумови воїн".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(5Тур)
І 57 Іналджик, Г.
Османська імперія [Текст] : Класична доба 1300-1600 / Галіль Іналджик ; з англ. О.Галенко. – К. : Критика, 1998. – 284 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 63.3(5Тур)
И99 Іналджик, Г.
Османська імперія. Класична доба 1300-1600 [Текст] / Галіль Іналджик. – К. : Вид-во Критика, 1998. – 286 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
3.
Зінченко, А.
Європа - Османська імперія. Війна і дипломатія / А. Зінченко // Історія дипломатії: від давнини до нового часу [Текст] / А.Л.Зінченко. – К., 2005. – С.390-415. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
4.
Звягіна, О. М.
Дипломатія Королівства Польського та Речі Посполитої у кінці ХV - початку ХVII ст. / О. М. Звягіна // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 316-321. Кільк. прим. 1 (Філос.)
5. 63.3(4Пол)
И90 История Польши [Текст]: в 3-х т. Том 1 / под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера. – М. : Изд-во Академии наук, 1954. – 583 с. кільк.прим.: 6 (Іст. – 3, КХ. – 3)
6. 63.3(4П)
І 90 Історія Польщі [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. П. С. Федорчака. – Ів.-Франківськ : Вид-во Плай, 1995. – 71 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 5)
7. 63.3(4Пол)
Д27 Дейвіс, Н.
Боже ігрище: історія Польщі [Текст] / Норман Дейвіс ; пер.з англ. П.Таращук. – К. : Соломії Павличко "Основи", 2008. – 1080 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, ЕК. – 1)
8. 66.49
И90 История дипломатии [Текст]. Т. 1 / gод ред. В. П. Потемкина. – М. : Изд-во Огиз, 1941. – 566 с. – (Библиотека внешней политики) кільк.прим.: 2 (ФРВ. – 1, КХ. – 1)
9. 66.49
И90 История дипломатии [Текст]. Т. 1 / Под ред. Зорина В.А., Семенова В.С. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Государственной политической литературы, 1959. – 896 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, МВ. – 1)
10. 66.49я73
З 63 Зінченко, А. Л.
Історія дипломатії: від давнини до нового часу [Текст] : навч. посібник / Арсен Леонідович Зінченко. – 3-тє вид. – К., 2005. – 560 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)

Запитання № 1006
Олександр, МВ-22. e-mail: sasha-sakhno@mail.ua
Добрий день.
Тема: Місце України в польсько-німецьких відносинах.
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо уточнити ваше запитання та вказати часові межі.
1.
66.4(4П)
Г 67 Горська, Н.
Польсько-німецькі стосунки у ретроспективі. Досягнення і поразки / Н. Горська, С. Трохимчук // Польсько-німецьке примирення та співпраця в контексті європейської інтеграції [Текст] / Н.Горська. – Львів, 2002. – С.11-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
66.4(4П)
Г 67 Горська, Н.
Польсько-німецькі стосунки в 1990-х роках: пошук компромісу? / Н. Горська, С. Трохимчук // Польсько-німецьке примирення та співпраця в контексті європейської інтеграції [Текст] / Н.Горська. – Львів, 2002. – С.22-51. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
П16 Панаріна, О. В.
Польсько - німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів : Автореферат дис. ... канд. політичн. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем глобального розвитку / О. В. Панаріна. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1 (Наук)
4.
63.3(4Укр)-6
В 42 Кривонос, Р.
Німецько-польські відносини в європейській системі міжнародних відносин / Р. Кривонос // Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу [Текст] / за ред.: А.Кульчицького, І.Гурака, І.Слоти, М.Ровіцького, О.Бориняка. – Rzeszow - Lwow - Iwano-Frankowsk, 2012. – Т.2 : Перезавантаження чи продовження?. – С. 195-201. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
66
С 83 Снігир, О. В.
Зовнішня політика Польщі та перспективи українсько-польського стратегічного партнерства / О. В. Снігир // Стратегічні пріоритети [Текст]:науково-аналітичний щоквартальний збірник. – К., 2011. – №1(18). – С. 128-133. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)6
О72 Осадчук, Б.
Україна, Польща, світ [Текст]: вибрані репортажі та статті. / Богдан Осадчук. – К. : "Смолоскип", 2001. – 356 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 66.4(4Укр)
К41 Кіндрат, К.
Українсько-польські стосунки на зламі тисячоліть [Текст] / Кирило Кіндрат. – Львів : ЛНУ, 2002. – 112 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)

Запитання № 1005
наталія , МВ 61. e-mail:
Доброго дня.
Тема: Українська міграційна група в Італії 2011-2016.
Прошу напишіть літературу.

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гаврилишин, П.
Кількісні характеристики української імміграції в Італії / П. Гаврилишин // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 20. – С. 230-237. – (історія) кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
2.
Гаврилишин, П.
Вплив церковних інституцій на повсякденне життя українських заробітчан в Італії / П. Гаврилишин // Карпати : людина,етнос,цивілізація [Текст]: науковий журнал з проблем карпатознавства. – Ів.-Франківськ, 2011. – Випуск 3. – С. 163-169. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 2, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1)
3.
Гаврилишин, П. М.
Зародження, становлення та функціонування громадських організацій українських трудових мігрантів в Італії на початку ХХІ ст. / П. М. Гаврилишин // Гілея. – 2012. – № 11. – С. 215-220. Кільк. Прим. 1 (Філос. - 1)
4. 63.3(4Іт)
Г12 Гаврилишин, П. М.
Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011рр.) [Текст]: монографія / Петро Михайлович Гаврилишин. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 300 с. – Автограф. – ПНУ. – 30,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Іст. – 1, МВ. – 1)
5.
Бруно
Українці в Італії / Бруно // Українська планета Ді-Пі: Сторінками газети "Українські вісті" [Текст] / упоряд. С. Козак. – К., 2013. – С. 379-381. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Кучера, І. В.
Зовнішня трудова міграція в сучасному українському суспільстві : стан та соціальні наслідки / І. В. Кучера // Гілея. – 2012. – № 7. – С. 411-416. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Акимов, Д. И.
Украинки в Италии : проблемы трудовой миграции / Д. И. Акимов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.260-265. Кільк. прим. 1 (Ек.)
8.
Соколов, В.
Українська трудова імміграція в Італії / В. Соколов // Віче. – 2010. – № 2. – С. 26-28. Кільк. прим. 1 (Іст. - 1)
9.
Касьянова, М. М.
Основні чинники та соціальний склад трудової міграції населення України (1991-2011 рр.) / М. М. Касьянова, О. В. Ширма // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 3. – С. 14-17. Кільк. прим. 1 (Філос. - 1)
10.
Білан, Ю. В.
Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України / Ю. В. Білан, Г. І. Білущак, О. Б. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 285-295. Кільк. прим. 1 (Ек. -1)

Запитання № 1004
наталія , МВ 61. e-mail:
Доброго дня.
Тема: Українська міграційна група в Італії 2011-2016.
Прошу напишіть літературу.

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гаврилишин, П.
Кількісні характеристики української імміграції в Італії / П. Гаврилишин // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 20. – С. 230-237. – (історія) кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
2.
Гаврилишин, П.
Вплив церковних інституцій на повсякденне життя українських заробітчан в Італії / П. Гаврилишин // Карпати : людина,етнос,цивілізація [Текст]: науковий журнал з проблем карпатознавства. – Ів.-Франківськ, 2011. – Випуск 3. – С. 163-169. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 2, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1)
3.
Гаврилишин, П. М.
Зародження, становлення та функціонування громадських організацій українських трудових мігрантів в Італії на початку ХХІ ст. / П. М. Гаврилишин // Гілея. – 2012. – № 11. – С. 215-220. Кільк. Прим. 1 (Філос. - 1)
4. 63.3(4Іт)
Г12 Гаврилишин, П. М.
Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011рр.) [Текст]: монографія / Петро Михайлович Гаврилишин. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 300 с. – Автограф. – ПНУ. – 30,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Іст. – 1, МВ. – 1)
5.
Бруно
Українці в Італії / Бруно // Українська планета Ді-Пі: Сторінками газети "Українські вісті" [Текст] / упоряд. С. Козак. – К., 2013. – С. 379-381. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Кучера, І. В.
Зовнішня трудова міграція в сучасному українському суспільстві : стан та соціальні наслідки / І. В. Кучера // Гілея. – 2012. – № 7. – С. 411-416. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Акимов, Д. И.
Украинки в Италии : проблемы трудовой миграции / Д. И. Акимов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.260-265. Кільк. прим. 1 (Ек.)
8.
Соколов, В.
Українська трудова імміграція в Італії / В. Соколов // Віче. – 2010. – № 2. – С. 26-28. Кільк. прим. 1 (Іст. - 1)
9.
Касьянова, М. М.
Основні чинники та соціальний склад трудової міграції населення України (1991-2011 рр.) / М. М. Касьянова, О. В. Ширма // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 3. – С. 14-17. Кільк. прим. 1 (Філос. - 1)
10.
Білан, Ю. В.
Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України / Ю. В. Білан, Г. І. Білущак, О. Б. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 285-295. Кільк. прим. 1 (Ек. -1)

Запитання № 1003
наталія , МВ 61. e-mail:
Доброго дня.
Тема: Українська міграційна група в Італії 2011-2016.
Прошу напишіть літературу.

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гаврилишин, П.
Кількісні характеристики української імміграції в Італії / П. Гаврилишин // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 20. – С. 230-237. – (історія) кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
2.
Гаврилишин, П.
Вплив церковних інституцій на повсякденне життя українських заробітчан в Італії / П. Гаврилишин // Карпати : людина,етнос,цивілізація [Текст]: науковий журнал з проблем карпатознавства. – Ів.-Франківськ, 2011. – Випуск 3. – С. 163-169. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 2, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1)
3.
Гаврилишин, П. М.
Зародження, становлення та функціонування громадських організацій українських трудових мігрантів в Італії на початку ХХІ ст. / П. М. Гаврилишин // Гілея. – 2012. – № 11. – С. 215-220. Кільк. Прим. 1 (Філос. - 1)
4. 63.3(4Іт)
Г12 Гаврилишин, П. М.
Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011рр.) [Текст]: монографія / Петро Михайлович Гаврилишин. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 300 с. – Автограф. – ПНУ. – 30,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 2, Іст. – 1, МВ. – 1)
5.
Бруно
Українці в Італії / Бруно // Українська планета Ді-Пі: Сторінками газети "Українські вісті" [Текст] / упоряд. С. Козак. – К., 2013. – С. 379-381. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Кучера, І. В.
Зовнішня трудова міграція в сучасному українському суспільстві : стан та соціальні наслідки / І. В. Кучера // Гілея. – 2012. – № 7. – С. 411-416. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7.
Акимов, Д. И.
Украинки в Италии : проблемы трудовой миграции / Д. И. Акимов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.260-265. Кільк. прим. 1 (Ек.)
8.
Соколов, В.
Українська трудова імміграція в Італії / В. Соколов // Віче. – 2010. – № 2. – С. 26-28. Кільк. прим. 1 (Іст. - 1)
9.
Касьянова, М. М.
Основні чинники та соціальний склад трудової міграції населення України (1991-2011 рр.) / М. М. Касьянова, О. В. Ширма // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 3. – С. 14-17. Кільк. прим. 1 (Філос. - 1)
10.
Білан, Ю. В.
Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України / Ю. В. Білан, Г. І. Білущак, О. Б. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 285-295. Кільк. прим. 1 (Ек. -1)

Запитання № 1002
Іванна, І-21-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до курсової роботи "Палацове мистецтво часів Речі Посполитої на українських землях".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр3)
М36 Мацюк, О.
Замки і фортеці Західної України / О. Мацюк ; Ред. Залізняк Б. – Львів : Центр Європи, 1997. – 160с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Іст. – 1)
2. 63.3(4УкрЗ)
М 36 Мацюк, О.
Замки і фортеці Західної України: Історичні мандрівки / Орест Мацюк. – Львів : Центр Європи, 2005. – 192 с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, Туризм. – 2)
3. 63.3(4УкрЗ)
М 36 Мацюк, О. Я.
Замки і фортєці Західної України: Історичні мандрівки [Текст] / Орест Ярославович Мацюк. – 2-е вид.,випр. та доп. – Львів : Центр Європи, 2009. – 200 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
4. 26.89(4Укр)
А 72 Антонюк, Д.
Сто п»ятдесят п»ять польських замків і резиденцій в Україні [Текст]: путівник. Ч.1 / Дмитро Антонюк. – К. : Грані-Т, 2011. – 192 с. – (Путівники). кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
5. 26.89(4Укр)
А 72 Антонюк, Д.
Триста п»ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні [Текст]: путівник. Ч.2 / Дмитро Антонюк. – К. : Грані-Т, 2012. – 260 с. – (Путівники). кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
6.
Квятковський, Л.
Палац Чернелицького замку : [знаходиться в смт Чернелиця Городенківського району] / Л. Квятковський // Пам"ятки України. – 2015. – № 7-9. – С. 76-83. Кільк. прим. 1 (Тур.)
7.
Бондарев, І.
Палац Потоцьких (м. Івано-Франківськ) / І. Бондарев // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – № 16. – С. 7-9 Кільк. прим. 1 (Іст)
8.
Швець, М.
Замки, палаци і фортеці України (Продовження.Див. початок у № 1, 3 за 2008 р.) / М. Швець // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 5. – С.54-55. Кільк. прим. 1 (Ек.)
9. 85.113(4Укр)
З 26 Замки та фортеці [Альбом] /вступ. ст.комент. та упоряд. Л.Прибєги. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. – (Архіт. перлини України.). кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10. 63.3(4Укр)
В39 Вечерський, В. В.
Замки і фортеці України [Текст]: фотоальбом / В. В. Вечерський. – К. : Балтія Друк, 2005. – 64 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3 (4Укр3)
Х 20 Харитон, В.
Замки Галицької землі. З історії фортифікаційного будівництва на Прикарпатті в ХІV- ХVІІІ століття [Текст] / Василь Харитон. – Ів.-Франківськ : Вперед, 1998. – 53 с. кільк.прим.: 10 (Іст. – 2, КХ. – 7, ЕК. – 1)

Запитання № 1001
Іванна, І-21-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до курсової роботи "Палацове мистецтво часів Речі Посполитої на українських землях".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр3)
М36 Мацюк, О.
Замки і фортеці Західної України / О. Мацюк ; Ред. Залізняк Б. – Львів : Центр Європи, 1997. – 160с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Іст. – 1)
2. 63.3(4УкрЗ)
М 36 Мацюк, О.
Замки і фортеці Західної України: Історичні мандрівки / Орест Мацюк. – Львів : Центр Європи, 2005. – 192 с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, Туризм. – 2)
3. 63.3(4УкрЗ)
М 36 Мацюк, О. Я.
Замки і фортєці Західної України: Історичні мандрівки [Текст] / Орест Ярославович Мацюк. – 2-е вид.,випр. та доп. – Львів : Центр Європи, 2009. – 200 с. кільк.прим.: 2 (Туризм. – 2)
4. 26.89(4Укр)
А 72 Антонюк, Д.
Сто п»ятдесят п»ять польських замків і резиденцій в Україні [Текст]: путівник. Ч.1 / Дмитро Антонюк. – К. : Грані-Т, 2011. – 192 с. – (Путівники). кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
5. 26.89(4Укр)
А 72 Антонюк, Д.
Триста п»ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні [Текст]: путівник. Ч.2 / Дмитро Антонюк. – К. : Грані-Т, 2012. – 260 с. – (Путівники). кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
6.
Квятковський, Л.
Палац Чернелицького замку : [знаходиться в смт Чернелиця Городенківського району] / Л. Квятковський // Пам"ятки України. – 2015. – № 7-9. – С. 76-83. Кільк. прим. 1 (Тур.)
7.
Бондарев, І.
Палац Потоцьких (м. Івано-Франківськ) / І. Бондарев // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – № 16. – С. 7-9 Кільк. прим. 1 (Іст)
8.
Швець, М.
Замки, палаци і фортеці України (Продовження.Див. початок у № 1, 3 за 2008 р.) / М. Швець // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 5. – С.54-55. Кільк. прим. 1 (Ек.)
9. 85.113(4Укр)
З 26 Замки та фортеці [Альбом] /вступ. ст.комент. та упоряд. Л.Прибєги. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. – (Архіт. перлини України.). кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10. 63.3(4Укр)
В39 Вечерський, В. В.
Замки і фортеці України [Текст]: фотоальбом / В. В. Вечерський. – К. : Балтія Друк, 2005. – 64 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3 (4Укр3)
Х 20 Харитон, В.
Замки Галицької землі. З історії фортифікаційного будівництва на Прикарпатті в ХІV- ХVІІІ століття [Текст] / Василь Харитон. – Ів.-Франківськ : Вперед, 1998. – 53 с. кільк.прим.: 10 (Іст. – 2, КХ. – 7, ЕК. – 1)

Запитання № 1000
Оксана, СП 41. e-mail:
Літературу про позашкільні заклади освіти. Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Типові навчальні плани для організації навч.ю-виховного процесу в позашкільних навч. закладах системи МОН України // Інформаційний збірник. – 2008. – № 36. – С.4-11. Кільк. Прим. 1 (Заг. ч.з. - 1)
2. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2011 році: [позашкільна освіта] // Інформаційний збірник. – 2011. – № 4-5-6. – С. 81. Кільк. Прим. 1 (Заг. ч.з. - 1)
3. 74.200.585(4Укр)
Б 43 Бєлошицький, О. О.
Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України (20-30 рр.ХХ ст.) : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.02 - теорія та методика трудового навчання / О. О. Бєлошицький. – К., 2007. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
4. Б60 Биковський, Т. В.
Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Т. В. Биковський. – К., 2011. – 20 с.
кільк.прим.: 1(Наук)
5. Вербицький, В.
Організаційно-методичні засади еколого-натуралістичної роботи позашкільних навчальних закладів ( 2003-2008 роки ) / В. Вербицький // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С.5-9. Кільк. Прим. 1 (Пед - 1)
6. Грабко, В. П.
Проектуємо заняття разом: [методичні рекомендації з удосконалення педагогічної майстерності працівників позашкільних закладів] / В. П. Грабко // Обдарована дитина. – 2011. – № 7. – С. 51-53. Кільк. Прим. 1 (Пед - 1)
74.262
Р 64 Єрьоміна, О.
Роль позашкільних закладів у навчанні сценічної культури / О. Єрьоміна // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / за ред. М.В.Гриньової. – Полтава, 2007. – С. 43-48. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
8. Жестерьов, С.
Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в позашкільних закладах / С. Жестерьов // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С.15-17. Кільк. Прим. 1 (Пед - 1)
9. 74.204
К55 Кобзар, Б. С.
Проблеми виховання в позашкільних закладах [Текст] / Б. С. Кобзар, Н. Ф. Харінко. – К. : Радянська школа, 1969. – 160 с. – 0,39
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 74.200.506
К 67 Корнієнко, А. В.
Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання / А. В. Корнієнко. – К., 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
11. Косило, М.
Туристсько-краєзнавча робота у позашкільних навчальних закладах України: ретроспективний погляд / М. Косило // Краєзнавець Прикарпаття. – 2010. – № 16. – С. 38-40 Кільк. Прим. 1 (Іст - 1)

Запитання № 999
Таня, . e-mail:
Чи є у бібліотеці такі книги: 1. Пелевин. Чапаев и Пустота
2. Фаулз Жінка французького лейтенанта
3. Еко Маятник Фуко
4. Войнович Москва 2042
відповідь
1. 84(4Рос)6
П 23 Пелевин, В. О.
Чапаев и Пустота [Текст]. / Виктор Олегович. Пелевин. – М. : Вагриус, 2004. – 415 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
2. 84(4Вел)
Ф28 Фаулз, Д.
Подруга французкого лейтенанта [Текст] / Д. Фаулз. – М. : Правда, 1990. – 480 с, ил. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 84(4Вел)
Ф28 Фаулз, Д.
Любовница французского лейтенанта [Текст] : роман / Дж. Фаулз ; пер.с англ. М. Беккер и И. Комаровой. – М. : "Гудьял-Пресс", 1999. – 512 с. – ("Гранд Либрис"). кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
4. 84(4Вел)
Ф28 Фаулз, Д.
Подруга французского лейтенанта [Текст] : Народный журнал №5 / Дж. Фаулз. – М., 1991. – 81 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 84(4Іт)
Е 45 Еко, У.
Маятник Фуко [Текст] / У. Еко. – Львів : Літопис, 2004. – 652 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 4)
6. 84(4Іт)
Е 45 Еко, У.
Маятник Фуко [Текст] / У. Еко ; пер.з італ. М.Прокопович. – Львів : Літопис, 1998. – 752 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 998
Валерія, ІА-51 С. e-mail:
Доброго вечора! Скажіть, чи є в бібліотеці наступні видання:
1. Попов Н. В. Династические браки и "брачная дипломатия" в Центральной и Восточной Европе / Н. В. Попов // Новая и Новейшая история. - 2001. - №5
2. Вандич П. Ціна свободи. Усторія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення
3. Ивонин Ю. Е. У истоков европейской дипломатии Нового времени
4. Камінський С. А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505— 1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура
відповідь
1. 63.3(0)4
И25 Ивонин, Ю. Е.
У истоков Европейской дипломатии нового времени / Ю. Е. Ивонин ; Отв.ред. Пармон И.Н. – Минск : Издательство Университетское, 1984. – 160 с. – 1.20
кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, Іст. – 1)
2. 63.3(4П)
К 18 Камінський, А. С.
Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505 - 1795. Громадяни,їхня держава,суспільство,культура [Текст] / Анджей Сулима Камінський ; пер.Я. Стріхи. – К. : Наш час, 2011. – 263 с. – 49,00
кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. Попов Н. В. Династические браки и "брачная дипломатия" в Центральной и Восточной Европе / Н. В. Попов // Новая и Новейшая история. - 2001. - №5 Кільк. прим. 1 (Іст.)

Запитання № 997
Валерія, ІА-51 С. e-mail:
Доброго вечора! Скажіть, чи є в бібліотеці наступні видання:
1. Попов Н. В. Династические браки и "брачная дипломатия" в Центральной и Восточной Европе / Н. В. Попов // Новая и Новейшая история. - 2001. - №5
2. Вандич П. Ціна свободи. Усторія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення
3. Ивонин Ю. Е. У истоков европейской дипломатии Нового времени
4. Камінський С. А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505— 1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура
відповідь
1. 63.3(0)4
И25 Ивонин, Ю. Е.
У истоков Европейской дипломатии нового времени / Ю. Е. Ивонин ; Отв.ред. Пармон И.Н. – Минск : Издательство Университетское, 1984. – 160 с. – 1.20
кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, Іст. – 1)
2. 63.3(4П)
К 18 Камінський, А. С.
Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505 - 1795. Громадяни,їхня держава,суспільство,культура [Текст] / Анджей Сулима Камінський ; пер.Я. Стріхи. – К. : Наш час, 2011. – 263 с. – 49,00
кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
3. Попов Н. В. Династические браки и "брачная дипломатия" в Центральной и Восточной Европе / Н. В. Попов // Новая и Новейшая история. - 2001. - №5 Кільк. прим. 1 (Іст.)

Запитання № 996
Олеся, МВ. e-mail:
Міжнародні відносини Гетьманщини періоду Руїни
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)46
Ч 96 Чухліб, Т.
Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648 - 1721 рр. і [Текст] / Тарас Чухліб ; відп. ред. В.Смолій. – 3-тє вид.,випр. і доп. – К. : Вид-во ім.О.Теліги, 2009. – 616 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 66.4(4Укр)
Д39 Дещинський, Л. Є.
Міжнародні відносини України: історія і сучасність [Текст] : навч. посібник. Ч. 1. / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Рек. МОН. – Львів : Вид-во Бескид Біт, 2002. – 224 с. кільк.прим.: 4 (МВ. – 3, КХ. – 22)
3. 63.3(4Укр)-6
О34 Овсій, І. О.
Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) [Текст] : навч. посібник / І. О. Овсій. – Рек. МОН, 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 240 с. кільк.прим.: 33 (КХ. – 24, Іст. – 6, МВ. – 3)
4. 63.3(4Укр)46
Р83 Руїна: друга половина XVII ст. [Текст]. – К. : Вид-во Україна, 1996. – 431 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
5. 63.3 (4Укр)
Я47 Яковлева, Т.
Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) / Т. Яковлева. – К. : Основи, 2003. – 644 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Ситник, О. М.
Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетьманської держави / О. М. Ситник // Наука Релігія Суспільство. – 2009. – № 3. – С.264-271.
7. 63.3(4Укр)4
С 59 Сокирко, О.
Конотопська битва 1659 р.:Тріумф в час Руїни [Текст]. / Олексій. Сокирко. – К. : Темпора, 2008. – 72 с. – 15,00
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3 (4Укр)46
Я47 Яковлева, Т.
Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ століття. Причини і початок Руїни [Текст] / Т. Яковлева. – К. : Основи, 1998. – 447 с. – 10,00
кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Україніка. – 1)

Запитання № 995
Олег, . e-mail:
Чи є у вашій бібліотеці книга Миколи Рябчука "Від Малоросії до України" ? Дякую.
відповідь
1. 66.5(4Укр)
Р 98 Рябчук, М.
Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення [Текст] / М. Рябчук. – К. : Критика, 2000. – 304с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)

Запитання № 994
Іванна, ПОМО- 30. e-mail: moxna4@mail.ua
Добрий день.Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової. Тема курсової: "Гра як метод виховання молодших школярів: види та методика використання".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200
М 33 Матвієнко, О. В.
Виховання молодших школярів: теорія і технологія: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К., 2006. – 543 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Бєлецька, І. В.
Гра - важлива й невід»ємна частина навчання, дозвілля, культури в цілому // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2010. – № 3. – С. 34-38. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Вовчик-Блакитна, О. О.
Дитяча іграшка та гра - справа серйозна // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С.54-59. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Кондрюкова, Л. В.
Розвивально-пізнавальна гра "Інтелектуальний експрес": [для дітей шкільного віку, захід для літніх таборів, шкільних і позашкільних свят] // Обдарована дитина. – 2011. – № 6. – С. 49-54. Кільк. прим. 1 (Пед)
5.
Кравченко, Н.
Урок-гра з фізичної культури "Чарівний Мадагаскар" для учнів 3 класу // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 6-8. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
6.
Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Піроженко, Т.
Особистісний розвиток дітей у творчих іграх. Зауваги до освітньої лінії "Гра дитини" // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 28-31. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
74.202.21
М 75 Клепар, М.
Роль музично-дидактичних ігор у вихованні особистості молодших школярів // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.246-251. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
9.
Черевко, Л. А.
Ігри на природі ( екологічне виховання ) / Л. А. Черевко // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С.26-28. Кільк. прим. 1 (Пед)
10.
Діхтяренко, З.
Виховання наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор та естафет із елементами футболу // Фізичне виховання в школі. – 2005. – № 3. – С.18-22 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
11.
75
К 41 Олійник, Г. І.
Значення рухливих ігор для виховання молодших школярів // Кінезіологія в системі культури [Текст]: матеріали конференції 12-14 жовтня 2001 р. / Ред. Мицкан Б.М. – Івано-Франківськ, 2001. – С.28-30. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)
12.
Рипунов, М. О.
Застосування професійно-прикладних рухливих ігор в процесі фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів / М. О. Рипунов, С. М. Віцько, Л. П. Брєжнєва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка [Текст]. – Чернігів, 2008. – Вип.55, Т.1. – С. 333-335. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
13.
Шевчук, І.
Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54-56. Кільк. прим. 1 (Пед.)

Запитання № 993
Христина, ПОМ-41. e-mail: warwarukkristina8607@gmail.com
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання наукової статті на тему: "Якісна характеристика готовності дитини до образотворчої діяльності". Буду вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Методика і педагогічні технології розвитку особистості дитини в процесі образотворчої діяльності // Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі [Текст] : підручник / за заг. ред. Г.В.Сухорукової. – К., 2010. – С. 204-339. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Педагог. – 3, Коледж. – 1)
2.
Теоретичні основи образотворчої діяльності дітей // Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі [Текст] : підручник / за заг. ред. Г.В.Сухорукової. – К., 2010. – С. 10-99. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Педагог. – 3, Коледж. – 1)
3.
Кузенко, П. Я.
Педагогічні умови формування образотворчої діяльності дітей дошкільного віку / П. Я. Кузенко // Підготовка майбутнього педагога до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку [Текст]: навч.-метод.посібник / П.Я.Кузенко. – Коломия, 2010. – С. 75-102. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 88.840
М42 Медведева, Н. В.
Трансформація задуму в процесі образотворчої діяльності молодших школярів : Автореферат дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Н. В. Медведева. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Половіна, О.
Педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей: розширюємо можливості, збагачуємо досвід / О. Половіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № 9. – С. 45-50. Кільк. прим. 1 (Пед. Коледж)
6. 85
З15 Задорожний, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах [Текст] : посібник для вчителів / В. І. Задорожний, О. Я. Боровиков. – К. : Радянська школа, 1972. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 74.200.54
К 73 Котляр, В. П.
Основи образотворчого мистецтва.Методика художнього виховання дітей [Текст]: навч. посібник / Володимир Пилипович Котляр. – Рек. МОН. – К. : Кондор, 2006. – 200 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.268.51
П84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1 класі [Текст] : навч. посібник / В. І. Проців. – К. : Радянська школа, 1976. – 46с., іл. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Музей. – 1)
9. 74.268.51
П84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах [Текст] : навч. посібник / В. І. Проців. – К. : Радянська школа, 1983. – 112 с. кільк.прим.: 1 (Музей. – 1)
10. 74.268.51
П-84 Проців, В. І.
Уроки образотворчого мистецтва в 2 класі [Текст] : посібник для вчителів / В. І. Проців. – К. : Радянська школа, 1981. – 47с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
11. 74.268.51
К 47 Климова, Л. В.
Учуся малювати, 2 клас [Текст]: альбом із шаблонами / Л. В. Климова. – 6-е вид., перероб., доп. – Х. : Ранок, 2010. – 64 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12. 74.268.51
К 78 Красовська, О. О.
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі [Текст] : навчально-метод. посібник / Ольга Олександрівна Красовська

Запитання № 992
Тетяна, ПОМО- 30. e-mail: moxna4@mail.ua
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової. Тема курсової "Нестандартні уроки в початковій школі: вимоги до їх проведення."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.21
Н 56 Нестандартні уроки в початковій школі / упоряд. О.Кондратюк.- 2-ге вид., без змін. – К. : Вид. дім "Шкіл. світ"; Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 74.202.601.1
Д 40 Досяк, І. М.
Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій.1-4 класи. – Харків, 2007. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Жуганова, О.
Нестандартні уроки з природознавства ( 3 клас ) // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С.45-48. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Кириченко, В. М.
Нестандартні уроки з інформатики в початковій школі // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2008. – № 1. – С.43-45. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.262.21
К70 Корчевська, О.
Нестандартні уроки з математики: 1-4 класи. – Тернопіль, 2003. – 160 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 3)
6. 74.268.3
К 93 Куріпта, В. І.
Нестандартні уроки читання 1-2 клас: навч.-метод. посіб.. – Харків, 2007. – 208 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.268.3
К 93 Куріпта, В. І.
Нестандартні уроки читання 3-4 клас: навч.-метод. посіб.. – Харків, 2007. – 160 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Пищенко, М.
Нестандартні уроки з математики у початкових класах // Початкова школа. – 2009. – № 3. – С.35-39. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Покатіло, С. І.
Нестандартні уроки у початкових класах. Активні та інтерактивні форми організації роботи учнів // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 16-18. – С. 35-40. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Тевоньян, А. В.
Нестандартні уроки з математики як шлях реалізації обдарованих дітей // Обдарована дитина. – 2011. – № 2. – С. 33-36. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.0
П 78
Кіліченко, О.
Народна педагогіка як підгрунтя організації нестандартних уроків у початковій школі // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика: збірник наукових статей. – Ів.-Франк., 2005. – С.205-211. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
12. 74.0
П 78
Кіліченко, О.
Народна педагогіка як підгрунтя організації нестандартних уроків у початковій школі // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика: збірник наукових статей. – Ів.-Франк., 2005. – С.205-211. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
13.
74.202.21
М 75 Межиловська, Л.
Роль нестандартних уроків у формуванні особистості молодшого школяра / Л. Межиловська, Т. Штефура // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франк., 2006. – С.136-140. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
14.
Сорочинська, В. А.
Нестандартний урок як форма організації навчання. Методичні рекомендації щодо моделювання нестандартних уроків математики // Математика в школах України. – 2015. – № 25-26. – С. 29-35. Кільк. прим. 1 (Ек-1)

Запитання № 991
Іванна, ПОХМО-30. e-mail: iviremska@mail.ru
Добрий день.
Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи : Екологічне виховання учнів засобами народної казки
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Рибцун, О.
Як нам треба всім чинити, щоб з природою дружити. Дидактична гра. / О. Рибцун // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С.17-21 Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
74.264
Б 59 Біда, О. А.
Екологічне виховання молодших школярів на уроках природознавства і сільськогосподарської праці / О. А. Біда // Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч.посібник / О.А.Біда. – К., 2000. – С.302-314. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Прир. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
3.
63.5(4Укр)
Л 79 Боцвінко, М.
Екологічне виховання у початкових класах / М. Боцвінко // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 491-499. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

4. 74.200.514
В67 Волкова, А. С.
Екологічне виховання школярів. – К. , 1985. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Діщенко, О.
Екологічне виховання молодших школярів / О. Діщенко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С.74-77. Кільк. прим. 1 (заг. ч.з.)
6.
74
Н 34 Довга, С.
Екологічне виховання молодших школярів у спільній діяльності сім»ї та школи / С. Довга // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2010. – Вип. 524 : Педагогіка та психологія. – С. 48-53. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
74
П 78 Лях, В. В.
Екологічне виховання молодших школярів сільської школи просто неба / В. В. Лях // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку) [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2007 р.). – К., 2007. – С.208-215. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
74.0
П 78 Сав"юк, Г. П.
Екологічне виховання учнів початкових класів засобами усної народної творчості / Г. П. Сав"юк, М. І. Сав"юк // Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – 161-165. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
9.
Боярова, Л. М.
Екологічне виховання молодших школярів: Система роботи // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4-5. – С. 52-66.Кільк. прим. 1 (пед)
10. 74.200.514
П34 Писарчук, Є. А.
Екологічне виховання учнів [Текст] : посібн. для вчителя / Є. А.. Кухта А. М. Писарчук. – К. : Радянська школа, 1990. – 87 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
63.5(4Укр)
Л 79 Штурмак, О.
Екологічне виховання дітей засобами гуцульського фольклору / О. Штурмак // Хрестоматія з гуцульщинознавства [Текст] / П.Лосюк. – Косів:Снятин, 2001. – С. 519-523. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12. 74.100
Н 34 Науменко, Т. С.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук. Спец.13.00.080 - дошкільна педагогіка / Т. С. Науменко. – К., 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 990
Ліля, І-21 (з.в). e-mail:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Польсько-турецькі війни XVI-XVIII ст.". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)4
В19 Василенко, Г. А.
Хотинська війна [Текст] : (З історії боротьби укр. народу проти турецько-татарської агресії кінця XVI і початку XVII ст.) / Г. А. Василенко. – К. : Рад. школа, 1960. – 99 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3(4Укр)46
С 20 Сас, П.
Хотинська битва 1621 - битва за Центральну Європу [Текст] / Петро Сас, Г. Кіркене ; післямова Бумблаускас А. – К. : Балтія-Друк, 2011. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Г)
И90 История Польши. Том 1 / Под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера. – 2-е изд., доп. – М. : Изд-во Академии наук, 1956. – 706 с.
кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
4. 63.3(2)4
Р76 Россия, Польша и Причерноморье в ХV-XVIII вв. / Отв.ред. Рыбаков Б.А. – М. : Наука, 1979. – 392 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4П)
К 18 Камінський, А. С.
Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505 - 1795. Громадяни,їхня держава,суспільство,культура [Текст] / Анджей Сулима Камінський ; пер.Я. Стріхи. – К. : Наш час, 2011. – 263 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
6. 63.3(4Пол)
Д27 Дейвіс, Н.
Боже ігрище: історія Польщі [Текст] / Норман Дейвіс ; пер.з англ. П.Таращук. – К. : Соломії Павличко "Основи", 2008. – 1080 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, ЕК. – 1)

Запитання № 989
, ПОМ-41. e-mail: warwarukkristina8607@gmail.com
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи. Я працюю з темою: "Розвиток читацьких інтересів молодших школярів засобами сучасної літератури". Буду вдячна за Вашу допомогу.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ампілогова, Л. П.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом / Л. П. Ампілогова, Т. В. Гонгало // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16-18. – С. 54-57. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів в інформаційно-навчальному середовищі / О. Компаній // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 32 – 34 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
3.
Компаній, О.
Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедії та інтернету / О. Компаній // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
4. 74.268.3(4 Укр)
К65 Копчук, А. М.
Виховання читацьких інтересів учнів [Текст] : посібник для вчителів / А. М. Копчук. – К. : Знання, 1985. – 46 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5.
Лавріненко, Л.
Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т.Лубенця ( до 160-річчя від дня народження) / Л. Лавріненко // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 41 - 43. Кільк. прим. 1 (Метод. каб.)
6.
Молчанова, Т. О.
Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів: вправи та методичні поради / Т. О. Молчанова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 14-18. Кільк. прим. 1 (Пед)
7. 83.8
К 30 Качак, Т. Б.
Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти [Текст]: літ. та наук.-метод. статті, рецензії / Тетяна Богданівна Качак. – Ів.-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 132 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
8.
Скоромовська, І.
Читацька активність молодших школярів як предмет дослідження західноукраїнських педагогів міжвоєнної доби / І. Скоромовська // Вісник Прикарпатського університету[Текст]. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. LI. – С. 37-41. – (Педагогіка)
9. 74.261.8.укр.
Н15 Навчаємо і виховуєм на уроках читання. – К. : Радянська школа, 1986. – 130 с. кільк.прим.: 10 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 8)
10. 74.200
П24 Педагогічна спадщина з питань дитячого читання [Текст] / ред. Е. М. Марієнгоф. – К. : Радянська школа, 1941. – 252 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11.
Заїка, О.
Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі / О. Заїка // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С.11-14. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)

Запитання № 988
Софія, . e-mail: sofiapelenska@mail.ru
Доброго вечора! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до теми :"Підготовка вчителя до діагностики особистості молодшого школяра"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.837
Г47 Гільбух, Ю. З.
Темперамент і пізнавальні здібності школяра (Діагностика, педагогіка) [Текст] / Ю. З. Гільбух. – К. : НДІ психології України, 1992. – 216 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 88.3
П86 Психодіагностика [Текст] / упоряд.Л.Терлецька, О. Главник. – К. : Шкільний світ, 2002. – 112 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 88.32я73
Г15 Галян, І. М.
Психодіагностика [Текст] : навч. посібник / І. М. Галян. – Рек. МОН. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с. кільк.прим.: 28 (КХ. – 22, Філос. – 4, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
4. 88.3я73
К68 Корольчук, М. С.
Психодіагностика [Текст]: навч. посібник / Микола Степанович Корольчук, В. І. Осьодло. – Рек. МОН. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 1, Педагог. – 1)
5. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра [Текст]: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 74.58
Ц55 Цехмістрова, Г. С.
Управління в освіті та педагогічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова, Н. А. Фоменко. – К. : Слово, 2005. – 280 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 74.58
Ц 55 Цехмістрова, Г. С.
Управління в освіті та педагогічна діагностика: Навч.посібник / Галина Степанівна Цехмістрова. – К. : Слово, 2005. – 280 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
8. 88.3я73
С45 Скребець, В. О.
Основи психодіагностики [Текст] : навч. посібник / В. О. Скребець. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ВД "Слово", 2003. – 192 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Філос. – 2)
9. 88
П86 Психология младшего школьника [Текст] : учебно-методическое пособие / под ред. Е.И. Игнатьева. – М. : АПН РСФСР, 1960. – 336 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Богатиренко, О.
Формування особистості молодшого школяра: [навчальний колектив, розвиток особистості й колективу] / О. Богатиренко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
11. 74.200
М 23 Манова-Томова, В.
Психологічна діагностика раннього віку [Текст] / В. Манова-Томова. – К. : Вища школа, 1978. – 168 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 88
М35 Матюхина, М. В.
Психология младшего школьника [Текст] : учебно-методическое пособие / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, К. Т. Патрина. – М. : Просвещение, 1970. – 256 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
13. 88
В68 Волокитина, М. И.
Очерки психологии младших школьников [Текст] / М. И. Волокитина. – М. : АПН РСФСР, 1955. – 216 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 987
Анна, МВ 40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для реферату по темі :"Україна та Рада Європи на сучасному етапі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Антонович, М.
Україна в європейській системі захисту прав людини : [Україна - Рада Європи] / М. Антонович // Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 2 / гол. ред. Денисенко А. – К., 2002. – С. 364-373.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Голуб, Н. В.
Рада Європи / Н. В. Голуб, П. А. Клімкін // Україна та міжнародні організації [Текст] / Н.В.Голуб. – К., 2003. – С.63-75кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, МВ. – 1)
3.
Дойко, С.
Рада Європи й Україна-10 років / С. Дойко // Віче. – 2005. – № 11. – С.8-14 Кільк. прим. 1 (Іст)
4.
Малик, І. Р.
Україна - Рада Європи: деякі аспекти співробітництва в інформаційній сфері / І. Р. Малик // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Випуск 85, Частина 1. – С. 71-76.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Рамкова програма співпраці Ради Європи з Україною // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 5-6. – С.10-18. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
6.
План дій Ради Європи для України на період до 2014 року // Зовнішні справи. – 2011. – № 9. – С. 5. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Україна головує в Комітеті міністрів Ради Європи // Зовнішні справи. – 2011. – № 5-6. – С. 5. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Коваль, О.
Співробітництво України з Парламентською асамблеєю Ради Європи / О. Коваль // Віче. – 2009. – № 6. – С.14-19. Кільк. прим. 1 (Іст.)
9.
Коваль, О. В.
Співробітництво України з парламентською асамблеєю Ради Європи / О. В. Коваль // Соціально-правові реформи в незалежній Україні: досягнення, проблеми, перспективи [Текст] / за заг. ред. В.О.Зайчука. – К., 2009. – С. 194-202. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Кост, П.
Роль Ради Європи в забезпеченні політичної стабільності в Україні в контексті європейської інтеграції України / П. Кост // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Випуск 85, Частина 1. – С. 61-64. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)

Запитання № 986
Анна, МВ 40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для реферату по темі :"Україна та Рада Європи на сучасному етапі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Антонович, М.
Україна в європейській системі захисту прав людини : [Україна - Рада Європи] / М. Антонович // Україна дипломатична : наук. щорічник. Вип. 2 / гол. ред. Денисенко А. – К., 2002. – С. 364-373.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2.
Голуб, Н. В.
Рада Європи / Н. В. Голуб, П. А. Клімкін // Україна та міжнародні організації [Текст] / Н.В.Голуб. – К., 2003. – С.63-75кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, МВ. – 1)
3.
Дойко, С.
Рада Європи й Україна-10 років / С. Дойко // Віче. – 2005. – № 11. – С.8-14 Кільк. прим. 1 (Іст)
4.
Малик, І. Р.
Україна - Рада Європи: деякі аспекти співробітництва в інформаційній сфері / І. Р. Малик // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Випуск 85, Частина 1. – С. 71-76.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Рамкова програма співпраці Ради Європи з Україною // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 5-6. – С.10-18. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
6.
План дій Ради Європи для України на період до 2014 року // Зовнішні справи. – 2011. – № 9. – С. 5. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Україна головує в Комітеті міністрів Ради Європи // Зовнішні справи. – 2011. – № 5-6. – С. 5. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Коваль, О.
Співробітництво України з Парламентською асамблеєю Ради Європи / О. Коваль // Віче. – 2009. – № 6. – С.14-19. Кільк. прим. 1 (Іст.)
9.
Коваль, О. В.
Співробітництво України з парламентською асамблеєю Ради Європи / О. В. Коваль // Соціально-правові реформи в незалежній Україні: досягнення, проблеми, перспективи [Текст] / за заг. ред. В.О.Зайчука. – К., 2009. – С. 194-202. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Кост, П.
Роль Ради Європи в забезпеченні політичної стабільності в Україні в контексті європейської інтеграції України / П. Кост // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Випуск 85, Частина 1. – С. 61-64. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)

Запитання № 985
Наталія, І-41. e-mail:
доброго дня ,допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Паризька мирна конференція.Утворення нових держав".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Матяш, І.
Документи до Паризької мирної конференції // Зовнішні справи. – 2011. – № 9. – С. 60 - 61. Кільк. прим. 1 (МВ-1)
2.
Бялокур, М.
Паризька мирна конференція 1919-1920 років у шкільних підручниках з історії Третьої Речі Посполитої // Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / за ред. Барбари Кубіс. – К., 2007. – С. 385-396.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Соловйова, В.
Основні напрями діяльності української дипломатії.Участь у міжнародних форумах( Паризька мирна конференція, Варшавська угода, Ризький договір) / В. Соловйова // Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917 - 1921 рр.: монографія. – К., 2006. – С.233-335.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Ганчин, В. Ю.
Питання Закарпаття на Паризькій мирній конференції 1919 року // Нариси історії Закарпаття [Текст] / ред. кол.: І.Гранчак, Е.Балагурі, І.Грицак, та ін. – Ужгород, 1995. – Т.II : (1918-1945). – С. 105-113.
5.
Гриник, І.
Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. 22-23 : До 85-річчя акад. В.Грабовецького. – С. 396-401.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Дацків, І. Б.
Діяльність дипломатичної делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. – С. 227-239.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Дацків, І. Б.
Позиція делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції // Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії: монографія . – Тернопіль, 2013. – С. 440-462.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Журавський-Граєвський, П.
Питання Підкарпатської Русі на Мирній конференції в Парижі // Зустрічі [Текст]. – Warszawa, 1990. – № 1-2 : Україна-Польща. – С. 130-141.кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
9.
Зуєва, А. О.
Дебати на Паризькій мирній конференції (січень - травень 1919 р.) щодо американської комісії Кінга - Крейна та позиція Великобританії // Британская политика и мир: контуры исторического взаимодействия (к 55-летию профессора М.С.Бурьяна):сборник статей / под ред. О.Б.Дёмина, И.В.Грицких и др. – Луганск-Одесса, 2011. – С. 101-107.кільк.прим.: 2 (МВ. – 2)
10.
Соловйова, В. В.
Українська дипломатія на Паризькій мирній конференції: доля соборності України / В. В. Соловйова // Україна Соборна: збірник наукових статей. – К., 2006. – Т. 1, Вип. 4. – С. 215-225.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3 (2)7
С37 Симоненко, Р. Г.
Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 році (Паризька конференція і антирадянська інтервенція на Україні) / Р. Г. Симоненко ; ві

Запитання № 984
Юліана Парада, А-31-Б. e-mail: yuliana22parada@mail.ru
доброго вечора ,допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Особливості драматичного конфлікту п’єси Г.Ібсена "Ляльковий дім"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гладишев, В.
Твір як звернення автора до суспільства? ( Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") / В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 38 - 41. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
2.
Горшельова, Т.
Новаторство у драматургії Г. Ібсена. П"єса "Ляльковий дім" / Т. Горшельова // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 12. – C. 50 - 52.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
3.
Градовський, А.
Картковий дім Торвальда. П"єса Геріка Ібсена "Ляльковий дім" / А. Градовський // Всесвітня література та культура. – 2010. – № 3. – С. 10-12.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
4.
Куц, А.
Г.Ібсен "Ляльковий дім": [ конспект уроку] / А. Куц // Зарубіжна література в школі. – 2012. – № 13-14. – С. 6 - 8.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
5.
Ціко, І.
Генрік Ібсен. "Ляльковий дім": матеріали до вивчення / І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 4. – С.45-48.
6. 83.3(4Нр)
А 31 Адмони, В. Г.
Генрик Ибсен: Очерк творчества [Текст] / В. Г. Адмони. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 272 с.  кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
7. 83.3(2Рос)1
З-63 Зингерман, Б. И.
Очерки истории драмы 20 века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Гауптман, Лорка, Ануй [Текст] / Б. И. Зингерман. – М. : Наука, 1979. – 392 с.  кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(Норв)
Х 35 Хейберг, Х.
Генрик Ибсен [Текст] / Х. Хейберг. – М. : Искусство, 1975. – 278 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(4Нр)
Х 90 Храповицкая, Г. Н.
Ибсен и западноевропейская драма его времени [Текст]: Учеб.пособие. / Г. Н. Храповицкая. – М., 1979. – 89 с.  кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Лысак, Л.
Вопрос, а не ответ - мое призванье. Урок-исследование интеллектуального начала в пьесе Г.Ибсена "Кукольный дом" / Л. Лысак // Русская словесность в школах Украины. – 2008. – № 2. – С.39-42.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
11.
Тыминская, И.
Жанровые особенности пьес Г.Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений / И. Тыминская // Філологічні науки [Текст]: збірник наукових праць Полтавського нац. педагогічного ун-ту ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип.3(6). – С. 71 - 79.Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
12. 83.3(4Вл)
Ф 33 Федоров, А. А.
Идейно-эстетические искания в английской литературе 80-90-х годов 19 в. и драматургия Г. Ибсена [Текст] / А. А. Федоров. – Уфа, 1987. – 78 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 983
Тетяна, . e-mail: assistent2003@mail.ru
Доброго дня! Чи можна записатися до бібіліотеки? Що для цього потрібно? Які умови і документи? Дякую.
відповідь
Користуватися фондами бібліотеки мають право:Професорсько-викладацький склад, наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти і працівники адміністративно-господарського, навчального, виробничого, навчально-допоміжного
складу університету. Також користуватись послугами бібліотеки мають право викладачі, науковці, докторанти, аспіранти та студенти інших навчальних та науково-дослідних закладів,працівники державних установ та органів місцевого самоврядування, народного господарства, культури, освітніх інститутів за дозволом дирекції бібліотеки. Для запису в бібліотеку користувачі пред’являють паспорт, студентський або аспірантський квиток, службове посвідчення дійсне в поточному році. Детальніше про Правила користування бібліотекою дивіться: http://lib.pu.if.ua/files/pravula-korustuvannja.pdf

Запитання № 982
Юлія, СЛ-31. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Формування і трансляція гендерних стереотипів у ЗМІ". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 76.0я73
Г 34 Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Куратченко, І.
Гендер у рекламі / І. Куратченко // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 5-6. – С. 14-15. Кільк. прим. 1 (Ек.)
3.
Скорик, М. М.
Гендер і ЗМК / М. М. Скорик // Основи теорії гендеру. – К., 2004. – С.266-282. кільк.прим.: 25 (КХ. – 20, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1, МВ. – 1)
4.
66.74(4Укр)
Г 34 Ануфрієва, О.
Гендерні аспекти впливу ЗМІ на свідомість молоді (досвід зарубіжних досліджень) / О. Ануфрієва // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Левківський К. М. – К., 2003. – С.104-107. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Давліканова, О.
Міжнародні практики протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання рекламного ринку / О. Давліканова, А. Євдокимова // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 6. – С. 48-50. Кільк. прим. 1 (Ек)
6.
76.12
Т 31 Васьківський, Ю.
Гендерний аспект телевізійної реклами : український та зарубіжний досвід / Ю. Васьківський, М. Кіца // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 56-63. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Федоришин, Є.
Телебачення Сполучених Штатів Америки : гендерний аспект / Є. Федоришин // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 186-191. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Хавкіна, Л.
Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 346 - 350. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 67.61я73
Ф 94 Фулей, Т. І.
Основи гендерної рівності:навчально-метод. посібник для суддів / Тетяна Іванівна Фулей. – К. : Тютюкін, 2010. – 240 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)
10.
Хавкіна, Л.
Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів / Л. Хавкіна // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 346 - 350. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 83.3
Г34 Гендер і культура : Збірник статей / Упор. Агеєва В., Оксамитна С. – К., 2001. – 224 с.  кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 3)
12. 66.74
Б 87 Брайсон, В.
Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии / перевод с англ.Алекксея Якубина. – К., 2011. – 248 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 981
Юлія, СЛ-31. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Формування і трансляція гендерних стереотипів у ЗМІ". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 76.0я73
Г 34 Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 216 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Куратченко, І.
Гендер у рекламі / І. Куратченко // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 5-6. – С. 14-15. Кільк. прим. 1 (Ек.)
3.
Скорик, М. М.
Гендер і ЗМК / М. М. Скорик // Основи теорії гендеру. – К., 2004. – С.266-282. кільк.прим.: 25 (КХ. – 20, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1, МВ. – 1)
4.
66.74(4Укр)
Г 34 Ануфрієва, О.
Гендерні аспекти впливу ЗМІ на свідомість молоді (досвід зарубіжних досліджень) / О. Ануфрієва // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Левківський К. М. – К., 2003. – С.104-107. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Давліканова, О.
Міжнародні практики протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання рекламного ринку / О. Давліканова, А. Євдокимова // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 6. – С. 48-50. Кільк. прим. 1 (Ек)
6.
76.12
Т 31 Васьківський, Ю.
Гендерний аспект телевізійної реклами : український та зарубіжний досвід / Ю. Васьківський, М. Кіца // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 56-63. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Федоришин, Є.
Телебачення Сполучених Штатів Америки : гендерний аспект / Є. Федоришин // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 186-191. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Хавкіна, Л.
Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 346 - 350. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 67.61я73
Ф 94 Фулей, Т. І.
Основи гендерної рівності:навчально-метод. посібник для суддів / Тетяна Іванівна Фулей. – К. : Тютюкін, 2010. – 240 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Юр. – 1)
10.
Хавкіна, Л.
Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів / Л. Хавкіна // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Випуск 9, Частина 1. – С. 346 - 350. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11. 83.3
Г34 Гендер і культура : Збірник статей / Упор. Агеєва В., Оксамитна С. – К., 2001. – 224 с.  кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 3)
12. 66.74
Б 87 Брайсон, В.
Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии / перевод с англ.Алекксея Якубина. – К., 2011. – 248 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 980
Ірина , СП-51. e-mail: iryna.kysluak@ukr.net
Добрий день! допоможіть підібрати літературу до теми: "Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ш49 Шеременко, Н. М.
Вплив засобів масової комунікації на політичну соціалізацію особистості в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : Автореферат дис. ... канд. політич. наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Н. М. Шеременко. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
2. 74.6
Р 15 Радул, В. В.
Соціалізація особистості [Текст]: нав. посібник / В. В. Радул, Я. В. Галета. – Рек. МОН. – Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2013. – 236 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 88.5я73
З 78 Зозуляк-Случик, Р. В.
Основи соціалізації особистості [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 6.040200 - соціальна робота / Роксоляна Василівна Зозуляк-Случик. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2015. – 216 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 1, Педагог. – 5)
4.
Лютак, О.
Соціально-психологічні аспекти медіасоціалізації / О. Лютак // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 18., Ч. 2. – С. 68 - 75.кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Філос. – 2)
5.
Андреєв, Д.
Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору / Д. Андреєв // Віче. – 2013. – № 8. – С. 3-5. Кільк. прим. 1 (Іст.)
6.
Бік, О.
До питання про соціальну відповідальність ЗМІ перед суспільством / О. Бік // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики [Текст]. – Львів, 2002. – № 10. – С. 181 - 192. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
7.
Бойчук, І. В.
ЗМІ як дієва складова механізму формування політичної свідомості громадян України / І. В. Бойчук // Гілея. – 2013. – № 11. – С. 322-324. Кільк. прим. 1 (Філос.)
8.
Дическул, В. М.
Вплив Інтернету в якості ЗМІ на розвиток особистості учня / В. М. Дическул, М. В. Тюкалов // Обдарована дитина. – 2010. – № 1. – С.21-24. Кільк. прим. 1 (Пед.)
9.
Корнієвська, М.
Вплив ЗМІ на політичну свідомість студентської молоді / М. Корнієвська // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 483 : Педагогіка та психологія. – С. 46-51.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 979
Діана, ПО-м. e-mail:
Доброго дня. Мені потрібно підготувати реферат на тему: " Застосування статистичних методів у педагогічних дослідженнях". (з наукових статей). Допоможіть будь ласка підібрати статті.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 22.17
В68 Воловик, П. М.
Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці [Текст] / П. М. Воловик. – К. : Радянська школа, 1969. – 224 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2.
Оліяр, М.
Методи науково-педагогічного дослідження / М. Оліяр, Г. Русин, І. Червінська // Основи науково-педагогічних досліджень (модульно-рейтинговий відхід) [Текст] / М.Оліяр. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 75 - 93.кільк.прим.: 5 (Педагог. – 4, КХ. – 1)
3.
Фіцула, М. М.
Методи науково-педагогічного дослідження / М. М. Фіцула // Педагогіка вищої школи [Текст] / М.М.Фіцула. – К., 2006. – С.С19-31.кільк.прим.: 102 (КХ. – 94, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Коломия. – 1)
4.
Рудницька, О. П.
Педагогічне дослідження / О. П. Рудницька // Педагогіка: загальна та мистецька[Текст]: навчальний посібник. / О.П.Рудницька. – Тернопіль, 2005. – С.172-196..кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 1)
5.
Кушнір, В.
Кількісні дослідження в педагогіці / В. Кушнір // Соціальна психологія. – 2008. – № 2. – С.42-48. Кільк. прим. 1 (Філос.)
6. 74.200.53
Т53 Теоретические проблемы использования ЭВМ в школе [Текст] : сборник научных трудов / отв.ред. И. Д. Демакова. – М. : АПН, 1991. – 122 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74я73
З 12 Завгородня, Т. К.
Методологія та технологія педагогічних досліджень [Текст]: навч.-метод.посібник / Т. К. Завгородня, Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Ів.-Франківськ : ПНУ, 2014. – 76 с.  кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 3)
8. 74.0
К 66 Коржуев, А. В.
Научное исследование по педагогике:теория, методология, практика [Текст]: учеб. пособ. / Андрей Вячеславович Коржуев, В. А. Попков. – М. : Академический Проект; Трикста, 2008. – 287 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 978
Діана, ПО-м. e-mail: 38096681534@ua.fm
Доброго вечора. Мені потрібна література до магістерської роботи на тему: "Виховний ідеал української народної педагогіки ( Стельмахович, Скульський, Ступарик)".Буду дуже вдячна.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200
С79 Стельмахович, М. Г.
Народна педагогіка. – К., 1985. – 312 с.  кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)
2. 74.0
П 78 Проблеми української народної педагогіки.Теорія і практика: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2005. – 240 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 2, Педагог. – 2)
3. 74.00
С 79 Стельмахович, М. Г.
Мудрість народної педагогіки. – К., 1971. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.03(4Укр)
С 79 Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – 186 с.   кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.03(4Укр)
С 74 Сподвижник української етнопедагогіки (на пошану дійсного члена АПН України Мирослава Стельмаховича). – Ів.-Франківськ : Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника, 1999. – 195 с. – ("Педагогіка, етнопедагогіка" ; Вип. 25.).  кільк.прим.: 4 (Педагог. – 3, КХ. – 1)
6.
Завгородня, Т. К.
Богдан Михайлович Ступарик (1940-2002) // Проблеми педагогіки: історія, сучасність, перспективи / Т.К.Завгородня. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.411-418.кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, КХ. – 1)
7. 74.03(4Укр)
У 45 Українська педагогіка на межі тисячоліть: Матеріали педагогічних читань на пошану док. пед.наук, проф. Ступарика Б.М. – Ів.-Франківськ , 2003. – 188 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8.
Лосюк, П.
Професор Роман Скульський і гуцульська школа // Обрії. – 2006. – № 1. – С.14-17. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.03(4Укр)
Н12 На пошану Романа Павловича Скульського: науково-інформаційне видання. – Ів.-Франківськ , 2009. – 132 с.  кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10. 74.26
Я 44 Як використовувати народознавство в школі: посібник для вчителів, вихователів, студентів пед. навч. закл. /за ред. чл.-кор. АПН України, проф. Скульського Р.П. – Ів.-Франківськ, 2000. – 374 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
11. 74.0я73
Н30 Народна педагогіка: світовий досвід: навч.-методичн. комплекс з педагогіки. – К., 2003. – 134 с.  кільк.прим.: 13 (Педагог. – 3, КХ. – 10)
12. 74.03(4Укр)6
П 78 Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича: матеріали Перших Всеукраїнських педагогічних читань. – Ів.-Франківськ, 2004. – 240 с. кільк.прим.: 4 (Педагог. – 4)
13. 74.03(4Укр)
С 79 Мирослав Гнатович Стельмахович 25.06.1934 - 24.04.1998: інформаційний довідник. – Ів.-Франківськ, 2004. – 28 с.  кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14. 74.03(4Укр)
К 17 Калуська, Л. В.
Мирослав Стельмахович і сучасність: збірник матеріалів на допомогу педагогам та батькам. – Ів.-Франківськ, 2012. – 52 с.  кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 977
Юля, МВ-32. e-mail: Ulia7293@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему "Роль Д. Зінгера в дослідження теорії міжнародних відносин". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин: Підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кобза, 2003. – 528 с. – 32,00
кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2. 66.4я73
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: підручник / Маркіян Зіновійович Мальський, М. М. Мацях. – 4-те вид.,переробл. і доп. Рек. МОН. – К.; Львів : Знання; ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 406 с. – (Факультету міжнарод. відносин ЛНУ ім. І.Франка - 20 років). – 130,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, МВ. – 3)
3. 66.4(0)я73
Ц61 Цимбалістий, В. Ф.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 360 с. – 32,00
кільк.прим.: 20 (КХ. – 17, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
4. 66.4(0)я73
Ш48 Шепєлєв, М. А.
Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник / М. А. Шепєлєв. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2004. – 622 с. – 2.70
кільк.прим.: 26 (МВ. – 10, Іст. – 1, КХ. – 15)
5. 66.4я73
Ц94 Цыганков, П. А.
Теория международных отношений [Текст]: учебник / Павел Афанасьевич. Цыганков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2007. – 557 с. – 50,42
кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, МВ. – 3,Іст. – 1)
6.
Цыганков, П.
Современные школы и направления в теории международных отношений / П. Цыганков // Теория международных отношений [Текст]: учеб пособ. / П.А.Цыганков. – М., 2006. – С.125-166. Кільк. прим. 1 (Іст.)

Запитання № 976
Юля, МВ-32. e-mail: Ulia7293@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему "Роль Д. Зінгера в дослідження теорії міжнародних відносин". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин: Підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кобза, 2003. – 528 с. – 32,00
кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2. 66.4я73
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: підручник / Маркіян Зіновійович Мальський, М. М. Мацях. – 4-те вид.,переробл. і доп. Рек. МОН. – К.; Львів : Знання; ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 406 с. – (Факультету міжнарод. відносин ЛНУ ім. І.Франка - 20 років). – 130,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, МВ. – 3)
3. 66.4(0)я73
Ц61 Цимбалістий, В. Ф.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 360 с. – 32,00
кільк.прим.: 20 (КХ. – 17, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
4. 66.4(0)я73
Ш48 Шепєлєв, М. А.
Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник / М. А. Шепєлєв. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2004. – 622 с. – 2.70
кільк.прим.: 26 (МВ. – 10, Іст. – 1, КХ. – 15)
5. 66.4я73
Ц94 Цыганков, П. А.
Теория международных отношений [Текст]: учебник / Павел Афанасьевич. Цыганков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2007. – 557 с. – 50,42
кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, МВ. – 3,Іст. – 1)
6.
Цыганков, П.
Современные школы и направления в теории международных отношений / П. Цыганков // Теория международных отношений [Текст]: учеб пособ. / П.А.Цыганков. – М., 2006. – С.125-166. Кільк. прим. 1 (Іст.)

Запитання № 975
Юля, МВ-32. e-mail: Ulia7293@ukr.net
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему "Роль Д. Зінгера в дослідження теорії міжнародних відносин". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин: Підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кобза, 2003. – 528 с. – 32,00
кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2. 66.4я73
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: підручник / Маркіян Зіновійович Мальський, М. М. Мацях. – 4-те вид.,переробл. і доп. Рек. МОН. – К.; Львів : Знання; ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 406 с. – (Факультету міжнарод. відносин ЛНУ ім. І.Франка - 20 років). – 130,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, МВ. – 3)
3. 66.4(0)я73
Ц61 Цимбалістий, В. Ф.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 360 с. – 32,00
кільк.прим.: 20 (КХ. – 17, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
4. 66.4(0)я73
Ш48 Шепєлєв, М. А.
Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник / М. А. Шепєлєв. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2004. – 622 с. – 2.70
кільк.прим.: 26 (МВ. – 10, Іст. – 1, КХ. – 15)
5. 66.4я73
Ц94 Цыганков, П. А.
Теория международных отношений [Текст]: учебник / Павел Афанасьевич. Цыганков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2007. – 557 с. – 50,42
кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, МВ. – 3,Іст. – 1)
6.
Цыганков, П.
Современные школы и направления в теории международных отношений / П. Цыганков // Теория международных отношений [Текст]: учеб пособ. / П.А.Цыганков. – М., 2006. – С.125-166. Кільк. прим. 1 (Іст.)

Запитання № 974
Анна, МВ-40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до реферату з етнополітології на тему: "Етнічний ренесанс як важливий процес відродження людства . Етнічний ренесанс в Україні в 90-х роках"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.5(4Укр)
Е 88 Етнополітологія в Україні: становлення. Що далі? / Ред. Курас І.Ф. – К. : ІПіЕНД, 2002. – 295с.  кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 66.0я73
К 71 Коршук, Р. М.
Етнополітологія [Текст]: навчальний посібник. / Роман Миколайович Коршук. – Рек.МОН. – К. : Алерта, 2011. – 200 с.  кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
3. 66.0
К93 Курас, І. Ф.
Етнополітологія. Перші кроки становлення [Текст]. / І. Ф. Курас. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.  кільк.прим.: 14 (Іст. – 3, КХ. – 10, МВ. – 1)
4.
Кушніренко, Н.
Олег Скрипка: "Живемо в добу етнічного ренесансу" / Н. Кушніренко // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 4. – С.60-70. Кільк. прим. 1 (Туризм. -1)
5.
Матвієнків, С. М.
Методичний посібник з курсу "Етнополітологія"[Текст] : навчальна програма, плани семінарських занять та програмові вимоги до курсу / Світлана Миколаївна Матвієнків. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника, 2003. – 32с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 66.0я73
Ш 12 Шабаев, Ю. П.
Этнополитология. Учеб. пособ. / Юрий Петрович Шабаев, А. П. Садохин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319 с.  кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
7. 60.54я73
Н 49 Нельга, О. В.
Українська етносоціологія [Текст]: навч.посібник. ч. 1 / Олександр В"ячеславович Нельга. – К. : ВД Персонал, 2015. – 540 с.  кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 63.5
Л 72 Лозко, Г.
Етнологія України [Текст] : філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Г. Лозко. – К. : АртЕк, 2001. – 304 с.  кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
9. 63.5я73
К 30 Кафарський, В. І.
Етнологія [Текст]: підручник. / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 9, Іст. – 4, Гурт№5. – 1)
10. 63.5(0)
Т39 Тиводар, М. П.
Етнологія [Текст] : навч. посібник / М. П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624 с.  кільк.прим.: 13 (Іст. – 7, КХ. – 4, Туризм. – 1, Коледж. – 1)
11. 63.5я73
Ю 71 Юрій, М. Ф.
Етнологія [Текст]: навч. посіб. / Михайло Федорович. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 360 с.  кільк.прим.: 16 (Іст. – 4, КХ. – 10, Гурт№5. – 1, Івано-Франківськ. – 1)

Запитання № 973
Анна, МВ-40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до реферату з етнополітології на тему: "Етнічний ренесанс як важливий процес відродження людства . Етнічний ренесанс в Україні в 90-х роках"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.5(4Укр)
Е 88 Етнополітологія в Україні: становлення. Що далі? / Ред. Курас І.Ф. – К. : ІПіЕНД, 2002. – 295с.  кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 66.0я73
К 71 Коршук, Р. М.
Етнополітологія [Текст]: навчальний посібник. / Роман Миколайович Коршук. – Рек.МОН. – К. : Алерта, 2011. – 200 с.  кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
3. 66.0
К93 Курас, І. Ф.
Етнополітологія. Перші кроки становлення [Текст]. / І. Ф. Курас. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.  кільк.прим.: 14 (Іст. – 3, КХ. – 10, МВ. – 1)
4.
Кушніренко, Н.
Олег Скрипка: "Живемо в добу етнічного ренесансу" / Н. Кушніренко // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 4. – С.60-70. Кільк. прим. 1 (Туризм. -1)
5.
Матвієнків, С. М.
Методичний посібник з курсу "Етнополітологія"[Текст] : навчальна програма, плани семінарських занять та програмові вимоги до курсу / Світлана Миколаївна Матвієнків. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника, 2003. – 32с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 66.0я73
Ш 12 Шабаев, Ю. П.
Этнополитология. Учеб. пособ. / Юрий Петрович Шабаев, А. П. Садохин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319 с.  кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
7. 60.54я73
Н 49 Нельга, О. В.
Українська етносоціологія [Текст]: навч.посібник. ч. 1 / Олександр В"ячеславович Нельга. – К. : ВД Персонал, 2015. – 540 с.  кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 63.5
Л 72 Лозко, Г.
Етнологія України [Текст] : філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Г. Лозко. – К. : АртЕк, 2001. – 304 с.  кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
9. 63.5я73
К 30 Кафарський, В. І.
Етнологія [Текст]: підручник. / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 9, Іст. – 4, Гурт№5. – 1)
10. 63.5(0)
Т39 Тиводар, М. П.
Етнологія [Текст] : навч. посібник / М. П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624 с.  кільк.прим.: 13 (Іст. – 7, КХ. – 4, Туризм. – 1, Коледж. – 1)
11. 63.5я73
Ю 71 Юрій, М. Ф.
Етнологія [Текст]: навч. посіб. / Михайло Федорович. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 360 с.  кільк.прим.: 16 (Іст. – 4, КХ. – 10, Гурт№5. – 1, Івано-Франківськ. – 1)

Запитання № 972
Анна, МВ-40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до реферату з етнополітології на тему: "Етнічний ренесанс як важливий процес відродження людства . Етнічний ренесанс в Україні в 90-х роках"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.5(4Укр)
Е 88 Етнополітологія в Україні: становлення. Що далі? / Ред. Курас І.Ф. – К. : ІПіЕНД, 2002. – 295с.  кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 66.0я73
К 71 Коршук, Р. М.
Етнополітологія [Текст]: навчальний посібник. / Роман Миколайович Коршук. – Рек.МОН. – К. : Алерта, 2011. – 200 с.  кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
3. 66.0
К93 Курас, І. Ф.
Етнополітологія. Перші кроки становлення [Текст]. / І. Ф. Курас. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.  кільк.прим.: 14 (Іст. – 3, КХ. – 10, МВ. – 1)
4.
Кушніренко, Н.
Олег Скрипка: "Живемо в добу етнічного ренесансу" / Н. Кушніренко // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 4. – С.60-70. Кільк. прим. 1 (Туризм. -1)
5.
Матвієнків, С. М.
Методичний посібник з курсу "Етнополітологія"[Текст] : навчальна програма, плани семінарських занять та програмові вимоги до курсу / Світлана Миколаївна Матвієнків. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника, 2003. – 32с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 66.0я73
Ш 12 Шабаев, Ю. П.
Этнополитология. Учеб. пособ. / Юрий Петрович Шабаев, А. П. Садохин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319 с.  кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
7. 60.54я73
Н 49 Нельга, О. В.
Українська етносоціологія [Текст]: навч.посібник. ч. 1 / Олександр В"ячеславович Нельга. – К. : ВД Персонал, 2015. – 540 с.  кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 63.5
Л 72 Лозко, Г.
Етнологія України [Текст] : філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Г. Лозко. – К. : АртЕк, 2001. – 304 с.  кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
9. 63.5я73
К 30 Кафарський, В. І.
Етнологія [Текст]: підручник. / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 9, Іст. – 4, Гурт№5. – 1)
10. 63.5(0)
Т39 Тиводар, М. П.
Етнологія [Текст] : навч. посібник / М. П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624 с.  кільк.прим.: 13 (Іст. – 7, КХ. – 4, Туризм. – 1, Коледж. – 1)
11. 63.5я73
Ю 71 Юрій, М. Ф.
Етнологія [Текст]: навч. посіб. / Михайло Федорович. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 360 с.  кільк.прим.: 16 (Іст. – 4, КХ. – 10, Гурт№5. – 1, Івано-Франківськ. – 1)

Запитання № 971
Анастасія, ДОПО-40. e-mail:
Доброго вечора) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Навчання дітей спортивних ігор у дошкільних навчальних закладах". Заздалегідь дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Луцький, Я.
Фізичне виховання дошкільників / Я. Луцький, В. Мочернюк, О. Мокров // Оздоровча фізична культура [Текст] : навч. посіб. / Я.Луцький, В.Мочернюк, О.Мокров. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.5-8.кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 4, КХ. – 1)
2. 74.100.5
Л 87 Лущик, І. В.
Фізичне виховання дошкільників.Фізкультурна й оздоровча робота[Текст]. / Ігор Вікторович. Лущик. – Харків : Ранок, 2007. – 224 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
3. 74.100
Ш39 Шейко, М. К.
Рухливі ігри дошкільників [Текст] / М. К. Шейко. – 3-є допов. – К. : Радянська школа, 1972. – 256 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1КХ. – 1))
4. 75.5я73
С 73 Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения [Текст]: учебник / под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – М. : Академия, 2002. – 520 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1,ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.100.55я73
В 46 Вільчковський, Е. С.
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст]: навч. посіб. / Едуард Станіславович Вільчковський, О. І. Курок. – Рек. МОН, 3-тє вид.,стереотип. – Суми : Університетська книга, 2011. – 428 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
6. 74.100.55я73
З 14 Загородня, Л. П.
Фізичне виховання дітей дошкільного віку [Текст]: навч. посібник / Людмила Петрівна Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська. – Рек. МОН. – Суми : Університетська книга, 2011. – 272 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
7.
Зброжек, О.
Фітбол-гімнастика в дошкільному закладі: [фізичний розвиток] / О. Зброжек // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 34-36. Кільк. прим 1 (Педагог-1)
8. 75
С 73 Спортивні ігри [Текст] / Ред. Івойлов А.В. – Харків : "Основа", 1993. – 216 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
9. 75.0я73
Н 34 Наумчук, В. І.
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор [Текст] : навчальний посібник / Володимир Іванович. Наумчук. – Рек. МОН. – Тернопіль : Астон, 2010. – 160 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 2)
10. 75.5я2
Ц 17 Цап, І. Г.
Термінологічний словник зі спортивних ігор [Текст] / Ірина Геннадіївна Цап. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 72 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
11.
Курок, О.
Концептуальні засади підготовки вихователів до фізичного виховання дошкільників у сучасних соціокультурних умовах / О. Курок // Фізичне виховання в школі. – 2007. – № 2. – С.49-52. Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.)
12.
Курок, О.
Методологічні основи компетентнісно орієнтованого підходу в системі професійної підготовки вихователів до фізичного виховання дошкільників / О. Курок // Фізичне виховання в школі. – 2007. – № 3. – С.50-53.Кільк. прим. 1(Заг.ч.з.)

Запитання № 970
Наталія, МК. e-mail:
Оцінка конкурентоспроможності підприємств
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Безугла, В. О.
Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик їх оцінки / В. О. Безугла // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С.33-36.
2.
Грушак, З. М.
Оцінка конкурентоспроможності авіакомпаній України на міжнародному ринку / З. М. Грушак // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 9. – С.12-17.
3.
Жилінська, О.
Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об»єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 29, Ч.1. – С. 176-182.
4.
Колосінська, М. І.
Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 185-193.
5. 65.49я73
Г12 Гаврилюк, С. П.
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу [Текст]: навч. посібник / С. П. Гаврилюк. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 180 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Туризм. – 2, ЕК. – 1)
6. 65.29
Д 58 Довгань, Л. Є.
Конкурентоспроможність підприємств [Текст]: монографія. / Людмила Євгенівна. Довгань. – К. : ІВЦ "Вид-во "Політехніка", 2007. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
7. 65.29я73
Д 64 Должанський, І. З.
Конкурентоспроможність підприємства: Навч.посібник / Ігор Зіновійович Должанський. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
8. 65.29
Л 85 Лупак, Р. Л.
Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) / Р. Л. Лупак. – Львів, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
9. 65.26
Л93 Люзняк, М. Е.
Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку : Автореферат дис. ... канд.економ.наук. Спец.08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит / М. Е. Люзняк. – Суми, 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 969
Наталія, МК. e-mail:
Оцінка конкурентоспроможності підприємств
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Безугла, В. О.
Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик їх оцінки / В. О. Безугла // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С.33-36.
2.
Грушак, З. М.
Оцінка конкурентоспроможності авіакомпаній України на міжнародному ринку / З. М. Грушак // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 9. – С.12-17.
3.
Жилінська, О.
Конкурентоспроможність організацій сфери освітніх послуг як об»єкт управління / О. Жилінська, В. Вакуленко // Формування ринкової економіки в Україні [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 29, Ч.1. – С. 176-182.
4.
Колосінська, М. І.
Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 185-193.
5. 65.49я73
Г12 Гаврилюк, С. П.
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу [Текст]: навч. посібник / С. П. Гаврилюк. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 180 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Туризм. – 2, ЕК. – 1)
6. 65.29
Д 58 Довгань, Л. Є.
Конкурентоспроможність підприємств [Текст]: монографія. / Людмила Євгенівна. Довгань. – К. : ІВЦ "Вид-во "Політехніка", 2007. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
7. 65.29я73
Д 64 Должанський, І. З.
Конкурентоспроможність підприємства: Навч.посібник / Ігор Зіновійович Должанський. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)
8. 65.29
Л 85 Лупак, Р. Л.
Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) / Р. Л. Лупак. – Львів, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
9. 65.26
Л93 Люзняк, М. Е.
Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку : Автореферат дис. ... канд.економ.наук. Спец.08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит / М. Е. Люзняк. – Суми, 2010. – 21с. кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 968
Віта, МВ-21. e-mail: m.zubata@mail.ru
Добрий вечір, допоможіть будь ласка знайти список літератури до теми "Нейтральні країни в роки другої світової війни"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3 (0)7
С83 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во Второй мировой войне / Под ред. Семиряги М. И. – М. , 1972. – 304 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3 (0)7
С17 Самотейкин, Е. М.
Растоптанный нейтралитет. Как и почему Норвегия стала жертвой фашистской агрессии / Е. М. Самотейкин. – М., 1971. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 66.4(4)
М 23 Манжола, В. А.
Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин / В. А. Манжола, В. М. Вдовенко. – К., 2007. – 167 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 63.3(4Фн)
В 39 Вехвіляйнен, О.
Фінляндія в другій світовій війні: між Німеччиною і Росією/ Оллі Вехвіляйнен. – К., 2010. – 246 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(0)6
И90 История второй мировой войны. 1939-1945: в двенадцати томах. / ред. кол. В. И. Ачкасов, М. А. Алексеев и др. – М. : Воениздат, 1974-1982. кільк.прим.: 6 (Іст. – 2, КХ. – 4)
6. 63.3(0)6
И20 Иванов, Л. Н.
Очерки международных отношений в период второй мировой войны. (1939-1945 гг.) [Текст] / Л. Н. Иванов. – М. : Изд-во Академии наук, 1958. – 275 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, Іст. – 1)
7. 63.3(0)6
К19 Кан, А. С.
Внешняя политика в годы второй мировой войны / А. С. Кан ; Отв.ред. Исраэлян В.Л. – М., 1967. – 456 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(0)62
К 35 Кеннан, Д.
Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. / Джордж. Кеннан. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2002. – 479 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(0)6
Н84 Носков, А. М.
Скандинавский плацдарм во второй мировой войне [Текст] / А. М. Носков ; Отв.ред. Бабин А.И. – М. : Наука, 1977. – 447 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 63.3 (0)624
Л55 Лиддел, Г. Б.
Вторая мировая война / Гарт Б. Лиддел ; Под ред. Переслегина С. – М., 2003. – 938 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(0)62
В 87 Вторая мировая война. Краткая история . – М., 1984. – 591 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3(0)62
Ч-50 Черчилль, У.
Вторая мировая война: в 3-х книгах. / У. Черчилль. – М., 1991. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
13. 63.3(0)624
Р 48 Різ, Л.
Друга світова війна за зачиненими дверима: Сталін, нацисти і Захід[Текст] / Лоренс Різ. – К. : Темпора, 2010. – 444 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. 63.3(0)62
Т77 Трубайчук, А.
Друга світова війна. Коротка історія / А. Трубайчук. – К., 1995. – 192 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 967
Віта, МВ-21. e-mail: m.zubata@mail.ru
Добрий вечір, допоможіть будь ласка знайти список літератури до теми "Нейтральні країни в роки другої світової війни"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3 (0)7
С83 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во Второй мировой войне / Под ред. Семиряги М. И. – М. , 1972. – 304 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3 (0)7
С17 Самотейкин, Е. М.
Растоптанный нейтралитет. Как и почему Норвегия стала жертвой фашистской агрессии / Е. М. Самотейкин. – М., 1971. – 256 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 66.4(4)
М 23 Манжола, В. А.
Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин / В. А. Манжола, В. М. Вдовенко. – К., 2007. – 167 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 63.3(4Фн)
В 39 Вехвіляйнен, О.
Фінляндія в другій світовій війні: між Німеччиною і Росією/ Оллі Вехвіляйнен. – К., 2010. – 246 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(0)6
И90 История второй мировой войны. 1939-1945: в двенадцати томах. / ред. кол. В. И. Ачкасов, М. А. Алексеев и др. – М. : Воениздат, 1974-1982. кільк.прим.: 6 (Іст. – 2, КХ. – 4)
6. 63.3(0)6
И20 Иванов, Л. Н.
Очерки международных отношений в период второй мировой войны. (1939-1945 гг.) [Текст] / Л. Н. Иванов. – М. : Изд-во Академии наук, 1958. – 275 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, Іст. – 1)
7. 63.3(0)6
К19 Кан, А. С.
Внешняя политика в годы второй мировой войны / А. С. Кан ; Отв.ред. Исраэлян В.Л. – М., 1967. – 456 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(0)62
К 35 Кеннан, Д.
Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. / Джордж. Кеннан. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2002. – 479 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(0)6
Н84 Носков, А. М.
Скандинавский плацдарм во второй мировой войне [Текст] / А. М. Носков ; Отв.ред. Бабин А.И. – М. : Наука, 1977. – 447 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 63.3 (0)624
Л55 Лиддел, Г. Б.
Вторая мировая война / Гарт Б. Лиддел ; Под ред. Переслегина С. – М., 2003. – 938 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3(0)62
В 87 Вторая мировая война. Краткая история . – М., 1984. – 591 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3(0)62
Ч-50 Черчилль, У.
Вторая мировая война: в 3-х книгах. / У. Черчилль. – М., 1991. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
13. 63.3(0)624
Р 48 Різ, Л.
Друга світова війна за зачиненими дверима: Сталін, нацисти і Захід[Текст] / Лоренс Різ. – К. : Темпора, 2010. – 444 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
14. 63.3(0)62
Т77 Трубайчук, А.
Друга світова війна. Коротка історія / А. Трубайчук. – К., 1995. – 192 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 966
Андрій, ПР31. e-mail:
Проблеми правового виховання
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Концепція правової освіти та правового виховання // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2005. – № 9-10. – С.23-24 Кільк. прим. 1 (заг.ч.з.)
2.
Алпатова, Т.
Сходинками правового виховання в початковій школі // Початкова школа. – 2013. – № 8. – С. 57-58. Кільк. прим. 1 (пед)
3.
Бондарева, І.
Люди народжуються різними: несхожими, своєрідними: [позакласний захід із правового виховання // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 57-59. Кільк. прим. 1 (заг.ч.з.)
4.
Борисенко, Т. Д.
Правовий захист - кожній дитині: [організація роботи з правового виховання в навчально-виховному процесі] // Розкажіть онуку. – 2012. – № 1-2. – С. 7-18. Кільк. прим. 1 (пед)
5.
Давидов, П. Г.
Спрямованість та зміст морально-правового виховання у формуванні моральної особистості. / П. Г. Давидов // Наука Релігія Суспільство. – 2006. – № 3. – С. 178-184.Кільк. прим. 1 (філос)
6. 74.580.050
К 30 Кафарська, О. Б.
Організаційно-методичний супровід правового виховання студентів - юристів [Текст]: навчально-методичні рекомендації / Ольга Богданівна Кафарська. – Ів.-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 64 с. – 10,00
кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
7.
Костенко, О. М.
Юридична освіта і правове виховання як засоби забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання соціально-натуралістського типу) / О. М. Костенко // Право України. – 2011. – № 8. – С.187-193. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 74.266.7(4Укр)
К 82 Криштак, І. В.
Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх закладів України (друга половина ХХ століття) : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харків, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
9.
Листопад, О. А.
Основні етапи процесу правового виховання / О. А. Листопад // Актуальні проблеми держави і права [Текст]: збірник наукових праць. – Одеса, 2002. – Випуск 14 : Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. – С.104-109. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10.
Мозоль, Н. І.
Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні / Н. І. Мозоль // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 79-87. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11.
Пильгун, Н. В.
Роль виховної функції права та правового виховання у формуванні особистості / Н. В. Пильгун // Держава і право [Текст]: збірник наукових праць : Юридичні і політичні науки. – К., 2012. – Вип.55. – С. 34-40. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12.
Плотніков, В. А.
Проблеми правового виховання молоді в процесі її соціалізації і шляхи їх вирішення (на прикладі Донецького промислового регіону). / В. А. Плотніков // Наука Релігія Суспільство

Запитання № 965
Тереза, МВ-21. e-mail:
Добрий день! Допоміжіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової робоити на тему "Якобінська диктатура: історичні реалії і міфи".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бондарчук, І.
Експериментальні уроки з всесвітньої історії (9 кл.) : [Урок 3. Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Урок 4. Термідоріанська реакція і Директорія. Бонапартистський переворот 1799 року] / І. Бондарчук // Історія в школі. – 2012. – № 5-6. – С. 27-31. – Прод. Поч. : № 4. Кільк. прим. 1 (Іст
2. 63.3 (0)5
С55 Собуль, А.
Парижские санкюлоты во время якобинской диктатурыНародное движение и революционное правительство / А. Собуль. – М. : Прогресс, 1966. – 592 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(0)5
И32 Из истории якобинской диктатуры. Труды межвузовской научной конференции по истории якобинской диктатуры. – Одесса : Изд-во Одес. ун-та, 1962. – 570 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Голованов, С. О.
Велика Французька буржуазна революція / С. О. Голованов // Всесвітня історія [Текст] / С.О.Голованов. – К., 2006. – С.215-224. Кільк. прим. 1 (Іст)
5.
Лисенко, С.
Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Розгортання революції. Якобінська диктатура. Всесвітня історія, 9 клас / С. Лисенко // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 31-34.Кільк. прим. 1 (Іст)
6. 63.3(4Фра)
Р32 Ревуненков, В. Г.
Очерки по истории Великой французской революции. Якобинская республика и ее крушение [Текст] / В. Г. Ревуненков. – Ленинград : Изд-во Ленин. ун-та, 1983. – 287 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
7. 63.3(0)5
И32 Из истории якобинской диктатуры. Труды межвузовской научной конференции по истории якобинской диктатуры. – Одесса : Изд-во Одес. ун-та, 1962. – 570 с. – 2.60
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(4Фра)
Б91 Буржуазия и Великая французкая революция [Текст]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 216 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)
9. 63.3(4Фр)
К83 Кропоткин, П. А.
Великая французская революция 1789-1793 / П. А. Кропоткин ; Отв.ред. В.М. Далин. – М. : Наука, 1979. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 63.3(0)5
Л80 Лотте, С. А.
Великая французская революция[Текст] / С. А. Лотте. – Москва-Ленинград : ОГИЗ-Соцэкгиз, 1933. – 307с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
11. 63.3(4ФР)
М24 Манфред, А. З.
Великая французская революция / А. З. Манфред ; Отв.ред. В.М. Далин. – М. : Наука, 1983. – 431 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 3КХ. – 2))
12. 63.3(4Укр)15
К56 Коваленко, Л. А.
Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIIIст. / Л. А. Коваленко ; Ред. Чужина С.М. – К. : Вид-во Київського університету, 1973. – 167с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
13. 63.3(4Фр)
А 28 Ададуров, В.
Історія Франції. Королівська держава та створення нації ( від початків до кінця ХV111 століття) [Текст] / Вадим Ададуров. – Львів : Українського Католицького Університету, 2002. – 412 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 964
Марія, ПОДО-52. e-mail:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми Педагогічні умови використання дидактичних ігор для формування орфографічної грамотності молодших школярів на уроках української мови
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Дронь, В. І.
Дидактичні ігри на уроках навчання грамоти у 1-му класі / В. І. Дронь // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 22-24. – С. 90-102. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Кириченко, Г. В.
Дидактичні ігри для уроків української мови у 1-4-х класах / Г. В. Кириченко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 6. – С. 23-25. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3.
Салюк, А.
Дидактичні ігри в процесі навчання грамоти першокласників / А. Салюк // Початкова школа. – 2008. – № 8. – С.24-27. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Чехместрук, Г. Й.
Дидактичні ігри на уроках української мови, читання / Г. Й. Чехместрук // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 33. – С. 2-12. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
74.202.21
М 75 Клепар, М.
Роль музично-дидактичних ігор у вихованні особистості молодших школярів // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.246-251. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
7.
Борщ, О.
Дидактичні ігри на допомогу вчителю під час вивчення теми "Іменник" / О. Борщ // Початкова школа. – 2012. – № 3. – С. 10-12.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
Борщ, О.
Дидактичні ігри на допомогу вчителю під час вивчення теми "Іменник": українська мова, 4 кл / О. Борщ // Початкова школа. – 2012. – № 5. – С. 15-17.кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Кобевка, А.
Використання дидактичних ігор на уроках в 1 класі з метою забезпечення наступності між дошкіллям та початковою ланкою освіти / А. Кобевка // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С.1-4.
10.
Басиста, Л. С.
Ігри на уроках української мови / Л. С. Басиста // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 30. – С. 29 - 33 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
11. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст]: підручник / Тамара Іллівна Поніманська. – Рек. МОН, 2-е вид., доп. – К. : Академвидав, 2013. – 464 с. кільк.прим.: 26 (КХ. – 22, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)

Запитання № 963
, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гнатюк, М. В.
Косівський музей народного мистецва і побуту Гуцульщини / М. В. Гнатюк, М. І. Грепиняк // Красою гір натхненні: Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець XIX - початок ХХI ст.) / М.В.Гнатюк, М.І.Грепиняк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 149-157. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Паньків, М.
Музеї Прикарпаття - важливі центри дослідження і популяризації краєзнавства / М. Паньків // Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції [Текст] / відп.ред. В.Грабовецький. – Коломия, 1997. – С. 14-17. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.5(4Укр)
С 45 Скрипник, Г. А.
Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток: монографія /АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. / Г. А. Скрипник ; Ред. Попов Б.В. – К. : Наукова думка, 1989. – 304с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
4. 63.3(4Укр)
К71 Косів-Верховина [Текст] / Ред.М.В. Свереняк. – Ужгород, 1972. – 48 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
5. 85.126
Г 56 Гнатюк, М. В.
Красою гір натхненні: Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець XIX - початок ХХI ст.): майстри, школи, музеї / Михайло Васильович Гнатюк, М. І. Грепиняк. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2010. – 322 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 63.5(4Укр)
К82 Кугутяк, М. В.
Старожитності Гуцульщини. Каталог пам"яток історії та культури [Текст] : у 2-х томах : джерела з етнічної історії населення українських карпат. Т.1 : Сакральна спадщина Гуцульщини / М. В. Кугутяк. – Ів.-Франківськ : Манускрипт - Львів, 2011. – 447 с. – ПНУ. – 70,00
кільк.прим.: 16 (КХ. – 5, Іст. – 6, Туризм. – 1, Гурт№5. – 1, Коломия. – 2, Коледж. – 1)

Запитання № 962
Анна, МВ 40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Добрий вечір, хочу попросити вас допомогти мені знайти літературу до курсової роботи на тему : "двосторонні відносини Україна-Угорщина з 1989 р"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
У45 Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) /відп. ред. В.А.Смолій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 275 с.  кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2. 65.9(4Укр)
Б 20 Болян, А. В.
Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології , методів і практики) : Автореферат дис. ... канд. екон. наук. Спец.08.10.01- розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / А. В. Болян. – Львів, 2006. – 36с. Кільк.прим. 1 (Наук.)
3. 63.3(4Угор)
Т-48 Ткач, Д. І.
Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: монографія / Дмитро Іванович Ткач. – К. : МАУП, 2004. – 480 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 1, МВ. – 1)
4.
Ткач, Д. І.
Українсько-угорські відносини новітньої доби / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред.Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2009. – Вип.15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78 - 89.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Артьомов, І. В.
Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави / І. В. Артьомов, Т. Віціан // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 38. – С. 179-190.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Сардачук, П.
Відносини України з Угорською Республікою / П. Сардачук, І. Цепенда // Північноатлантичний альянс: історія,функції,структура та відносини з Україною/ за заг. ред. проф. Д.Дзвінчука. – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 382-388.кільк.прим.: 50 (КХ. – 43, МВ. – 5, Гурт№5. – 2)
7.
Савчин, Л.
Україна - Угорщина: 20 років успішної співпраці / Л. Савчин // Зовнішні справи. – 2011. – № 11-12. – С. 28-29. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8. 66.4(0)я73
М58 Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980-2000 роки : підручник / Л. Ф. Гайдуков . – К. : Либідь, 2001. – 624 с. кільк.прим.: 69 (КХ. – 62,ЗагЧЗ. – 2, Іст. – 2, МВ. – 5)
9. 66.4(4Укр)
Т19 Тарасюк, Б.
Зовнішня політика незалежної України: підсумки та перспективи / укладач та автор вступ сл. М. Мальський. – Львів : Львівський національний унів. імені І.Франка, 2006. – 28 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10. 66.4(4Укр)я73
Ч 37 Чекаленко, Л.
Зовнішня політика України: підручник / Людмила Чекаленко. – Рек. МОН, 2-е вид.,доп. і оновл. – К., 2015. – 477 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11. 66.4(4Укр)я73
Ч37 Чекаленко, Л. Д.
Зовнішня політика України: підручник . – К., 2006. – 712 с. кільк.прим.: 22 (КХ. – 17, МВ. – 3, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 961
Анна, МВ 40. e-mail: kernichna_anna@mail.ua
Добрий вечір, хочу попросити вас допомогти мені знайти літературу до курсової роботи на тему : "двосторонні відносини Україна-Угорщина з 1989 р"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
У45 Україна - Угорщина: спільне минуле та сьогодення: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) /відп. ред. В.А.Смолій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 275 с.  кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2. 65.9(4Укр)
Б 20 Болян, А. В.
Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології , методів і практики) : Автореферат дис. ... канд. екон. наук. Спец.08.10.01- розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / А. В. Болян. – Львів, 2006. – 36с. Кільк.прим. 1 (Наук.)
3. 63.3(4Угор)
Т-48 Ткач, Д. І.
Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: монографія / Дмитро Іванович Ткач. – К. : МАУП, 2004. – 480 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 1, МВ. – 1)
4.
Ткач, Д. І.
Українсько-угорські відносини новітньої доби / Д. І. Ткач // Науковий вісник Дипломатичної академії України / за заг. ред.Б.І.Гуменюка, В.Г.Ціватого. – К., 2009. – Вип.15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78 - 89.кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5.
Артьомов, І. В.
Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави / І. В. Артьомов, Т. Віціан // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 38. – С. 179-190.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Сардачук, П.
Відносини України з Угорською Республікою / П. Сардачук, І. Цепенда // Північноатлантичний альянс: історія,функції,структура та відносини з Україною/ за заг. ред. проф. Д.Дзвінчука. – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 382-388.кільк.прим.: 50 (КХ. – 43, МВ. – 5, Гурт№5. – 2)
7.
Савчин, Л.
Україна - Угорщина: 20 років успішної співпраці / Л. Савчин // Зовнішні справи. – 2011. – № 11-12. – С. 28-29. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8. 66.4(0)я73
М58 Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980-2000 роки : підручник / Л. Ф. Гайдуков . – К. : Либідь, 2001. – 624 с. кільк.прим.: 69 (КХ. – 62,ЗагЧЗ. – 2, Іст. – 2, МВ. – 5)
9. 66.4(4Укр)
Т19 Тарасюк, Б.
Зовнішня політика незалежної України: підсумки та перспективи / укладач та автор вступ сл. М. Мальський. – Львів : Львівський національний унів. імені І.Франка, 2006. – 28 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10. 66.4(4Укр)я73
Ч 37 Чекаленко, Л.
Зовнішня політика України: підручник / Людмила Чекаленко. – Рек. МОН, 2-е вид.,доп. і оновл. – К., 2015. – 477 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11. 66.4(4Укр)я73
Ч37 Чекаленко, Л. Д.
Зовнішня політика України: підручник . – К., 2006. – 712 с. кільк.прим.: 22 (КХ. – 17, МВ. – 3, Іст. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 960
Марта, МВ-40. e-mail: marta.petrivska@yandex.ua
Добрий день!Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Міжнародно правові аспекти діяльності організації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 51.1
У 74 Усіченко, І.
Разом до гуманності. Розповіді про Червоний Хрест України [Текст] / І. Усіченко, О. Заграничний. – К., 2008. – 136 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2.
Прохазка, Г. А.
Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : [Червоний хрест, АРА (Американська адміністрація допомоги)] / Г. А. Прохазка // Проблеми законності [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 337-345.кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
3.
Срібна, М. А.
Міжнародний Червоний Хрест і становище військовополонених в роки Другої світової війни / М. А. Срібна // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 115-120. Кільк. прим. 1 (Філос)
4.
Должанская, Л.
Бюро уполномоченных Польского Красного Креста в России и Российского Красного Креста в Польше (1920-1937) и уполномоченные Е. П. Пешкова и Стефания Семполовская / Л. Должанская // Новая Польша. – 2008. – № 6. – С. 31-35.Кільк. прим. 1 (Слов"ян.)
5.
Зимин, И. В.
Мария Петровна Фредерикс : [создательница Общины сестер милосердия, а затем и Красного Креста в России в сер. ХІХ в.] / И. В. Зимин // Вопросы истории. – 2011. – № 7. – С. 140 - 148. Кільк. прим. 1 (Іст.)
6.
Лисик, В.
Вплив Міжнародного Комітету Червоного Хреста на формування доктрини гуманітарного права / В. Лисик // Вісник Львівського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 143-150. – (Міжнародні відносини)кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
7.
Лисик, В.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста - особливий суб"єкт міжнародного права / В. Лисик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини [Текст]. – Львів, 2005. – Вип. 15. – С. 242-247. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Присяжнюк, Ю.
Товариство Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в інформаційному просторі України / Ю. Присяжнюк, Т. Атрощенко // Вісник Львівського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2008. – Вип. 25. – С. 365-369. – (Міжнародні відносини)кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Нагорний, В. В.
Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червого Півмісяця й Червоного Кристала / В. В. Нагорний // Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика [Текст]: колективна монографія / За заг. ред. В. М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова. – Херсон, 2015. – С. 237-251.кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10. http://www.ifrc.org/
11. http://redcross.org.ua/

Запитання № 959
Віктор, МВ-21. e-mail: vlesykk@gmail.com
Доброго дня!

Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Основні контури Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин".

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гісем, Н.
Урок на тему "Версальсько-Вашингтонська система: позитивне значення і недоліки". Всесвітня історія. 10 клас / Н. Гісем // Історія в школах України. – 2011. – № 9. – С. 34 - 35. Кільк. прим. 1 (Іст.)
2.
Пендзей, І.
Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі / І. Пендзей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Текст] / упор. І.Соляр. – Львів, 2015. – вип. 26. – С. 107-115.кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Костюк, Р. В.
Первая мировая война, Версальская система и современность : [международная научная конференция, 24-25 апреля 2009 г. в Санкт-Петербурге] / Р. В. Костюк, И. Н. Новикова // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 251-253. Кільк. прим. 1 (Іст)
4.
Романенко, В. С.
Версальская система и СССР: политика на Ближнем Востоке в 1921-1927 гг. / В. С. Романенко // Вопросы истории. – 2016. – № 2. – С. 106-114.Кільк. прим. 1 (Іст
5.
Сидоров, А.
Версальская система международных отношений в Европе / А. Сидоров, Н. Клеймёнова // История международных отношений. 1918-1939 гг. [Текст]: учебник / А.Ю.Сидоров, Н.Е.Клеймёнова. – М., 2006. – С.31-300.кільк.прим.: 5 (МВ. – 1, КХ. – 3, Іст. – 1)
6.
Іваницька, О. П.
Міжнародні відносини у міжвоєнний час (1918-1939 роки) / О. П. Іваницька // Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) [Текст] : навч. посібник / О.П.Іваницька. – К., 2013. – С. 61-252.кільк.прим.: 10 (КХ. – 3, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1, МВ. – 2)
7.
Сіяк, Д.
Рец. на кн.: Kukulka J. Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1922) / Jozef Kukulka. - Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1970. - 623 st. / Д. Сіяк // Український Історик [Текст]:журнал Українського Історичного Товариства / гол. ред. Л. Винар. – Нью Йорк-Мюнхен, 1974. – Т. 4 (44). – С. 119-121. Кільк. прим. 1 (Іст.)
8. 63.3 (0)7
Л22 Лан, В. И.
США: от первой до второй мировой войны / В. И. Лан. – М. : Наука, 1976. – 496 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 66.4(0)я73
І90 Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ-ХХІ ст. [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Ф. Салабай (кер. авт. кол.), І. Д. Дудко, М. П. Чуб та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 200 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 2, МВ. – 3,Гурт№5. – 1)
10. 63.3 (2)я73
Ц27 Цветков, Г. М.
Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 рр. . – К., 1997. – 232 с.  кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 66.4
И91 История международных отношений [Текст]: учебное пособие/ Колл. авт.; под. ред. Г.В. Каменской, О.А. Колобова, ЭСоловьева. – М., 2007. – 712 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
12. 63.3(0)6я73
Г 12 Газін, В. П.
Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2003. – 472 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 1, МВ. – 1)
13. 63.3 (0)6я73
К66 Ко

Запитання № 958
Уляна, МВ-21. e-mail: ulialesiv141921@gmail.com
Доброго дня!

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Діяльність президента США Авраама Лінкольна".

Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(0)6
И20 Иванов, Р. Ф.
Авраам Линкольн и гражданская война в США / Р. Ф. Иванов ; Отв.ред. Севостьянов Г.Н. – М. : Наука, 1964. – 494 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

2. 63.3(0)5
П30 Петров, Д. Б.
Авраам Линкольн - великий гражданин Америки [Текст] / Д. Б. Петров. – К. : УЧПЕДГИЗ, 1960. – 116 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(7СПО)
П 30 Петров, Д. Б.
Авраам Линкольн - великий гражданин Америки [Текст] / Дмитрий Борисович. Петров. – М. : Учпедгиз, 1960. – 115 с. – Імен.фонд П.Д.Сардачука. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(0)-8
Г 93
Крикунов, С. І.
Авраам Лінкольн (Чесний Ейб) / С. І. Крикунов // Усі видатні постаті всесвітньої історії [Текст]: довідник / Г.Г.Губарева. – Харків, 2008. – С. 247-254. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 63.3(7США)
И20 Иванов, Р. Ф.
Дипломатия Авраама Линкольна / Р. Ф. Иванов. – М. : Международные отношения, 1987. – 304 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Казакова, О. Ю.
К истории конкурса Французской академии "Смерть президента Линкольна" (1866-1867 годы) : [политическая история Франции эпохи Второй империи (1852-1870)] / О. Ю. Казакова // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 206-215. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. Городиський О.
Ген.Іван Васильович Турчин - особистий приятель Президента Лінкольна [Текст]:Причинки до історії українського поселення .-Ню Йорк:Червона Калина,1971 .-16с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(7США) И90 История США 1607-1877/Отв.ред. Н.Н. Болховитинов.Том 1 .-М.:Наука,1983 .-687 с. Кільк. прим. 1 (Іст)
9. 63.3(7СПО) И 23 Иванян Эдуард Александрович.
История США [Текст]: пособие для вузов.- 2-е изд., испр.-М.:Дрофа,2006 .-571 с.
10. Филимонова М.А.
Джеймс Монро:[история США ХVІІІ - ХІХ вв.]//Вопросы истории.-М.:РАН "Вопросы истории",2009.-3 .-С.66-80 Кільк. прим. 1 (Іст-1)

Запитання № 957
Ірина, МВ-21. e-mail: hnbiletska@mail.ua
Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі: політичний портрет Жоржа Клемансо. Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вершинин, А. А.
Жорж Клемансо: штрихи к политическому портрету : [французский политический деятель кон. ХІХ - нач. ХХ ст.] / А. А. Вершинин // Новая и новейшая история. – 2015. – № 1 Ел. – С. 197-218. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3(4ФР)
П77 Прицкер, Д. П.
Жорж Клемансо: Политическая биография / Д. П. Прицкер. – М. : Мысль, 1983. – 316 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 956
Наталія, І-41. e-mail:
Добрий день,допоможіть підібрати літературу до реферату на теме: "Сучасний стан грунтів України".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Балюк, С. А.
Екологічний стан грунтів України / С. А. [та ін.] Балюк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 38-42. Кільк. прим. 1 (Прир.)
2. 28.081
Б 72 Бобрусь, С. В.
Агроекологічний стан напівгідроморфних грунтів Полісся та вдосконалення управління їх родючостю і продуктивністю агроценозів : Автореферат дис. ... канд. сільськогосп. наук. Спец.03.00.16 - екологія / С. В. Бобрусь. – Житомир, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Канаш, О.
Ерозія грунтів України : сучасний стан, аспекти районування, тенденція багаторічних змін / О. Канаш, С. Осипчук // Генеза, географія та екологія грунтів [Текст]. – Львів, 2003. – С.158-163.
4. 20.1
К 56 Коваль, С. І.
Агроекологічний стан осушуваних тгорфових грунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності : Автореферат дис. ...канд. сільськогосп. наук. Спец. 03.00.16 - екологія / С. І. Коваль. – Житомир, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5. 41.4
Л 15 Ладика, М. М.
Еколого-меліоративний стан та родючість перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу (на прикладі басейну Р. Трубіж) : Автореферат дис. канд.сільськогосподарських. наук. Спец. 06.01.03-агрогрунтознавство і агрофізика / М. М. Ладика. – К., 2006. – 21с.Кільк. прим. 1 (Наук)
6. 40.3
П 32 Підвальна, Г. С.
Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя: Монографія. – Львів, 2004. – 192 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Прир. – 1)
7.
Ситник, К.
Стан грунтів і майбутнє людства / К. Ситник, В. Багнюк // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 8. – С, 3 – 28 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
8.
Яцук, І.
Прогнози Вернадського щодо землекористування та сучасний стан грунтів України / І. Яцук, В. Панасенко // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 6. – С. 18-21. Кільк. прим. 1 (Прир. )
9. 40.3
Д75 Дрозд, О. М.
Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України : Автореферат дис. ... канд. сільськ. наук. Спец. 06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика / О. М. Дрозд. – Харків, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.)
10.
Яцук, І.
Ґрунти потребують захисту / І. Яцук, В. Панасенко // Віче. – 2013. – № 15. – С. 44-45. Кільк. прим. 1 (Іст.)
11.
Волощук, М.
Проблеми екологічного стану ґрунтів Українських Карпат / М. Волощук // Гірська школа Українських Карпат [Текст]: наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 10. – С. 28-29. кільк.прим.: 97 (КХ. – 93, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
12. 40.3я73
П 17 Папіш, І. Я.
Практикум з картографії ґрунтів [Текст] : навч. посіб. / Ігор Ярославович Папіш, Т. С. Ямелинець. – Рек. МОН. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 450 с. – 43,83
кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)

Запитання № 955
Ірина, ДОПО-40. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть мені будь ласка бідібрати літературу до курсової роботи.Тема: Вплив оздоровчо - лікувальної фізкультури на організм дошкільників.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Єфименко, М.
Казкова фізкультура: Про інноваційну програму з фізичного виховання дітей раннього й дошкільного віку / М. Єфименко // Дошкільне виховання. – 2015. – № 4. – С. 16-19.Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Єфименко, М.
Фізкультура в дитсадку: час змін / М. Єфименко // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 18-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Вовк, Л.
Фізкультура з казкою / Л. Вовк // Дошкільне виховання. – 2006. – № 1. – С.24-25. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Титаренко, Н.
Фізкультура, казка, гра (З досвіду роботи учителя фізкультури В.Б.Кащей) / Н. Титаренко // Фізичне виховання в школі. – 2007. – № 4. – С.37-39. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
5.
Селезень, Г.
Казкові сюжети на уроках фізкультури / Г. Селезень // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 10. – С. 50-51. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
6. 75.1
Л86 Луцький, Я.
Оздоровча фізична культура [Текст] : навчальний посібник / Я. Луцький, В. Мочернюк, О. Мокров. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2008. – 102 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
7. 75.1
Л86
Луцький, Я.
Фізичне виховання дошкільників / Я. Луцький, В. Мочернюк, О. Мокров // Оздоровча фізична культура [Текст] : навч. посіб. / Я.Луцький, В.Мочернюк, О.Мокров. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.5-8. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 4, КХ. – 1)
8.
74
В 53 Борисова, О. К.
Оздоровча спрямованість занять аеробікою дітей дошкільного віку / О. К. Борисова, В. М. Філенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка [Текст]. – Чернігів, 2007. – Вип.44. – С. 422-425. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 51.204я72
Г56 Гнатюк, О. В.
Основи здоров»я і фізична культура [Текст] : підручник для 1-го класу / О. В. Гнатюк. – К. : Форум, 2003. – 127 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 1, КХ. – 1)
10. 75.0
К36 Карпова, І. Б.
Фізична культура та формування здорового способу життя [Текст] : навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – вид. 2-ге, без змін. Рек. МОН. – К. : КНЕУ, 2006. – 104 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Гурт№5. – 1, ЗагЧЗ. – 2)

Запитання № 954
Лєна, А-31. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: жанрова своєрідність або стильова своєрідність роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" ("Ловець у житі").
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гольтер, І.
Резонанс роману Д. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" у сучасній літературі / І. Гольтер // Сучасний погляд на літературу [Текст] : збірник наукових праць / редкол.:В.Ф.Погребенник(від.п.ред.) та інш. – К., 2009. – Випуск 12. – С. 102-111. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Джером Девід Селінджер. // Усі зарубіжні письменники /Упоряд. О.Д.Міхільов. – Донецьк, 2005. – С.321-327. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Джером Девід Селінджер // Історія новітньої зарубіжної літератури [Текст]. – К., 2008. – С. 76-80. кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 5, ЗагЧЗ. – 3)
4.
Денисова, Т.
Нонконформізм середини віку: [ Джон Стейнбек, Джером Девід Селінджер, Джон Апдайк, Сол Беллоу] / Т. Денисова // Історія американської літератури ХХ століття. – К., 2012. – С.209 - 245. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
5.
Котовська, Т.
Художній світ підлітків у проекції американсько-українських стосунків ( Григір Тютюнник, Дж. Селінджер) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 251 - 256. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Кузьменко, В. І.
Джером-Девід Селінджер : [література США] / В. І. Кузьменко // Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посіб. / В.І.Кузьменко, О.О.Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін. – К., 2010. – С. 388 - 394. кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 3)
7. 84(7СПО)
С-97 Сэлинджер, Д.
Над пропастью во ржи: повесть, рассказы / Дж. Сэлинджер ; предисл. А. Гаврилюк ; пер.с англ. Р. Райт- Ковалевой. – Львів, 1983. – 200 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 3)
8. 84(7СПО)
С-97 Сэлинджер, Д.
Над пропастью во ржи: повести / Дж. Сэлинджер ; предисл. Р. Райт- Ковалевой ; пер.с англ. Р. Райт- Ковалевой. – М., 1965. – 256 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
9. 84(7СПО)
С-97 Сэлинджер, Д.
Над пропастью во ржи: повести / Дж. Сэлинджер ; сост. и вступ. ст. А. Мулярчика. – М. : Худож. лит., 1983. – 592 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
10.
Гольтер, І.
Роман "Ловець у житі" Дж.Д.Селінджера у культурному контексті епохи / Ірина Гольтер // Сучасний погляд на літературу: збірник наукових праць /редкол.: В.Ф.Погребенник (відп. ред.), С.С.Кіраль (заст. відп. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип. 11. – С.39-50 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Таратута, С.
Світ, що руйнує красу. Деякі аспекти аналізу роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі." / С. Таратута // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 7. – С.2-3.
12.
Таратута, С. Л.
Світ, що руйнує красу. Деякі аспекти аналізу роману Селінджера "Над прірвою в житті" // Всесвітня література та культура. – 2006. – № 7-8. – С.56-57. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
13. 83.3(7СПО)
Г 15 Галинская, И. Л.
Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. С

Запитання № 953
Андрій, МВ-21. e-mail: serafimsanvol@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Колоніальна система після 1 світової війни.Мандатна система Ліги Націй".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Колісніченко, К. С.
Особливості мандатної системи Ліги Націй в умовах універсального міжнародного правопорядку у період між двома світовими війнами / К. С. Колісніченко // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Випуск 48. – С.578-583.
2.
Мікічурова, О. В.
Ліга Націй та принцип взаємної вигоди : [про становлення та розвиток принципу взаємної вигоди в міжнародному праві на поч. ХХ ст.] / О. В. Мікічурова // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 112, Ч.2. – С. 56-63.
3. 66.4(0)
Р 82 Рубаха, Ю. А.
Ліга націй [Текст]. / Юлія Андріївна. Рубаха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 84 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 63.3(0)6я73
І 19 Іваницька, О. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) [Текст] : навч. посібник / Ольга Павлівна Іваницька. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2013. – 624 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Іст. – 4)
5. 63.3(0)6
Д97 Дюрозель, Ж.
Історія дипломатії від 1919 року до наших днів [Текст] / Жан-Батіст Дюрозель ; пер.з фр. Є. Марічева та ін. – К. : Основи, 2005. – 903 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 63,3(0)6
К59 Козицький, А. М.
Новітня історія Азії та Африки [Текст] : навч. посіб. / Андрій Михайлович. Козицький. – Львів : Афіша, 2004. – 430 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Іст. – 2, МВ. – 2)
7. 66.4(0)я73
С34 Сидоров, А. Ю.
История международных отношений. 1918-1939 гг. [Текст]: учебник / Андрей Юрьевич Сидоров, Н. Е. Клеймёнова. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. – 640 с. кільк.прим.: 5 (МВ. – 1, КХ. – 3, Іст. – 1)
8. 66.4(0)
С34 Системная история международных отношений в двух томах [Текст]. Т. 1. : События 1918 - 1945 годов / под ред. А. Д. Богатурова. – М. : Культурная революция, 2006, 2007. – 480 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 1, Іст. – 1)
9.
Зубова, И. А.
Колониальная политика Франции в 1880-е - 1930-е гг. / И. А. Зубова // Вопросы истории. – 2010. – № 7. – С. 126 - 138. Кільк. прим. 1 (Іст.)
10. 63.3(0)5
Н30 Народы Азии в период кризиса колониальной системы имперализма 1917-1945 гг. [Текст] / под ред. Е.А. Кургиняна, В.И. Овсянникова. – М. : МГЗПИ, 1984. – 123 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
11. 63.3(0)6
К82 Кризис колониальной системы: национально-освободительная борьба народов Восточной Азии [Текст] / Отв.ред. Е.М. Жуков. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 292 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3(0)6
С19 Сапожников, Б. Г.
Японо-китайская война и колониальная политика (1937-1941) [Текст] / Б. Г. Сапожников. – М. : Наука, 1970. – 227 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 952
Вікторія, МВ-21. e-mail: pavlivviktoria8@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Конституція 1787 р. і становлення політичної системи США".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Музичук, О.
Конституція і законодавча система США / О. Музичук // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 55 - 57
2.
Тищик, Б.
Перша чинна Конституція світу - історія прийняття (до 220-річчя Конституції США) / Б. Тищик, О. Ригіна // Право України. – 2007. – № 8. – С. 137-140.
3. 67.9(7СПО)
К26 Каррі, Д. П.
Конституція Сполучених Штатів Америки [Текст]: посібник для всіх / Д. П. Каррі. – К. : Вид-во Веселка, 1993. – 192 с. – 2.00
кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Юр. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Тищик, Б.
Становлення американтського конституціоналізму : прийняття декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик // Право України. – 2016. – № 4. – С. 157-166.
5.
Яригін, А.
Створення та прийняття Конституції США в 1787-1789 роках: формування політико-правових принципів та ідеалів / А. Яригін // Зовнішні справи. – 2016. – № 7. – С. 28-31.
6.
Конституция:[США] // Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США [Текст] /пер. с англ. Джанда К.,Берри Д.М.,Голдман Д.,,Хула К.В. . – М., 2006. – С.79-119.
7. 67.9(0)я73
К 65 Конституция зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Япония, Бразилия [Текст]: учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 624 с. – 115,00
кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
8. 67.8(7США)
К65 Конституция США: История и современность / Под ред. Мишина А.А., Языкова Е.Ф. – М. : Изд-во Юрид. лит-ра, 1988. – 320 с. – 3.20
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 67.8(7США)
М71 Мишин, А. А.
Конституция США [Текст]: политико-правовой комментарий / А. А. Мишин, В. А. Власихин. – М. : Междунар. отношения, 1985. – 336 с. – 1.30
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10.
Поляковский, О.
Так началась история США / О. Поляковский // Эхо планеты. – 2007. – № 18-19. – С.26-31.
11. 63.3(7)
Т 42 Тіндалл, Д. Б.
Історія Америки [Текст] / Джордж Бравн Тіндалл, Д. Е. Шай ; пер.Л.Притула, Г.Сташків, О.Щур. – 6-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с. – 270,00
кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
12. 63.3(7Спо)
Е91 Ефимов, А. В.
Очерки истории США [Текст] : от открытия Америки до окончания гражданской войны / А. В. Ефимов. – М. : Учпедгиз, 1955. – 328 с. – 0,73
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Іст. – 1)

Запитання № 951
Андрій, МВ-21. e-mail: serafimsanvol@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Колоніальна система після 1 світової війни.Мандатна система Ліги Націй".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Колісніченко, К. С.
Особливості мандатної системи Ліги Націй в умовах універсального міжнародного правопорядку у період між двома світовими війнами / К. С. Колісніченко // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Випуск 48. – С.578-583.
2.
Мікічурова, О. В.
Ліга Націй та принцип взаємної вигоди : [про становлення та розвиток принципу взаємної вигоди в міжнародному праві на поч. ХХ ст.] / О. В. Мікічурова // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 112, Ч.2. – С. 56-63.
3. 66.4(0)
Р 82 Рубаха, Ю. А.
Ліга націй [Текст]. / Юлія Андріївна. Рубаха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 84 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 63.3(0)6я73
І 19 Іваницька, О. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) [Текст] : навч. посібник / Ольга Павлівна Іваницька. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2013. – 624 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Іст. – 4)
5. 63.3(0)6
Д97 Дюрозель, Ж.
Історія дипломатії від 1919 року до наших днів [Текст] / Жан-Батіст Дюрозель ; пер.з фр. Є. Марічева та ін. – К. : Основи, 2005. – 903 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 63,3(0)6
К59 Козицький, А. М.
Новітня історія Азії та Африки [Текст] : навч. посіб. / Андрій Михайлович. Козицький. – Львів : Афіша, 2004. – 430 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 5, Іст. – 2, МВ. – 2)
7. 66.4(0)я73
С34 Сидоров, А. Ю.
История международных отношений. 1918-1939 гг. [Текст]: учебник / Андрей Юрьевич Сидоров, Н. Е. Клеймёнова. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. – 640 с. кільк.прим.: 5 (МВ. – 1, КХ. – 3, Іст. – 1)
8. 66.4(0)
С34 Системная история международных отношений в двух томах [Текст]. Т. 1. : События 1918 - 1945 годов / под ред. А. Д. Богатурова. – М. : Культурная революция, 2006, 2007. – 480 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 1, Іст. – 1)
9.
Зубова, И. А.
Колониальная политика Франции в 1880-е - 1930-е гг. / И. А. Зубова // Вопросы истории. – 2010. – № 7. – С. 126 - 138. Кільк. прим. 1 (Іст.)
10. 63.3(0)5
Н30 Народы Азии в период кризиса колониальной системы имперализма 1917-1945 гг. [Текст] / под ред. Е.А. Кургиняна, В.И. Овсянникова. – М. : МГЗПИ, 1984. – 123 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
11. 63.3(0)6
К82 Кризис колониальной системы: национально-освободительная борьба народов Восточной Азии [Текст] / Отв.ред. Е.М. Жуков. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 292 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 63.3(0)6
С19 Сапожников, Б. Г.
Японо-китайская война и колониальная политика (1937-1941) [Текст] / Б. Г. Сапожников. – М. : Наука, 1970. – 227 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 950
Світлана, ПС-5м. e-mail:
Доброго вечора ! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи на тему: "Комунікативна компетентність суддів".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Скомороха, Л.
Окремі аспекти посади професійного судді / Л. Скомороха // Право України. – 2016. – № 8. – С. 140-150.
2.
Скомороха, Л.
Окремі питання професійних якостей судді в Україні / Л. Скомороха // Право України. – 2015. – № 11. – С. 113-126.
3. 67.0я73
Ю 70 Юридична деонтологія [Текст]: підручник / С.П.Погребняк, О.О.Уварова, Г.О.Христова та ін.;за заг. ред. О.В.Петришина. – Харків : Право, 2014. – 248 с. – 95,00
кільк.прим.: 2 (Юр. – 1, КХ. – 1)
4. 67.0я73
Г96 Гусарєв, С. Д.
Юридична деонтологія: Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 655 с. – 52,00
кільк.прим.: 23 (КХ. – 16, Юр. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 2)
5. 67.0я73
С47 Сливка, С.
Юридична деонтологія [Текст]: підручник / Степан Сливка. – 3-тє вид., перероб. і доп. Рек. МОН. – К. : Атіка, 2012. – 296 с. – 50,00
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
6.
Вербенко, Ю.
Яким повинен бути суддя. / Ю. Вербенко // Право України. – 2007. – № 8. – С. 145-145.
7.
Орбан-Лембрик, Л. Е.
Комунікативна компетентність індивіда / Л. Е. Орбан-Лембрик, Ю. Подгурецькі // Психологічні засади спілкування [Текст] / Л.Е.Орбан-Лембрик, Ю.Подгурецькі. – Ів.-Франківськ, 2008. – С.29-34.
8.
Ценко, М.
Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів / М. Ценко // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"[Текст]: збірник наукових праць / редкол.:А. П. Гетьман та ін. – Харків, 2014. – №4(23). – С. 41 - 50. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія)
9. 67.0
А16 Абрамович, С. Д.
Риторика загальна та судова [Текст]: навчальний посібник / С. Д. Абрамович. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. – 30.00
кільк.прим.: 8 (Юр. – 2, КХ. – 4, Гурт№5. – 1 ЗагЧЗ. – 1)
10. 83.7я73
И17 Ивакина, Н. Н.
Основы судебного красноречия (риторика для юристов) [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2006. – 455 с. – 71,00
кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
11. 67.7я73
М75 Молдован, В. В.
Судова риторика: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Валеріан Васильович Молдован. – 2-ге вид., перероб. і доп. Рек. МОН. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 496 с. – 49,00
кільк.прим.: 14 (КХ. – 4, Юр. – 9, ЗагЧЗ. – 1)
12. 83.7я73
О54 Олійник, О.
Юридична риторика.Теорія та практика [Текст] : навч. посібник / Ольга Олійник, Валеріан Молдован. – К. : Кондор, 2009. – 214 с. – 38,00
кільк.прим.: 20 (КХ. – 13, Юр. – 5, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

Запитання № 949
Катя, ПО-22. e-mail:
Доброго вечора,допоможіть підібрати літературу до реферату на тему"Видатні педагоги про вимоги до вчителя".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: хрестоматія [Текст] : навчальний посібник / за ред. І. А. Зязюна. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с. кільк.прим.: 31 (КХ. – 23, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2, Коломия. – 1)
2. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність [Текст] : підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с. кільк.прим.: 72 (ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 2, КХ. – 68)
3. 74.204.2
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя [Текст] / Б. Н. Мітюров. – К. : Радянська школа, 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
4. 74.204.2
С38 Синиця, І. О.
З чого починається педагогічна майстерність [Текст] / І. О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1972. – 167 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
5.
Сидоренко, В.
Проектний підхід і вимоги до вчителя / В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 9. – С. 2-5. Кільк. прим. 1 (Пед)
6. 74.03(4Укр)я2
В 42 Видатні українські педагоги [Текст] : інформаційний довідник / авт.-упоряд. Л.В.Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 224 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
7. 74.03(4Укр)я2
В 42 Видатні українські педагоги [Текст] : інформаційний довідник / упоряд.Л.В.Калуська. – 2-ге вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
8. 74.03(4Укр)-8
П27 Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги [Текст ] : підручник / під ред. А. М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – 576 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 1, КХ. – 1, Педагог. – 1)
9.
Наумов, М.
Філософсько-педагогічні ідеї В.Сухомлинського / М. Наумов // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С.22-24. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
10.
Сироижко, С. А.
100 ступеней к званию педагога и человека: [пам»яти В. А. Сухомлинского посвящается] / С. А. Сироижко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. – № 4. – С. 54-59. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
12. 74.204.2
К39 Кіліченко, О. І.
Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 206 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Педагог. – 2)
13. 74.204.2
К 56 Ковальчук, Л. О.
Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч. посібник / Лариса Онисимівна Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 608 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
14. 74.03
Л 13 Лавріненко, О. А.
Танденції розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя: теорія і практика (середина XVI - кінець ХХ ст.) : Автореферат дис. ... докт.пед. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / О. А. Лавріненко. – Луганськ, 2009. – 36с. кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 948
Вікторія, ДО-2. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу для реферату на тему "Організація науково-дослідних робіт" . Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень [Текст]: навч. підручник / за ред. В.І.Саюк, Є.Р.Чернишової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.580.26
О 64 Організація наукових досліджень,написання та захист магістерської дисертації [Текст]: навчальний посібник. / за наук.ред.Пасічник В.В.та інш. – Львів : "Новий Світ-2000", 2010. – 282 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 8, Науковий. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 1)
3. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К. : Професіонал, 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
4. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків : ХДАФК, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 72я73
К 83 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Володимир Володимирович Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
6. 72я73
К 82 Колесников, О. В.
Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Олександр Володимирович Колесников. – 2-ге вид., випр. та доп.; Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2011. – 144 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, ЗагЧЗ. – 2, ЕК. – 1, Науковий. – 1)
7. 72я73
К 84 Крушельницька, О. В.
Методологія і організація наукових досліджень: Навч.посібник / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с. кільк.прим.: 12 (Науковий. – 2, КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
8. 65.01я73
М 15 Макогон, Ю. В.
Основи наукових досліджень в [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Макогон. – 2-ге вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Науковий. – 1)
9. 72я73
Р 69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / В. І. Романчиков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 2, ЕК. – 1)
10. 72я73
С79 Стеченко, Д. М.
Методологія наукових досліджень [Текст] / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид, перер. і доп. – К. : Знання, 2007. – 317 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 72.4я73
Ц 55 Цехмістрова, Г. С.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навч. посібник / Галина Степанівна Цехмістрова. – 2-е вид., доп. Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 352 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
12. 74.580.0
Ш 55 Шишка, Р. Б.
Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт [Текст]: навчальний посібник. / Роман Богданович. Шишка. – Харків : Еспада, 2007. – 368 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Науковий. – 1)

Запитання № 947
Марія, ОМ-41. e-mail:
"Творча та культурно-освітня діяльність Євгена Сагайдачного (1920-1960-ті роки)"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванчук, М.
Він стверджував ідеї Бойчука : [125 років від дня народження українського художника-педагога Є. Я. Сагайдачного] / М. Іванчук // Образотворче мистецтво. – 2011. – № 3-4. – С. 124-128. Кільк. прим. 1(Мист. 1)
2.
Іванчук, М.
Педагогічна діяльність Євгена Сагайдачного в контексті розвою Косівської мистецької школи / М. Іванчук // Краєзнавець Прикарпаття. – 2016. – № 27. – С. 54 - 59. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Джуранюк, Ю.
Знахідка Євгена Сагайдачного : [художник і педагог] / Ю. Джуранюк // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 4. – С. 124-126. Кільк. прим. 1(Мист. 1)
4.
Джуранюк, Ю.
Шевченківські акценти у творчості Євгена Сагайдачного / Ю. Джуранюк // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 4. – С. 126-129. Кільк. прим. 1(Мист. 1)
6.
Кравченко, Я.
Мистецькі засади бойчукізму в умовах радянського тоталітаризму на Прикарпатті (на прикладі творчості Є. Сагайдачного та О. Кравченка) / Я. Кравченко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. 12-13. – С. 7-12. – (Серія: Мистецтвознавство.) кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Науковий. – 1, ХудГраф. – 6)
7.
Іванчук, М.
Євген Сагайдачний в українській мистецькій культурі ( 22 квітня виповнилося 125 років від дня народження укр. художника-педагога та колекціонера виробів народних ремесел і старожитностей. Жив і працював в Косові) / М. Іванчук // Краєзнавець Прикарпаття. – 2011. – № 18. – С. 56-61 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 946
Наталія, І-41. e-mail:
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу до реферату на тему:"Особливості розвитку неоконсерватизму в сучасному світі"...Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Вавочкина, И. Д.
США 1980-х: неоконсерватизм и лоббизм / И. Д. Вавочкина // Новая и новейшая история. – 2015. – № 5 Ел. – С. 66-75. – Електронна бібліотека.
2. 87.3
К37 Кёпеци, Б.
Неоконсерватизм и " новые правые" / Б. Кёпеци ; пер.Хевеши М.А. – М. : Политиздат, 1986. – 144 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Ляховенко, О. И.
Неоконсерватизм в США как идеология и политическая практика в трактовке неоклассического реализма / О. И. Ляховенко // Вестник МГУ:политические науки. – 2009. – № 6. – С. 109-110. Кільк. прим. 1 (Наук)
4. 65.018
П32 Пияшева, Л. И.
Экономический неоконсерватизм: теория и международная практика [Текст] / Л. И. Пияшева, Б. С. Пинскер. – М. : Международные отношения, 1988. – 256 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 66.3(4Вл)
С 79 Степанова, Н. М.
Британский неоконсерватизм и трудящиеся [Текст] / Н. М. Степанова ; Ред. Мазо Р.З,. – М. : Наука, 1987. – 240 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Удовенко, О. Ю.
Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер / О. Ю. Удовенко // Наука Релігія Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 62-64. Кільк. прим. 1 (Філос.-1)
7. 66.4
К 19 Кандюк, О. Б.
Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму : Автореферат дис. ... канд.політ.наук. Спец. - 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / О. Б. Кандюк. – Чернівці, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8. 63.3(0)6
П 16 Панченко, Ю. В.
Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер та Р.Рейгана : Автореферат дис. ...канд. істор. наук. Спец.07.00.02 - всесвітня історія / Ю. В. Панченко. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Рыков, А. В.
Современное искусство и эстетика неоконсерватизма.Лондонская школа / А. В. Рыков // Вестник Санкт-Петербургского университета: серия история. – 2005. – № 2. – С.82-88. Кільк. прим. 1 (Наук)
10. 63.3(7США)
П78 Проблемы американистики. Консерватизм в США: прошлое и настоящее: Сборник. Вып. 8 / Отв.ред. Е.Ф. Языков. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 342 с.
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 66.050.12
К 65 Консерватизм: Антологія [Текст]. - 2-ге вид. /упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К. : ВД "Простір"; "Смолоскип", 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – 50,00
кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
12. 87.3
Э45 Эльм, Л.
"Новый" консерватизм: Идеология и политика одного реакционного течения в ФРГ [Текст] / Людвиг Эльм. – М. : Мысль, 1980. – 151 с. – 0.50
кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

Запитання № 945
Анна, ІА-51. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу для реферату на тему: "О. Шпенглер "Присмерк Європи""
відповідь
1. 87.2я73
Ф 56
Шпенглер, О.
Присмерк Європи. Нариси морфології світової історії / О. Шпенглер // Філософія: хрестоматія ( від витоків до сьогодення) [Текст]. – К., 2009. – С.587-597. – (Київському нац. університету ім. Т.Шевченка 175 років.) кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, Філос. – 3, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 944
Людмила, СР-10. e-mail:
Скажіть будь ласка,ви завтра працюєте?
відповідь
Інформація про підрозділи бібліотеки, та графік їх роботи на сайті бібліотеки: http://lib.pu.if.ua/structure.php У зв"язку зі стихією бібліотека не закривалась. Чекаємо на вас за звичним графіком.

Запитання № 943
Христина, ПМЛ (ф) - 11. e-mail: xr.lesiv@gmail.com
Добрий вечір!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему "Українські народні балади: жанрова своєрідність, класифікація, поетика, символіка". Велике дякую за допомогу!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Шульга, Г.
Українські народні балади ( урок української літ.) / Г. Шульга // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2009. – № 11. – С.56-60. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
2. 82.3(4Укр)
Н30 Народні балади Закарпаття [Текст] / Відп. ред. Климкова Л. М. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 283 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 82.3(4Укр)
З 11 З гір Карпатських [Текст]: українські народні пісні-балади / упоряд., С.В.Мишанича. – Ужгород : Карпати, 1981. – 464 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 82.3(2Укр)
М20 Балади / Від.ред. Д. Павличко. – К., 1987. – 319 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
5.
Лєснікова, Г.
Регіональні особливості балад українців румунської Добруджі / Г. Лєснікова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С.111-114. Кільк. прим. 1 (Іст.)
6.
Козловський, В.
Естетика української народної балади / В. Козловський // Мандрівець. – 2009. – № 5. – С. 40-45. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
7.
Козловський, В.
Естетичний аспект української народної балади (типологія конфліктів та їх поетичні особливості) / В. Козловський // Народознавчі Зошити [Текст]: двомісячник. – Львів, 2005. – № 1-2(61-62) : Січень-квітень. – С.87-97. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
81р30
Ф 79 Сокол, С. Ю.
Міфологічний образ калини в українських народних баладах / С. Ю. Сокол // Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві: матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Формування наці. і загал. цінностей в україн.суспільстві"[Текст] : збірник статей / за заг. ред. канд. філол.наук, доц.О.С.Черемської. – Харків, 2006. – С. 215-219. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 82.3(4Укр)
Б 20 Балади [Текст] / упор. С.А.Крижанівський. – К. : Дніпро, 1981. – 205 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10.
Ільницький, М.
Сербські сюжети української фольклорної балади / М. Ільницький // Вісник Львівського університету.Серія філологічна. – Львів, 1999. – № 27 : Українська фольклористика. – С. 177-181. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
11.
Буга, О.
Морфологія української балади про кохання в європейському контексті / О. Буга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка [Текст]: матеріали Міжнародної наук. конф. / за ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. – С. 46 - 50. – (Серія: Літературознавство) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Вархол, Н.
"Українські народні балади східної Словаччини" Ореста Зілинського - неоціненний скарб загальнослов»янської фольклористики / Н. Вархол // Народна творчість та етнографія. – 2014. – № 3. – С. 111-115. – Рец. на кн.: Зілинський О. Українські народні балади Східної Словаччини / О. Зілинський. - К., 2013. - 728 с., іл. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 942
Віталій, МН-11. e-mail: VitaliyDan77777@gmail.com
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію для індивідуального завдання з історії української культури. Тема: "Культорологічні знання у становленні професіонала". Зарання вдячний.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Предмет, принципи, функції та методи культурології // Культурологія [Текст]. – Львів, 2005. – С.11-25. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 1)
2.
Культурологічні знання, їх специфіка, функції та місце в культурології // Культурологія [Текст]. – Львів, 2005. – С.25-34. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 1)
3. 63.3(0)-7я73
О 75 Основи культурології [Текст]: навч. посіб. / за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 8, Іст. – 2, Гурт№5. – 1)
4. 63.3(0)-7
А 43 Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . Випуск 5. – Рівне : РДГУ, 2007. – 181 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(0)я73
С 38 Сінькевич, О. Б.
Основи культурології [Текст] : підручник / Ольга Борисівна. Сінькевич. – Рек. МОН. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 312 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(0)-7я73
К90 Культурологія [Текст] : навч. посібник / за ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид., випр. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 360 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Іст. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Педагог. – 1)
7. 63.3(0)-7
К 90 Культурологія: теорія та історія культури [Текст] : навч. посібник / за ред. І. І.Тюрменко. – Рек. МОН; 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 368 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 1, Педагог. – 1)
8. 63.3(0)-7
К 90 Культурологія [Текст]: навч.посібник /упор. О.І.Погорілий.- 2-ге вид. – К. : КМ Академія, 2005. – 320 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(0)-7я2
К 90 Культурологія [Текст]: енциклопедичний словник / за ред. В.П.Мельника. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 508 с. .прим.: 2 (Бібл. – 1, Іст. – 1)
10. 63.3(0)-7я73
К 90 Кравець, М. С.
Культурологія [Текст]: підручник для студ. вищ. навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. / Микола Степанович. Кравець. – Львів : Новий Світ, 2007. – 320 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, Іст. – 2, Гурт№5. – 1)
11.
63.3(0)-7я73
П 44 Подольська, Є.
Культурологія як наука / Є. Подольська, В. Лихвар, Д. Погорілий // Кредитно-модульний курс культурології [Текст]: навч.посібник / Є.А.Подольська. – К., 2006. – С.7-35. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
12. 63.3(0)я73
Ш 39 Шейко, В. М.
Культурологія [Текст]: навч. посібник / Василь Миколайович Шейко, Ю. П. Богуцький, Де Діас Е.В. Германова. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2012. – 494 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 941
Тарас, ММ-52. e-mail: grossbergtaras@gmail.com
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи "Проблеми фоніатрії у співацькому голосі"(потрібна інформація про професійні захворювання вокалістів їх лікування і реабілітація після хірургічних операцій). Наперед дякую.
відповідь
У зв»язку з вузькою спеціалізацією запитання ми не можемо дати вичерпної відповіді на нього. Ви можете звернутись до працівника читального залу Навчально-нукового інституту мистецтв за консультацією та переглянути літературу з вокалу, але спеціалізовані видання із захворювань ЛОР-органів можна підібрати в Обласній науковій медичній бібліотеці.
1. 83.7я73
Є 51 Єлісовенко, Ю. П.
Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення [Текст] : навч. посібник / Юрій Петрович Єлісовенко ; за ред. В. В. Різуна. – К. : Атіка, 2008. – 204 с. – 31,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 85.314.3
В 27 Велка, О.
Виховання молодого співака. Робота над голосом - постановка голосу [Текст]: навч.-метод.посібник / Ольга Велка. – Ів.-Франківськ : Фоліант, 2015. – 30 с. – ПНУ. – 10,00
кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3.
Кващук, В. Я.
Методичні рекомендації з постановки голосу [Текст] : для студентів спеціальності "Початкове навчання та музика" / Володимир Якович. Кващук. – Ів.-Франківськ : Плай, 2007. – 26с.
кільк.прим.: 4 (Педагог. – 1, ХудГраф. – 3)
4.
Олешко, Л. Д.
Причини порушень голосу та профілактичні заходи щодо їх попередження / Л. Д. Олешко // Безпека життедіяльності. – 2014. – № 6. – С. 5-7.
5.
Пірус, В. С.
Теоретичні аспекти та практичні засади методики постановки голосу. : для студентів І-V курсів Спеціальності " Музичне мистецтво" та "Музична педагогіка і виховання" / В. С. Пірус. – Ів.-Франківськ : Плай, 2007. – 16 с.
кільк.прим.: 43 (ХудГраф. – 43)
6.
Р69 Ромась, О. Ю.
Реабілітація голосової функції у хворих після часткової резекції гортані : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. 13.00.03 - корекційна педагогіка / О. Ю. Ромась. – К., 2010. – 22с.
кільк.прим.: 1
7. 74.3
П68 Логопедия [Текст]: учеб. пособие / Под ред. проф. Волковой Л.С. – М. : Просвещение, 1989. – 528 с. – 1.60
кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 74.3
П68 Правдина, О. В.
Логопедия [Текст]: учеб. пособие / О. В. Правдина. – М. : Изд-во Просвещение, 1969. – 310 с. – 0.95
кільк.прим.: 18 (КХ. – 18)
9. 74.3я73
Л 69 Логопедія [Текст]: підручник / за ред. М.К. Шеремет. – Рек. МОН; 2-ге вид.,перероб. та доп. – К. : ВД "Слово", 2010. – 672 с. – 82,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
10. 74.3
О75 Основы теории и практики логопедии [Текст] / под ред. Р. Е. Левиной. – М. : Изд-во Просвещение, 1968. – 368 с. – 0,85
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 74.37
П69 Филичева, Т. Б.
Основы логопедии [Текст] : учеб. пособие / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. – М. : Просвещение, 1989. – 222 с. – 0,85
кільк.прим.: 23 (КХ. – 23)

Запитання № 940
Оксана, ДОПО-40. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Розвиток сенсорних здібностей дітей дошкільного віку за системою саморозвитку М.Монтессорі".Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ільченко, А.
Сенсомоторне виховання дітей з порушенням інтелекту у педагогічній системі М.Монтессорі / А. Ільченко // Дефектологія. – 2008. – № 4. – С.9-13.
2.
Прибильська, Н.
Сенсорне виховання в педагогіці Монтессорі / Н. Прибильська, Н. Проценко // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 9-11.
3.Немірова, О.
Уроки співжиття. Соціалізація дітей у Монтессорі-групах: [моральне виховання] / О. Немірова, А. Кіндзерська // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 20-22.
4.
Дичківська, І. М.
Виховання інтелекту і творчості: [М. Монтессорі про виховання інтелектуальної та креативної особистості] / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська // М.Монтессорі: теорія і технологія [Текст] : навчально-методичний посібник / І.М.Дичківська, Т.І.Поніманська. – К., 2009. – С. 193-209.
5.
74.10
Б 74 Богуш, А. М.
Монтессорі М. Розумове виховання // Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Навч.посібник. – К., 2005. – С.122-126. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6.
Печенко, І.
Виховання для життя : соціалізація особистості в дитинстві у педагогіці Монтессорі / І. Печенко // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С.78-80. Кільк. Прим. 1 (Пед)
7.
74.20
Д 44 Дичківська, І. М.
"Будинок вільної дитини" М.Монтессорі / І. М. Дичківська // Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч.посібник / І.М.Дичківська. – К., 2004. – С.79-101. – (Альма-матер) кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)
8. 74.1
Д 50 Дичківська, І. М.
М.Монтессорі: теорія і технологія [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – Рек.МОН. – К. : Слово, 2009. – 304 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Педагог. – 2)
9.
74
З 41 Ільченко, А.
Формування психіки дитини в контексті педагогічних поглядів Марії Монтессорі / А. Ільченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Сер. Педагогічні науки. – Полтава, 2006. – № 3. – С.202-207. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 74.3
І 48 Ільченко, А. М.
Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М.Монтессорі : Автореферат дис. ... канд.педагог.наук. Спец. - 13.00.03 - корекційна педагогіка. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
11.
74
Н 34 Кос, Л.
Ідеї М. Монтессорі про виховання дітей в дошкільному закладі / Л. Кос // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2001. – Вип. 122 : Педагогіка та психологія. – С. 57-60. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
74.10я73
Л 63 Лисенко, Н. В.
Педагогіка Марії Монтессорі / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста // Педагогіка українського дошкілля: У 2 ч.: Навч. посіб. / Н.В.Лисенко, Н.Р.Кирста. – К., 2006. – Ч 1. – С.113-136. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5.

Запитання № 939
Іванна, І-11-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть дібрати літературу до реферату на тему "Військові печатки запорожців"
Дякую))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Сас, П. М.
Печатки з гербом Війська Запорозького (1590-ті - 1630-ті рр.) // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 183-202. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Савчук, Ю.
Невідома матриця печатки Війська Запорозького Низового зі збірки Відділу нумізматики Державного історичного музею у Москві / Ю. Савчук // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України [Текст]: науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К., 2007. – С.317-338. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)4
С 13 Савчук, Ю. К.
Клейноди Славного Війська Запорозького Низового (музейні студії) / Юрій Костянтинович Савчук. – К. , 2007. – 96 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Гаврилів, Б.
Козацькі клейноди гетьманів України / Б. Гаврилів, І. Миронюк, М. Сигидин // Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина / Б.Гаврилів, І.Миронюк, М.Сигидин. – Ів.-Франківськ, 2012. – С. 116-119. кільк.прим.: 14 (Іст. – 2, КХ. – 12)
5. 63.2
Г12 Гавриленко, В. О.
Українська сфрагістика / В. О. Гавриленко ; Від.ред. Карпенко О.Ю. – К. : Наукова думка, 1977. – 168 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.2
Г12 Гавриленко, В. О.
Українська сфрагістика: питання предмета та історіографії [Текст] / В. О. Гавриленко ; Від.ред. Карпенко О.Ю. – К., 1977. – 167 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.215
Т66 Третя наукова геральдична конференція (Львів, 4-5 листопада 1993 року): Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів : Українське геральдичне товариство, 1993. – 124 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.2
І90 Фоменко. Військові печатки запорожців //Історичні джерела та їх використання [Текст] / Від.ред. Сарбей В.Г. – Вип. 7. – К. : Наукова думка, 1972. – 171 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
9.
Ситий, І.
Запорозькі печатки з фондів Чернігівського обласного історичного музею ім В.Тарновського / І. Ситий // Пам"ятки України. – 2007. – № 2. – С.80-86. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Ситий, І.
Судова сфрагістика Лівобережної України кінця ХVІІІ ст. / І. Ситий // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Текст]: збірка наукових праць.Число 14 / відп. ред. О.А.Удод. – К., 2007. – С.410-420. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 63.3 (2Укр)44
Я22 Яворницький, Д. І.
Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. Т. 1. – Львів : Світ, 1990. – 319 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Іст. – 4, Бібл. – 1)
12. 63.2
Г12 Гавриленко, В. О.
Українська сфрагістика [Текст] / В. О. Гавриленко ; Від.ред. Карпенко О.Ю. – К. : Наукова думка, 1977. – 168 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13. 63.3
Б24 Барвінський, Б.
Причинки до польсько-української геральдики і сфрагістики [Текст] / Богдан Барвінський. – Львів , 1925. – 19с. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)

Запитання № 938
Люа, ПМЛ-32. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть,будь ласка,дібрати статтю 2016р.про частини мови(морфологія)
відповідь
1.
Биконь, Т.
Формування поняття про іменник як частину мови. Урок у 6 класів / Т. Биконь // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 5 - 7.
2.
Загнітко, А.
Мовносоціумна граматика : теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменника / А. Загнітко // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 7-8. – С. 43 - 49.
3.
Омельчук, С.
Функціонування в сучасній українській мові прийменниково-іменникових конструкцій на позначення дефісного написання слів / С. Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 21 - 26.
4.
Кононенко, І.
Аксіологічна семантика українських прикметників / І. Кононенко // Studia Ucrainica Varsoviensia, 4 [Text] / red. I.Mytnik. – Warszawa, 2016. – С. 145-152.
5.
Кононенко, І.
Аксіологічна семантика українських прикметників / І. Кононенко // Studia Ucrainica Varsoviensia, 4 [Text] / red. I.Mytnik. – Warszawa, 2016. – С. 145-152.
6.
Павлів, І.
Чайна симфонія: [ урок узагальнення й систематизації вивченого з теми " Прикметник"] / І. Павлів // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 8 - 12.
7.
Ківеджій, О.
"Я належу до тих, хто... вважає друзів найліпшою прикрасою життя" : [методика проведення уроку української мови на тему "Дієприкметниковий зворот". Урок у 7 класі] / О. Ківеджій // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 25 - 27.
8.
Labowicz, L.
Gwary podlaskie na tle ksztaltowania sie jezyka ukrainskiego : [Morfologia, cz. VI: Liczebnik] / L. Labowicz // Над Бугом і Нарвою. – 2016. – № 1. – С. 28-29. – Прод. Поч.: № 6 (2015)
9.
Labowicz, L.
Gwary podlaskie na tle ksztaltowania sie jezyka ukrainskiego : [Morfologia, cz. VIІ: Przyslowek. Zaimek przyslowny] / L. Labowicz // Над Бугом і Нарвою. – 2016. – № 2. – С. 25-28.
10.
Пересунько, Т.
Завдання для самостійнних робіт з теми "Дієприслівник" / Т. Пересунько // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 14 - 17.
11.
Городенська, К.
Українське слово у вимірах сьогодення. Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів : [вживання сполучників, а також про неправильність вживання слова "посадка"] / К. Городенська // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 23 - 24.

Запитання № 937
Оля, ПОХМО-30. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть,будь ласка,дібрати літературу до теми:"Патріотичне виховання молодших школярів".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.51
М 79 Морально-патріотичне виховання дітей та молоді: етнографічні засади [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Косів-Вижниця, 26-28 жовтня 2006 р. / за заг. ред. П.В.Лосюка. – Снятин : ПрутПринт, 2006. – 241 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Депетист, О. В.
Національно-патріотичне виховання молодших школярів / О. В. Депетист. – 2011. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3.
Д64 Долецька, С. В.
Патріотичне виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / С. В. Долецька. – Луганськ, 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук)
4.
Загайна, Н.
Патріотичне виховання / рекомендаційний список літератури на допомогу батькам і педагогам / Н. Загайна // Палітра педагога. – 2005. – № 3. – С.30-31. Кільк прим (Педагог. – 1)
5. 74.200.504
К30 Качур, М. М.
Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / М. М. Качур. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
6. 74.100.50
Л 54 Лещенко, О. М.
Патріотичне виховання дітей дошкільного віку [Текст] / О. М. Лещенко, В. Д. Бойко. – К. : Радянська школа, 1978. – 96 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 74.200.504
М 18 Маланюк, Т.
Патріотичне виховання учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи [Текст]: метод. рекомендації / Тарас Маланюк. – Ів.-Франківськ : ПНУ, 2013. – 124 с. – ПНУ. кільк.прим.: 3 (Туризм. – 2, Педагог. – 1)
8.
Шевчук, І.
Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54-56. Кільк. прим. 1 (Пед.)
9.
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій: Наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 7. – С. 70. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
10.
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: додаток до наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 8. – С. 87-95. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
11.
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах: Додаток до наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник. – 2015. – № 7. – С. 70-95. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
12.
Пашкова, В.
Урок мужності, 3 кл. / В. Пашкова // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 55-54. Кільк. прим. 1 (Пед)

Запитання № 936
Мар*яна, ПО-23. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Педагогічні цінності". дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Теличко, Н. В.
Педагогічні цінності у контексті формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів / Н. В. Теличко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / Редкол.: Мельничук Д. О. (відп. ред.) та ін. – К., 2013. – Вип. 192, Ч.2. – С. 219-224. – (Педагогіка.Психологія.Філософія). кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.580.2
К 64 Кондрицька, О. І.
Формування у студентів педагогічних університетів цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами артпедагогіки : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія, і методика виховання / О. І. Кондрицька. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Сухомлинська, О.
В.О.Сухомлинський і моральне виховання : трансформація педагогічних цінностей / О. Сухомлинська // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С.3-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Червінська, І.
Соціокультурна детермінація професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів / І. Червінська // Гірська школа Українських Карпат [Текст]: наукове фахове видання з педагогічних наук. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 10. – С. 245-247. кільк.прим.: 97 (КХ. – 93, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
5. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: хрестоматія [Текст] : навчальний посібник / за ред. І. А. Зязюна. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с. кільк.прим.: 31 (КХ. – 23, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2, Коломия. – 1)
6. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність [Текст] : підручник для студ. вищих пед. навч. закладів / за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К., 2004. – 422 с. кільк.прим.: 72 (ЗагЧЗ. – 1, Коледж. – 2, КХ. – 68)
7. 74.204.2
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя [Текст] / Б. Н. Мітюров. – К. , 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 74.204я73
М 33 Матвеєва, Н.
Педагогічна майстерність: практикум [Текст]: навч.-метод.супровід самост.роботи студентів / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2015. – 328 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
9. 74.204.2
С38 Синиця, І. О.
З чого починається педагогічна майстерність [Текст] / І. О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1972. – 167 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
10. 74.204.2
К39 Кіліченко, О. І.
Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 206 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Педагог. – 2)
11. 74.204.2
К 56 Ковальчук, Л. О.
Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч. посібник / Лариса Онисимівна Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 608 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Педагог. – 1)
12. 74
В 54 Витоки педагогічної майстерності [Текст]: збірник наукових праць

Запитання № 935
Ольга, ПО-22. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Педагогічна професія у 21 столітті". дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.204
Д58 Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) // Довідник класного керівника [Текст] : збірник документів / ред. кол.: П.М.Щербань (голова) та ін. – К., 1996. – С. 36-38. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2.
Степаненко, І.
Вчитель для ХХІ століття: європейська перспектива України і цивілізаційні виклики. / І. Степаненко // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 48-52. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
3.
Зязюн, І.
Учитель ХХІ століття. Всеукраїнська науково-практична конференція / І. Зязюн // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 16-23. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
4.
Васьківська, Г.
Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі: [освіта ХХІ століття] / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 15-20. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
5.
Жебровький, О.
Позашкільна освіта у вимірі ХХІ століття / О. Жебровький // Рідна школа. – 2011. – № 12. – С. 21-24. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
6.
Кононенко, В. І.
Мовно-культурні процеси в освітньому просторі: [освіта ХХІ століття] / В. І. Кононенко // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 2-4. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
7.
Кремень, В.
Якісна освіта : вимоги ХХІ століття / В. Кремень // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 4. – С. 2,3 обкладинки Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
8.
Кремень, В.
Інновація - alter ego глобалізації: [освіта ХХІ століття] / В. Кремень // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 3-9. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
9.
Кульбіда, С.
Освіта ХХІ століття: сучасні підходи до гіманізації навчання глухих / С. Кульбіда // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С.54-56. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
10.
Левківський, К.
Освіта України в соціально-економічному вимірі ХХІ століття / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа. – 2013. – № 9. – С. 20-29. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
11.
Пометун, О.
Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХІ століття: [європейський контекст] / О. Пометун // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 12-17. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
12.
Пометун, О.
Старша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів: [освіта ХХІ століття] / О. Пометун // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 3-7. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)

13.
Розлуцька, Г.
Якісна вища освіта як виклик ХХІ століття / Г. Розлуцька, Л. Сідун // Обрії. – 2011. – № 2. – С. 42-44. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
14.
Седаметова, З.
ІТ-освіта 21-го століття: технічні можливості та очікувані навички педагога та учня / З. Седаметова, В. Темненко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 4-5. – С. 26-32.

Запитання № 934
Ірина, ПО-24. e-mail: iraschyn23@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Учитель завжди учень".Дякую.
відповідь
Продовження. Початок у № 933

12.
Каушан, Т. М.
Неперервна самоосвіта викладачів як складова системи самоосвіти у вищому навчальному закладі. / Т. М. Каушан // Проблеми освіти. – 2007. – № 47. – С.55-59. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
13.
Ратушинська, А.
Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти / А. Ратушинська // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 12-15. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Самоосвіта класних керівників . Інноваційні виховні технології. Теорія, досвід, практика. // Книга класного керівника[Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва, -2-ге вид., доповн. – Харків, 2006. – С.375-495. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
15.
Миколайко, О. В.
Самоосвіта - один зі шляхів підвищення професійної майстерності: [ділова гра] / О. В. Миколайко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 7-8. – С. 2-4. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
16.
Стасенко, В.
Самоосвіта вчителя - запорука педагогічної творчості / В. Стасенко, В. Волканова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 5. – С. 16-33. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
17.
Холявінська, М.
Загальнокультурна та професійна самоосвіта (вчителя) / М. Холявінська // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С.86-87. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
18.
Шишкіна, Л.
Самоосвіта педагога - необхідність сучасного суспільства / Л. Шишкіна // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 8-9. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
19. 74.58
Ш70 Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. Ч. 1. / Ред. Литвиненко Н. І. – К. : Вид-во УІПКККО, 1994. – 128 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
20. 74.584я73
Н 34 Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст]: наук.-метод. посібник / за наук. ред. О.І.Бондарчук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
21. 74.580.2
Д31 Демченко, В. В.
Підготовка педагогічних кадрів в обласних інститутах післядипломної освіти до роботи з обдарованими школярами : Автореферат дис. ...канд. педагог. наук. Спец.13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. В. Демченко. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
22.
Спринчук, Н.
Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів інтеграції елементів медіаосвіти в навчальний процес закладів післядипломної освіти / Н. Спринчук // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського [Текст]: зб. наук. пр. / [редкол.:Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов та ін.]. – Вінниця, 2014. – Вип.4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу. – С.375 - 380. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Бібл. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Методичний. – 1)
23.
74.268.0
В 43 Федик, О. В.
С

Запитання № 933
Ірина, ПО-24. e-mail: iraschyn23@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Учитель завжди учень".Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.04(4Укр)
М 33 Матвеєва, Н.
Неперервна освіта: професійний розвиток педагога [Текст]:навчально-методичний посібник / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2011. – 118 с. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Іванова, С. О.
Безперервна освіта - рушійна сила розвитку громадянського суспільства і політика держави / С. О. Іванова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова [Текст]: зб. наукових праць / ред. рада: В.П.Андрущенко (голова). – К., 2010. – Вип. 25(38). – С. 80-83. – (Серія №7: : Релігієзнавство.Культурологія,Філософія) кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3.
Астахова, В.
Безперервна освіта - стратегічний напрям розвитку сучасних освітніх систем / В. Астахова // Болонський процес в дії: Матеріали "Круглого столу", проведеного Інститутом Вищої освіти АПН України та ред. тижневика "Освіта" (травень 2004 р. - лютий 2005 р.) /За ред. О.С.Коноваленко; Б.І.Корольов. – К., 2005. – С.43-45. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
4.
Златніков, В.
Безперервна освіта та реформи в системі освіти України / В. Златніков // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ - Горлівка, 2007. – Вип. XV-XVI, Ч. 2. – С. 111 - 117. – (сер. Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Пилипенко, Є.
Безперервна освіта: система підвищення кваліфікації педагога / Є. Пилипенко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Випуск ХХVI - XXVII. – С. 173-180. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6. 74.04(4Укр)
Н 12 На шляху до безперервної освіти [Текст] : із досвіду розробки авторських інтегрованих навч. програм у науково-навчальному комплексі" Народна українська академія" / за заг. ред. В.І.Астахової. – Харків : НУА, 2005. – 208 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Буряк, В.
Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти / В. Буряк // Вища школа. – 2005. – № 2. – С.50-57. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Волинець, К.
Проблеми підготовки майбутнього педагога в системі неперервної педагогічної освіти / К. Волинець // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С.25-27. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Міщенко, В.
Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти / В. Міщенко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 9-16. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Ушмарова, В.
Формування готовності вчителів початкової школи в системі неперервної педагогічної освіти до роботиз обдарованими учнями: обґрунтування закономірностей і принціпів / В. Ушмарова // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 30-33. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Ігнатенко, Н.
Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н. Ігнатенко, А. Ратушинська // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 51-59. кільк

Запитання № 932
Христина, ОМ-51. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Мистецька спадщина Євгена Сагайдачного". Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванчук, М.
Він стверджував ідеї Бойчука : [125 років від дня народження українського художника-педагога Є. Я. Сагайдачного] / М. Іванчук // Образотворче мистецтво. – 2011. – № 3-4. – С. 124-128. Кільк. прим. 1(Мист. 1)
2.
Іванчук, М.
Педагогічна діяльність Євгена Сагайдачного в контексті розвою Косівської мистецької школи / М. Іванчук // Краєзнавець Прикарпаття. – 2016. – № 27. – С. 54 - 59. Кільк. прим. 1 (Іст.-1)
3.
Джуранюк, Ю.
Знахідка Євгена Сагайдачного : [художник і педагог] / Ю. Джуранюк // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 4. – С. 124-126. Кільк. прим. 1(Мист. 1)
4.
Джуранюк, Ю.
Шевченківські акценти у творчості Євгена Сагайдачного / Ю. Джуранюк // Образотворче мистецтво. – 2014. – № 4. – С. 126-129. Кільк. прим. 1(Мист. 1)
6.
Кравченко, Я.
Мистецькі засади бойчукізму в умовах радянського тоталітаризму на Прикарпатті (на прикладі творчості Є. Сагайдачного та О. Кравченка) / Я. Кравченко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. 12-13. – С. 7-12. – (Серія: Мистецтвознавство.) кільк.прим.: 8 (ХЛ. – 1, Науковий. – 1, ХудГраф. – 6)
7.
Іванчук, М.
Євген Сагайдачний в українській мистецькій культурі ( 22 квітня виповнилося 125 років від дня народження укр. художника-педагога та колекціонера виробів народних ремесел і старожитностей. Жив і працював в Косові) / М. Іванчук // Краєзнавець Прикарпаття. – 2011. – № 18. – С. 56-61 Кільк. прим. 1 (Іст.-1)

Запитання № 931
Соломія, СОІ-5М. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві". Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.01.2
Д 31 Демократія: Антологія./Упоряд. О.Проценко. – К., 2005. – 1108 с. – 58,00
кільк.прим.: 3 (МВ. – 1, Іст. – 2)
2.
Міжнародний форум "Право і демократія для України" // Адвокат. – 2005. – № 12. – С.25-31. Кільк. прим. 1 (Юрид)
3. 66.4(0)
В 22 Вахудова, М. А.
Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму [Текст] . / Мілана Анна. Вахудова. – К. , 2009. – 379 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, МВ. – 2)
4. 84(4Укр)6
Р 15 Радзієвський, В. А.
У нас вже демократія? (Дещо з новітньої історії України)[Текст]: збірка вибраних поезій / В. А. Радзієвський. – К., 2012. – 103 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
5.
Розова, Т. В.
Демократія в Україні : проблеми та перспективи / Т. В. Розова // Наукові праці Одеської національної юридичної академії [Текст] / редкол.:С.В.Ківалов (гол. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М.Оборотов. – Одеса, 2009. – Т.VIII. – С. 303-312. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
6. 66.3(4Укр)
Т67 Трипольський, В. О.
Демократія і влада / В. О. Трипольський. – К., 1999. – 176 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7. 66.023.1
Ц27 Цвєтков, В.
Демократія - Управління - Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства [Текст] / В. Цвєтков, В. Горбатенко ; Наук.ред. Шемшученко Ю.С. – К. : Вид-во Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001. – 248 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
8. 65.02
Ш96 Шумпетер, Й. А.
Капіталізм, соціалізм і демократія [Текст] / Й. А. Шумпетер. – К., 1995. – 528 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 66.023.1
О 75 Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навч. посіб./О.В.Філонов, В.М.Субботін.- 2-ге вид., випр. – К., 2008. – 215 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 8)
10. 66.2(4Укр)
У45 Україна: кам"янистий шлях до демократії: Зб. ст. – К., 2002. – 108 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 66.3(4Укр)
А66 Андрусяк, І.
Блиск і злиденність української націонал-демократії [Текст] / І. Андрусяк, Є. Петренко. – К., 1999. – 80 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12.
О58 Оніщук, М. В.
Конституційні основи референдної демократії в Україні : Автореферат дис. ... докт. юридичн. наук. Спец. 12.00.02 - конституціне право; муніципальне право / М. В. Оніщук. – К., 2010. – 40с. кільк.прим.: 1(Наук)
13. 66.3 (4Іт)
П20 Патнам, Р. Д.
Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії [Текст] / Р. Д. Патнам. – К., 2001. – 302 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Іст. – 1)
14. 87.3(4Фр)
Р32 Ревель, Ж. -.
Відживлення демократії [Текст] / Ж.-Ф. Ревель. – К., 2004. – 592 с. кільк.прим.: 5 (Філос. – 2, КХ. – 3)
15. 66.023.1
С65 Сорос, Д.
Утвердження демократії [Текст] / Джордж Сорос ; пер.О.Коваленко. – К. , 1994. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)

Запитання № 930
Ліля, І-21 з.в.. e-mail:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату "Державний герб України - історія походження і символічне значення". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Дідюк, В.
Тризуб - державний герб України / В. Дідюк // На народній ниві [Текст]: нариси, статті-коментарі, репортажі / В.Дідюк. – Торонто, 1985. – Т.2. – С. 90-92. – (Бібліотека видавництва " Гомін України" ; Ч.61) кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2. 63.2(4Укр)
Л86 Луців, А.
Державний герб України (домисли і дійсність) / А. Луців. – Тернопіль : Вид-во Джура, 2003. – 32 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Редько, В.
Який державний герб потрібен Україні / В. Редько // Наука і суспільство. – 2010. – № 7-8. – С.1, 6-8
4.
Якимович, Б.
У глибину віків. Про генезу державного герба України Тризуба / Б. Якимович // Україна та українці : події далекі і близькі [Текст]:вибрані праці / Б.Якимович ; ЛНУ ім. І.Франка, Ін-т українознавства ім. І.Крип»якевича НАН України. – Львів, 2014. – С. 568. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Телячий, Ю. В.
З історії створення державного герба УНР в період української національно-демократичної революції / Ю. В. Телячий, В. М. Ільїнський // Історія. – 2005. – № 11-12. – С.18-22. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.5
Д53 Дмитрієв, Ю.
Прапор і герб [Текст] : оповідання для молодшого і шкільного віку / Ю. Дмитрієв. – К. : Веселка, 1977. – 24 с. – 0.13
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
Нечипоренко, М.
Таємниці княжого герба:[тризуб] / М. Нечипоренко // Віче. – 2008. – № 15. – С.27-29. Кільк. прим. 1 (Іст.)
8. 63.215(2Укр)
П 19 Пастернак, О.
Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого [Текст] / О. Пастернак ; вступ. слово та ред. Б.З.Якимовича. – К. : Веселка, 1991. – 47 с. – (Українське відродження). – Імен.фонд П.Д.Сардачука. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Розумний, В.
Альтернативна концепція Великого Герба України / В. Розумний // Чумацький шлях. – 2007. – № 4. – С.24-25. Кільк. прим. 1 (Іст)

Запитання № 929
Юля, МВ-32. e-mail:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему "Політична дезінтеграція та її наслідки у світовій політиці".Дуже дякую наперед)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іскандарян, О.
Чому ми роз»єднуємося? : [діалектика інтеграції та дезінтеграції, радянський інтернаціоналізм як колиска націй] / О. Іскандарян // Зовнішні справи. – 2013. – № 10. – С. 46-49. Кільк. прим. 1 (МВ)
2.
Адамович, С.
Соціально-економічна і політична криза в Україні на початку 90-х років ХХ ст. як фактор дезінтеграції держави / С. Адамович // Українознавчі студії [Текст] / гол. ред. Грещук Василь. – Ів.-Франківськ, 2010-2011. – Вип. 11-12. – С. 234-241. кільк.прим.: 31 (КХ. – 24, Іст. – 3, Гурт№5. – 1, Науковий. – 1, Коломия. – 1, Коледж. – 1)
3.
Адамович, С. В.
Формування штучного етносу "новоросів" з метою дезінтеграції Півдня України (1990-2004 рр.) / С. В. Адамович // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення [Текст] / наук. ред. О.М.Сич. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 7-19. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
4.
Вітман, К. М.
Інтеграційні процеси на пострадянському просторі як продовження дезінтеграції СРСР / К. М. Вітман // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Випуск 48. – С. 601 - 606. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
5.
Сергієнко, Т. І.
Процеси інтеграції та дезінтеграції в умовах державнотворення та трансформації українського суспільства / Т. І. Сергієнко // Грані. – 2006. – № 1. – С.142-147. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Філіпенко, А. С.
Міжнародні економічні відносини в період дезінтеграції світового господарства / А. С. Філіпенко // Міжнародні економічні відносини: історія:Підручник. / А.С.Філіпенко. – К., 2006. – С.268-333. кільк.прим.: 6 (ЕК. – 1, КХ. – 3, Гурт№5. – 1, МВ. – 1)
7.
Ястремська, І.
Можливість дезінтеграції Пакистану як фундаментальна загроза системі безпеки південного флангу Євразії / І. Ястремська // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]:збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 103, Ч.2. – С. 137-140. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
8.
Потєхін, О.
"Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? " / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2015. – № 8. – C. 57-59. – Рец. на кн.: Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? Джордж Сорос у бесідах із Грегором Петером Шміцем кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
9.
Горобець, В.
Українсько-російська інтеграція/дезінтеграція 1650-1660 років: фактори етнічно-релігійні, військово-політичні та соціальні / В. Горобець // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р.: історія, історіографія, ідеологія [Текст]. – К., 2005. – С.52-64. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 928
Аліна, МВ-32. e-mail:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи "Х.Булл про два підходи до теорії міжнародних відносин". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин: Підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кобза, 2003. – 528 с. – 32,00
кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
2. 66.4я73
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: підручник / Маркіян Зіновійович Мальський, М. М. Мацях. – 4-те вид.,переробл. і доп. Рек. МОН. – К.; Львів : Знання; ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 406 с. – (Факультету міжнарод. відносин ЛНУ ім. І.Франка - 20 років). – 130,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, МВ. – 3)
3. 66.4я73
М21 Мальський, М. З.
Теорія міжнародних відносин: Підручник / Маркіян Зеновійович Мальський, Михайло Миколайович. Мацях. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 461 с. – 45,00
кільк.прим.: 34 (КХ. – 27, МВ. – 6, Гурт№5. – 1)
4. 66.4(0)я73
Ц61 Цимбалістий, В. Ф.
Теорія міжнародних відносин [Текст]: навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 360 с. – 32,00
кільк.прим.: 20 (КХ. – 17, МВ. – 2, Гурт№5. – 1)
5. 66.4(0)я73
Ц61 Цимбалістий, В. Ф.
Теорія міжнародних відносин:Навч. посіб. 3-тє вид.,стереотип. Ч.1 / В. Ф. Цимбалістий. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 324 с. – 27,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)
6. 66.4(0)я73
Ш48 Шепєлєв, М. А.
Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник / М. А. Шепєлєв. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2004. – 622 с. – 2.70
кільк.прим.: 26 (МВ. – 10, Іст. – 1, КХ. – 15)
7. 66.4я73
Ц94 Цыганков, П. А.
Теория международных отношений [Текст]: учебник / Павел Афанасьевич. Цыганков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2007. – 557 с. – 50,42
кільк.прим.: 8 (КХ. – 5, МВ. – 3)
8. 66.4(0)
Ц 94 Цыганков, П. А.
Теория международных отношений [Текст]: учеб пособ. / Павел Афанасьевич. Цыганков. – М. : Гардарики, 2006. – 590 с. – 79,00
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt16.html

Запитання № 927
Світлана, КББ-31. e-mail:
Доброго часу доби . Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до написання курсової роботи з теми: «Бібліографічна діяльність Національної бібліотеки України для дітей». Завчасно дякую.
відповідь
Рекомендуємо звернутись на сторінку бібліотеки: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=293
Тут ви можете переглянути бібліографічні видання цієї бібліотеки з 2003 року.

Запитання № 926
Ольга, І-42. e-mail:
Доброго вечора) допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до доповіді на тему "Політико-правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини" Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр3)
З 18
Закарпаття у складі Чехословаччини: процеси етнічної та регіональної ідентифікації. 1919-1939 рр. // Закарпаття в етнополітичному вимірі [Текст] : монографія. – К., 2008. – С.233-305. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2. 63.3(4Укр3)
Н 28 Нариси історії Закарпаття [Текст]. Т.II : (1918-1945) / ред. кол.: І.Гранчак, Е.Балагурі, І.Грицак, та ін. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 663 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр3)
О 53 Олашин, А. В.
Історія Закарпаття [Текст]: посібник для середньої школи / Андрій Васильович Олашин. – К. : Дельфін, 1997. – 172 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(4Укр3)
О 53 Олашин, А. В.
Історія Закарпаття [Текст]: посібник для середньої школи / Андрій Васильович Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3 (4Укр)
П17 Пап, о. С.
Історія Закарпаття. Т. ІІІ / о. С. Пап. – Ів.-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – 648 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
63.3(4Укр)624
У 45 Європа після Першої світової війни : [українці у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини і Румунії, Мюнхенська угода, пакт Ріббентропа - Молотова, Карпатська Україна, війна між Німеччиною і Польщею, українці у "Зимовій війні" 1939 р.] // Україна у Великій війні 1939-1945 [Текст]: наук.-популярне видання / відп.ред. І.Юхновський. – К., 2014. – С. 16-47. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Чех)
И90 История Чехии [Текст] / под. ред. В.И. Пичета. – М. : Изд-во Политиздат, 1947. – 260 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
8. 63.3(4Че)
К68 Коротка історія Чехії і Словаччини [Текст] / за ред. П. С. Федорчака. – Ів.-Франківськ : Вид-во Плай, 1999. – 170 с. кільк.прим.: 12 (Іст. – 8, КХ. – 4)
9.
Багрій, Т. М.
Суспільно-політичні зміни Чехословацької Республіки (1918-1938 рр.) у сучасних історіографічних дослідженнях / Т. М. Багрій // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії [Текст]: зб. наук. праць Рівненського держ. гуман. ун-ту. – Рівне, 2011. – вип. 21. – С. 672-683. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Головченко, В. І.
"Європейський вибір" Закарпаття 1918-1919 рр. : [про входження Закарпаття до складу Чехословацької Республіки] / В. І. Головченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип.86, Ч.1. – С. 41-49. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
11. 63.3(4Чех)
Г96 Гуса, В.
История Чехословакии [Текст] / В. Гуса. – Прага : Артия, 1963. – 372 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 925
Наталія, . e-mail:
допоможіть підібрати літературу до теми: "Виховна година на тему статеви виховання у 6 ласі".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Статеве виховання ? А навіщо ? // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2009. – № 12. – С.36-37. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
2.
Статеве виховання російських школярів. // Підручник для директора. – 2007. – № 1. – С. 28-34. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
3.
Гаврилюк, Л.
Погляди В.О. Сухомлинського на статеве виховання / Л. Гаврилюк // Василь Сухомлинський - видатний педагог, гуманіст, мислитель ХХ століття [Текст]: матеріали педагогічних читань 19-20 вересня 2008 року Чернівецький нац. університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 47-50. Кільк. прим. 1 (Пед. -1)
4.
74
В 53 Головач, Л.
Антон Макаренко про статеве виховання дітей / Л. Головач // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Випуск ХХVI - XXVII. – С. 29-36. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5. 74.200.56
Ж13 Жаворонко, О. І.
Виховання почуттів (про статеве виховання учнів) [Текст] / О. І. Жаворонко ; Ред. Прохоренко І.Р. – К. : Радянська школа, 1969. – 132 с. – (Бібліотека класного керівника і вихователя). кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
6.
Колєсов, Д.
Статева робоча домінанта : [статеве виховання] / Д. Колєсов // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 11. – С.47-53. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
7. 74.03(4Укр)6
К 78 Кравченко, Т. В.
Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття : Автореферат дис. ... канд.педагог. наук. Спец.13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Т. В. Кравченко. – Кіровоград, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
74
П 24 Чабаненко, І. А.
Статеве виховання як складова загальної освіти сучасної молоді / І. А. Чабаненко // Педагогічні науки [Текст]:збірник наукових праць. – Херсон, 2009. – Вип.52. – С. 226-229. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
66.74
Г 34 Кравець, В.
Ґендерні особливості статевого виховання школярів / В. Кравець // Ґендерні дослідження: прикладні аспекти [Текст]: монографія / [В.П.Кравець,Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль, 2013. – С. 295-313. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 74.200.56
К55 Колесов, Д. В.
Беседы о половом воспитании [Текст] / Д. В. Колесов. – 2-е изд., доп. – М. : Педагогика, 1986. – 160 с. – 0,35
кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
11. 74.200я73
Я 77 Ярощук, Л. Г.
Методика виховної роботи [Текст]: навч.-метод. комплекс / Лілія Григорівна Ярощук. – Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 320 с. – 40,00
кільк.прим.: 10 (Педагог. – 10)

Запитання № 924
Ольга, . e-mail:
Скажіть, чи є даний номер журналу?
Петелин Б.В. Объединение Германии 1989 – 1990 гг.: историографический аспект / Б. В. Петелин // Новая и новейшая история. – 2003. – №1. – С. 30 – 47.
відповідь
На жаль, цього номеру немає у фондах нашої бібліотеки.

Запитання № 923
Наталя, ПОХМО- 30. e-mail:
Доброго дня) Допоможіть будь ласка підібрати бібліографію для курсової роботи на тему:"Розвиток особистості молодшого школяра. Рушійні сили і закономірності розвитку."Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.4
Р 64 Розвиток особистості молодшого школяра [Текст]: збірник студент.наук.праць. вип. 3 / за заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2014. – 340 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 74.200.44
Р 64 Розвиток особистості основне завдання шкільної освіти [Текст] : матеріали обласної науково-практичної конференції 3 листопада 1994 року. – Ів.-Франківськ : Прут Принт, 1995. – 40 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

3.
74.202.21
М 75 Благун, Н.
Розвиток особистості молодшого школяра засобами художньої літератури / Н. Благун, Т. Марчій // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.52-55. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)

4.
Височан, Л.
Розвиток особистості молодших школярів у процесі використання нових підручників для початкових шкіл / Л. Височан // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.86-92. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)

5.
Гаврилюк, Г.
Вплив інтерактивних методів навчання на розвиток особистості засобами технологічних дисциплін / Г. Гаврилюк // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 4. – С.19-21. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)

6.
Жеребецька, І.
Розвиток особистості молодшого школяра шляхом впровадження в школі особистісно орієнтованого навчання та виховання / І. Жеребецька // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.107-112. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)

7.
Хрущ, В.
Розвиток особистості учня - найгологвніше завдання школи / В. Хрущ // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.21-24. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
8. 88.37я73
В43 Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник / авт. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. – К., 2001. – 416 с. кільк.прим.: 4 (Філос. – 2, КХ. – 2)
9. 88.8я73
В 43 Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К., 2012. – 400 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 1, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1)
10. 88.8я73
В58 Власова, О. І.
Педагогічна психологія: навч. посібник / О. І. Власова. – К., 2005. – 400 с. кільк.прим.: 55 (КХ. – 48, Філос. – 3, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Рахів. – 1)
11. 88.8я73
С12 Савчин, М. В.
Педагогічна психологія: навч. посібник / М. В. Савчин. – К., 2007. – 424 с. кільк.прим.: 56 (КХ. – 43, ЗагЧЗ. – 1, Філос. – 2, Педагог. – 4, Гурт№5. – 2, Коломия. – 1, Калуш. – 1, Рахів. – 2)
12.
Богатиренко, О.
Формування особистості молодшого школяра: [навчальний колектив, розвиток особистості й колективу] // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 29-32. Кільк. прим. 1 (Заг. чит. зал)

Запитання № 922
Олеся, Поб-1-13-4.6з. e-mail: alesya_4@mail.ru
Доброго дня! Підберіть будь-ласка літературу для курсової роботи на тему: "Використання ІКТ-технологій в навчально-виховному процесі початкової школи." Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванісова, С. І.
Проектна діяльність у початковій школі за допомогою ІКТ / С. І. Іванісова // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2006. – № 1. – С.43-45. Кільк. прим. 1 (Ек)
2.
Барабаш, І.
Інтерактивні уроки на основі ІКТ / І. Барабаш // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 4. – С. 64-67. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
3.
Барчук, В.
Багаторівнева конструкція уроку з використанням ІКТ / В. Барчук // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 32-33. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
4.
74
Л 93 Березан, В.
Підготовка соціального педагога до використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами / В. Березан // Людинознавчі студії [Текст] : збірник наукових праць Дрогобицького держ. педагогіч. уні-ту ім. І.Франка / ред. кол. Н.Скотина (гол. ред.), М.Чепіль та ін. – Дрогобич, 2014. – Вип. 29, Ч.2 : Педагогіка. – С. 4-13. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Гоженко, С.
Розвиток дрібної моторики руки декоративним розписом та з використанням ІКТ на уроках образотворчого мистецтва / С. Гоженко // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 49-51. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
6.
Пузік, З. С.
Уроки позакласного читання з використанням ІКТ у 2-3 класах / З. С. Пузік // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 30. – С. 13-25. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
7.
Ракута, В.
Використання систем комп»ютерного тестування під час вивчення математики: [ІКТ у навчальному процесі] / В. Ракута // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 51-57. Кільк. прим. 1 (Ек)
8.
Харибіна, Н.
Застосування ІКТ в інноваційних формах навчання / Н. Харибіна // Зарубіжна література в школі. – 2013. – № 2. – С. 20-1 - 20-8( вставка) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з. - 1)
9.
Шаповалова, І.
Використання ІКТ у початковій школі / І. Шаповалова // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 38-40. Кільк. прим. 1 (Пед. - 1)
10.
Яремчук, І.
ІКТ в методичній роботі сучасного дошкільного навчального закладу / І. Яремчук // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № 9. – С. 28-34. кільк.прим.: 1 (Коледж. – 1)

Запитання № 921
Ліля, І-21. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для реферату на тему: "Брестська церковна унія 1596 року: передумови, умови, наслідки"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 86.2
Б 48 Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття: матеріали Третіх "Берестейських читань" Львів, Київ, Харків,20-23 червня 1995р.. – Львів, 1996. – 184 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
2. 86.372
І 90
Берестейстька унія : передумови, укладання, наслідки // Історія православної церкви в Україні. – К., 1997. – С. 76-92. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 86.377-1
Б48 Берестейська унія (1596-1996): статті й матеріали / Ред. О. Жданова. – Львів, 1996. – 275 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4.
Hunczak, T.
The Politics of Religion: The Union of Brest 1596 : [Берестейська унія] // Український Історик:журнал Українського Історичного Товариства / гол. ред. Л.Винар. – Нью Йорк-Мюнхен, 1972. – 3-4 (35-36) Рік ІХ. – С. 97-106. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 2)
5.
86.29(4Укр)
І 85 Ісіченко, І.
Берестейська церковна унія 1596 р. // Історія христової Церкви в Україні / І.Ісіченко. – К., 2008. – С. 204-228. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6.
Адамчук, М. В.
Берестейська унія 1596 р.: до питання про її причини, передумови та ідеологічне підґрунтя / М. В. Адамчук, Н. Ф. Мисак // Гілея. – 2012. – № 6. – С. 31-38. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7.
63.3(4Укр)4
Г 70 Горобець, В.
Берестейська церковна унія 1596 року // Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи 1578-1616 [Текст] / В.Горобець. – К., 2010. – С. 75 - 92. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
63.3(4Укр3)
Г15 Марчук, В.
Берестейська Унія: спроба відновлення єдності Христової церкви / В. Марчук // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ред. Кугутяк М. – Ів.-Франківськ, 2003. – №9. – С. 38-49. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Охріменко, Г. В.
Берестейська унія 1596 року в роботах викладачів та студентів Київської духовної академії: причинно-наслідковий аспект // Гілея. – 2013. – № 1. – С. 199-203. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
10. 63.3 (4Укр)4
П19 Паславський, І.
Берестенська унія і українська християнська традиція. – Львів, 1997. – 63 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
11. 86.3
І90 Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління / Ред. Б. Гудзяк. – Львів : Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1995. – 188 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12.
63.3(4Укр)-7
П 19 Паславський, І.
До ґенези Берестейської унії. - Рец. на кн.: Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії / Б. Ґудзяк ; пер. з анг. М. Габлевич. - Львів, 2000. - XVI + 426 с. / І. Паславський // Гисихія і Раціо: філософський світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу / І.Паславський. – Львів, 2015. – С. 542-566. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Філос. – 1)
13.
Левицька, О. М.
Особливості Берестецької унії в інтерпритації М. І. Костомарова // Гілея. – 2015. – № 4. – С. 321 - 325. кільк.прим.: 1

Запитання № 920
Оксана, . e-mail:
Толерантне ставлення до транссексуальності
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 67.9(4Укр)
Г 15 Галицький, І. В.
Толерантність у правовому житті сучасної України [Текст]: монографія / Ігор Володимирович Галицький. – Одеса : Фенікс, 2012. – 144 с. – 26,00
кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)

2. 86.39
Г 99 Гюлен, Ф. М.
Діалог і толерантність [Текст] / Фетхуллах М. Гюлен ; пер.з тур. пер.Зубань О.М.,Підвойний В.М. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 376 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
1.
Батанов, О.
Права меншин на терезах конституційного судочинства (на прикладі ЛГБТ - спільноти) / О. Батанов, Я. Товпенко // Юридический вестник. – 2015. – № 2. – С. 73-81. Кільк. прим. 1 (Юрид-1)

2.
Кон, И.
Секс и меншества / И. Кон // Новое время. – 2006. – № 15. – С.32-35. Кільк. прим. 1 (МВ - 1)

3. 87.7
К 79 Кравчук, А.
Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ [Текст] / Андрій Кравчук. – К. : Центр "Наш світ", 2015. – 73 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

4.
Оганесян, А.
Дети сексуальной революции: кто они? : [гомосексуализм, однополые "семьи"] / А. Оганесян // Международная жизнь. – 2013. – № 3. – С. 112-116. Кільк. прим. 1 (МВ - 1)
5.
Ткалич, М.
Гендерна ідентичність особистості / М. Ткалич // Гендерна психологія [Текст]: навч.посібник / М.Ткалич. – К., 2016. – С. 55 - 127. – (Сер. "Альма-матер")
6.
Клещенко, Е.
Одна из трех норм :[гомосексуализм] / Е. Клещенко // Химия и жизнь. – 2010. – № 7. – С.29-32. Кільк. прим. 1 (Наук)
7.
Луценко, О.
Особливості усвідомлення власного життєвого шляху жінками з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О. Луценко, Н. Гавриляка // Соціальна психологія. – 2012. – № 3. – С. 125-133. Кільк. прим. 1 (Філос.)

Запитання № 919
Василь, . e-mail:
Богдан Гаврилишин як футуролог
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
Г 75
Грабовський, С.
Книга буття на ХХІ століття : [про книгу Богдана Гаврилишина "Дороговкази у майбутнє"] / С. Грабовський // Генії проти ідіотів: Алгоритми української історії [Текст] / С.Грабовський. – К., 2012. – С. 358-385. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
2. 60.550-377
Г12 Гаврилишин, Б.
Дороговкази в майбутнє. До ефективніших суспільств [Текст] : доповідь Римському клубові / Б. Гаврилишин ; пер.з англ. Л.Лещенко. – К. : Основи, 1993. кільк.прим.: 2 (Україніка. – 1, КХ. – 1)
3. 60.5
Г12 Гаврилишин, Б.
Дороговкази в майбутнє [Текст] : доповідь Римському клубові / Б. Гаврилишин ; пер.з англ. Л.Л. Лещенко. – К. : Наукова думка, 1990. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Філос. – 1)
4. 87.61
Г12 Гаврилишин, Б.
До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє. Доповідь Римському Клубові [Текст] / Б. Гаврилишин. – 3-тє вид., доп. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Філос. – 1, МВ. – 1)
5. 65.02(4Укр)
Г12 Гаврилишин, Б. Д.
Залишаюсь українцем [Текст] / Б. Д. Гаврилишин. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2011. – 288 с. – Автограф. кільк.прим.: 62 (Україніка. – 3, ЗагЧЗ. – 5, ЕК. – 5, Гурт№5. – 2, Туризм. – 3, ХудГраф. – 3, Філос. – 3, Прир. – 3, Коломия. – 5, КХ. – 25, . – 3, МВ. – 2)
6.
Гаврилишин, Б.
Українські дороговкази на роздоріжжях цивілізацій [Глобальні проблеми сучасного світу] / Б. Гаврилишин // Сучасність. – 2007. – № 10. – С.58-64. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)

Запитання № 918
Оксана, . e-mail:
Моральне виховання школярів
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.53
М 26 Моральне виховання учнів початкових класів [Текст] : хрестоматія / ред. В. І. Ковальчук. – К. : Радянська школа, 1972. – 264 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.104
М 79 Моральне виховання дітей дошкільного віку [Текст] : методичний посібник / ред. Л. В. Остапович. – К. : Радянська школа, 1976. – 168 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
3. 74.200
В 62 Водзінський, Д. І.
Моральне виховання старшокласників у процесі навчання [Текст] / Д. І. Водзінський. – К. : Радянська школа, 1968. – 200 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 74.200.3
В62 Водзінський, Д. І.
Моральне виховання учнів у позакласній роботі [Текст] / Д. І. Водзінський. – К. : Радянська школа, 1964. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.200.53
Г 85 Грицюк, Б. А.
Моральне виховання молодших школярів засобами народознавства [Текст] / Б. А. Грицюк, С. В. Домбровський. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 1994. – 40 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
6. 74.213
Г96 Гусак, М. П.
Моральне виховання старшокласників [Текст] / М. П. Гусак. – К. : Радянська школа, 1970. – 68 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 74.200
К64 Кондратюк, О. П.
Моральне виховання учнів [Текст] / О. П. Кондратюк. – К. : Політвидав, 1961. – 48 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 74.200.51
К 72 Костів, В.
Моральне виховання дітей із неповних сімей [Текст]: монографія. / Володимир. Костів. – Ів.-Франківськ : Плай, 2001. – 304 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 74.100.5я73
П56 Поніманська, Т. І.
Моральне виховання дошкільників [Текст] : навч. посібник / Т. І. Поніманська. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 1993. – 111 с. кільк.прим.: 9 (КХ. – 9)
10. 74.00
С 91 Сухомлинський, В. А.
Праця і моральне виховання [Текст] / В. А. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1962. – 154 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 74.200.51
З 78 Зозуляк, Р. В.
Творчий доробок українських письменників як чинник морального виховання сучасних молодших школярів(на матеріалі творів, видатних у Галичині 1900-1939 рр.) [Текст]: методичні рекомендації. / Роксоляна В. Зозуляк. – Ів.-Франківськ : "ПрутПринт", 2005. – 194 с. – Автограф. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
12. 74.200
Ц26 Цвелих, Т. І.
Методика морального виховання дітей молодшого і середнього шкільного віку [Текст] / Т. І. Цвелих, Д. Л. Ваккер, С. С. Коваленко. – К. : Радянська школа, 1974. – 144 с. – 0,45
кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
13. 88.840.1
Б 61 Білозерська, С.
Психологія морального виховання [Текст] : монографія / Світлана Білозерська. – Дрогобич : Редакційно-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2010. – 245 с. – Автограф. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 917
Вікторія, . e-mail:
Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.21
Ц 61 Підвищення квалфікації вчителя: Розвиток творчих здібностей молодших школярів. – К. : Професіонал, 2004. – 222 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.202.2
Ш70 Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів [Текст] / за ред. М. Г. Стельмаховича. – Ів.-Франківськ, 1995. – 129 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
3. 74.200.585
М 33 Матвеєва, Н. О.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів у позаурочній діяльності [Текст]: навч.-метод. посібник / Наталія Олексіївна Матвеєва. – Ів.-Франківськ, 2011. – 110 с. – Автограф. кільк.прим.: 3 (Педагог. – 3)
4.
Білик, В.
Проектна діяльність - основа розвитку творчих здібностей молодших школярів / В. Білик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 6-8. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
5.
Блінчук, Н. В.
Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів / Н. В. Блінчук // Обдарована дитина. – 2012. – № 9. – С. 6-12. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
6.
Бондар, Л.
В.О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи / Л. Бондар // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. – С. 25-27. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7.
Б90 Будій, Н. Д.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец. 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова) / Н. Д. Будій. – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Горбушко, Т. Г.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів / Т. Г. Горбушко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 35-36. – С. 15-22. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
9.
Данько, Н.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів / Н. Данько // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 1-2. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Конашук, Г. М.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів / Г. М. Конашук // Обдарована дитина. – 2012. – № 3. – С. 23-26. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11.
Крикливенко, О. І.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів. Програма факультативу з математики, орієнтовні плани занять ( 1-3 класи ) / О. І. Крикливенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 3. – С.32-40. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
12.
Кулик, О.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів / О. Кулик // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 55-56. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
13.
Медведєва, І. В.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів / І. В. Медведєва // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 16-18. – С. 22-26. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
14.
Умайко, Г. Художньо-творчі здібності особистості та формування їх в умовах гуцульської школи: [початкові класи // Хрестоматія з гуцульщинознавства / П.Лосюк. – Косів: Снятин, 2001. – С. 343-346. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 916
Соломія, СОІ-5М. e-mail:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Національне питання в державній політиці СРСР 1922-1940 рр" Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Антонович, М.
Рец. на кн.: Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії. (Національне питання в СРСР очима радянських дисидентів) / Ізраїль Клейнер. - Париж : Перша Українська Друкарня у Франції, 1978. - 406 с. / М. Антонович // Український Історик [Текст]:журнал Українського Історичного Товариства / ред. Л.Р.Винар. – Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1979. – Т. 1-4(61-64). – С. 161-163. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
2.
Багаліка, А.
Ростріляне відродження: суто національне явище, чи загальна риса тоталітарної доби? / А. Багаліка // Історія. – 2005. – № 7. – С.24-25. Кільк. прим. 1 (Іст)
3.
Клейнер, І.
Опозиційні рухи в СРСР і національне питання / І. Клейнер // Національні проблеми останньої імперії [Текст] : Національне питання в СРСР очима радянських дисидентів / І.Клейнер. – Париж, 1978. – С. 28-43.
4. 66.017.84
Г70 Горовский, Ф. Я.
Национальный вопрос и социалистическая практика: Опыт историко-теоретического анализа [Текст] / Ф. Я. Горовский, Ю. И. Рымаренко. – К. : Вища школа, 1991. – 255 с. – 4.30
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 66.61(0)
О-63 О»риордан, М.
Классовая борьба и национальный вопрос / Майкл О»риордан ; Отв.ред. Лихачев Б.П. – М. : Изд-во Политиздат, 1983. – 351 с. – 1.80
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
6. 63.3(4Рос)
К78 Краткая история СССР [Текст]. Ч. 2. : От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней / отв.ред. Самсонов А. М. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Наука, 1978. – 775 с. – 3.80
кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, КХ. – 2)
7. 83.3(4Укр)6
Ш 66 Шкандрій, М.
Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років [Текст] / Мирослав Шкандрій ; пер.М.Климчука. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 384 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 63.3(4Укр)61
С32 Сергійчук, В.
"Українізація Росії". Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923-1932 роках [Текст] / В. Сергійчук. – К. : Укр. Видавнича Спілка, 2000. – 336 с. кільк.прим.: 4 (Іст. – 3, КХ. – 1)
9. 63.3(4Укр)62
Д43 Дзюба, І.
Інтернаціоналізм чи русифікація? [Текст] / Іван Дзюба. – К. : КМ Академія, 2005. – 336 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 7, Іст. – 2, Гурт№5. – 1, ЕК. – 1)
10. http://litopys.org.ua/sporl/sh03.htm
11. 63.3(4Рос)-8
Л45 Ленін В.І. про національне і нацонально-колоніальне питання [Текст]. – К. : Політвидав, 1957. – 580 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 915
Любомир, І-42. e-mail: lubchyk1996@gmail.com
Доброго дня. Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до теми "Ініціативні обряди українців Карпат" та "Ініціативні обряди українців"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84.4(Укр)6
Б 48 Бердник, Г.
Знаки карпатської магії [Текст] : манускрипт (Таємниця старого мольфара). / Громовиця. Бердник. – К. : Зелений пес, 2006. – 368 с. – Автограф. – 27,00
кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 11)
2. 63.5(0)
Г 34 Геннеп, А.
Обряды перехода / А. Геннеп ; Ред. Веснина С.В. – М. : Наука, 2002. – 198 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Качмар, М.
Українські колядки дівчині : роль і місце метаморфози у процесі ініціації героїні / М. Качмар // Міфологія і фольклор. – 2013. – № 2-3. – С. 44-53. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
4.
Костюк, О.
Традиційні ініціації українців як засіб впливу на формування національної ідентичності в сучасній культурі / О. Костюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 154 - 161. – (Сер. Філософські і психологічні науки ; вип. 19) кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
5.
Пуларія, Т.
Особливості "жіночої" ініціації в українській народній казці / Т. Пуларія // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 162 - 167. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з)
6.
Тиховська, О.
Жіночі ініціації в чарівних казках Закарпаття / О. Тиховська // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]. – Ужгород, 2009. – Вип. 21. – С. 115 - 120. – (Серія"Філологія")
7.
Андрєєва, Т.
Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань ( на матеріалі чарівної казки) / Т. Андрєєва // Вісник КНУ: серія Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2007. – № 18. – С. 45 - 48. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Смоляк, П.
Ініціація Різдва в андріївській обрядовості Західного Поділля / П. Смоляк // Народознавчі Зошити [Текст]: двомісячник. – Львів, 2006. – № 1-2 (61-62) : Січень - квітень. – С.59-65.
9. 87.2
З 41
Климишин, О. К.
Тайна Євхаристії як ініціація духовного зростання особистості / О. Климишин І. Климишин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 16., Ч. 1. – С. 89-97. кільк.прим.: 7 (КХ. – 2, Філос. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1)
10. 87.3(4Укр)
Г 97 Гуцуляк О. «Аркан»: гуцульський танець ініціації //Гуцуляк, О.
Філософія української сутності : соціокультурні смисли алхімії національного буття [Текст]: монографія / Олег Гуцуляк. – К. : Арт Економі, 2016. – С. 158-159. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 82.3(0)
П81 Пропп, В. Я.
Исторические корни волшебной сказки [Текст] / В. Я. Пропп. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. – 364 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 914
Тетяна, СЛ-21. e-mail:
Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до теми "Ціннісні пріоритети студентської молоді"
відповідь
Попередні пункти див. у відповіді до запитання № 913
10.
Головко, М. Б.
Особливості духовного світу сучасного студентства / М. Б. Головко // Проблеми сучасної педагогічної освіти [Текст]: збірник статей. – Ялта, 2008. – Вип. 19, Ч.III. – С. 158-165. – (Серія: Педагогіка і психологія) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
11. 74.580.43
І 23 Іванцев, Н. І.
Ціннісна регуляція професійного становлення студентської молоді . – Ів.-Франківськ : Тіповіт, 2006. – 182 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1)
12.
Бондар, Т.
Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді / Т. Бондар // Гілея. – 2013. – № 8. – С. 419-421. Кільк. прим. 1 (Філос)
13. 74.5.22
Д 64 Долженко, В. О.
Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі : Автореферат дис. ... канд.педагог. наук. Спец.13.00.07 - теорія і методика виховання / В. О. Долженко. – Луганськ, 2006. – 20с. Кільк. прим. 1 (Наук)
14.
Максимович, О.
Формування національних цінностей у студентської молоді. / О. Максимович // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2002. – С. 108-110. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
15. 74.580.2
К88 Кубанов, Р. А.
Формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді в умовах культурно-освітнього простору Донбасу : Автореферат дис. ... канд. педагогічн. наук. Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р. А. Кубанов. – Луганськ, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 913
Тетяна, СЛ-21. e-mail:
Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до теми "Ціннісні пріоритети студентської молоді"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванцев, Н. І.
Зміст та засоби дослідження ціннісних орієнтацій особистості: навч.-метод. посібник. / Н. І. Іванцев. – Ів.-Франківськ : Плай, 2007. – 31с. кільк.прим.: 46 (Педагог. – 10, Філос. – 5, ЗагЧЗ. – 5, Гурт№5. – 5, Калуш. – 3, Коломия. – 3, Долина. – 3, КХ. – 12)
2.
Гнот, С.
Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма / С. Гнот // Наука Релігія Суспільство. – 2012. – № 1. – С. 83-88. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 87.6
Б19 Бакума, І. М.
Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді : Автореферат дис. ... канд. філософ. наук. Спец.19.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / І. М. Бакума. – Одеса, 2009. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
4.
Волкова, Л.
Групові ціннісні орієнтації як критерій класифікаціїнеформальних молодіжних об»эднань / Л. Волкова // Соціальна психологія. – 2013. – № 1. – С. 39 - 53. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
87.7
А43 Гайналь, Т.
Ціннісні орієнтації в процесі самореалізації молоді / Т. Гайналь // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція (10-11 травня 2010 року) [Текст] : матеріали доповідей та виступів. – Ів.-Франківськ, 2010. – С.122-125. кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)

6.
Іванцев, Н. І.
Емпіричне дослідження динаміки ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н. І. Іванцев // Ціннісна регуляція професійного становлення студентської молоді [Текст]: монографія. / Н.І.Іванцев. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.54-132. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1)
7.
А-73 Ануфрієва, О. В.
Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореферат дис. ... канд. психолог. наук. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / О. В. Ануфрієва. – К., 2010. – 17с. кільк.прим.: 1(Наук)
8.
Артімонова, Т.
Основні духовні пріоритети студентської молоді : напрями трансформацій / Т. Артімонова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С.72-76. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
9.
Терновенко, Д. С.
Ціннісні орієнтації сучасної молоді та їх формування в контексті гуманістичної парадигми освіти (на прикладі студентської молоді ЛНПУ ім. Т. Шевченка) / Д. С. Терновенко // Актуальні питання культурології [Текст] : альманах наукового то-ства "Афіна" кафедри ку-логії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культуротворчий потенціал молоді і перспективи культурної інтеграції людства у ХХІ . – Рівне, 2007. – Випуск 5. – С. 18-20. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 912
Іванна , І-11-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми реферату "Люблінська унія та її наслідки для України"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Єрмоленко, А.
Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях: [методична розробка уроку, 8 кл.] / А. Єрмоленко // Україна - земля козацька = Ucraina terra Cosaccorum [Текст]: навч.-метод. посібник / укл.: О.І.Шкира, Л.В.Губар, Л.М.Забарило та ін. – Переяслав-Хмельницький - Донецьк, 2010. – С. 64-70. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
2.
Білоус, Н. О.
Люблінська унія 1569 р. : історіографічні погляди та інтерпретація (до 440-річчя Люблінської унії) / Н. О. Білоус // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 65-83. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(4Укр)4
Г 70 Горобець, В.
Україна: люблінська унія та народження нової вітчизни [Текст]: / Віктор Горобець. – К. : ТОВ"Кріон", 2009. – 204 с. – 204,00
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Коляда, І.
Методика організації та проведення уроку-практикуму на тему: "Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель" (історія України, 8 клас) / І. Коляда // Історія в школі. – 2009. – № 9. – С.30-33. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
Островський, В.
Конспект уроку з історії України. 8 клас. Тема уроку: Люблінська унія. Початок польського панування на українських землях / В. Островський // Історія в школах України. – 2008. – № 10. – С.39-44. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
67
П 68 Стоянов, Д. Ф.
Люблінська унія / Д. Ф. Стоянов // Правова держава очима молодих дослідників [Текст]: матеріали 5-ї звітної щорічної студентської наук.конф. (Одеса, 25 квітня 2002 р.) / відп. ред. М.О.Баймуратов. – Одеса, 2002. – С.73-79. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
63.3(4Укр)
Т 35 Терещенко, Ю.
Люблінська унія та її наслідки / Ю. Терещенко // Скарби історичних традицій [Текст]: монографія / Ю.Терещенко. – К., 2011. – С. 180-200. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Яковенко, Н.
Люблінська унія та перші поунійні десятиліття / Н. Яковенко // Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України [Текст] / Н.Яковенко. – К., 2005. – С.195-213. кільк.прим.: 17 (КХ. – 9, Іст. – 3, МВ. – 4, Гурт№5. – 1)
9.
Акимович, Є.
Україна після Люблінської унії / Є. Акимович // Українська культура в історичному вимірі (ХІ-ХVІІ століття) [Текст]. / Є.О.Акимович. – Одеса, 2009. – С. 170 - 173. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Коломия. – 1)
10.
63.3(4Укр)53
Б 14 Білоус, Н. О.
Люблінська унія 1569 р. : історіографічні погляди та інтерпретація (до 440-річчя Люблінської унії) / Н. О. Білоус // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 65-83. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Руда, О.
Оцінка Люблінської унії 1569 р. у польській історіографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. Руда // Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях [Текст]/ за ред. Л.Зашкільняка і Є.Матерніцького. – Львів-Жешув, 2006. – Том IV. – С.316-331. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

Запитання № 911
Наталія, . e-mail:
Обряд поховання в Україні
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.5(4Укр)я73
Е88 Похоронні і поховальні звичаї та обряди //Етнографія України: навч. посібник / за ред. С.А. Макарчука. – Львів, 1994. – С. 352-356. кільк.прим.: 185 (КХ. – 179, Іст. – 6)
2. 63.5(4Укр)
Л 72 Похоронні та поминальні обряди // Лозко, Г. Українське народознавство.- 3-тє вид. – Х. , 2005. – С. 403 – 406 кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
3. 63.5(4Укр)я73
У 45
Борисенко, В.
До останньої межі:[Поховальні обряди] / В. Борисенко // Українська етнологія [Текст]: навч. посіб. / за ред. В.Борисенко. – К., 2007. – С.362-365. кільк.прим.: 54 (КХ. – 48, Іст. – 5, Гурт№5. – 1)
4.
Коваль-Фучило, І.
Персонажний код поховального обряду на Косівщині: трембітар / І. Коваль-Фучило // Народна творчість та етнографія. – 2012. – № 4. – С. 89-93.Кільк. прим. 1 (заг. чит. з)
5.
Лебедєв, Ю.
Фольклорна архаїка українського поховального обряду ( до проблеми типологічних зв»язків з народною культурою сходу) / Ю. Лебедєв // Вісник КНУ: серія Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2005. – № 16. – C. 44 - 46. Кільк. прим. 1 (заг. чит. з)
6.
63.5(4Укр)
С 41 Скуратівський, В.
Похоронні обряди : [смерть, спалення покійників, похорон у човнах, на санях, поховання в землю, похорон неприкаяних душ, похорон неодружених, умертвлення, домовина, хрест, голосіння, могилки, вірування в мерців, символ жалоби, тризна] / В. Скуратівський // Русалії [Текст] / В.Т.Скуратівський. – К., 1996. – С. 252-287. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.5
К77 Кравець, О. М.
Сімейний побут і звичаї українського народу / О. М. Кравець ; Ред. Зінич В.Т. – К. : Наукова думка, 1960. – 198 с. – 0.39
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.5(4Укр)
С 46 Скуратівський, В. Т.
Покуть [Текст]: народознавчі матеріали про знаменні віхи людського буття, давні українські звичаї та обряди. / Василь Тимофійович. Скуратівський. – К. : Довіра, 1992. – 236 с. – 11,00
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 66,5(4Укр)я73
П56 Пономарьов, А. Українська етнографія [Текст] : курс лекцій. – К. : Либідь, 1994. – 320 с, іл.- С. 280-285 кільк.прим.: 4 (Іст. – 3, КХ. – 1)

Запитання № 910
Ліля, ПОХМО-30. e-mail:
Допоможіть підібрати бібліографію до курсової на тему:"Особливості організації морального виховання з учнями молодшого шкільного віку"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200.53
М 26 Моральне виховання учнів початкових класів [Текст] : хрестоматія / ред. В. І. Ковальчук. – К. : Радянська школа, 1972. – 264 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
2. 74.200.3
В62 Водзінський, Д. І.
Моральне виховання учнів у позакласній роботі [Текст] / Д. І. Водзінський. – К. : Радянська школа, 1964. – 120 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
3. 74.200.53
Г 85 Грицюк, Б. А.
Моральне виховання молодших школярів засобами народознавства [Текст] / Б. А. Грицюк, С. В. Домбровський. – Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 1994. – 40 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4. 74.200
К64 Кондратюк, О. П.
Моральне виховання учнів [Текст] / О. П. Кондратюк. – К. : Політвидав, 1961. – 48 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 88.840.1
Б 61 Білозерська, С.
Психологія морального виховання [Текст] : монографія / Світлана Білозерська. – Дрогобич : Редакційно-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2010. – 245 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
6. 370.1(477)
Щ 61 Щербяк, Ю. А.
Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900-1939 рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Юрій Адамович Щербяк. – Тернопіль, 2000. – 215 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
7. 37.034(477)
Я 26 Яковишин, Р. Я.
Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850-1900) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Руслан Ярославович Яковишин. – Тернопіль, 2004. – 224 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
8.
Гордійчук, О. Є.
Сучасні підходи до морального виховання молодших школярів: Порівняльний аспект / О. Є. Гордійчук // Наука Релігія Суспільство. – 2006. – № 2. – С.205-210. Кільк. прим. 1 (Філос)
9. 74.200.51
Г 68 Гордійчук, О. Є.
Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання / О. Є. Гордійчук. – Тернопіль, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10.
Слободянюк, Л.
Моральне виховання молодших школярів засобами народних традицій сім»ї / Л. Слободянюк // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 188-192.

Запитання № 909
Таня, ДО-2. e-mail: tanyafunt@gmail.com
Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до реферату на тему "Суть та складові планування наукової діяльності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 72я73
О 75 Основи наукових досліджень [Текст]: навч. підручник / за ред. В.І.Саюк, Є.Р.Чернишової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)
2. 74.580.26
О 64 Організація наукових досліджень,написання та захист магістерської дисертації [Текст]: навчальний посібник. / за наук.ред.Пасічник В.В.та інш. – Львів : "Новий Світ-2000", 2010. – 282 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 8, Науковий. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ЕК. – 1)
3. 74.580.268
О 74 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Навч. посіб. / Чорненький Я.Я., Чорненька Н.В., Рибак С.Б. та ін. – К. : Професіонал, 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 2)
4. 72
Б 41 Бейлін, М. В.
Основи наукових досліджень [Текст]: навчально-методичний посібник / Михайло Валерійович Бейлін. – Харків : ХДАФК, 2012. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 72я73
К 83 Ковальчук, В. В.
Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Володимир Володимирович Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Педагог. – 1)
6. 72я73
К 82 Колесников, О. В.
Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Олександр Володимирович Колесников. – 2-ге вид., випр. та доп.; Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2011. – 144 с. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, ЗагЧЗ. – 2, ЕК. – 1, Науковий. – 1)
7. 72я73
К 84 Крушельницька, О. В.
Методологія і організація наукових досліджень: Навч.посібник / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с. кільк.прим.: 12 (Науковий. – 2, КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
8. 65.01я73
М 15 Макогон, Ю. В.
Основи наукових досліджень в [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Макогон. – 2-ге вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Науковий. – 1)
9. 72я73
Р 69 Романчиков, В. І.
Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / В. І. Романчиков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 254 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 2, КХ. – 2, ЕК. – 1)
10. 72я73
С79 Стеченко, Д. М.
Методологія наукових досліджень [Текст] / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид, перер. і доп. – К. : Знання, 2007. – 317 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1)
11. 72.4я73
Ц 55 Цехмістрова, Г. С.
Методологія та організація наукових досліджень [Текст]: навч. посібник / Галина Степанівна Цехмістрова. – 2-е вид., доп. Рек. МОН. – К. : ВД "Слово", 2012. – 352 с. кільк.прим.: 1 (Туризм. – 1)
12. 74.580.0
Ш 55 Шишка, Р. Б.
Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт [Текст]: навчальний посібник. / Роман Богданович. Шишка. – Харків : Еспада, 2007. – 368 с. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Бібл. – 1, Науковий. – 1)

Запитання № 908
Таня, Д. e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 907
, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, з літературою для повідомлення на тему:"Проаналізуйте функції держави, які збереглися з моменту виникнення держави і функції, які з’явилися в ХХ столітті"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іващенко, А. В.
Роль і функції держави у формуванні ринкової економіки / А. В. Іващенко // Проблеми науки. – 2008. – № 6. – С. 41 – 48 Кільк. прим. 1 (Ек)
2.
Аракелян, М.
Нова парадигма правозахисної функції сучасної демократичної держави / М. Аракелян // Право України. – 2012. – № 11-12. – С. 252-259. Кільк. прим. 1 (Юрид)
3.
Волинець, В.
Функції держави і проблеми організації публічної влади у правовій державі (Б. Кістяківський) / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 6. – С. 4-11. Кільк. прим. 1 (Юрид)
4.
Волинець, В.
Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 7. – С. 4-11. Кільк. прим. 1 (Юрид)
5.
Волинець, В.
Проблеми правового забезпечення інформаційної функції держави у сучасній Україні / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 10. – С. 4-11. Кільк. прим. 1 (Юрид)
6.
Волинець, В.
Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 5. – С. 4-11. Кільк. прим. 1 (Юрид)
7.
Деордієв, О. В.
Функції держави: поняття і сутність / О. В. Деордієв // Актуальні проблеми держави і права[Текст]: збірник наукових праць. – Одеса, 2003. – Випуск 18. – С.233-238. Кільк. прим. 1 (Юрид)
8.
Домбровська, О.
Влада як правова категорія: поняття, види та функції :[теорія держави і права] / О. Домбровська // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С.19-24. Кільк. прим. 1 (Юрид)
9.
Павленко, Ж. О.
Поняття інформаційної функції держави / Ж. О. Павленко // Проблеми законності [Текст]: академічний збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 202-212. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
10. 67.9(4УКр)300
П 12 Падалко, Г. В.
Функції держави у сфері місцевого самоврядування в УКраїні : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук. Спец.12.00.02 - конституційне право / Г. В. Падалко. – К., 2007. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
11.
Сидоров, А. І.
Функції держави як важливий аспект та спосіб її дослідження / А. І. Сидоров // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С.69-75. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
12.
Тищенко, О. П.
Держава та її функції в економіці : ротроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 49-60. Кільк. прим. 1 (Ек)
13.
Землянухина, Н. С.
Социальные функции государства и реформирование системы льгот / Н. С. Землянухина // Вестник Санкт-Петербургского ун-та: экономика. – 2005. – № 3. – С.61-70. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
14.
Осадин, Н. Н.
Экономические функции государства и их реализация в переходной экономике России / Н. Н. Осадин // Вестник Санкт-Петербургского ун-та: экономика. – 2005. – № 1. – С.23-30. Кільк. пр

Запитання № 906
Христина, ПРз-11. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему:"Судові органи Галицько-Волинського князівства"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)43
Г 15 Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції [Текст]: тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – 235 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)

2. 63.3(4УКр)4
Г15 Галицько-Волинська держава ХІІ-XIV.: У 2-х кн. Кн.1. / Ред. Кучерук О.С. – Львів : Світ, 2002. – 128 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

3.
Галицько-Волинське князівство - продовжувач державницьких традиції Київської Русі // Історія України та її державності [Текст]. – Львів, 2005. – С.39-53. кільк.прим.: 15 (КХ. – 12, Іст. – 2, Гурт№5. – 1)
4. 63.3(4Укр)43
И99 Ісаєвич, Я.
Галицько-Волинська держава / Я. Ісаєвич ; Ред. Густей У. – Львів : Інститут українознавства ім.Крип"якевича НАН України, 1999. – 40с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
5. 63.3(4Укр)43
Г85 Грицак, П.
Галицько-Волинська держава [Текст] / Павло Грицак. – Галич : Нац.заповідник "Давній Галич", 1995. – 176 с. – Передрук видання Нью-Йорк, 1958.Імен.фонд І.Коваля. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Україніка. – 1)
6. 63.3(4Укр)43
Г85 Грицак, П.
Галицько-Волинська держава [Текст] / Павло Грицак. – Нью-Йорк : Обнова, 1995. – 176 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, Україніка. – 1)
7. 67.2(4Укр)я73
З65 Заруба, В. М.
Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. - початок ХIV ст.) [Текст]: навч. посіб. / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2007. – 128 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Юр. – 1, МВ. – 1, Гурт№5. – 1)
8. 63.3(4Укр)43
К 82 Крип»якевич, І.
Галицько-Волинське князівство [Текст] / Іван. Крип»якевич. – 2-ге вид.,із змінами і доп. – Львів, 1999. – 220 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 3)
9. 63.3(4Укр)4
К 90 Кульчицький, В. С.
Галицько-Волинська Держава.(1199-1349): Монографія / Володимир Семенович Кульчицький. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 79.3(4Укр)
К 29 Купчинський, О. А.
Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть. Дослідження.Тексти. : Автореферат дис. ... докт.іст. наук. Спец.07.00.10 - документознавство, архівознавство / О. А. Купчинський. – К., 2006. – 35с.Кільк. прим. 1 (Наук)
11. 63.3(4Укр)
У 45 Котляр, М. Ф.
Україні крізь віки. Галицько-Волинська Русь. Т.5. / М. Ф. Котляр ; Ред. Павловський С. – К., 1998. – 336с. – кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 905
, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на теми:
"Соціологія релігії М.Вебера"
"Політична соціологія М.Вебера"
"Розуміюча соціологія" М.Вебера
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ворнцов, А. В.
Теория капитализма Макса Вебера и ее методологическое значение / А. В. Ворнцов, И. А. громов // Социс. – 2007. – № 1. – С.140 - 150 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 60.51(4Г)
Г14 Гайденко, П. П.
История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренесанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – М. : Политиздат, 1991. – 367 с. – 1,60
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3.
Гофман, А. Б.
Традиционное или рациональное ? Интерпретация традиции в творчестве М.Вебера / А. Б. Гофман // Социс. – 2008. – № 4. – С. 120 – 129 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Жоль, К. К.
Соціологія релігії М.Вебера .Погляди його попередників та сучасників на соціально-політичний сенс Реформації / К. К. Жоль // Соціологія [Текст] / К.К.Жоль. – К., 2005. – С.201-205 кільк.прим.: 15 (КХ. – 9, Філос. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Верховина. – 1)
5.
Зенкин, С.
Синтетический паровоз (О статье С. Козлова "Крушение поезда. транспортная метафорика Макса Вебера"."НЛО". № 71) / С. Зенкин // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 2. – С.147-165 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6.
Рахманов, А. Б.
"Хозяйственная этика мировых религий" Макса Вебера : субъективные и объективные предпосылки создания, анализ концепции / А. Б. Рахманов // Вестник МГУ:социология и политология. – 2009. – № 4. – С. 184-199. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Троицкий, К. Е.
Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера / К. Е. Троицкий // Вопросы философии. – 2013. – № 4. – С. 154-163. Кільк. прим. 1 (Філос)
8.
Цокур, Є. Г.
Проблема визначення джерел владної легітимності в теоріях М. Вебера та Д. Істона / Є. Г. Цокур // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – С. 30-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Чорний, А.
Порівняльний аналіз принципів політичної діяльності у концепціях Х. Арендт та М. Вебера / А. Чорний // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія [Текст]. – Ужгород, 2006. – Вип. 3. – С. 12-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
Богдановський, І. В.
М. Вебер про вплив релігійної мотивації протестантизму на етику професійної діяльності / І. В. Богдановський // Гілея. – 2015. – № 4. – С. 278 - 281. Кільк. прим. 1 (Філос)
11.
Кудря, І. Г.
Роль релігійної етики в економічній діяльності (М. Вебер) / І. Г. Кудря // Гілея. – 2012. – № 8. – С. 279-284. Кільк. прим. 1 (Філос)
12.
Федотова, В. Г.
Православие , Вебер и новый русский капитализм / В. Г. Федотова, Ш. кросс // Общественные науки и современность. – 2006. – № 2. – С.41-52 Кільк. прим. 1 (Іст.)

Запитання № 904
Христина, ПО-12. e-mail:
Доброго дня! будь ласка, допоможіть знайти науковців і їхні праці, які б стосувалася дослідження проблеми навчання письма молодших школярів
відповідь
1. 74.261.4
К43 Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії (з практичним курсом каліграфії) [Текст] : посібник для педагогічних училищ та факультетів педагогіки і методики початкової освіти педінститутів / І. Ф. Кирей. – К. : Радянська школа, 1964. – 222 c. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 74.261.403
К 43 Кирей, І. Ф.
Методика викладання каліграфії в початковій школі [Текст] : навч. посібник / І. Ф. Кирей, В. А. Трунова ; ред. Н. А. Симоненко. – К. : Вища школа, 1994. – 143 с. кільк.прим.: 70 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 69)
3.
Бондаренко, Е.
Уроки каліграфії та розвитку зв"язного мовлення, 3 клас / Е. Бондаренко, Г. Гулевата, Н. Данилюк // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С.9-19. Кільк. прим. 1 (пед)
4.
Овдій, В.
Розвиток каліграфії молодших школярів / В. Овдій // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2006. – № 1-2. – С.26-30. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
Руссу, Н.
Хвилинки каліграфії в 4 класі: [матеріали для подолання вад письма і мовлення у дітей] / Н. Руссу // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 19-20.
6.
Уроки каліграфії у 2 класі / Ю. Чорна, С. Олійник, О. Степанова [та ін.] // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С.16-25. Кільк. прим. 1 (пед)
7.
Кучинський, М.
Формування навичок письма - одна з основних проблем початкової школи / М. Кучинський // Початкова школа. – 2006. – № 5. – С.10-13 Кільк. прим. 1 (пед)
8. 74.261.4
C45 Скрипченко, Н. Ф.
Уроки письма в 1 класі чотирирічної початкової школи [Текст] : методичний посібник / Н. Ф. Скрипченко, О. Ю. Прищепа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Радянська школа, 1986. – 144 с. – (Бібліотека вчителя початкових класів). кільк.прим.: 14 (КХ. – 13, ЗагЧЗ. – 1)
9. 81.2Укр-922
С45 Скрипченко, Н. Ф.
Зошит №2 для письма і розвитку мовлення [Текст] / Н. Ф. Скрипченко, О. Ю. Прищепа, А. С. Зімульдінова ; Ред. Коваль О. В. – 3-е вид. – К. : Рад. школа, 1989. – 64 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Григорюк, О. І.
Цікаво знати!: Дидактичний матеріал для проведення каліграфічних хвилинок на уроках математики у 3-4-х класах / О. І. Григорюк // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 7-8. – С. 62-69. Кільк. прим. 1 (пед)
11.
Дорогавцева, С.
Розвиток тонкої моторики - шлях до каліграфічного письма / С. Дорогавцева, Н. Мазур // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 25-27. Кільк. прим. 1 (пед)
12.
Лазоренко, О. М.
Каліграфічні вправи з української мови, 3-й кл. / О. М. Лазоренко // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 31. – С. 16-21. Кільк. прим. 1 (пед)
13.
Петрічко, І.
Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік / І. Петрічко // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 31-33. Кільк. прим. 1 (пед)
14.
Чабайовська, М.
Теоретичні та методичні засади навчання каліграфічного письма у вищих педагогічних навчальних закладах / М. Чабайовська // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 54-57.

Запитання № 903
, . e-mail:
відповідь
Ваше запитання опрацьовується, очікуйте відповіді.

Запитання № 902
Ірина, А-31 (з/в). e-mail: prokipchuk92@i.ua
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для курсової роботи: "Використання потоку свідомості в романі В. Вульф «Місіс Делоуей»"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Батюк, Г. О.
Особливості часової організації роману Вірджинії Вулф "Місіс Деловей" / Г. О. Батюк // Наукові праці Кам»янець-Подільського державного університету [Текст]. – Кам"янець-Подільський, 2007. – т.1, Вип. 14. – С. 3-16. – (Філологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Васильева, Е. К.
Вирджиния Вулф "Миссис Дэллоуэй" (1925) / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев // 50 знаменитых английских романов [Текст] / Е.К.Васильева, Ю.С.Пернатьев. – Х., 2004. – С. 288 - 300. – (100 знаменитых) кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
3. 84(4Вл)
В88 Вулф, В.
Избранное [Текст] / В. Вулф. – М. : Худ. лит., 1989. – 558 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Дьоміна, Н.
Вірджинія Вулф: ревізія "Вікторіанців" / Н. Дьоміна // Всесвіт. – 2008. – № 9-10. – С.156-162. Кільк. прим. 1 (Заг. ч. з. )
5.
Коугия, Л. А.
Структура романа Вирджинии Вулф "Миссис Дэллоуэй" / Л. А. Коугия // Вопросы филологии. – 2008. – № 2. – С.105-110. Кільк. прим. 1 (Заг. ч. з. )
6.
Крутова, В. Ю.
Мотивна організація оповіді у романі В. Вулф "Місіс Деловей" / В. Ю. Крутова // Наукові праці Кам»янець-Подільського державного університету [Текст]. – Кам"янець-Подільський, 2007. – т.1, Вип. 14. – С. 133-144. – (Філологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Кузьменко, М. В.
Вірджинія Вулф : [література Великої Британії] / М. В. Кузьменко // Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / В.І.Кузьменко, О.О.Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін. – К., 2010. – С. 44 - 54. – (Альма-матер) кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 3)
8.
Рейнгольд, Н.
" Обыкновенный читатель " Вирджинии Вулф, или "Знать, для кого пишешь..." / Н. Рейнгольд // Вопросы литературы. – 2010. – № 4. – С. 212 - 228. Кільк. прим. 1 (Заг. ч. з. )
9. 83.3(4Вл)
Л 93 Любарець, Н. О.
Ритм художньої прози Вірджінії Вулф : Автореферат дис. ...канд. філолог. наук. Спец.10.01.04 - література зарубіжних країн / Н. О. Любарець. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. 83.3(4Вл)
В 28 Батюк, Г. О.
Художня специфіка модерністської прози Вірджині Вульф : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Галина Олександрівна Батюк. – Тернопіль, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
11.
Герасимчук, В. А.
Екзистенціалістський роман: "потік свідомості" про кризу свідомості (Ж.- П.Сартр "Нудота") / В. А. Герасимчук // Практична філософія. – 2007. – № 1. – С.184-190. Кільк. прим. 1 (Філос)
12. 83.3(7Спо)
П 12 Павліщева, Я. О.
Структура потоку свідомості в романній трилогії Г.Міллера "Тропік Рака", "Чорна весна", і "Тропік Козерога" : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.04 - література зарубіжних країн / Я. О. Павліщева. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 901
Ірина, А-31 (з/в). e-mail: prokipchuk92@i.ua
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для курсової роботи: "Використання потоку свідомості в романі В. Вульф «Місіс Делоуей»"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Батюк, Г. О.
Особливості часової організації роману Вірджинії Вулф "Місіс Деловей" / Г. О. Батюк // Наукові праці Кам»янець-Подільського державного університету [Текст]. – Кам"янець-Подільський, 2007. – т.1, Вип. 14. – С. 3-16. – (Філологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Васильева, Е. К.
Вирджиния Вулф "Миссис Дэллоуэй" (1925) / Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев // 50 знаменитых английских романов [Текст] / Е.К.Васильева, Ю.С.Пернатьев. – Х., 2004. – С. 288 - 300. – (100 знаменитых) кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
3. 84(4Вл)
В88 Вулф, В.
Избранное [Текст] / В. Вулф. – М. : Худ. лит., 1989. – 558 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Дьоміна, Н.
Вірджинія Вулф: ревізія "Вікторіанців" / Н. Дьоміна // Всесвіт. – 2008. – № 9-10. – С.156-162. Кільк. прим. 1 (Заг. ч. з. )
5.
Коугия, Л. А.
Структура романа Вирджинии Вулф "Миссис Дэллоуэй" / Л. А. Коугия // Вопросы филологии. – 2008. – № 2. – С.105-110. Кільк. прим. 1 (Заг. ч. з. )
6.
Крутова, В. Ю.
Мотивна організація оповіді у романі В. Вулф "Місіс Деловей" / В. Ю. Крутова // Наукові праці Кам»янець-Подільського державного університету [Текст]. – Кам"янець-Подільський, 2007. – т.1, Вип. 14. – С. 133-144. – (Філологічні науки) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Кузьменко, М. В.
Вірджинія Вулф : [література Великої Британії] / М. В. Кузьменко // Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / В.І.Кузьменко, О.О.Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін. – К., 2010. – С. 44 - 54. – (Альма-матер) кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 3)
8.
Рейнгольд, Н.
" Обыкновенный читатель " Вирджинии Вулф, или "Знать, для кого пишешь..." / Н. Рейнгольд // Вопросы литературы. – 2010. – № 4. – С. 212 - 228. Кільк. прим. 1 (Заг. ч. з. )
9. 83.3(4Вл)
Л 93 Любарець, Н. О.
Ритм художньої прози Вірджінії Вулф : Автореферат дис. ...канд. філолог. наук. Спец.10.01.04 - література зарубіжних країн / Н. О. Любарець. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. 83.3(4Вл)
В 28 Батюк, Г. О.
Художня специфіка модерністської прози Вірджині Вульф : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Галина Олександрівна Батюк. – Тернопіль, 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
11.
Герасимчук, В. А.
Екзистенціалістський роман: "потік свідомості" про кризу свідомості (Ж.- П.Сартр "Нудота") / В. А. Герасимчук // Практична філософія. – 2007. – № 1. – С.184-190. Кільк. прим. 1 (Філос)
12. 83.3(7Спо)
П 12 Павліщева, Я. О.
Структура потоку свідомості в романній трилогії Г.Міллера "Тропік Рака", "Чорна весна", і "Тропік Козерога" : Автореферат дис. ... канд.філолог. наук. Спец.10.01.04 - література зарубіжних країн / Я. О. Павліщева. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)

Запитання № 900
Ілона, Сл-21. e-mail:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Соціологія релігії Е.Дюркгейма"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 60.5
О-74 Осипова, Е. В.
Социология Эмиля Дюркгейма [Текст] : критический анализ теоретико-методологических концепций / Е. В. Осипова. – М. : Наука, 1977. – 280 с. – 1,30
кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)

2.
Харченко, Т.
Гуманізм педагогіки Еміля Дюркгейма / Т. Харченко // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С.48-52.

3.
Церковняк, О.
Соціологічна школа в контексті розвитку світової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма / О. Церковняк // Вісник КНУ: серія Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2007. – № 18. – С. 54 - 56.

4.
Ципко, С.
Релігія та інтеграція суспільства в руслі концепції "соціологізму" Е. Дюркгейма / С. Ципко // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 240-241. – С.57-62.

5.
Чепак, В. В.
Становлення зарубіжної соціології освіти: від Дюркгейма до Веблена / В. В. Чепак // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [Текст]. – Сімферополь, 2005. – Т. 18 (57). № 1. – С.106-113. – (Сер. "Философия. Социология")
6.
Осетрова, О. О.
Ф.М.Достоевський и Э.Дюркгейм / О. О. Осетрова // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск [Текст]. – К., 2001. – С.332-343.
7. 86.2
Х 81 Хоронжий, А. Г.
Соціологія релігії [Текст]: навч. посібник / А. Г. Хоронжий. – Рек. МОН. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 170 с. – (Вища освіта в Україні). – 25,00
кільк.прим.: 11 (КХ. – 8, Філос. – 3)

Запитання № 899
, . e-mail:
доброго дня,допоожіть підібрати літературу до теми. Тема : Білоруське питання в національній політиці Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період
дякую))
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4П)
І 90 Історія Польщі [Текст] : навчально-методичний посібник / за ред. П. С. Федорчака. – Ів.-Франківськ : Вид-во Плай, 1995. – 71 с.
кільк.прим.: 5 (Іст. – 5)
2. 63.3(4Пол)
Д27 Дейвіс, Н.
Боже ігрище: історія Польщі [Текст] / Норман Дейвіс ; пер.з англ. П.Таращук. – К. : Соломії Павличко "Основи", 2008. – 1080 с. – 228,00
кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, ЕК. – 1)
3. 63.3(4Пол)
Д 46 Дильонгова, Г.
Історія Польщі 1795-1990 [Текст] / Ганна Дильонгова ; пер.з пол. М. Кірсенка. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 239 с. – 37,50
кільк.прим.: 17 (КХ. – 8, Іст. – 6, Гурт№5. – 1, МВ. – 2)
4. 63.3(4П)
Ф 32 Федорчак, П.
Новітня історія Польщі ХХ століття [Текст]: навч. посіб. / Петро. Федорчак. – Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 219 с. – 5,00
кільк.прим.: 65 (КХ. – 47, Іст. – 11, Гурт№5. – 2, МВ. – 5)
5.
Вабіщевич, О.
Культурне життя російської меншини на території Західної Білорусі (1921-1939) / О. Вабіщевич // Проблеми гуманітарних наук [Текст]: наукові записки Дрогобицького держ. педагогічного університету ім. І.Франка / ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), В.Футала, С.Макарчук та ін. – Дрогобич, 2007. – Вип. 20 : Історія. – С. 97-106.
6. 63.3(4Бел)
М 80 Мороховський, В.
Короткий довідник з історії Білорусі [Текст] / Володимир Мороховський. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – 65 с. – 10,00
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 63.3(4Пол)
И90 История Польши [Текст]: в 3-х т. Т. 3 / под ред. Ф.Г. Зуева, А.Я. Манусевича. – М. : Изд-во Академии наук, 1958. – 667 с. – 3,63
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)

Запитання № 898
Христина, ом-51. e-mail:
Доброго дня!
"Соцреалізм в живописі Прикарпаття"
"Малярство Івано-Франківшини періоду соцреалізму"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо звернутись до читального залу Навчально-наукового інституту мистецтв.
1.
Гаврилів, Б.
Василь Касіян (1896-1976) : [художник родом з с. Микулинці Снятинського району] / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини [Текст]. / Б.Гаврилів, І.Миронюк. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 74 - 75.
2.
Чмелик, І.
Образ дитини у творчості художників Прикарпаття ХХ століття / І. Чмелик // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. 23. – С. 41-46. – (Серія:мистецтвознавство)
3. 63.3(4Укр3)
Б91 Бурдуланюк, В.
Історія культури Прикарпаття [Текст] / В. Бурдуланюк. – Ів.-Франківськ : "Нова зоря", 1997. – 96 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
4.
Бурдуланюк, Г. В.
Українське монументальне мистецтво Прикарпаття другої половини ХІХ - початку ХХ століть / Г. В. Бурдуланюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. ХIV. – С. 23-27. – (Історія.) Кільк. прим. 1 (Іст - 1)
5. Художники Прикарпаття. – К., 1989. Кільк. прим. 1 (Аб. Худ. Літ - 1)
6. Павличко Я. Малярі Стефаникового краю // Записки Львівської наукової бібліотеки ім.. В. Стефаника. – К., 1995. – С. 150-154. Кільк. прим. 2 (КХ – 1, Метод. каб - 1)
7.
Чмелик, І.
Художники Станіславщини в мистецьких об»єднаннях кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. / І. Чмелик // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип. 19-20. – С. 55-63. – (Мистецтвознавство) Кільк. прим. 1 (Аб. худ. Літ- 1)
8.
Кузенко, П.
Історична тематика у творчості художників Прикарпаття другої половини ХХ ст. / П. Кузенко // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. 12-13. – С. 20-26. – (Серія: Мистецтвознавство.) Кільк. прим. 1 (Мист. -1)

Запитання № 897
Марія , Сл-21. e-mail: mari_solomon@mail.ru
Доброго дня !
Теми курсових :
1.Методи інформаційного впливу на аудиторию.
2.Взаємодія засобів масової комунікації та політики
3.Телебачення та радіо як об’єкт соціологічного дослідження.
" Буду вдячна за інформацію!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Демченко, С.
Телебачення та сучасне суспільство : ресурс і загроза політичної міфотворчості / С. Демченко // Теле- та радіожурналістика [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 79-84.
2.
Квітка, К.
Медіатизація сучасного політичного життя / К. Квітка // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України [Текст]. – К., 2012. – Вип.3(59) : (травень-червень). – С. 335-346.
3.
Кисарець, І. А.
Роль державних засобів масової інформації і комунікації у формуванні політичної культури / І. А. Кисарець // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: у двох частинах : збірник наукових праць. – К., 2010. – Випуск 90, Частина 2. – С. 123-130.
4.
Краснокутська, Ю. С.
Інтернет як агент політичної соціалізації: сучасні тенденції / Ю. С. Краснокутська // Гілея. – 2012. – № 11. – С. 621-624.
5.
Кулаков, А.
Прорив комунікації :[засоби масової інформації] / А. Кулаков // Телекритика. – 2009. – № 4. – С.88-93.
6.
Матвієнків, С.
Роль ЗМІ в реалізації інформаційної політики / С. Матвієнків, Т. Гавриш // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2013. – Вип. 6-7. – С. 56-62. – (Серія :Політологія)
7. 76.0
П 65 Почепцов, Г. Г.
Теория коммуникации [Текст]. / Георгий Георгиевич. Почепцов. – К.; М. : "Рефл-бук", "Ваклер", 2006. – 656 с. – (Образовательная литература). – 69,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Трухачов, О. І.
Засоби масової комунікації як складова політичного процесу: теоретико-методологічний підхід / О. І. Трухачов // Гілея. – 2011. – № 12. – С. 516-520.
9.
Білоус, О.
Функції телебачення де-юре і де-фактор / О. Білоус // Світові стандарти сучасної журналістики [Текст]: збірник наукових праць / відп. ред.Т.Г.Бондаренко, С.М.Квіт. – Черкаси, 2010. – С.82-87.
10.
Білоус, О.
Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей / О. Білоус // Теле - та радіо- журналістика [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 150 - 160.
11.
Бабенко, В.
Комунікативна відповідальність телебачення: естетика розважальності / В. Бабенко // Теле- та радіожурналістика [Текст]: збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип.11. – С. 169-174.
12.
Русина, О. Л.
Телебачення як міфотворчість (частина 1) / О. Л. Русина // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2006. – № 76-79. – С.34-38
13. 88.53я73
С 55 Собченко, О. М.
Психологія впливу [Текст] : навч. посібник / Олександр Михайлович Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 158 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 6, Філос. – 2)

На вашу електронну адресу висилаємо повніший список літератури.

Запитання № 896
Вікторія, Сл-31. e-mail: vika.sokolyk@mail.ru
Доброго дня !
Тема курсової : "бюджет часу студентської молоді". Також може бути література по соціології Вільного часу. Буду вдячна за інформацію!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бєлецька, І.
Сучасна організація вільного часу за кордоном / І. Бєлецька, Т. Гаміна // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2008. – № 1. – С.73-79. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
2.
Бєлецька, І.
Вплив організованого вільного часу на становлення особистості учня / І. Бєлецька, Т. Гаміна // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2007. – № 3. – С.30-34. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Бєлецька, І. В.
Вплив організованого вільного часу на становлення особистості учня: [cоціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю] / І. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2013. – № 1. – С. 27-34. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
4.
Барвінський, А. О.
Соціологія вільного часу та дозвілля / А. О. Барвінський // Соціологія [Текст] / А.О.Барвінський. – К., 2005. – С.246-264 кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Філос. – 1)
5.
Бочелюк, В. Й.
Соціалізація вільного часу та дозвіллєвої діяльності / В. Й. Бочелюк // Дозвіллєзнавство [Текст] / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – К., 2006. – С.48-65. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1)
6.
Звєкова, В. К.
Методологічний орієнтир оптимізації здоров»язберігаючого дозвілля школярів як педагогічна умова організації вільного часу / В. К. Звєкова // Гілея. – 2011. – № 10. – С. 396-400. Кільк. прим. 1 (Філос)
7.
Каутц, Т.
Культура вільного часу сучасної людини / Т. Каутц, А. Сухоцка // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 483 : Педагогіка та психологія. – С. 29-34. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 68.4(2)39
К 58 Кожедуб, О. В.
Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу : Автореферат дис. ...канд. соціолог наук. Спец.22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / О. В. Кожедуб. – К., 2008. – 19с.
кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Настуняк, С.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання / С. Настуняк // Розвиток наукових досліджень 2008 [Текст]:матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 24-26 листопада 2008 р. – Полтава, 2008. – Т.10. – С. 9 - 11. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
10.
Стражнікова, І.
Педагогічний потенціал вільного часу студентів та культура його використання / І. Стражнікова // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст]: збірник наукових праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 490 : Педагогіка та психологія. – С. 145 - 151. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
11.
Майборода, В.
Вільний час - у правильне русло / В. Майборода // Рідна школа. – 2007. – № 10. – С.77-79. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)

Запитання № 895
Тетяна, СЛ-21. e-mail: t.kruliv@mail.ru
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:" Проблема мовної самоідентифікації у поліетнічному середовищі" Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Цимбал, І. В.
Регіональні особливості мовної самоідентифікації населення України / І. В. Цимбал // Гілея. – 2013. – № 1. – С. 801-805. Кільк. прим. 1 (Філос)
2.
63.3(4Укр)
С 82 Єрескова, Т.
Проблема формування національної ідентичності жителів Донеччини: регіональний вимір / Т. Єрескова // Схід/захід [Текст]: історико-культурологічний збірник / голов.ред.В.В.Кравченко. – Харків, 2008. – Випуск 9-10. – С. 87-90. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Андрєєва, О. М.
Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах / О. М. Андрєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 107, Ч.І. – С. 113-121. Кільк. прим. 1 (М.В.)
4.
Бердій, Т. С.
Формування національної ідентичності : український контекст / Т. С. Бердій // Гілея. – 2013. – № 5. – С. 410-416. Кільк. прим. 1 (Філос)
5.
66.050.12
Н 35 Брас, П. Р.
Етнічні групи і формування етнічної ідентичності / П. Р. Брас // Націоналізм [Текст]: антологія / упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К., 2010. – С. 225 - 235. – (Політичні ідеології) кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6.
Вакуленко, О. Л.
Риси етнонаціональної ідентичності та проблема політичного вибору в сучасній Україні / О. Л. Вакуленко // Вісник КНУ: Соціологія, психологія, педагогіка. – 2006. – № 26. – С.33-36. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
7.
Зан, М.
Проблеми етнічної, мовної та конфесійної ідентичності українців у повітах Марамуреш та Сату Маре (Румунія) / М. Зан // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С.30-40. Кільк. прим. 1 (Іст.)
8.
Заремба, О.
Трансформація єврейської мовно-культурної ідентичності в Україні ХХ - початок ХХІ сторіччя / О. Заремба // Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні: монографія [Текст]. – К., 2011. – С. 279-344. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Кафарський, В. І.
Проблема етнічної ідентичності та самоїдентифікації / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук // Етнологія [Текст]: підручник. / В.І.Кафарський. – К., 2006. – С.287-293. кільк.прим.: 15 (КХ. – 9, Іст. – 4, Гурт№5. – 1)
10.
Коломієць, Т. В.
Роль мовного чинника у процесі конструювання національної ідентичності / Т. В. Коломієць // Гілея. – 2013. – № 1. – С. 781-784. Кільк. прим. 1 (Філос)
11.
Кучера, І.
Роль мови в конструюванні етнічної ідентичності / І. Кучера // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2015. – С. 150 - 154. – (Сер. Філософські і психологічні науки ; вип. 19) кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
12.
Літценберг, Л. В.
Мова як засіб формування ідентичності в соціокультурному просторі / Л. В. Літценберг, О. Г. Саєнко // Гілея. – 2014. – № 10. – С. 306 - 309. Кільк. прим. 1 (Філос)
13.
Павлова, Г.
Мова та релігія, як важливі чинники у формуванні етн

Запитання № 894
Тетяна, СЛ-21. e-mail: tanyazel25@ukr.net
Доброго дня,допоможіть будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи :"Гендерні відмінності культурно-дозвіллєвих практик"
Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.49я73
А 18 Аванесова, Г. А.
Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации [Текст]: учеб. пособ. / Галина Алексеевна. Аванесова. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 236 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Туризм. – 2)
2.
Скокова, Л.
Читання у структурі культурно-дозвілевих практик / Л. Скокова // Бібліотечна планета. – 2010. – № 1. – С. 14-18 Кільк. прим. 1 (Метод. каб - 1)
3.
Скокова, Л.
Культурно-дозвіллєві практики населення: зрушення останніх десятиліть / Л. Скокова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 4. – С. 72 - 100. Кільк. прим. 1 (Філос.)
4. 66.74я73
О75 Основи теорії гендеру [Текст] : навч. пос. / відп. ред. М .М. Скорик. – Рек. МОН. – К. : К.І.С., 2004. – 536 с. кільк.прим.: 25 (КХ. – 20, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1, МВ. – 1)
5. 83.3
Г34 Гендер і культура : Збірник статей / Упор. Агеєва В., Оксамитна С. – К. : Вид-во "Факт", 2001. – 224 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 3, ХЛ. – 3)
6. 66.74(4Укр)
Г-34 Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф.( м.Киїі,11-13 грудня 2003р.). – К. : Фоліант, 2004. – 70 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 66.74(4Укр)
Г 34 Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Левківський К. М. – К. : Фоліант, 2003. – 300 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3
Г34 Гендер і культура [Текст]: збірник статей. – К. : Факт, 2001. – 224 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 88.373
Г 34 Гендер і сексуальність [Текст]: хрестоматія / За ред. В. Гайденко ; пер.В. Гайденко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 140 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Філос. – 1)
10.
Матьє, Н. -.
Він - культура, вона - натура? : [гендерні дослідження] / Н.-К. Матьє // "Ї" [Текст]: незалежний культурологічний часопис. – Жовква, 2000. – Вип.17 : Гендерні студії. – С. 4-19. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Ткалич, М.
Жіночі гендерні ролі: рольові моделі та норми: [гендерні дослідження] / М. Ткалич // Соціальна психологія. – 2011. – № 6. – С. 158-167. Кільк. прим. 1 (Філос. - 1)

Запитання № 893
Ольга, І-42. e-mail:
Доброго дня) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Японське "економічне диво". Наперед вдячна)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.9(4Укр)
Г 35
Яценко, Б. П.
Економічний потенціал Японії / Б. П. Яценко // Геоекономічні сценарії розвитку і Україна [Текст] : монографія / М.З.Згуровський, Ю.М.Пахомов, А.С.Філіпенко та ін. – К., 2010. – С.200-216. – (Монографія) кільк.прим.: 16 (КХ. – 12, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
2. 65.9(5Яп)
Я 92 Яценко, Б. П.
Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної країни) [Текст] / Борис Павлович Яценко. – К. : Ін-т сходозна.НАНУ, 2006. – 254 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
3. 66.3(5Яп)
К26 Карпенко, В.
Японія в глянці і без нього [Текст] / В. Карпенко. – К. : Вид-во Молодь, 1989. – 120 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 66.3(5Яп)
Я70 Япония [Текст] / Отв.ред. Дийков С.А. – М. : Изд-во Междунар. отношения, 1991. – 280 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 65.9(5Яп)
Э45 Экономические аспекты научно-технического прогресса в Японии [Текст] : реферативный сборник / Под изд. Певзнер Я. А. – М. : Академия Наук, 1985. – 244 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
6. 65.9
Н34 Научно-технический прогресс в Японии [Текст]: сборник статей / Отв. ред. Денисов Ю. Д. – М. : Наука, 1984. – 176 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7. 66.3(5Яп)
И90 История Японии (1945-1975) [Текст] / отв. ред. Попов В. А. – М. : Наука, 1978. – 541 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 65.9
М79 Акио, М.
Сделано в Японии [Текст]: / Морита Акио ; Под ред. Герасимовой Г. С. – М. : Знание, 1991. – 64 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 65.9(5Яп)
Л 46 Динкевич, А. И.
Очерки экономики современной Японии / А. И. Динкевич ; Ред. Минелли Л.М. – М. : Наука, 1972. – 376 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
10. 65.9
Я70 Япония [Текст]. – Ответ. ред. Певзнер Я. А., Петров Д. В., Рамзес В. Б. – М. : Мысль, 1981. – 432 с. – 1.70
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 65.9(5Яп)
Г 86 Громека, В. И.
Современная Япония: научно-технический прогресс и проблемы управления / В. И. Громека ; Ред. Зубкова М.С. – М. : Знание, 1984. – 64 с. – (Наука и техника управления ; 4). – 0.11
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12. 65.9(5Я)
К19 Канамори, Х.
Япония - мировая экономическая держава [Текст] / Хисао Канамори, Дзюн Вада. – М. : Наука, 1986. – 240 с. – 1.10
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 892
Христина, ОМ-51. e-mail:
Доброго дня!
"Станкове й монументальне малярство Прикарпаття 20 ст. Творчий розвиток місцевих (івано-франківських) художників."
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо звернутись до читального залу Навчально-наукового інституту мистецтв.
1.
Бурдуланюк, Г. В.
Українське монументальне мистецтво Прикарпаття другої половини ХІХ - початку ХХ століть / Г. В. Бурдуланюк // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. ХIV. – С. 23-27. – (Історія.) Кільк. прим. 1 (Іст - 1)
2.
Гаймус, І.
Засади монументалізму Опанаса Заливахи : [мистецтво Прикарпаття] / І. Гаймус // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 4. – С. 44-46. Кільк прим. 1 (Мист. - 1)
3.
Палумбо, Д. В.
Особливості розвитку образотворчого мистецтва Прикарпаття кінця 1970-х - 1980-х рр. на прикладі творчості М. Варенні-молодшого / Де Віво І. Палумбо. – С. 287-292.
4.
Лукань, В.
Автопортрет душі художника Мирослава Ясінського : [художник з Прикарпаття] / В. Лукань // Галичина [Текст]: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2007. – № 12-13, 2006-2007. – С. 339-342. – (Історія, філологія, мистецтвознавство) кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
5.
Станкевич, М.
Батиковий контрапункт Олега Чуйка : [представник молодої творчої генерації художників Прикарпаття] / М. Станкевич // Галичина [Текст]: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2012. – Ч. 20-21 : До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 543-544. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
6. Художники Прикарпаття. – К., 1989. Кільк. прим. 1 (Аб. Худ. Літ - 1)
7. Павличко Я. Малярі Стефаникового краю // Записки Львівської наукової бібліотеки ім.. В. Стефаника. – К., 1995. – С. 150-154. Кільк. прим. 2 (КХ – 1, Метод. каб - 1)

Запитання № 891
, І-11-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему "Діловий діалог, його соціально-психологічні чинники".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Ук-7
І 21 Іванова, І. Б.
Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення [Текст] : навчально-методичний посібник / Ірина Борисівна Іванова. – Харків : ТМ "Парус", 2007. – 448 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 81.2Ук-923
Б 89 Брус, М. П.
Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / Марія Петрівна Брус. – 3-тє вид.,доп. – Ів.-Франківськ : Тіповіт, 2014. – 306 с. – ПНУ. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 81.2Ук-7
З 21 Загнітко, А. П.
Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування [Текст] : посібник / Анатолій Панасович Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ"БАО", 2010. – 480 с. – 22,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 81.2Ук-7
З 34 Зарицька, І. М.
Українське ділове мовлення. Практикум. / Ірина Миколаївна Зарицька, Інна Олексіївна. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2002. – 112 с. – 7,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
5. 81.2Ук-7
З 91 Зубков, М. Г.
Сучасне ділове мовлення [Текст] : посібник / Микола Григорович. Зубков. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2008. – 448 с. – 38,00
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
6. 81.2Ук-92.3
П 25 Пентилюк, М. І.
Ділове спілкування та культура мовлення [Текст]: навч. посіб. / Марія Іванівна Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 224 с. – 65,00
кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 2)
7. 81.2Укр-7
П 64 Потелло, Н. Я.
Українське ділове мовлення і спілкування: Навч. посібник / Н. Я. Потелло, Г. Є. Скиртач ; Ред. О.Ф.Пінчук. – К. : МАУП, 2003. – 440 с. – 38.50
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Ук-92
Ш37 Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення [Текст]: навч.посібник. / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 480 с. – 13.00
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 81.2Ук-923
Ш37 Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення [Текст]: підручник.- 4-те вид., доп. і перероб. / С. В. Шевчук. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : Арій, 2007. – 576 с. – 35,00
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 890
Таня, .. e-mail:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Предмет і завдання дидактики"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202я73
Ч15 Чайка, В. М.
Основи дидактики [Текст] : навчальний посібник / В. М. Чайка. – Рек. МОН. – К. : Академвидав, 2011. – 240с. кільк.прим.: 32 (КХ. – 24, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
2. 74.202
Ч15 Чайка, В.
Основи дидактики [Текст] : навч. посібник / В. Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 9, Коледж. – 1)
3. 74.202
О75 Основы дидактики [Текст] / под ред. Б.П. Есипова. – М. : Изд-во Просвещение, 1967. – 472 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 13)
4. 74.202
К92 Куписевич, Ч.
Основы общей дидактики [Текст] / Ч. Куписевич. – М. : Высшая школа, 1986. – 368 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 74.202
Д44 Дидактика современной школы [Текст] : Пособие для учителей / Под ред. В. А Онищука. – К. : Радянська школа, 1987. – 351 с. – 1,00
кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
6. 74.202я73
Б81 Бондар, В. І.
Дидактика [Текст] : підручник / В. І. Бондар. – Рек. МОН. – К. : Либідь, 2005. – 264 с. – 0,60
кільк.прим.: 45 (КХ. – 37, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2, Рахів. – 2)
7. 74.00
Д 18 Данилов, М. А.
Дидактика [Текст] / М. А. Данилов, Б. П. Есипов. – М. : Академпедиздат., 1957. – 518 с.
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 74.202
К14 Казанский, Н. Г.
Дидактика [Текст] : учебн. пособие / Н. Г. Казанский, Т. С. Назарова. – М. : Изд-во Просвещение, 1978. – 224 с. – 0,65
кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
9. 74.202
М18 Малафіїк, І. В.
Дидактика [Текст] : навч. посібник / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с. – 29,00
кільк.прим.: 14 (КХ. – 8, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Рахів. – 1)
10. 74.202я73
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової школи [Текст]: підручник для студ. пед. факульт. / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с. – 1,31
кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Педагог. – 1)

Запитання № 889
, І-11-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему "Діловий діалог, його соціально-психологічні чинники".Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 81.2Ук-7
І 21 Іванова, І. Б.
Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення [Текст] : навчально-методичний посібник / Ірина Борисівна Іванова. – Харків : ТМ "Парус", 2007. – 448 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2. 81.2Ук-923
Б 89 Брус, М. П.
Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / Марія Петрівна Брус. – 3-тє вид.,доп. – Ів.-Франківськ : Тіповіт, 2014. – 306 с. – ПНУ. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 81.2Ук-7
З 21 Загнітко, А. П.
Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування [Текст] : посібник / Анатолій Панасович Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ"БАО", 2010. – 480 с. – 22,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4. 81.2Ук-7
З 34 Зарицька, І. М.
Українське ділове мовлення. Практикум. / Ірина Миколаївна Зарицька, Інна Олексіївна. Чикаліна. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2002. – 112 с. – 7,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
5. 81.2Ук-7
З 91 Зубков, М. Г.
Сучасне ділове мовлення [Текст] : посібник / Микола Григорович. Зубков. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2008. – 448 с. – 38,00
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
6. 81.2Ук-92.3
П 25 Пентилюк, М. І.
Ділове спілкування та культура мовлення [Текст]: навч. посіб. / Марія Іванівна Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 224 с. – 65,00
кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 2)
7. 81.2Укр-7
П 64 Потелло, Н. Я.
Українське ділове мовлення і спілкування: Навч. посібник / Н. Я. Потелло, Г. Є. Скиртач ; Ред. О.Ф.Пінчук. – К. : МАУП, 2003. – 440 с. – 38.50
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 81.2Ук-92
Ш37 Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення [Текст]: навч.посібник. / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 480 с. – 13.00
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 81.2Ук-923
Ш37 Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення [Текст]: підручник.- 4-те вид., доп. і перероб. / С. В. Шевчук. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : Арій, 2007. – 576 с. – 35,00
кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 888
Роміна, Б-53м. e-mail: migaliromia20@mail.ru
Доброго дня,допоможить будьласка підібрати літературу до реферату на тему:Аут-,дем- і синекологічна характеристика ведмедя білого(Ursus maritimus) Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Кочнев, А. О белом медведе замолвите слово…: О повадках животного // Вокруг света. – 1993. - №6. – С.2 – 5.
2. 28.6
Б89 Брэм, А. Э.
Жизнь животных [Текст ]. №1 : Млекопитающие / А. Э. Брэм. – М. : Терра, 1992. – 524 с. – 84.00
кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
3. 28
М63 Мир живой природы [Текст]: в 4-х т. / Под ред. Р.Л. Беме. – М. : Мир, 1984., ил. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
4. 28.6
А39 Акимушкин И. Мир животных: Млекопитающие или звери. – М.: Мысль, 1998. – 445с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1)

Запитання № 887
Роміна, Б-53м. e-mail: migaliromia20@mail.ru
Доброго дня,допоможить будьласка підібрати літературу до реферату на тему:Аут-,дем- і синекологічна характеристика ведмедя білого(Ursus maritimus) Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. Кочнев, А. О белом медведе замолвите слово…: О повадках животного // Вокруг света. – 1993. - №6. – С.2 – 5.
2. 28.6
Б89 Брэм, А. Э.
Жизнь животных [Текст ]. №1 : Млекопитающие / А. Э. Брэм. – М. : Терра, 1992. – 524 с. – 84.00
кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
3. 28
М63 Мир живой природы [Текст]: в 4-х т. / Под ред. Р.Л. Беме. – М. : Мир, 1984., ил. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
4. 28.6
А39 Акимушкин И. Мир животных: Млекопитающие или звери. – М.: Мысль, 1998. – 445с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1)

Запитання № 886
Галя, ПОХМО-30. e-mail: galinka.sirko@mail.ru
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему"Національне виховання учнів молодшого шкільного віку. Аналіз концепції національного виховання"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.03(4Укр)
С 79 Стельмахович, М.
Вибрані педагогічні твори: У двох томах [Текст]. Том 1 : Українське національне виховання / Мирослав Стельмахович ; упоряд.: Калуська Л., Ковтун В., Ходак М. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство"Вік", 2011. – 520 с.
кільк.прим.: 198 (КХ. – 180, Педагог. – 5, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Науковий. – 1, Коломия. – 3, Калуш. – 3, Рахів. – 3)
2. 74.26
Н35 Національне виховання учнів засобами українського народрознавства [Текст] : посібник для вчителів / за ред. Скульського Р. П. – Ів.-Франківськ : АПН, 1995. – 178 с. кільк.прим.: 4 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 3)
3.
Ілійчук, Л.
Національне виховання молодших школярів засобами природи рідного краю у Галичині (1919-1939 рр.) / Л. Ілійчук // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2011. – Вип. XL, Ч. 2. – С. 24-26. – (Педагогіка) кільк.прим.: 3 (Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4.
Д53 Дмитришина, Н. М.
Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) : Автореферат дис. ... канд. педаг. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. М. Дмитришина. – Рівне, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Кондик, О.
Сучасний погляд на національне виховання у початковій школі / О. Кондик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – С.44-47. Кільк. прим. 1 (Пед)
6.
Лобова, О.
Національне та інтеркультурне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва / О. Лобова // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 11-14. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Русин, Г.
Українське національне виховання молодших школярів крізь призму педагогічних ідей Мирослава Стельмаховича / Г. Русин // Мирослав Гнатович Стельмахович - видатний український педагог [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 р.,м. Івано-Франківськ. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 151-153.
8. 74.2
П 55 Поміч учителю в справі національного виховання учнів [Текст]. 1. – К. : Друк.наслідн.Круглянського, 1918. – 49 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
9. 74.200.25
С29 Сележан, Й. Ю.
Основи національного виховання (Українознавство: ритуально-міфологічна, звичаєва та обрядова культура українців) [Текст] : хрестоматія : хрестоматія / Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 272 с. – 41,00
кільк.прим.: 23 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Коледж. – 2, Гурт№5. – 1)
10. 74.200.25
С 29 Сележан, Й. Ю.
Основи національного виховання (Українозн.: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти) / Йосип Юрійович Сележан. – Черкаси : Книги-ХХІ, 2005. – 306 с. – 33,50
кільк.прим.: 5 (КХ. – 5)

Запитання № 885
Ліля, І-21. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему"Публічне мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення"
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
83.7
Г 65 Гончарова, О.
Становлення публічного мовлення як ораторського мистецтва / О. Гончарова // Античне красномовство як дискурсивний феномен культури [Текст] / О.М.Гончарова. – К., 2011. – С. 24 - 57. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Нікітіна, Н.
І жаргонізм, і термін, і метафора... Про лексику публічного мовлення українських політиків / Н. Нікітіна // Урок української. – 2006. – № 11-12. – С.20-23. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3.
Волошина, Г.
Обійняти безмежне: Презентація як метод навчання / Г. Волошина // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7-8. – С. 22-23. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Левицький, О.
Жестикуляція, пантоміміка під час презентації. Хода і постава ділової людини. мова жестів. Вимова.Тон. Голос. Красномовство / О. Левицький // Риторика [Текст]: навч. посібник для студентів-богословів / О.(.Левицький. – Ів.-Франківськ, 2010. – С. 75 - 99.
5.
Погиба, Л. Г.
Риторика і мистецтво презентації / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко // Українська мова фахового спрямування [Текст] / Л.Г.Погиба, Т.О.Грибіниченко, Л.М.Голіченко. – К., 2011. – С. 136-180
6.
Романов, О. М.
Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Охорона природи. Червона Книга. Інформатика та природознавство, 5 кл. / О. М. Романов // Інформатика в школі. – 2015. – № 1. – С. 19-24.
7. 83.7я73
О 63 Ораторське мистецтво [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. закл. юрид. спец. / за ред. проф. Н. П. Осипової. – 3-те вид., стереот. – Харків : Одіссей, 2007. – 144 с. – 14,00
кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.7
З-91 Зубенко, Л. Г.
Ораторське мистецтво [Текст] : практичний посібник / Л. Г. Зубенко. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 115 с. – 10.00
кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 884
Іра, ПО-34. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу до теми "Предмет і завдання дидактики".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202я73
Ч15 Чайка, В. М.
Основи дидактики [Текст] : навчальний посібник / В. М. Чайка. – Рек. МОН. – К. : Академвидав, 2011. – 240с. кільк.прим.: 32 (КХ. – 24, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
2. 74.202
Ч15 Чайка, В.
Основи дидактики [Текст] : навч. посібник / В. Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 9, Коледж. – 1)
3. 74.202
О75 Основы дидактики [Текст] / под ред. Б.П. Есипова. – М. : Изд-во Просвещение, 1967. – 472 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 13)
4. 74.202
К92 Куписевич, Ч.
Основы общей дидактики [Текст] / Ч. Куписевич. – М. : Высшая школа, 1986. – 368 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 74.202
Д44 Дидактика современной школы [Текст] : Пособие для учителей / Под ред. В. А Онищука. – К. : Радянська школа, 1987. – 351 с. – 1,00
кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
6. 74.202я73
Б81 Бондар, В. І.
Дидактика [Текст] : підручник / В. І. Бондар. – Рек. МОН. – К. : Либідь, 2005. – 264 с. – 0,60
кільк.прим.: 45 (КХ. – 37, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2, Рахів. – 2)
7. 74.00
Д 18 Данилов, М. А.
Дидактика [Текст] / М. А. Данилов, Б. П. Есипов. – М. : Академпедиздат., 1957. – 518 с.
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 74.202
К14 Казанский, Н. Г.
Дидактика [Текст] : учебн. пособие / Н. Г. Казанский, Т. С. Назарова. – М. : Изд-во Просвещение, 1978. – 224 с. – 0,65
кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
9. 74.202
М18 Малафіїк, І. В.
Дидактика [Текст] : навч. посібник / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с. – 29,00
кільк.прим.: 14 (КХ. – 8, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Рахів. – 1)
10. 74.202я73
С 13 Савченко, О. Я.
Дидактика початкової школи [Текст]: підручник для студ. пед. факульт. / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с. – 1,31
кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Педагог. – 1)

Запитання № 883
Ірина, І-22. e-mail:
Добрий день,допоможіть підібрати літературу до реферату на тему: "Кубинська революція".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(7Куб)
К88 Куба. 10 лет революции / Отв.ред. В.в. Вольский. – М. : Наука, 1968. – 168 с., ил.
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
50 лет Кубинской революции ("круглый стол" в ИЛА):["холодная война", ракетный кризис, советско-кубинские отношения и сотрудничество Россия - Куба] // Латинская Америка. – 2009. – № 6. – С.4-31. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3. 63.3(7Куб)
К88 Куба [Текст] : историко-этнографические очерки / под. ред. А.В. Ефимова и И.Р. Григулевича. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 600 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 65.0
Р43 Республика Куба [Текст]. – М. : Наука, 1984. – 334с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
5. 63.3(7Куб)
А16 Абреу, Р. Х.
Куба: канун Революции / Р. Х. Абреу ; Под ред. О.Т.Дарусенкова. – Пер. с исп. М.С. Зубаткина. – М. : Прогресс, 1987. – 296 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(7Куб)
Г12 Гавриков, Ю. П.
Куба: страницы истории [Текст] / Ю. П. Гавриков. – М. : Наука, 1979. – 168 с., ил. – (Страны и народы). кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7. 63.3((0)6
Г85 Гриневич, Э. А.
Куба: путь к победе революции [Текст] / Э. А. Гриневич. – М. : Наука, 1975. – 239 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 1, КХ. – 2)
8. 63.3(7Куб)
П22 Пащук, В. В.
Куба: переможна хода революції: До 30-річчя перемоги кубинської революції / В. В. Пащук ; Ред. І.О. Кресіна. – К. : Т-во Знання, 1988. – 48 с. – (Сер. 4 "Міжнародна" ; № 12) кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9. 63.3(0)6
З-86 Зорина, А. М.
Революционное движение на Кубе 1917-1925 гг. [Текст] / А. М. Зорина. – М. : Наука, 1971. – 112 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
10. 63.3(7Куб)
З-86 Зорина, А. М.
Рабочее движение на Кубе 1850-1925 [Текст] : (от первых выступлений пролетариата до образования Коммунистической партии) / А. М. Зорина. – М. : Наука, 1975. – 271 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
11. 66.3(7Ку)
Т16 Талия, Ф.
Социалистическая революция на Кубе. / Фунг Талия. – М. : Мысль, 1987. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
12. 66.4
Т73 Троненко, В. І.
Форпост соціалізму в Латинській Америці (До 20-річчя перемоги Кубинської революції) / В. І. Троненко. – К. : Знання, 1978. – 48 с. – (Міжнародна). кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 882
Марія, . e-mail: zavodovska@mail.ua
добрий вечір. Допоможіть підібрати літературу до теми "Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку"...дякую...
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання [Текст] : навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К. : Вища школа, 1987. – 216 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 20)
2. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах [Текст] / А. Б. Щербо ; ред. І. А. Потьомкін. – К. : Радянська школа, 1969. – 234 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Оніщенко, О.
Художньо-естетичне виховання учнів засобами кіномистецтва / О. Оніщенко // Мистецтво та освіта. – 2007. – № 2. – С.26-37. Кільк. прим. 1 (Мист. -1)
4. 87.817я2
Е87 Естетичне виховання [Текст] : довідник / Упоряд. Н.О. Яранцева. – К. : Політвидав, 1988. – 212 с. – 0.55
кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
5.
Московчук, Л.
Хоровий театр як засіб естетичного виховання молодших школярів / Л. Московчук // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 4. – С. 11-16. Кільк. прим. 1 (Мист. -1)
6.
Алексеєнко-Лемовська, Л.
Театралізована гра як засіб естетичного виховання дошкільників / Л. Алексеєнко-Лемовська // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2007. – Вип.15-16, Ч.1. – С. 44-48. – (Педагогіка) кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
7. 74.65
П 86
Черниш, Т.
Естетичне виховання молодших школярів засобами дитячого музичного фольклору / Т. Черниш // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції [Текст]: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 143-148. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С.24-27.Кільк. прим. 1 (пед)
9.
74.202.21
М 75 Салига, Н. Естетичне виховання молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи / Н. Салига, О. Кіліченко // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.202-207. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
10.
Біла, І. М. Краса є істина, а істина - краса: особливості естетичного виховання у Японії // Обдарована дитина. – 2012. – № 2. – С. 45-49.Кільк. прим. 1 (пед)
11. 74.200.551
П 16 Панасюк, С. Л. Формування культури побуту молодших школярів у системі естетичного виховання : Автореферат дис. ...канд. пед. наук. Спец.13.00.07 - теорія та методика виховання. – К., 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)

Запитання № 881
Наталія, І-41. e-mail:
Доброго вечора.Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему "Станіславів у міжвоєнний період 1926-1939 ".Дякую
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі. Також рекомендуємо переглянути книги із серії «Наше місто», які знаходяться в читальному залі суспільних наук.
1. 65.9(2Ук)
І22 Івано-Франківськ [Текст] / Ред. А.Т. Ткалич. – К. : МИСТЕЦТВО, 1980. – 319 с. – Фотоальбом
кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
2. 65.0
Ф68 Івано- Франківськ [Текст]. – Ів.-Франківськ, 1970. – 122с. – 0.84
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 63.3(4Укр3)я2
І 20 Івано-Франківськ.Енциклопедичний словник [Текст] / автори-упорядники:Карась Ганна, Діда Роман, Головатий М., Гаврилів Б. – Ів.-Франківськ : Нова Зоря, 2010. – 496 с. – Автограф. – 80,00
кільк.прим.: 4 (Бібл. – 1, Іст. – 1, ХудГраф. – 1, КХ. – 1)
4. 63.3 (4Укр)
І90 Історія міст і сіл Української РСР: Івано-Франківська область [Текст] / Ред. Б.В. Гордієнко, Д.О. Дубенко. – К. : Академії наук, 1971. – 634 с. – 4.60
кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
5. 9(4Укр)
І19 Івано-Франківщина в минулому і тепер [Текст]: бібліограф. покажчик літератури на 1975 рік / Відп. Альба М. В. – Ів.-Франківськ : Вид-во Іван.-Франк. обл. бібліотека, 1977. – 74 с.
кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
6. 63.3(4Укр3)
Г12 Гаврилів, Б.
Літопис Івано-Франківська (Станіслава) [Текст] . : Історична хроніка міста з 1662 року / Б. Гаврилів, П. Арсенич, Р. Процак. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Ів.-Франківськ : Вид-во Нова Зоря, 1998. – 136 с. – 3.80
кільк.прим.: 4 (Іст. – 3, Бібл. – 1)
7. 63.3(4УкрЗ)
М 74 Моє місто [Текст]: хрестоматія з історії Івано-Франківська / упор. І.Монолатій. – Ів.-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 670 с. – ПНУ. – 100,00
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(4Укр3)
Б 24 Баранський, К.
Станиславів до і після 1919 року [Текст] / Каміль Баранський. – Ів.-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 103 с. – (Моє місто ; № 20). – 25,00
кільк.прим.: 2 (Туризм. – 1, Іст. – 1)
9. 63.3(4Укр3)
С 87 Струмінський, М.
Історія міста Станіслава [Текст] / Мартин Струмінський. – Ів.-Франківськ : "Лілея-НВ", 2007. – 55 с. – (" Моє місто" № 8). – 5,00
кільк.прим.: 4 (Іст. – 2, Туризм. – 1, ЕК. – 1)
10. 63.3 (4Укр)3
Н37 Наш Станіславів. – Ів.-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 118 с. – 25,00
кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11. 84(4Укр)6
Б 12 Бабій, В. І.
Станіславів [Текст] / Василь Іванович Бабій. – Ів.-Франківськ : Супрун В.П., 2012. – 236 с. – 43,00
кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)

Запитання № 880
Петро, . e-mail:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на реферат, " Хорхе Маріо Берґольйо. Біографія. Погляди".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Богомазов, В.
Папа Франциск рассказывает о себе / В. Богомазов // Международная жизнь. – 2016. – № 6. – С. 154-162. – Рец. на кн.: Bergoglio J. Papa Francesco. II nuovo Papa si racconta. Conversazione con Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti / Jorge Bergoglio. - Milano : Salani Editore, 2013. Кільк. прим. 1 (МВ.)
2.
Богомазов, В.
Папа Франциск: первый год в Ватикане / В. Богомазов // Международная жизнь. – 2014. – № 6. – С. 21-32. Кільк. прим. 1 (МВ.)
3.
Богомазов, В.
Штрихи к портрету Папы Франциска / В. Богомазов // Международная жизнь. – 2015. – № 2. – С. 164-171. – Рец. на кн.: Vallely P. Pope Francis: Untying the Knots / P. Vallely. - London ; New Delhi ; New York ; Sydney : Bloomsbury Publishing, 2013. - 240 с. Кільк. прим. 1 (МВ.)
4.
Грицаєнко, О.
Понтифікат надії в епоху турбулентності : [про обрання нового Папи Франциска і політику Ватикана] / О. Грицаєнко // Зовнішні справи. – 2013. – № 3. – С. 10-13. Кільк. прим. 1 (МВ.)
5.
Коваль, Т. Б.
Новый Свет Папы Франциска / Т. Б. Коваль // Латинская Америка. – 2013. – № 7. – С. 4-20. Кільк. прим. 1 (Іст)
6.
86.29(4Укр)
І 90 Хоружий, Г.
Діяльність Папи Римського Франциска в контексті викликів сучасності / Г. Хоружий // Історія релігій в Україні [Текст]: науковий щорічник 2015 рік / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів, 2015. – Книга 1. – С. 571 - 576. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 879
, . e-mail:
Августин "Про град Божий"
відповідь
1. 86.3
А18 Августин, Б.
Творения [Текст]. Т. 3 : О граде Божием. Книги I-XIII / Блаженный Августин. – СПб. : Алетейя, 1998. – 595 с. – 25.00
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 878
Марія, ОА - М. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Класифікація витрат операційної діяльності"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
65
Р 66 Галущак, І.
Доходи від операційної діяльності, їх сутність та класифікація / І. Галущак, В. Савчук // Розвиток національної економіки: методологія та практика [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2014 року. – Ів.-Франківськ, 2014. – С. 184-185. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
2.
Ніколаєва, В. П.
Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства / В. П. Ніколаєва // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С.91-95.
3. 65.052
Р 43 Реслер, М. В.
Облік витрат та доходів операційної діяльності [Текст]: монографія / М. В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с. – 20,00
кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
4. 65.053
К76 Кошевецька, Г. С.
Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства : Автореферат дис. ...канд.економічних. наук. Спец.08.06.04-Бухгалтерський облік,аналізта аудит / Г. С. Кошевецька. – К., 2005. – 21с. Кільк. прим. 1 (Наук)

Запитання № 877
Валерія, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для реферату з історії релігії і церкви в Україні на тему: "Кароль Войтила - людина на тлі епохи" (+ його погляди, ідеї)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Грабовський, В.
Любов сама врівноважує долю: [папа Іван Павло ІІ] / В. Грабовський // Дзвін. – 2008. – № 11-12. – С.142-151.Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
2.
Лех, Н.
Іван Павло 2. Річниця відходу / Н. Лех // Місіонар. – 2006. – № 4. – С.14-19. Кільк. прим. 1 (Філос)
4.
Маринович, М.
Іван Павло ІІ та Україна / М. Маринович // Новая Польша. – 2005. – № 1(Спецвипуск). – С. 26-29. Кільк. прим. 1 (Іст)
5.
Скленар, І.
Папа Іван Павло ІІ - визначна постать минулого століття або роздуми з нагоди п»ятої річниці його смерті / І. Скленар // Місіонар. – 2010. – № 4. – С.14-15. Кільк. прим. 1 (Філос)
6.
86.37
Х 82 Хоружий, Г.
Папа Іван Павло ІІ / Г. Хоружий // Ватикан : історія і сучасність [Текст]. / Г.Хоружий. – Львів, 2007. – С.67-93. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
7. 86.37
П61 Послання Папи Івана Павла ІІ [Текст]. – Львів : Літопис, 2001. – 288 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
8. 86.2
В52 Віра і розум - двоє крил людського духу [Текст] : / Гол. ред. А.М. Колодний. – К. : Світ знань, 2001. – 256 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)
9. 86.375
В26 Вейгел, Д.
Свидетель надежды: Иоанн Павел II [Текст]: в 2-х кн. Кн. 1 / Д. Вейгел. – М. : АСТ, 2001. – 608 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
10. 86.375
В26 Вейгел, Д.
Свидетель надежды: Иоанн Павел II [Текст]: в 2-х кн. Кн. 2 / Д. Вейгел. – М. : АСТ, 2001. – 672 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
11. 86.375
Ф33 Федорів, О.
Іоанн Павло ІІ - Папа миру [Текст] / О. Федорів, О. Михайлів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 96 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, Бібл. – 1, КХ. – 1)
12. 86.29(0)
Ш95 Шульц, Т.
Иоанн Павел II [Текст] / Т. Шульц. – Минск : Попурри, 2000. – 640 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
13. 86.2
Ю64 Юраш, А. В.
Папа Іоанн Павло ІІ [Текст] / А. В. Юраш. – Харків : Фоліо, 2005. – 351 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)

Запитання № 876
Марія, ОА - М. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу, автореферати, монографії до магістерської роботи:
"Облік та аналіз витрат операційної діяльності сільськогосподарських підприємств"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лишиленко, О. В.
Облік витрат операційної діяльності / Олександр Васильович Лишиленко // Бухгалтерський управлінський облік [Текст] / О.В.Лишиленко. – К., 2004. – С.127-189.
2. 65.052
Р 43 Реслер, М. В.
Облік витрат та доходів операційної діяльності [Текст]: монографія / М. В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с. – 20,00
кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
3. 65.052
С 12 Сава, А. П.
Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва : Автореферат дис. ...канд. економ наук. Спец.08.00.09 - бухгалтерський облік , аналіз та аудит. – Тернопіль, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1
4.
Б-83 Борович, О. В.
Облік та аналіз непрямих витрат сільськогосподарських підприємств : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік. аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
5. 65.052
М19 Маліновська, К. О.
Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої картоплі : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с.
кільк.прим.: 1(наук)
6. 65.052
С 12 Сава, А. П.
Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва : Автореферат дис. ...канд. економ наук. Спец.08.00.09 - бухгалтерський облік , аналіз та аудит. – Тернопіль, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(наук)
7.
Г62 Голуб, Н. О.
Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення : Автореферат дис. ... канд. економіч. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
8. 65.052
М19 Маліновська, К. О.
Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої картоплі : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
9.
П43 Погосова, А. В.
Облік і контроль витрат на виробництво продукції молочного скотарства : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2011. – 23с. кільк.прим.: 1(наук)
10. 65.32
Д 32 Дем"яненко, С. І.
Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки. / Сергій Іванович Дем"яненко. – К. : Урожай, 1994. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 875
Марія, ОА - М. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу, автореферати, монографії до магістерської роботи:
"Облік та аналіз витрат операційної діяльності сільськогосподарських підприємств"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Лишиленко, О. В.
Облік витрат операційної діяльності / Олександр Васильович Лишиленко // Бухгалтерський управлінський облік [Текст] / О.В.Лишиленко. – К., 2004. – С.127-189.
2. 65.052
Р 43 Реслер, М. В.
Облік витрат та доходів операційної діяльності [Текст]: монографія / М. В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с. – 20,00
кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
3. 65.052
С 12 Сава, А. П.
Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва : Автореферат дис. ...канд. економ наук. Спец.08.00.09 - бухгалтерський облік , аналіз та аудит. – Тернопіль, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1
4.
Б-83 Борович, О. В.
Облік та аналіз непрямих витрат сільськогосподарських підприємств : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік. аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
5. 65.052
М19 Маліновська, К. О.
Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої картоплі : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с.
кільк.прим.: 1(наук)
6. 65.052
С 12 Сава, А. П.
Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва : Автореферат дис. ...канд. економ наук. Спец.08.00.09 - бухгалтерський облік , аналіз та аудит. – Тернопіль, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(наук)
7.
Г62 Голуб, Н. О.
Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення : Автореферат дис. ... канд. економіч. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
8. 65.052
М19 Маліновська, К. О.
Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої картоплі : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(наук)
9.
П43 Погосова, А. В.
Облік і контроль витрат на виробництво продукції молочного скотарства : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – К., 2011. – 23с. кільк.прим.: 1(наук)
10. 65.32
Д 32 Дем"яненко, С. І.
Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки. / Сергій Іванович Дем"яненко. – К. : Урожай, 1994. – 152 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 874
Олеся, Поб-1-13-4.6з. e-mail: alesya_4@mail.ru
Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "Організація проектної діяльності молодших школярів". Велике дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Іванісова, С. І.
Проектна діяльність у початковій школі за допомогою ІКТ / С. І. Іванісова // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2006. – № 1. – С.43-45.Кільк. прим. 1 (Ек)
2.
Білик, В.
Проектна діяльність - основа розвитку творчих здібностей молодших школярів / В. Білик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 6-8. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Дерманчук, З.
Проектна діяльність як ефективний спосіб залучення дітей до читання / З. Дерманчук // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2014. – № 12. – С.. 95 - 96. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
4.
Лучків, О.
І все ж таки... проект. Проектна діяльність у навчально-виховному процесі та управлінні / О. Лучків // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2013. – № 4. – С. 25-29. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
5.
Мірошко, Р. П.
Лялька - народна іграшка. Проектна діяльність учнів 4-го класу / Р. П. Мірошко // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 6. – С. 33-39. Кільк. прим. 1 (Пед)
6.
Чала, А. Т.
Проектна діяльність у системі безперервної освіти "Дитячий садок - школа - ВНЗ - підприємство" / А. Т. Чала, Н. В. Кузьміних, Л. В. Охременко // Інформатика та інформаційні технологіії в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С.97-100. Кільк. прим. 1 (Ек)
7.
Баришполь, С. В.
Народні свята. Інтегрований урок з елементами проектної діяльності учнів у 3-му класі / С. В. Баришполь, М. В. Толмачова // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 9. – С. 14-16. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
Гулько, О.
Формування пропедевтики хімічних знань в учнів початкової школи у процесі проектної діяльності / О. Гулько // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 61-62. Кільк. прим. 1 (Пед)
9.
74
А 69 Онопрієнко, О. В.
Структурно-функціональна модель проектної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2008. – С.20-21. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Степанюк, К.
Модель формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності / К. Степанюк // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 42-45. Кільк. прим. 1 (Пед)
11.
Ш66 Шкільова, Г. М.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації проектної діяльності молодших школярів : Автореферат дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. М. Шкільова. – Запоріжжя, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
12.
Мартинюк, М.
Народні традиції в проектній діяльності молодших школярів / М. Мартинюк // Початкова школа. – 2008. – № 8. – С.56-58.

Запитання № 873
Лілія, ПО-32. e-mail: lilechkamelnychenko@mail.ru
Доброго вечора, може допомогти підібрати літературу до курсової" Технологія колективного творчого виховання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74
В54
Даценко, О. А.
Сутність, структура і функції дитячого творчого колективу / О. А. Даценко // Витоки педагогічної майстерності [Текст]: збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного у-ту ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2007. – Випуск 3. – С.220-226. – ("Педагогічні науки") Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
2. 74.200.55
А40 Активизация творческой деятельности детей младшего школьного возраста [Текст] : Сборник научных трудов / отв.ред. С.А.Аничкин. – Свердловск : Свердловский ордена "Знак почёта" государственный педагогический институт, 1963. – 88 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3.
Приходченко, К. І.
Дослідження взаємозалежних компонентів творчого освітньо-виховного середовища як полікультурної виховної системи / К. І. Приходченко // Наука Релігія Суспільство. – 2010. – № 3. – С.232-237. Кільк. прим. 1 (Філос)
4. 74.200.541.3
М 65 Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки [Текст] : збірник наукових праць: матеріали науково-метод. конференції. Вип. ІV. / за заг. ред. проф. М. В. Вовка. – Ів.-Франківськ : Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2010. – 92 c. – ПНУ. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Педагог. – 3)
5.
Топузов, О.
Академія дитячої творчості - сучасна модель школи художньо-естетичного профілю / О. Топузов, Л. Калініна // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 10-14. Кільк. прим. 1 (Пед)
6.
Коссе, О.
Навчання - творчість ( виховання творчої особистості ) / О. Коссе // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 2. – С.43-46. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
7.
Петриченко, К.
Мовленева робота на уроках : [виховання творчої особистості на урокахукраїнської мови] / К. Петриченко // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С.15-22. Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
8. 37(091)+371.4
Б 94 Бучківська, Г. В.
Розвиток В. О. Сухомлинським теорії і практики виховання в учнівському колективі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Галина Вікентіївна Бучківська. – Чернівці, 2001. – 194 с. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
9. 87.8
Т52 Толстих, В. І.
Естетичне виховання [Текст] : навч. посіб. / В. І. Толстих, Б. А. Еренгросс, К. О. Макаров. – К. : Вища школа, 1987. – 216 с. кільк.прим.: 20 (КХ. – 20)
10. 74.200.55
Ф67 Фічора, І. В.
Шляхи і засоби естетичного виховання у професійних училищах художньпромислового профілю [Текст] : навч.-методичн. посібник / І. В. Фічора. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Плай, 1999. – 215 с., іл. кільк.прим.: 4 (КХ. – 4)
11. 74.20
Щ66 Щербо, А. Б.
Естетичне виховання учнів у початкових класах [Текст] / А. Б. Щербо ; ред. І. А. Потьомкін. – К. : Радянська школа, 1969. – 234 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 5, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 872
Юля, ПО - 34. e-mail: babyck1998@gmail.com
Доброго дня допоможіть знайти літературу на задану тему: Виховання як провідний чинник формування і розвитку особистості.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.00я73
Т 33 Теорія виховання [Текст]: навч.-метод. посібник для студ. і викладачів педагог. навч. закл. / автор-упорядник: Л.І.Хімчук. – Ів.-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2011. – 194 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 74.27
А 47 Алєксєєнко, Т. Ф.
Виховання особистості у Пласті [Текст]: монографія / Т. Ф. Алєксєєнко, Ю. М. Жданович. – 2-е вид. – К. : ПП "Проспект-А", 2006. – 262 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.200.4
Б 55 Бех, І. Д.
Виховання особистості [Текст] : підручник / Іван Дмитрович. Бех. – Рек. МОН України. – К. : Либідь, 2008. – 848 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4. 74.200.2
Б 77 Бойко, А.
Виховання людини: нове і вічне [Текст] : статті, виступи, рецензії / Алла. Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 568 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5. 74.200я73
К 26 Карпенчук, С. Г.
Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с. : іл. кільк.прим.: 100 (КХ. – 86, Педагог. – 9, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 2, Коледж. – 2)
6. 74.200я73
К26 Карпенчук, С. Г.
Теорія і методика виховання [Текст] : навч.посібник / Світлана Григорівна Карпенчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Педагог. – 3)
7. 74.200
М 24 Матвієнко, О. В.
Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання [Текст] / Олена Валеріївна Матвієнко. – К. : Фоліант, 2005. – 200 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8. 74.200.507
М 33 Матвеєва, Н.
Теорія і методика виховання: формування екологічної культури молодших школярів [Текст]: навч.-метод.посібник / Наталія Матвеєва. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 108 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
9. 74.00я73
О57 Омеляненко, В. Л.
Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – Рек МОНУ. – К. : Знання, 2008. – 415 с. кільк.прим.: 24 (КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 5, . – 10, Гурт№5. – 3, Коледж. – 2)
10. 74.0
Т80 Трухін, І. О.
Основи шкільного виховання [Текст] : навч.посібник / І. О. Трухін, О. Т. Шпак. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2004. – 368 с. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
11. 74.200.4
Б55 Бех, І. Д.
Виховання особистості [Текст] : у 2-х кн. : навч.-метод. посібник. Кн. 2. : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Коледж. – 1)
12. 74.200.4
Б55 Бех, І. Д.
Виховання особистості у 2-х кн. [Текст] : навч.-методичний посібник. Кн. 1. / Іван Дмитрович Бех. – Рек. МОН. – К. : Либідь, 2003. – 280 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Коледж. – 1)

Запитання № 871
Марія, УЗ 31. e-mail: missoloviy@gmail.com
Доброго вечора, підкажіть будь ласка,як зареєструватися на сайті бібліотеки? Буду вдячна.
відповідь
Реєстрація на сайті не потрібна. Якщо ви бажаєте переглянути повнотекстові видання, перелік яких доступний з мережі Інтернет, то вам слід звернутись до електронного читального залу (Ауд. 233 Адмінкорпусу), де відкрито доступ до всіх електронних ресурсів.

Запитання № 870
Анастасія, Пс 21. e-mail:
Доброго дня, допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему "Кадрова політика організації"( компанія Кока-Кола )
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
65.01
Е 45 Антипенко, К.
Кадрова політика підприємства і ефективність використання праці / К. Антипенко // Економічний універсум: метафізика пізнання [Текст]: матеріали Регіональної науково-практичної конференції. 21-22.05.2013 р. / за ідеєю д.е.н.,проф. Саєнка Г.В., БДПУ. – Луганськ, 2013. – Ч.2. – С. 102-108. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
2.
Кагановська, Т.
Шляхи удосконалення кадрова забезпечення державного управління : [кадрова політика] / Т. Кагановська // Вісник прокуратури. – 2009. – № 1. – С.83-91.Кільк. прим. 1 (Юрид)
3.
Михальська, В.
Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект / В. Михальська // Економіст. – 2011. – № 3. – С.49-51. Кільк. прим. 1 (Ек)
4.
Мица, В. П.
Кадрова політика на підприємстві : проблеми і перспективи / В. П. Мица // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С.165-168. Кільк. прим. 1 (Ек)
5.
Мортіков, В. В.
Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика / В. В. Мортіков, А. М. Моклякова // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С.109-117. Кільк. прим. 1 (Ек)
6. 65.5
Г 79 Ґрейсинґ, Д.
Я б хотів, щоб світ купував кока-колу. Життя і талант лідера Роберто Гойсуєти [Текст] /Пер. з англ. П.Таращука. / Девід. Ґрейсинґ. – К. : "Основи", 2007. – 432 с. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
7.
Кудря, Я. В.
Нові підходи до кадрової корпоративної політики в управлінні персоналом / Я. В. Кудря // Проблеми науки. – 2006. – № 7. – С.21-27. Кільк. прим. 1 (Ек)
8.
Очеретяный, А.
Кадровая политика и политика кадров / А. Очеретяный // Віче. – 2012. – № 2. – С. 24-28.Кільк. прим. 1 (Іст)
9. 60.5
М29 Мартанус, Р. В.
Социальное управление: кадры и кадровая политика [Текст] / Р. В. Мартанус. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 143 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 65.9(7США)
З-34 Зарецкая, С. Л.
Кадры специалистов США в условиях НТР: вопросы структуры, использования и подготовки [Текст] / С. Л. Зарецкая. – М. : Наука, 1985. – 158 с. – 1.10
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 869
, . e-mail:
"Оцінний" рівень поетики композиції новелістики Григорія Косинки
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
83.3(4Укр)я73
Ж 87 Жулинський, М.
Григорій Косинка. Любов»ю огортав він кожне слово / М. Жулинський // Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям [Текст] / М.Г.Жулинський. – К., 2011. – С. 538 - 547. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
2. 83.3(2Укр)7
Н17 Наєнко, М.
Григорій Косинка [Текст]: літературно-критичний нарис / М. Наєнко. – К. : Радянський письменник, 1989. – 172 с. – 0.45
кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 1)
3.
Василенко, В.
Художній світ новели "Мати" Григорія Косинки / В. Василенко // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 47 - 51. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
4.
Жигун, С. В.
Спроба реконструкції задуму новели Григорія Косинки "Серце" / С. В. Жигун // Наукові записки Тернопільського нац.педагогічного університету [Текст] / за ред. М.П.Ткачука. – Тернопіль, 2014. – вип. 39. – С. 74-78. – (літературознавство) кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
5.
83.3(4Укр)6
М 74 Мовчан, Р.
Імпресіонізм неореалізму Григорія Косинки / Р. Мовчан // Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер"єрі [Текст]: монографія. / Р.Мовчан. – К., 2008. – С. 244-252. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 81.2Ук
С19 Сапун, М. В.
Мова новел Григорія Косинки: структурно-функціональний аспект : Автореферат дис. ... канд. філологічн. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / М. В. Сапун. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7.
83.3(4Укр)6
Ф30 Фащенко, В.
Новела Григорія Косинки. / В. Фащенко // У глибинах людського буття: Літературознавчі студії [Текст] / В.В.Фащенко. – Одеса, 2005. – С.354-374. кільк.прим.: 15 (ХЛ. – 13, ЗагЧЗ. – 2)
8.
83.3(4Укр)6
Х 91 Хороб, М. Б.
Типологія структури новели Василя Стефаника і Григорія Косинки / М. Б. Хороб // Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття: (дослідження, статті, критичні етюди) [Текст]: / М.Б.Хороб. – Ів.-Франківськ, 2013. – С. 13-22. кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 3, ЗагЧЗ. – 2)
9.
ШтейнбукФ
Тілесно - міметичний метод аналізу текстових стратегій модерністського дискурсу ( на прикладі творчості Г. Косинки) / ШтейнбукФ // Слово і час. – 2011. – № 3. – С. 79 - 88. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
10.
Григорій Косинка // Усі українські письменники./Упоряд. Ю.І.Хізова,В.В.Щоголева. – Харків, 2006. – С.130-135.
11. 84(4Укр)6я4
У 45 Українська мала проза ХХ століття [Текст] :антологія /упоряд. В.Агеєва. – К. : Факт, 2007. – 1512 с. кільк.прим.: 4 (ХЛ. – 3, Коломия. – 1)

Запитання № 868
Василь, І 34. e-mail:
Внутрішня політика держави Скоропадського
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)613
Г 47 Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : Всеукраїнська наукова конференція 19-20 травня 2008 р. Збірник. – К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2008. – 320 с. – 72,00
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
2. 63.3(4Укр)я73
Н73 Новітня історія України (1900-2000) [Текст] : підручник / авт.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2000. – 663 с. – 1.62
кільк.прим.: 90 (КХ. – 85, Іст. – 5)
3. 63.3(4Укр)6я73
Н 73 Новітня історія України (1900 - 2000) [Текст] : підручник. / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. – 2-е вид. переробл. і доп. Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2002. – 719 с. – 21,00
кільк.прим.: 19 (Іст. – 1, КХ. – 17, МВ. – 1)
4. 63.3(4Укр)
У45 Україна крізь віки [Текст]. Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Авт. О.С. Рубльов, О.П. Реэнт. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с. – 22,50
кільк.прим.: 3 (Іст. – 1, КХ. – 2)
5. 63.3(4Укр)61я73
К 67 Корновенко, С. В.
Українська революція [Текст] : навч. посібник / Сергій Валерійович Корновенко. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 432 с. – 22,00
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)61я73
К 67 Корновенко, С. В.
Українська революція [Текст] : хрестоматія / Сергій Валерійович Корновенко. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 176 с. – 8,00
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)61
С60 Солдатенко, В. Ф.
Українська революція / В. Ф. Солдатенко ; Ред. Вітрученко О.Н. – К. : Либідь, 1999. – 976 с. – 14.50
кільк.прим.: 3 (Іст. – 3)
8.
Гай-Нижник, П. П.
Власний Штаб гетьмана П. Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 2011. – № 10. – С. 73-80. Кільк. прим. 1 (філос)

9. 63.3(4Укр)
З 91
Зубков, С. К.
Прихід до влади гетьмана Скоропадського. Українська держава / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський // Події, що змінили Україну [Текст] / С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. – Харків, 2013. – С. 237-241. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10. 67.2(4Укр)
І 21 Іванова, А. Ю.
Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П.П. Скоропадського та Директорії [Текст]:монографія / Анастасія Юріївна Іванова. – К. : Наукова думка, 2011. – 221 с. – (Проект "Наукова книга - 2011" (молоді вчені)). – 127,00
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Юр. – 1)
11. 63.3(4Укр)613
С 13 Савченко, В. А.
Павло Скоропадський - останній гетьман України [Текст] / Віктор Анатолійович. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє). – 2,52
кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
12.
Ульяновський, В.
Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук / В. Ульяновський // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С.26-37.Кільк. прим. 1 (іст)

Запитання № 867
Оксана, ЕК-31. e-mail: oksana.chaban.1995@gmail.ru
Доброго дня.Допоможіть підібрати літературу на тему,,Моделі оцінки,аналізу та прогнозування споживчого потенціалу регіональних ринків цукру'
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання, а також самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, або з електронним каталогом в електронному читальному залі чи на сайті бібліотеки.
1.
Варченко, О. М.
Механізм регулювання ринку цукру в країнах Європейського Союзу / О. М. Варченко // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 6. – С.70-75. Кільк. прим. 1 (Прир.)
2. 67.9(4Укр)32
В 18 Варченко, О. М.
Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в Україні : Автореферат дис. ..докт.екон.наук . Спец.08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / О. М. Варченко. – К., 2006. – 39с. Кільк. прим. 1 (Наук)
3.
Ганаба, М. Д.
Аналіз стану конкуренції на внутрішньому ринку цукру / М. Д. Ганаба // Економіка АПК. – 2007. – № 9. – С.128-136. Кільк. прим. 1 (Ек.)
4.
Павлик, І. М.
Особливості регулювання ринку цукру на шляху вступу України до Світової організації торгівлі / І. М. Павлик // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 130-137. Кільк. прим. 1 (Ек.)
5. 65.050
С59 Соколюк, С. Ю.
Формування та ефективність функціонування ринку цукру (на прикладі Вінницької області) : Автореферат дис. ... канд. екон. наук. Спец.08.00.03 - економіка та управління національним господарством / С. Ю. Соколюк. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
6. 65.0
К26 Карпов, В. А.
Маркетинг прогнозування кон»юнктури ринку [Текст] / В. А. Карпов. – К. : Знання, 2001. – 215 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7.
Павленчик, Н. Ф.
Прогнозування обсягу пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції в контексті процесу ціноутворення / Н. Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 64-72.Кільк. прим. 1 (Ек.)
8.
Прохницька, Г. Л.
Методика прогнозування кон"юнктури автомобільного ринку / Г. Л. Прохницька // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С.19-28. Кільк. прим. 1 (Ек.)
9.
Соловйова, Н.
Прогнозування і планування : ідеологічний конфлікт конвергенції "плану" і "ринку" в координатах постіндустріальної економіки / Н. Соловйова // Економіка України. – 2009. – № 10. – С.15-26. Кільк. прим. 1 (Ек.)
10. kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.07/2006/Chuprin.doc

Запитання № 866
Роман, ДОПО-32. e-mail:
доброго дня допоможіть підібрати літературу для курсової роботи "поструктуралізм П. Бурдьє"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання, а також самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, або з електронним каталогом в електронному читальному залі чи на сайті бібліотеки.
1. 83.0
Н 70 Нич, Р.
Світ тексту: поструктуралізм і літературознавство [Текст] /пер. з пол. О.Галета. / Ришард. Нич. – Львів : Літопис, 2007. – 316 с. – 28,00
кільк.прим.: 5 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 3)
2. 87.3(0)я2
С56 Современная западная философия [Текст] : словарь / Сост. В.С. Малахов, В.П. Филатов. – М. : Политиздат, 1991. – 414 с. – 5.00
кільк.прим.: 24 (Бібл. – 1, КХ. – 17, Філос. – 3, ЗагЧЗ. – 3)
3. 87.3(0)я2
С 56 Современная западная философия [Текст]: энциклопедический словарь /под ред. О.Хеффе, В.С.Малахова, В.П.Филатова. – М. : Культурная революция, 2009. – 392 с. – 179,25
кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
4.
Вакан, Л.
Социология образования П.Бурдье / Л. Вакан // Социс. – 2007. – № 6. – С.93-101.кільк. прим. 1 (ч.з.-1)
5.
Лычковская, О. Р.
Концепт "практики" и "практик" в социальной теории П.Бурдье:[социология] / О. Р. Лычковская // Вісник Одеського Національного університету [Текст]. – Одеса, 2007. – Т.12, Вип.14 : Соціологія і політичні науки. – С.7-13. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6.
Рыкин, П. О.
От моделей к стратегиям: Пьер Бурдье и его вклад в этнологическую теорию / П. О. Рыкин // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 4. – С.3-15 Кільк. прим 1 (іст. - 1)
7.
Буслинський, В.
Філософія мови як ідейне джерело структуралізму та постструктуралізму / В. Буслинський // Університет. – 2006. – № 3. – С.24-33кільк. прим. 1 (з.ч.з. 1)
8.
Сарнов, Б.
И стать достоянием доцента. Постструктурализм в литературе. / Б. Сарнов // Вопросы литературы. – 2006. – № 3. – С.5-42.кільк. прим. 1 (заг. чит з.-1)
9. 81.2(Фр)
Ф84 Французкая семиотика: От структурализма к постструктурализму [Текст] / пер.Пер. с фр. Г.К.Косикова. – М. : Прогрес, 2000. – 536 с. – 40,00
кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бурдьё,_Пьер
11. http://bourdieu.name/
12. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Bur_ObMn.php

Запитання № 865
Юля, Пс-41. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "діагностика та викриття неправдивих поуазань на допиті"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Негребецький, В.
Перевірка показань на місці - необхідна слідча (розшукова) дія / В. Негребецький // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 6. – С. 70-74. Кільк. прим. 1 (Юрид)
2.
Негребецький, В.
Моделювання як спосіб систематизації інформації під час перевірки показань на місці : [криміналістика] / В. Негребецький // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 7. – С. 77-81. Кільк. прим. 1 (Юрид)
3.
Негребецький, В.
Роль психології підозрюваного при перевірці показань на місці : [криміналістика] / В. Негребецький // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С.188-192. Кільк. прим. 1 (Юрид)
4.
Негребецький, В.
Використання методу криміналістичної реконструкції під час перевірки показань на місці / В. Негребецький // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С.190-193. Кільк. прим. 1 (Юрид)
5.
П12 Павлюк, Н. В.
Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту) : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Н. В. Павлюк. – Харків, 2011. – 20 с. кільк.прим.: 1(Наук)
6.
Острійчук, О.
Показання в системі процесуальних джерел доказів / О. Острійчук // Юридичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 52-65.Кільк. прим. 1 (Юрид)
7.
Острійчук, О.
Показання в системі процесуальних джерел доказів / О. Острійчук // Юридичний журнал. – 2014. – № 11-12. – С. 101-112. Кільк. прим. 1 (Юрид)
8.
Стахівський, С. М.
Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі / С. М. Стахівський. – 2001. кільк.прим.: 1 (Обробка. – 1)
9.
Ш48 Шепітько, М. В.
Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / М. В. Шепітько. – Львів, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук.)
10.
Шимко, Т. В.
Питання кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання / Т. В. Шимко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [Текст]: збірник наукових статей. – Ів.-Франківськ, 2010. – Вип. XXIV. – С.209-214. Кільк. прим. 1 (Юрид)

Запитання № 864
Оксана, ПС-41. e-mail:
доброго дня! допоможіть підібрати літературу на тему: "толерантність як професійно важлива якість співробітників ОВС"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Безчастний, В.
Реформування спеціального законодавства про службу в органах внутрішніх справ у світлі розробки закону про службу в ОВС та Трудового кодексу України / В. Безчастний // Віче. – 2009. – № 3. – С.29-31. Кільк. прим. 1 (Іст.)
2. 88.47
Г-93 Габарєва, О. С.
Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС : Автореферат дис. ...канд. психол.наук. Спец.19.00.06 - юридична психологія / О. С. Габарєва. – Харків, 2005. – 19с. Кільк. прим. 1 (Наук)
3.
К43 Кириченко, В. В.
адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності в організації діяльності персоналу ОВС : Автореферат дис. ... канд. юридичн. наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес;фінансове право;інформаційне право / В. В. Кириченко. – Запоріжжя, 2011. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 88.47
М 36 Мацегора, Я. В.
Формування "образу я" працівників ОВС у процесі професійного становлення : Автореферат дис. ...канд. писх. наук. Спец.19.00.06 - юридична психологія / Я. В. Мацегора. – Харків, 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Петрова, Г. М.
Професійна й моральнісна самоідентифікація працівника ОВС: спільні й відмінні риси / Г. М. Петрова // Філософські та методологічні проблеми права [Текст]. – К., 2009. – Вип.1. – С.131-138. кільк.прим.: 1 (Юр. – 1)
6.
Чорноус, О. В.
Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу до ОВС України / О. В. Чорноус // Наше право. – 2009. – №1,Ч1. – С.94-98. Кільк. прим. 1 (Юрид)
7. 67.9(4Укр)
П 68
Швець, С. П.
Дотримання права людини на приватність в діяльності ОВС / С. П. Швець // Права людини в діяльності української міліції 2010 [Текст] / за заг. ред. Мартиненко О.А., Захаров Є.Ю. – К.-Харків, 2010. – С.89-123. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/pppd/2010_2/6Monast.pdf

Запитання № 863
Тетяна, УМЛ-31. e-mail: tgovzan96@mail.ru
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової на тему "Прийоми гумору в творчості Остапа Вишні"
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 83.3(4Укр)6
Г 17 Гальченко, С. А.
Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні [Текст] / Сергій Анастасович Гальченко. – К. : Наукова думка, 2014. – 686 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(2Укр.)7
П77 Пришва, Б. Г.
Засоби гумору в творах Остапа Вишні [текст] / Б. Г. Пришва. – К. : Вища школа, 1977. – 117 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Голда, Д.
Мисливські зорі Остапа Вишні / Д. Голда // Чумацький шлях. – 2006. – № 4. – С.19-23. Кільк. прим. 1 (Іст)

3.
Гузенко, О. В.
Життя і творчість Остапа Вишні / О. В. Гузенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 31. – С. 16 – 19. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

4. 83.3(2Укр)7
Д81 Дузь, І.
Вивчення творчості Остапа Вишні в школі [Текст]: посібник для вчетелів / І. Дузь. – К. : Радянська школа, 1970. – 128 с. кільк.прим.: 11 (ХЛ. – 8, ЗагЧЗ. – 3)

5.
Мельник, С.
Особливості індивідуального почерку Остапа Вишні / С. Мельник // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 42 – 44. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 83.3(2Укр)
В55 Вишня Остап (1889-1956)[Текст]: бібліографічний покажчик / Від.ред. М.О. Пасічник. – Харків : ХДНБ, 1959. – 228 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
7.
Вілісова, І. Д.
Остап Вишня. Засоби гумору в усмішці "Моя автобіографія" / І. Д. Вілісова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22-24. – С. 19 – 25. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 83.3(2Укр.)7
Д43 Дзверін, І. О.
Остап Вишня [текст] / І. О. Дзверін. – К. : КДУ, 1957. – 43 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9. 83.3(2Укр)7
Д81 Дузь, І.
Остап Вишня [Текст]: життя і творчість / І. Дузь. – К. : Київськ. ун-ту, 1965. – 250 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
10. 83.3(2Укр)7
Д79 Дузь, І. М.
Остап Вишня [Текст]: нарис про творчість / І. М. Дузь. – К. : Вища школа, 1989. – 184 с. кільк.прим.: 6 (ХЛ. – 4, ЗагЧЗ. – 2)
11. 83.3(2Укр)7
З91 Зуб, І. В.
Остап Вишня [Текст]: нарис життя і творчості / І. В. Зуб. – К. : Дніпро, 1989. – 238 с. кільк.прим.: 10 (ХЛ. – 9, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 862
Ліля, ПО-32. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему:"Інновації в початковій школі"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.5
О 72 Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Фраківської області [Текст]: інформаційний довідник /упор. З.Болюк, Р.Зуб»як, О.Мариновська та ін. – Ів.-Франківськ, 2007. – 218 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
2.
Древаль, Г.
Інновації в початковій освіті : теорія і практика / Г. Древаль // Початкова школа. – 2008. – № 3. – С.63. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.3
Д 99 Дяченко, К. Г.
Інновації в корекції писемного мовлення молодших школярів [Текст]: посібник / Катерина Григорівна Дяченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 320 с. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)
4.
С21 Сафонова, Н. В.
Педагогічні інновації у спадщині вітчизняних педагогів 20-х років ХХ століття : Автореферат дис. ... канд. педаг. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. В. Сафонова. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5. 74.202
Х46 Химинець, В. В.
Інновації в початковій школі [Текст] / В. В. Химинець, М. Ю. Кірик. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – 344 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Рахів. – 1, Педагог. – 1)
6. 74.20я73
Д44 Дичківська, І. М.
Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підручник / І. М. Дичківська. – Рек. МОН; 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с. кільк.прим.: 17 (КХ. – 12, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)

Запитання № 861
микола, . e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: Поляки на Гуцульщині)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)
В55 Війна і мир, або "Українці - поляки: брати/вороги, сусіди...". – К. : Українська прес-група, 2004. – 560 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

2. 63.3 (; Укр)-4
Г83 Григориїв, Н.
Поляки на Україні [Текст] : Польсько-українські відносини в історичній перспективі / Н. Григориїв. – Скрентон, 1936. – 93с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)

3.
Калакура, О.
Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття / О. Калакура // Курасівські читання - 2005 [Текст]: збірник. – К., 2006. – Кн. 1. – С. 173-186. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

4. 66.0
К 17 Калакура, О. Я.
Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті : Автореферат дис. ...докт. політ. наук. Спец.23.00.05 - етнополітологія та етнодержавознавство / О. Я. Калакура. – К., 2008. – 35с. кільк.прим.: 1(Наук)

5. 66.5(4Укр)
К 73 Калакура, О. Я.
Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті [Текст]: монографія. / Олег Ярославович Калакура. – К., 2007. – 508 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)
Beauvois, D.
Polacy na Ukrainie 1831-1863 [Text ] : Szlachta polska na Wolyniu, Podolu i Kijowszczyznie / Daniel Beauvois ; пер.E. i K.Rutkowscy. – Paryz : Instytut Literacki, 1987. – 168 s. – (Biblioteka "Kultury" ; T.425). кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)

Запитання № 860
Марія, ОА - М. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: "Бюджетування господарської діяльності в стратегічному управлінському обліку"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
65.0
Ф 79 Алексеєнко, Л.
Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні [Текст]: зб.наук.праць / відп. за вип. М.І.Крупка. – Львів, 2014. – вип. 31, ч. 1. – С. 7-12. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
2. 65.26я73
Б 12 Бабич, Т. С.
Макрофінансове бюджетування [Текст]: навч. посібник / Терезія Степанівна Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М.Федосова. – Рек. МОН. – К. : КНЕУ, 2011. – 311 с. кільк.прим.: 2 (ЕК. – 1, КХ. – 1)
3.
Бородіна, Н. З.
Бюджетування - сучасний інструмент фінансового управління діяльності підприємств / Н. З. Бородіна // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип. 23.16. – С. 187-191. кільк.прим.: 1 (Прир. – 1)
4.
Бузак, Н. І.
Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій / Н. І. Бузак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С.185-189. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
5.
Герасименко, С. С.
Переваги використання різних форм бюджетування в управлінні корпорацією / С. С. Герасименко, О. А. Чуприна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С.49-57. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
7.
Д75 Дробязко, С. І.
Управління витратами підприємства на основі удосконалення процесу бюджетування : Автореферат дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. І. Дробязко. – К., 2011. – 17 с. кільк.прим.: 1(Наук)
8. 65.26
Ж 78 Жовновач, Р. І.
Бюджетування в системі управління фінансами підприємства : Автореферат дис. ...канд.екон.наук .Спец.08.04.01 - фінанси,гроші обіг і кредит / Р. І. Жовновач. – К., 2006. – 19с. кільк.прим.: 1(Наук)
9. 65.301
К 17 Калініна, О. М.
Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.04 - економіка та управілння підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. М. Калініна. – Харків, 2007. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10. 657:657.47:665.6:334.716
П 99 П’ятничук, І. Д.
Управлінський облік витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Ірина Дмитрівна П’ятничук. – Ів.-Франківськ, 2013. – 303 c. кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
11. 65.29я73
П 16 Панков, В. А.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / Віктор Андрійович Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 112 с кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
12.
Ш96 Шумило, Ю. О.
Управління витратами в у

Запитання № 859
Іванна, ГТБ-22. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: "Соціально-географічний розвиток Львова".
Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 75.81(2Ук)
Л89 Львів / Ред. Білан М.С. – Львів : Вид-во Каменяр, 1979. – 120 с. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 2)
3. 26.89
Ш 34 Швед, М. І.
Львів [Текст] / М. І. Швед. – Львів : Каменяр, 1978. – 127 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
4. 63.3(4Укр3)
Ш 65 Шишка, О. В.
Наше місто-Львів: Посібник з курсу "Львовознавство".- 2-е вид. Ч.1. / Олександр Володимирович. Шишка. – Львів : Центр Європи, 2002. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр3)
Ш 65 Шишка, О. В.
Наше місто-Львів: Посібник з курсу "Львовознавство". Ч.11. / Олександр Володимирович. Шишка. – Львів : Центр Європи, 2005. – 173 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)52
Я 49 Якубовська, У.
Львів на межі ХІХ і ХХ століть [Текст]: монографія / Уршуля Якубовська ; пер.Цівкач О.М. – Ів.-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7.
Яремчук, Ю. М.
Соціально-культурний простір Львова у 1960-1980-х рр.: причини трансформації, особливості формування / Ю. М. Яремчук // Гілея. – 2015. – № 2. – С. 89-92. Кільк. прим. 1 (Філос)
8. 26.8
К56 Ковалевська, Т. М.
Львівська область [Текст] : географічний нарис / Т. М. Ковалевська. – К. : Радянська школа, 1961. – 123 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 858
Оксана, ДОПО-30. e-mail:
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи за темою:"Врахування вікових аспектів виховання як необхідна передумова ефективної організації навчально-виховного процесу."
Дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Бех, І.
Молодший школяр у вікових закономірностях // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 10-13. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
74.0
Т 80 Трухін, І. О.
Виховна робота з учнями різних вікових груп / І. О. Трухін, О. Т. Шпак // Основи шкільного виховання: навч.посібник / І.О.Трухін. – К., 2004. – С.260-357. кільк.прим.: 2 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1)
3.
88я73
Я97 Ященко, В. М.
Періодизація та особливості розвитку дітей різних вікових груп. // Опорні конспекти з психології і педагогіки: пробний навч. посібник. – Тернопіль, 2004. – С. 84-89. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 1, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
4. 88.8
В64 Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы) / Под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. – М. , 1966. – 443 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, КХ. – 1)
5. 88.52я73
В 54
Вікові та індивідуально-психологічні аспекти духовного розвитку особистості // Виховання духовності особистості: навч.-метод.посібник / за ред. М.Й.Боришевського. – Кіровоград, 2013. – С. 48 - 63. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)
6.
Агєєва, А. В.
Пам»ять і мислення старшокласників : вікові та гендерні особливості / А. В. Агєєва, Є. В. Заїка // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 1. – С.9-13. Кільк. прим. 1 (Філос.)
7.
88.8
В 48 Вінник, Н. Д.
Вікові особливості особистісного розвитку старшокласників // Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: методичні рекомендації / Н.Д.Вінник. – К., 2014. – С. 14 - 18. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Філос. – 2)
8. 88.840
З15 Задесенець, М. П.
Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості: посібник. – К., 1978. – 264 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 2)
9. 88.8
В64 Возрастные особенности познавательной деятельности школьников и студентов: сборник научных трудов / Отв. ред. И.Л. Баскакова. – М. , 1979. – 105 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)
10.
Антонець, М.
В.О.Сухомлинський про вікові особливості і громадянське виховання підлітків // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С.17-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
11. 88.840
К72 Костюк, Г. С.
Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К. , 1989. – 608 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Філос. – 1)
12. 88.835.13
В64 Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / Под ред. И.С. Якиманской. – М. , 1989. – 224 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, Філос. – 3)
13. 88.8я73
В43 Вікова і педагогічна психологія: навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін. – К. , 2006. – 344 с. кільк.прим.: 29 (КХ. – 22, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
14. 88.8я73
В 43 Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. . – К. , 2012. – 400 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 1, Пе

Запитання № 857
Мар’яна, ПО. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: "Народні музичні інструменти".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Гулянич, Ю. М.
Спеціальний музичний інструмент "Цимбали" [Текст]: метод. рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020204 "Музичне мистецтво" (спеціалізації "Народні інструменти") ОКР "бакалавр" / Юрій Миколайович Гулянич. – Ів.-Франківськ : Фоліант, 2015. – 32 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
2.
Гулянич, Ю. М.
Додатковий музичний інструмент (цимбали) [Текст]:метод рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020204 "Музичне мистецтво"(спеціалізації "Народні інструменти") ОКР "бакалавр" / Юрій Миколайович Гулянич. – Ів.-Франківськ : Фоліант, 2015. – 32 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3.
63.5(4Укр)
Л 72 Лозко, Г.
Народна музична культура : [народний танець, народні музичні інструменти, народний український мелос] / Г. Лозко // Українське народознавство [Текст] / Г.С.Лозко. – Х., 2010. – С. 289 - 306. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Мазур, Ю.
Народні музичні інструменти для розвитку дітей: [українознавство] / Ю. Мазур // Палітра педагога. – 2011. – № 1. – С. 3-4. Кільк. прим. 1 (Пед)
5.
85.315.4я73
Х 87 Хащеватська, С. С.
Народні струнні інструменти / С. С. Хащеватська // Інструментознавство [Текст]: підручник. / С.С.Хащеватська. – Вінниця, 2008. – С.53-95. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Хащеватська, С. С.
Народні духовні інструменти / С. С. Хащеватська // Інструментознавство [Текст]: підручник. / С.С.Хащеватська. – Вінниця, 2008. – С.95-129. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
7.
Хащеватська, С. С.
Народні ударні інструменти / С. С. Хащеватська // Інструментознавство [Текст]: підручник. / С.С.Хащеватська. – Вінниця, 2008. – С.129-136. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
8.
Чоловський, П. М.
Методичні рекомендації [Текст]: для самостійної роботи студентів I-IV курсів у класі оркестрового диригування напрям підготовки "Музичне мистецтво" (спеціалізації "Народні інструменти" і "Музичний фольклор) ОКР "бакалавр" / Петро Михайлович Чоловський. – Ів.-Франківськ, 2014. – 16с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
9.
63.3(4Укр3)
У 45 Волощук, Ю.
Гуцульська музика в репертуарі сучасних ансамблів та оркестрів народних інструментів Прикарпаття / Ю. Волощук // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура [Текст] : збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю "Гуцульщіна як історико-культурний феномен" / упоряд. і заг. наук. ред. І.Монолатія. – Коломия, 2009. – С. 35-38. кільк.прим.: 14 (КХ. – 6, Іст. – 5, Гурт№5. – 1, Науковий. – 1, Коломия. – 1)
10. 85.315.1
С 34 Сідлецька, Т. І.
Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів [Текст]: монографія / Тетяна Іванівна. Сідлецька. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 184 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)

Запитання № 856
Анастасія Ястре, ДОПО-30. e-mail: yastrebowaanastasiy@gmail.com
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи за темою: "Організація освітнього процесу в різновіковій групі ДНЗ". Заздалегідь дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.102
Д 13 Давидчук, А. М.
Заняття в різновіковій групі дитячого садка [Текст] / А. М. Давидчук. – К. : Радянська школа, 1990. – 144 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
2. 88.8
Д71 Дошкільна педагогіка і психологія [Текст] : республіканський науково-методичний збірник. Вип. 3, 6, 8, 11. – К. : Радянська школа, 1967-1974. – 104 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
3. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст] : навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – Рек. МОН. – К. : Академвидав, 2006. – 456 с. кільк.прим.: 39 (КХ. – 33, Коледж. – 3, Рахів. – 2, Педагог. – 1)
4. 88.834
С 51 Смольникова, Г. В.
Психологічні особливості спілкування дітей в різновікових групах дошкільного навчального закладу : Автореферат дис. ... канд.психол. наук. Спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Г. В. Смольникова. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Шавровська, В.
Метод "занурення" - сучасна модель навчання й виховання у різновікових групах / В. Шавровська // Палітра педагога. – 2006. – № 1. – С.26-30 кільк.прим.: 1(Пед)
6.
Шавровська, В.
Метод "занурення" - сучасна модель навчання й виховання у різновікових групах / В. Шавровська // Палітра педагога. – 2006. – № 2. – С.14-18 кільк.прим.: 1(Пед)
7. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст] : практикум / Т. І. Поніманська. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2004. – 352 с. – 25,50
кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Коледж. – 2)
8. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст]: підручник / Тамара Іллівна Поніманська. – Рек. МОН, 2-е вид., доп. – К. : Академвидав, 2013. – 464 с. – (Альма-матер). – 60,00
кільк.прим.: 25 (КХ. – 21, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1)
9. 74.1я73
Д71 Дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во Просвещение, 1988. – 256 с. – 1,60
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 74.10я723
Д 71 Дошкольная педагогика [Текст] / под ред. В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина. – М. : Просвещение, 1978. – 416 с. – 0,90
кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)

Запитання № 855
Діана, ОА. e-mail:
Доброго дня!
Допоможіть знайти нові статті по темі : "Облік і аналіз забезпечення підприємства виробничими запасами".
Буду вдячна!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.052я73
Б 94
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів // Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]. – Житомир, 2005. – С.357-380. кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Гурт№5. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2. 65.052
А 66 Андрос, С. В.
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / С. В. Андрос. – К., 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
3.
65.052я73
Б 91 Буряк, П. Ю.
Облік виробничих запасів на малих підприємствах / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців, Л. Р. Хом»як // Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник / П.Ю.Буряк. – К., 2005. – С.125-136. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
4. 65.052
К21 Карабаза, І. А.
Облік і аналіз виробничих запасів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств) : Автореферат дис. ...канд. економ.. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / І. А. Карабаза. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
5. 65.052я73
Л67
Лишиленко, О. В.
Облік виробничих запасів / Олександр Васильович Лишиленко // Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] / О.В.Лишиленко. – К., 2005. – С.109-171. кільк.прим.: 15 (КХ. – 11, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
6. 65.052
М 29 Марущак, Л. І.
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л. І. Марущак. – К., 2008. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
7.
Михалевич, С.
Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С.43-48. Кільк. прим. 1 (Ек.-1)
8. 65.052
М69 Михалевич, С. Г.
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : Автореферат дис. ..канд. економ. наук. Спец.08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / С. Г. Михалевич. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9. 65.052
Т39 Тичук, З. Д.
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах : Автореферат дис. ... канд.економ. наук.Спец.08.00.09- бухгалтерський облік, аналіз та аудит / З. Д. Тичук. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
10.
65
Р 66 Чернявський, М. О.
Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / М. О. Чернявський, Н. В. Новак // Розвиток національної економіки : теорія і практика [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року (м. Івано-Франківськ ПНУ ім. В. Стефаника). – Ів.-Франківськ - Тернопіль, 2015. – Ч.3. – С. 350-351. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)

Запитання № 854
Іванна, І-11-з. e-mail: ivanka.brezitska@gmail.com
Доброго дня!
Допоможіть підібрати літературу до теми:
Етнопсихологія індусів
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.57
Е88 Етнопсихологія [Текст]: навч.-метод. посібник / За ред. Л.Е. Орбан, В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 1994. – 83 с. – 1.25
кільк.прим.: 20 (Філос. – 5, КХ. – 14, Гурт№5. – 1)
2. 26.8
І60 Індія очима наших співвітчизників [Текст] : збірник нарисів і статей / упоряд. Д.М. Прикордонний. – К. : Держлітвидав, 1959. – 364 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
3. 88.5я73
Л90 Льовочкіна, А. М.
Етнопсихологія [Текст] : навч. посібник / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Коледж. – 1)
4. 88.5я73
П 33 Пірен, М. І.
Етнопсихологія [Текст]: підручник / Марія Іванівна Пірен. – Рек. МОН. – К. : Університет "Україна", 2011. – 526 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Філос. – 1)
5. 88.58я73
С 13 Савицька, О. В.
Етнопсихологія [Текст] : навч. посібник / Ольга Вікторівна Савицька, Л. М. Співак. – Рек. МОН. – К. : Каравела, 2011. – 264 с. – 69,00
кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
6. 66.3(5Инд)
И 60 Индия: современность и история [Текст] / ред. Комаров Э. Н. – М. : Наука, 1974. – 238с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
7. 66.3(Инд)
С 56 Современная Индия. Экономика. Политика. Культура / Ред. Котовский Г.Г. – М. : Наука, 1972. – 284с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 26.8
И24 Ивашенцов, Г.
Индия [Текст] / Г. Ивашенцов. – М. : Мысль, 1989. – 158 с. : ил. + карт. – (У карты мира). кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
9.
Прибутько, П. С.
Філософія Стародавнього Сходу (Індія , Китай) / П. С. Прибутько // Філософія [Текст] / П.С.Прибутько. – К., 2004. – С.10-14.
10. 65.9(5Інд)
С 30 Семенець, О. Є.
Сучасна Індія : наука, технології, стратегічні сектори [Текст]:монографія. / Олег Євгенович. Семенець. – К. : КНЕУ, 2006. – 208 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 1, ЗагЧЗ. – 1)
11. 82.3(5Інд)
М68 Міфи Давньої Індії [Текст] / упоряд., переказ із гінді, післямова С.І.Наливайка. – К. : Веселка, 1992. – 199 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 853
наталя, і-32. e-mail:
підкажіть будь ласка літературу до теми *діяльність освітніх товариств на західній україні в роки німецької окупації*
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Укр)624
У 45 Україна у Другій Світовій і Великій Вітчизняній війні (1939 - 1945 рр.) [Текст]: актуальні проблеми історії / відп.ред.С.І.Світленко. – Дніпропетровськ : ГЕРДА, 2010. – 88 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

2. 63.3(4Укр)624
Д 76 Друга світова війна в історичній пам»яті України [Текст]: матеріали Українського інституту національної пам»яті / упорядники:Герасименко Л.,Пилявець Р. – Київ-Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010. – 247 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)

3. 63.3(4Укр)624
Л 64 Литвин, В. М.
Україна в Другій світовій війні (1939-1945) [Текст] / Володимир Михайлович. Литвин. – К. : ВД "Лі-Терра", 2004. – 464 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

4. 63.3(4Укр)624
М79 Моргун, Ф. Т.
Сталінсько-гітлерівький геноцид українського народу. Факти і наслідки [Текст] / Ф. Т. Моргун. – 5-тє вид., перероб. і доп. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 368 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5. 63.3(4Укр)624
М79 Моргун, Ф. Т.
Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу [Текст]: факти і наслідки . - вид. 4-те, перероблене і доповнене. / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 296 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6. 63.3(4Укр)624
П 20 Патриляк, І. К.
Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду [Текст] / Іван Казимирович Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2010. – 590 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
7. 63.3(4Укр)624
Т 35 Терлюк, І. Я.
Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.і проблеми творення української національної державності: історія держави і права [Текст] / Іван Ярославович Терлюк. – Львів : Каменяр, 2009. – 126 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(4Укр)624
Ш 33 Шайкан, В.
Повсякдення українців у роки німецької окупації 1941-1944 [Текст] / Валентина Шайкан. – К. : ПП Н.Брехуненко, 2010. – 80 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 63.3(4Укр)624
Ш 96 Шурхало, Д.
Міфи Другої світової війни [Текст] / Дмитро Шурхало. – Львів : ПАІС, 2011. – 140 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)

Запитання № 852
Ящишин Галина, І-42. e-mail:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми: Україна і міжнародні організації.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.4(4Укр)
Г62 Голуб, Н. В.
Україна та міжнародні організації [Текст] : інформаційно-довідкове видання / Н. В. Голуб. – К. : Кондор, 2003. – 212 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, МВ. – 1)
2.
Україна та міжнародні економічні й фінансові організації // Інституційний і адміністративний потенціал забезпечення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України [Текст] : науково-інформаційний збірник. – К., 2006. – Випуск 31. – С. 84-95. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
3. 66.4(0)я73
М48 Міжнародні організації [Текст]: навч. посіб. / За ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 749 с. – 43,00
кільк.прим.: 17 (КХ. – 13, МВ. – 3, Гурт№5. – 1)
4. 65.5я73
М 58 Міжнародні організації [Текст]: навчальний посібник/за ред.Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З.-вид 2-е, доп. – К. : ЦУЛ, 2007. – 440 с. – 43.00
кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, ЕК. – 1)
5. 65.58я73
М 58 Міжнародні організації [Текст]: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / за ред.Козака Ю.Г.,Ковалевського В.В.,Логвінової Н.С. – 3-тє вид.,перероб. та доп. Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344 с. – 70,00
кільк.прим.: 5 (КХ. – 1, ЕК. – 2, МВ. – 2)
6. 65.5я73
В 75 Воронкова, А. Е.
Міжнародні економічні організації [Текст] : навч. посібник / Алла Еженівна Воронкова, Л. В. Єрохіна, Л. І. Рябенко. – К. : Професіонал, 2006. – 353 с. – 44,00
кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
7. 66.4(4Укр)
Г62 Голуб, Н. В.
Україна та міжнародні організації [Текст] : інформаційно-довідкове видання / Н. В. Голуб. – К. : Кондор, 2003. – 212 с. – 20,00
кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, МВ. – 1)
8.
Кохан, Д.
Міжнародні неурядові організації, передумови їх виникнення / Д. Кохан // Пам"ять століть. – 2010. – № 1-2. – С. 214-223.кільк. прим. 1 (іст-1)
9. 65.58я73
М 74 Мокій, А. І.
Міжнародні організації [Текст]: навчальний посібник / Анатолій Іванович Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – Рек.МОН. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280 с. – 70,00
кільк.прим.: 15 (КХ. – 10, ЕК. – 3, МВ. – 2)
10.
63.3(4УкрЗ)
Г 15 Соляр, І.
Український політикум і міжнародні організації в 1920-1930-х рр.: формат Міжпарламентської унії : [про зовнішньополітичну діяльність національно-державницьких партій Західної України в міжвоєнний період] / І. Соляр // Галичина [Текст]: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ів.-Франківськ, 2013. – вип. 22-23 : До 85-річчя акад. В.Грабовецького. – С. 220-225. кільк.прим.: 4 (Іст. – 4)
11. 65.5
Ц94 Циганкова, Т. М.
Міжнародні організації [Текст] : навч. посібник / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – Рек. МОН, 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с. – 22.50
кільк.прим.: 7 (ЕК. – 2, КХ. – 4, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 851
Христина Липчук, І-41. e-mail:
Доброго дня!
допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Зрадники нації":західноєвропейські і американські шпигуни на службі СРСР в сер. xx ст.
Дякую!!!
відповідь

Запитання № 850
Христина, І-41. e-mail:
Допоможіть найти літературу на тему: Розвиток театру в незалежній Україні!!!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.Також рекомендуємо переглянути підшивки журналів «Кіно – театр» та «Український театр», що знаходяться в читальному залі інституту мистецтв.
1.
Театр епохи фейсбука : [сучасне театральне мистецтво] // Український юрист. – 2012. – № 1-2. – С. 98-100. Кільк. прим. 1 (Юрид)
2. 85.334(4Укр)
Л 83 Лужницький, Г.
Український театр [Текст]: наукові праці, статті, рецензії: зб. праць. Т.1 / Григор Лужницький. – Львів : ЛНУ, 2004. – 344 с. – 30,00
кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
3. 85.334 (4Укр)
Л 83 Лужницький, Г.
Український театр [Текст]: наукові праці, статті, рецензії: зб.праць. Т.2 / Григор Лужницький. – Львів : ЛНУ, 2004. – 360 с. – 30,00
кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
4.
Танцюра, І. М.
Український театр: від традиційних форм до експериментальних практик з використанням медіа засобів / І. М. Танцюра // Гілея. – 2014. – № 6. – С. 251 - 254.Кільк. прим. 1 (Філос)
5. 85.334
Г 25 Гвоздєв, О. О.
З історії театру і драми [Текст] / О. О. Гвоздєв. – Львів : ЛНУ, 2008. – 200 с. – 20,00
кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
6.
Український театр : шляхи розвитку : [до 150-річчя з дня народження Панаса Саксаганського] // . – 2009. – № 4. – С.2-6.
7.
Барабан, Л.
Театр і драма початку ХХІ століття : [театри України] / Л. Барабан // Українська культура. – 2009. – № 1. – С.16-18. Кільк. прим. 1 (Мист.)

Запитання № 849
Ірина, ПОМО-31. e-mail:
Добрий день.
Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему : "Типологія політичних лідерів у сучасній західній науці"
Дуже дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
2.
Политические элиты // Введение в политологию: Учеб.пособие / Г.И.Козырев. – М., 2003. – С.82-87. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
3.
Політичні еліти і політичне лідерство // Політологія: Навч. посібник .- 2-е вид., випр. і доп. – Харків, 2004. – С.108-125. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Іст. – 2)
4.
66.2(4Укр)
З 88 Зоткин, А. А.
Теория элит: взгляд на мир из "башни из слоновой кости" / А. А. Зоткин // "Львы" и "Лисы" украинской политики [Текст]: монографія / А.А.Зоткин. – К., 2010. – С. 7 - 87. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
6.
Кочубей, Л. О.
Політична еліта та політичний клас: класичні зарубіжні концепції / Л. О. Кочубей // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї [Текст]. – К. Миколаїв, 2009. – Вип. 17. – С. 96 - 107. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 66.0
К 95 Кухта, Б.
Політична еліта (кратократичний аспект) [Текст] / Борис Кухта. – 3-є вид., перероб. й доп. – Львів : ЦПД, 2011. – 420 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
8. 66.011.8я73
М 21 Мандзій, Л. С.
Політична еліта: історія та теорія [Текст] : навч. посібник / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Рек. МОН. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 365 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Захарія, С. Я.
"Політичне лідерство" та "політичне керівництво" : сутність понять / С. Я. Захарія // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С.89-90.
7.
66.0я73
Л69 Логвина, В.
Політичне лідерство та політичні еліти / В. Логвина // Політологія [Текст]: навч. посіб. / В.Л.Логвина. – К., 2006. – С.119-133. кільк.прим.: 13 (КХ. – 9, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
8. 66.011.8я73
М 21 Мандзій, Л. С.
Політична еліта: історія та теорія [Текст] : навч. посібник / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Рек. МОН. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 365 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Мельничук, Н. Б.
Політичне лідерство (проблеми визначення та типології) / Н. Б. Мельничук // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 73, Ч.1. – С.62-67. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
10.
Морарь, М. В.
Політичне лідерство: проблеми теорії та методології / М. В. Морарь // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса [Текст]. – К., 2010. – № 1(45) : Січень-лютий. – С. 177-190. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
63.3(4Укр)
Н34 Пахарев, А.
Типология политического лидерства: научные концепции и реальность / А. Пахарев // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 35. – С.19-36. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
12.
66.0
Щ 92 Щокін, Г.
Теорія лідерства / Г. Щокін // Основи політичної науки. / Г.В.Щокін. – К., 2006. – С.12-17. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Іст. – 5, Гурт№5. – 1)
13.
Юхимчук, А.
Політичне лідерство очима вчених / А. Юхимчук // Трибуна. – 2007. – № 7

Запитання № 848
, . e-mail: mariaholembrovska@gmail.com
Допоможіть знайти літературу до теми: "шляхи оптимізації взаємодії сім"ї і школи"
відповідь

Запитання № 847
Катя, ПО - 34. e-mail: babyck1998@gmail.com
Добрий день. Допоможіть підібрати літературу на тему:"Селянський двір"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.5(4Укр)я73
К90 Культура і побут населення України [Текст] : навч. посібник / гол. ред. С.В. Головко. – 2-е вид., доп. та перероб. – К. : Либідь, 1993. – 288 с. кільк.прим.: 85 (КХ. – 76, Іст. – 5, Юр. – 1, Педагог. – 2, Україніка. – 1)
2.
Курочкін, О.
Культура і побут карпатських горян за спостереженнями І.С. Нечуя-Левицького / О. Курочкін // Берегиня. – 2006. – № 3. – С.23-30
3. 63.3(0)7
Б90 Будзар, М. М.
Дворянська сільська садиба лівобережної України ХІХ ст: типологія та еволюція культурних форм : Автореферат дис. ... канд. істор. наук. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / М. М. Будзар. – К., 2009. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
4. 63.5(4Укр)я2
Українська минувшина [Текст] : ілюстрований етнографічний довідник / кол. ав.: А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. – 2-е вид. – К. : Либідь, 1994. – 256 с. кільк.прим.: 21 (КХ. – 19, Бібл. – 1, Україніка. – 1)
5. 63.5(4Укр)
Д 18 Данилюк, А. Г.
Давня архітектура українського села [Текст]: етнографічний нарис. / Архип Григорович. Данилюк. – К. : Техніка, 2008. – 256 с. кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Іст. – 2)
6. 63.5(4Укр)
Ч74 Чмелик, Р.
Мала українська селянська сім"я другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (Структура і функції) [Текст] / Р. Чмелик. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. – 144 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, КХ. – 1)
7. 85.11(4Укр)
К24 Кармазин-Каковський, В.
Українська народна архітектура [Текст] : Хати і дерев»яні церкви XVIIIсторіччя з 40 ілюстраціями / В. Кармазин-Каковський. – Рим : "Bohoslovia", 1972. – 55 с. кільк.прим.: 1 (Україніка. – 1)
8.
Косміна, О. С.
Народна архітектура сільських житлових комплексів / О. С. Косміна, Т. В. Косміна // Історія української культури у 5-ти томах [Текст]. – К., 2008. – Т. 4., Кн. 1. – С.123-182. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
Косміна, Т.
Народна архітектура сільських житлових комплексів / Т. Косміна // Українська етнологія [Текст]: навч. посіб. / за ред. В.Борисенко. – К., 2007. – С.139-158. кільк.прим.: 54 (КХ. – 48, Іст. – 5, Гурт№5. – 1)
10. 85.11(4Укр)
Ю 83 Юрченко, П.
Дерев»яна архітектура України [Текст] / Петро Юрченко. – К. : Будівельник, 1970. – 192 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)
11. 63.5(4Укр)
С 13 Савчук, Б.
Українська етнологія [Текст]: навч. посіб. / Борис. Савчук. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 559 с. – 50,00
кільк.прим.: 47 (КХ. – 41, Гурт№5. – 1, Іст. – 4, Педагог. – 1)

Запитання № 846
Оля, ДО-32. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: "Розвиток української літературної казки у 30-х роках ХХст.". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 84(4Укр)я4
З 39 Зачароване місце: Українська літературна казка [Текст] / упоряд., біографічні відомості, реакція текстів . – Львів : ЛА "Піраміда", 2006. – 412 с. – 24,00
кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
2. 83.3(4Укр)6
Г 20 Гарачковська, О. О.
Українська літературна казка 70-90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп : Автореферат дис. ...канд. філолог. наук. Спец.10.01.01. - українська література / О. О. Гарачковська. – Кіровоград, 2008. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
3.
Мельникова, А. С.
Художня своєрідність сучасної української літературної казки : жанровий аспект / А. С. Мельникова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 32. – С. 28-32.Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
4.
Жовталюк, О.
В одному щасливому дитинстві... Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок з теми "Літературна казка" / О. Жовталюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 16-20. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
5.
Соснова, В.
Дивосвіт літературної казки. Два уроки доброти за "Казкою про маленького Піка" Оксани Іваненко / В. Соснова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 10-15.
6. 82.3(2Укр)
С69 Соціально-побутова казка [Текст] / Упоряд. О.Ю. Бріциної. – К. : Дніпро, 1987. – 282 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 845
Валерія, І-41. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: "Фемінізм в сучасній Україні". Дякую!
відповідь
1.
Богачевська, М.
Націоналізм та фемінізм - одна монета спільного вжитку / М. Богачевська // "Ї": незалежний культурологічний часопис [Текст]. – Жовква, 2000. – Число17 : Гендерні студії. – С. 5-13. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Богачевська-Хом»як, М.
Націоналізм і фемінізм : провідні ідеології чи інструменти для з»ясування проблем? / М. Богачевська-Хом»як // Ґендерний підхід: історія,культура,суспільство [Текст] / під ред. Л.Гентош, О.Кісь. – Львів, 2003. – С. 166 - 181. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Вайнґартен, С.
Фемінізм без жіночого руху / С. Вайнґартен, М. Веллерсгофф // "Ї": незалежний культурологічний часопис [Текст]. – Жовква, 2000. – Число17 : Гендерні студії. – С. 58-68. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
Гербут, Н.
Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень : [фемінізм] / Н. Гербут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України [Текст]. – К., 2012. – Вип.1(57) : (січень-лютий). – С. 344-361. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
66.05я73
К 43 Кирилюк, Ф. М.
Фемінізм : [як постмодерна політична ідеологія] / Ф. М. Кирилюк // Філософія політичної ідеології [Текст] : навчальний посібник / Ф.М.Кирилюк. – К., 2009. – С. 464 - 488. кільк.прим.: 19 (КХ. – 15, Іст. – 3, Гурт№5. – 1)
6.
63.3
В 53 Маланчук-Рибак, О.
Соціально-християнський фемінізм: галицька ідеологічно-організаційна модель / О. Маланчук-Рибак // Вісник Львівського університету [Текст]. – Львів, 2002. – вип.37, Ч.1. – С. 229-245. – (Серія історична) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Орлова, Т.
Фемінізм в Україні: проблема та історіографія / Т. Орлова // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С.47-58. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 83.3(4Укр)6
П12 Павличко, С.
Фемінізм [Текст] / С. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 322 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
9.
Поліщук, Я.
Жінка в українській літературі: [ префімінізм, фемінізм, постфемінізм] / Я. Поліщук // Дніпро. – 2012. – № 9. – С. 134 - 137. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10.
Хома, Т.
Чи був фемінізм в Україні? / Т. Хома // "Ї": незалежний культурологічний часопис [Текст]. – Жовква, 2000. – Число17 : Гендерні студії. – С. 21-27. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Золотухін, Г.
Конфліктна суть фемінізму / Г. Золотухін // Основи здоров»я і фізична культура. – 2008. – № 1-2. – С.29-32. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
12.
Кісь, О.
Дефініції фемінізму / О. Кісь // "Ї": незалежний культурологічний часопис [Текст]. – Жовква, 2000. – Число17 : Гендерні студії. – С. 14-21. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
13.
Козачок, А.
Вітчизняні традиції сучасного українського фемінізму / А. Козачок // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 2. – С.5-10 кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
14.
Косенко, В.
Дсикурс українського фемінізму в публіцистиці О.Забужко / В. Косенко // Стиль і текст [Текст]: статті. – К., 2004. – Вип.5. – С.76-82. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
15.
Романюк, А. С.
Політичні доктрини фемінізму / А. С. Романюк // Історія західних політичних вчень: Політичні докт

Запитання № 844
Богдана, ПО-33. e-mail: danivna98@gmail.com
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи, на тему"Гра як метод виховання молодших школярів:види та методика використання."
Дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.200
М 33 Матвієнко, О. В.
Виховання молодших школярів: теорія і технологія: навчальний посібник. – Рек. МОН. – К., 2006. – 543 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2.
Бєлецька, І. В.
Гра - важлива й невід»ємна частина навчання, дозвілля, культури в цілому // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2010. – № 3. – С. 34-38. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Вовчик-Блакитна, О. О.
Дитяча іграшка та гра - справа серйозна // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С.54-59. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Кондрюкова, Л. В.
Розвивально-пізнавальна гра "Інтелектуальний експрес": [для дітей шкільного віку, захід для літніх таборів, шкільних і позашкільних свят] // Обдарована дитина. – 2011. – № 6. – С. 49-54. Кільк. прим. 1 (Пед)
5.
Кравченко, Н.
Урок-гра з фізичної культури "Чарівний Мадагаскар" для учнів 3 класу // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 6-8. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
6.
Лахай, С. В.
Дидактична гра як засіб розвитку логічної пам»ті молодших школярів на уроках рідної мови // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Піроженко, Т.
Особистісний розвиток дітей у творчих іграх. Зауваги до освітньої лінії "Гра дитини" // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 28-31. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
74.202.21
М 75 Клепар, М.
Роль музично-дидактичних ігор у вихованні особистості молодших школярів // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ, 2006. – С.246-251. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
9.
Черевко, Л. А.
Ігри на природі ( екологічне виховання ) / Л. А. Черевко // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С.26-28. Кільк. прим. 1 (Пед)
10.
Діхтяренко, З.
Виховання наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор та естафет із елементами футболу // Фізичне виховання в школі. – 2005. – № 3. – С.18-22 Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
11.
75
К 41 Олійник, Г. І.
Значення рухливих ігор для виховання молодших школярів // Кінезіологія в системі культури [Текст]: матеріали конференції 12-14 жовтня 2001 р. / Ред. Мицкан Б.М. – Івано-Франківськ, 2001. – С.28-30. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)
12.
Рипунов, М. О.
Застосування професійно-прикладних рухливих ігор в процесі фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів / М. О. Рипунов, С. М. Віцько, Л. П. Брєжнєва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка [Текст]. – Чернігів, 2008. – Вип.55, Т.1. – С. 333-335. – (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.) Кільк. прим. 1 (Заг.ч.з.)
13.
Шевчук, І.
Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54-56. Кільк. прим. 1 (Пед.)

Запитання № 843
, . e-mail:
Допоможіть підібрати літературу до теми: "Урок - основна форма організації навчання"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Донченко, Т.
Урок як основна форма організації навчальної діяльності учнів з української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 2. – С. 2-6 Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
2.
Ибадуллаева, Э. М.
Новая форма, "причастная глаголу в образе прилагательного". Урок повторения и систематизации изученного о причастии / Э. М. Ибадуллаева // Русская словесность в школах Украины. – 2013. – № 1. – С. 11 - 15 Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
3.
Лукашова, Н.
Урок як основна організаційна форма навчання хімії : погляд у минуле і завдання на сучасному етапі / Н. Лукашова // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – С.39-44. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Пометун, О.
Урок як основна форма навчання історії / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школі. – 2006. – № 2. – С.24-32.Кільк. прим. 1 (Іст.)
5.
Пометун, О.
Урок як основна форма навчання історії / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школі. – 2006. – № 3. – С.25-34. Кільк. прим. 1 (Іст.)
6.
Сорочинська, В. А.
Нестандартний урок як форма організації навчання. Методичні рекомендації щодо моделювання нестандартних уроків математики / В. А. Сорочинська // Математика в школах України. – 2015. – № 25-26. – С. 29-35. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
7.
Тимченко, О. В.
Педагогічна майстерня "Урок - основна форма організації навчання": [засідання методичного об»єднання вчителів початкових класів] / О. В. Тимченко, О. Д. Булигіна, Г. О. Фурс // Початкове навчання та виховання. – 2014. – № 28-29. – С. 2-7. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
Чайка, В. М.
Форми організації навчання, урок як основна форма організації навчання / В. М. Чайка // Основи дидактики [Текст] / В.Чайка. – К., 2011. – С. 137-170. кільк.прим.: 32 (КХ. – 24, Педагог. – 3, ЗагЧЗ. – 2, Гурт№5. – 1, Коледж. – 2)
9.
Шиян, Б.
Урок як основна форма фізичного виховання школярів / Б. Шиян // Теорія і методика фізичного виховання школярів [Текст] / Б.М.Шиян. – Тернопіль, 2006. – Ч.2. – С.7-90.
10.
Класно-урочна система: історія та сучасність // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2010. – № 6. – С. 23-26. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)

Запитання № 842
Ольга, УМЛ-32. e-mail: olga-dmutryk@rambler.ru
Доброго дня.
Допоможіть,будь ласка, знайти літературу на тему ""Троянда ритуального болю" Степана Процюка,як роман-біографія".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Баран, Є.
Базилевс: у царстві Стефаника. Рец. на кн.Степан Процюк. Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника.-К.:ВЦ"Академія", 2010.-184с.( Серія "Автографи часу") / Є. Баран // Тиша запитань: Люди. Книги. Життя [Текст] / Є.М.Баран. – Ів.-Франківськ, 2011. – С. 161 - 163. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
2.
Випасняк, Г.
Елементи агаографії в сучасному жанрі біографічного роману (на матеріалі роману С. Процюка про Василя Стефаника "Троянда ритуального болю") / Г. Випасняк // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 34-35. – С. 219 - 223. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 18 (ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 14, Гурт№5. – 1)
3. 84(4Укр)6
П 78 Процюк, С. В.
Троянда ритуального болю [Текст] : роман про Василя Стефаника / Степан Васильович. Процюк. – К. : ВЦ"Академія", 2010. – 184 с. кільк.прим.: 20 (ХЛ. – 17, ЗагЧ.З. – 3)
4.
Скорина, Л.
Троянда і біль : історія життя на грані . Рец. на кн. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника. К.:ВЦ " Академія", 2010. - 184 с. / Л. Скорина // Слово і час. – 2010. – № 9. – С..107 - 113. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
5.
Соловей, О.
Штука, яка вбиває.- Рец.на кн.Степан Процюк. Троянда ритуального болю: Роман про Василя Стефаника.- К.:ВЦ" Академія", 2010.- 184с.( Серія " Автографи часу"") / О. Соловей // Оборонні бої [Текст]: статті, рецензії, есеї / О.Соловей. – Донецьк, 2013. – С. 134 - 144.
6.
Хороб, М.
Василь Стефаник у рецепції Степана Процюка (на матеріалі роману "Троянда ритуального болю") / М. Хороб // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 34-35. – С. 71 - 75. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 18 (ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 14, Гурт№5. – 1)
7.
Хороб, М.
Василь Стефаник у художній інтерпретації [ на матеріалі роману "Троянда ритуального болю] / М. Хороб // Кур"єр Кривбасу. – 2012. – № 1-2 №266-267. – С. 369 - 377. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
8.
Черниш, А.
Трагічне світосприйняття Василя Стефаника і Тодося Осьмачки (текстуальна близькість образів у романах С. Процюка "Троянда ритуального болю" та М. Слабошпицького "Поет із пекла") / А. Черниш // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2012. – Вип. 34-35. – С. 264 - 268. – (Серія: Філологія) кільк.прим.: 18 (ЗагЧЗ. – 3, КХ. – 14, Гурт№5. – 1)
9. 83.3(0)
П 84 Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну [Текст]. – К. : Грані-Т, 2008. – 96 с.кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 841
Юлія, І-41. e-mail: Julia1331@ukr.net
Доброго дня) Допоможіть знайти літературу за темою «Юзеф Пілсудський: політичний портрет»
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
63.3(0)6
П54 Гжеляк, Ч.
Політична та військова зумовленість польсько-українського союзу 1920 року Пілсудський - Петлюра // Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918-1920: наукова конференція в Луцьку 14-15 листопада 2008 р. / під ред. Т.Кшонстка. – Луцьк, 2010. – С. 19-36. кільк.прим.: 3 (Іст. – 2, Слов»ян. – 1)
2.
Клим»юк, У. Б.
Р. Дмовський і Ю. Пілсудський: порівняльна характеристика політичної діяльності // Гілея. – 2011. – № 7. – С. 65 - 70. Кільк. прим. 1 (Філос)
3.
Комар, В.
Юзеф Пілсудський і його соратники в боротьбі за незалежність Польщі напередодні Першої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / упор. І.Соляр. – Львів, 2015. – вип. 26. – С. 133-139. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4.
66.4(4Укр)
У 45 Шліхта, Н.
"Федераліст" Йозеф Пілсудський : його погляди на національно-територіальне питання та вплив цих поглядів на міжнародну політику Польщі // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття: збірник наукових праць міжнародної конференції / упоряд.:Т.Балабушевич, Н.Довженко. – К., 1999. – С. 114-121. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
5.
63.3(4П)
К 63 Комар, В.
Східна політика Ю. Пілсудського в 1918 - 1921 рр. // Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921 - 1939 рр.): монографія. / В.Л.Комар. – Ів.-Франківськ, 2011. – С. 74 - 98. кільк.прим.: 9 (Іст. – 5, КХ. – 3, МВ. – 1)
6.
Корольов, Г. О.
Європейський федераліст, імперіаліст і політичний реаліст: польські історики про Ю. Пілсудського та його східну політику // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 148-160. Кільк. прим. 1 (Іст.)
7.
Красівський, О.
Західна Україна в національній політиці Ю. Пілсудського / О. Красівський, Т. Мелінишин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 166-175. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
66.0
В 53 Мелінішин, Т.
Трансформація політичних поглядів Юзефа Пілсудського // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.-Франківськ, 2007. – С. 209-213. – (Політологія ; Вип. ІІ- ІІІ) кільк.прим.: 71 (КХ. – 65, Іст. – 3, Науковий. – 1, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
9. 63.3(4П)
П85 Прушиньський, М.
Драма Пілсудського. Війна 1920. – К. : Лібра, 1997. – 372 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
10.
63.3(4Укр)
У 45 Мелінишин, Т.
Становлення політичних поглядів Ю. Пілсудського // Україна Соборна: збірник наукових статей. – К., 2006. – Т. 1, Вип. 4. – С. 160-164. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
11.
Мелінишин, Т.
Українське питання в політичних поглядах Ю. Пілсудського (1918-1939 рр.) // Україна Соборна: збірник наукових статей. – К., 2005. – Вип. 2, Ч. 1 : Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – С. 184-191.
12.
63.3(4Укр)-6
В 42 Зарецьк

Запитання № 840
Владислав, І-41. e-mail:
Доброго дня, допоможіть найти літературу на тему "Неорелігії в незалежній Україні" дякую.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Любінець, І. Я.
Екзистенційний зміст сучасних неорелігій (філософський аспект проблеми) / І. Я. Любінець // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2006. – Вип. 11., Ч. 1. – С.245-250.
2. 86.29(4Укр)
Н73 Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України [Текст] : монографія / Автори: Петрик В. М., Ліхтенштейн Є. В., Сьомін С. В. та ін. – К. : Вид-во Європ.ун-ту, 2002. – 331 с. – 9.25
кільк.прим.: 6 (КХ. – 4, Філос. – 2)
3.
86.2я73
Р 36 Кислюк, К. В.
Нетрадиційні релігії / К. В. Кислюк, О. М. Кучер // Релігієзнавство [Текст]: навч. посібник / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. – К., 2004. – С.457-498. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
4. 86.2
Д81 Дудар, Н. П.
Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади) [Текст] / Н. П. Дудар, Л. О. Филипович. – К. : Наукова думка, 2000. – 132 с. – 5.00
кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
5.
86.2я73
Д63 Докаш, В. І.
Новітні релігійні течії і рухи : неохристиянство, релігії орієнталістського напряму, синтетичні релігії, езотеричні релігії, неоязичництво, саєнтологічні рухи, сатаністи / В. І. Докаш, В. Ю. Лешан // Загальне релігієзнавство [Текст]: навч. посібник : Навч.посібник / В.І.Докаш, В.Ю.Лешан. – Чернівці, 2004. – С.173-201. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Гурт№5. – 1)
6. 86.2я73
Р36 Релігієзнавство [Текст] : підручник / за ред. О. П. Сидоренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 470 с. – (Вища освіта ХХI століття). – 58,00
кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Філос. – 2, Коледж. – 1, . – 3)
7. 86.2я73
Р36 Релігієзнавство [Текст] : навч. посібник / За ред. С.А. Бублика. – Стер. вид. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 496 с. – 32.00
кільк.прим.: 6 (Філос. – 3, КХ. – 3)
8. 86.2
А16 Абрамович, С.
Релігієзнавство [Текст]: підручник / С. Абрамович. – К. : Дакор, 2006. – 512 с. – 35,00
кільк.прим.: 4 (КХ. – 2, Філос. – 2)
9. 86.2я73
Л82 Лубський, В. І.
Релігієзнавство [Текст]: підручник / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – Рек. МОН; 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер). – 22,00
кільк.прим.: 33 (Філос. – 2, КХ. – 29, Рахів. – 2)

Запитання № 839
Ірина, ДОПО 30. e-mail: 380684237760
Доброго дня,допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Емоційна сфера дошкільника"...дуже Вам дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст] : практикум / Т. І. Поніманська. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2004. – 352 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Коледж. – 2)
2. 88.8я73
Д 84 Дуткевич, Т. В.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Тетяна Вікторівна Дуткевич. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Філос. – 1, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 88я73
Л93 Люблінська, Г. О.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Г. О. Люблінська. – К. : Вища школа, 1974. – 356 с. кільк.прим.: 53 (КХ. – 50, Філос. – 3)
4. 88.8я73
П12 Павелків, Р. В.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – 432 с. кільк.прим.: 108 (КХ. – 95, ЗагЧЗ. – 3, Філос. – 3, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Коломия. – 1, Рахів. – 1)
5. 88.834.01я73
Д71 Дошкільна педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Вища школа, 1987. – 184 с. – 0,35
кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)
6. 74.102
Д71 Дошкільна педагогіка і психологія [Текст]. Вип. 3, 6, 8, 11 . – К. : Радянська школа, 1967 - 1974. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 74.102
Г95 Гуркина, А. П.
Формирование личности ребенка в детском саду [Текст] / А. П. Гуркина. – М. : Изд-во Просвещение, 1980. – 112 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 88.834
Д71 Дошкільна педагогічна психологія [Текст] : посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Редакційно-видавничий відділ КДПІ ім. О. М. Горького, 1970. – 142 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 838
Ірина, ДОПО 30. e-mail: 380684237760
Добрий день,допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Емоцій
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст] : практикум / Т. І. Поніманська. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2004. – 352 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Коледж. – 2)
2. 88.8я73
Д 84 Дуткевич, Т. В.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Тетяна Вікторівна Дуткевич. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Філос. – 1, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 88я73
Л93 Люблінська, Г. О.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Г. О. Люблінська. – К. : Вища школа, 1974. – 356 с. кільк.прим.: 53 (КХ. – 50, Філос. – 3)
4. 88.8я73
П12 Павелків, Р. В.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – 432 с. кільк.прим.: 108 (КХ. – 95, ЗагЧЗ. – 3, Філос. – 3, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Коломия. – 1, Рахів. – 1)
5. 88.834.01я73
Д71 Дошкільна педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Вища школа, 1987. – 184 с. – 0,35
кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)
6. 74.102
Д71 Дошкільна педагогіка і психологія [Текст]. Вип. 3, 6, 8, 11 . – К. : Радянська школа, 1967 - 1974. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 74.102
Г95 Гуркина, А. П.
Формирование личности ребенка в детском саду [Текст] / А. П. Гуркина. – М. : Изд-во Просвещение, 1980. – 112 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 88.834
Д71 Дошкільна педагогічна психологія [Текст] : посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Редакційно-видавничий відділ КДПІ ім. О. М. Горького, 1970. – 142 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 837
Ірина, ДОПО 30. e-mail:
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.10я73
П56 Поніманська, Т. І.
Дошкільна педагогіка [Текст] : практикум / Т. І. Поніманська. – Рек. МОН. – К. : Слово, 2004. – 352 с. кільк.прим.: 7 (КХ. – 5, Коледж. – 2)
2. 88.8я73
Д 84 Дуткевич, Т. В.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Тетяна Вікторівна Дуткевич. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с. кільк.прим.: 11 (КХ. – 6, Філос. – 1, Педагог. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
3. 88я73
Л93 Люблінська, Г. О.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Г. О. Люблінська. – К. : Вища школа, 1974. – 356 с. кільк.прим.: 53 (КХ. – 50, Філос. – 3)
4. 88.8я73
П12 Павелків, Р. В.
Дитяча психологія [Текст] : навч. посібник / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – 432 с. кільк.прим.: 108 (КХ. – 95, ЗагЧЗ. – 3, Філос. – 3, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1, Коледж. – 1, Коломия. – 1, Рахів. – 1)
5. 88.834.01я73
Д71 Дошкільна педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Вища школа, 1987. – 184 с. – 0,35
кільк.прим.: 3 (Філос. – 2, КХ. – 1)
6. 74.102
Д71 Дошкільна педагогіка і психологія [Текст]. Вип. 3, 6, 8, 11 . – К. : Радянська школа, 1967 - 1974. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 74.102
Г95 Гуркина, А. П.
Формирование личности ребенка в детском саду [Текст] / А. П. Гуркина. – М. : Изд-во Просвещение, 1980. – 112 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
8. 88.834
Д71 Дошкільна педагогічна психологія [Текст] : посібник / за ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Редакційно-видавничий відділ КДПІ ім. О. М. Горького, 1970. – 142 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 7, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 836
Наталія , І-31. e-mail: 380986089684
Доброго вечора,допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Історичний портрет Софії Палеолог" дуже дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.3(4Рос)
К 52 Лекция ХХVI // Ключевский, В. О.
Сочинения [Текст]: в девяти томах. Т. II : Курс русской истории. Ч. 2 / В. О. Ключевский. – М. : Мысль, 1988. – 447 с. C. 112- кільк.прим.: 4 (КХ. – 3, Іст. – 1)
2. 63.3(2)я73
С60 Глава ІІ. София Палеолог // Соловьев, С. М.
История России с древнейших времен : Кн. 3. Т. 5-6 / С. М. Соловьев. – М. : Изд-во Соцэкгиз, 1960. – 815 с. С. 46-64. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)

Запитання № 835
Лілія, І-11з. e-mail:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання есе "Етнопсихологія японців" Буду вдячна)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 88.57
Е88 Етнопсихологія [Текст]: навч.-метод. посібник / За ред. Л.Е. Орбан, В.Д.Хруща. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 1994. – 83 с. кільк.прим.: 20 (Філос. – 5, КХ. – 14, Гурт№5. – 1)
3. 88.5я73
Л90 Льовочкіна, А. М.
Етнопсихологія [Текст] : навч. посібник / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 144 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Коледж. – 1)
4. 88.5я73
П 33 Пірен, М. І.
Етнопсихологія [Текст]: підручник / Марія Іванівна Пірен. – Рек. МОН. – К. : Університет "Україна", 2011. – 526 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, Філос. – 1)
5. 88.58я73
С 13 Савицька, О. В.
Етнопсихологія [Текст] : навч. посібник / Ольга Вікторівна Савицька, Л. М. Співак. – Рек. МОН. – К. : Каравела, 2011. – 264 с. кільк.прим.: 13 (КХ. – 8, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
6. 63.3(5Яп)
Г 83 Григорьева, Т. П.
Япония: путь сердца [Текст] / Татьяна Петровна Григорьева. – М. : Культурный центр "Новый Акрополь", 2008. – 392 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7.
Катасонова, Е. Л.
Япония: эстетические метаморфозы:[традиции, обычаи, нравы]. - Окончание. Начало см.: №6 за 2009 год / Е. Л. Катасонова // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 7. – С.55-58. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Масару, Т.
Японська релігійна свідомість / Т. Масару // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 1. – С.66-72. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9. 66.3(5Яп)
Д83 Дунаев, В. И.
Японцы в Японии / В. И. Дунаев. – М. : Изд-во Молодая гвардия, 1977. – 144 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
10. 66.3(5Яп)
О-35 Овчинников, В.
Ветка сакуры [Текст] :рассказ о том, что за люди японцы / В. Овчинников. – 4-е изд. – М. : Изд-во Молодая гвардия, 1988. – 222 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 1, КХ. – 1)
11. 86.29(5Яп)
С24 Синто - путь японских богов [Текст]: в 2-х т. Т. I : Очерки по истории синто. – СПб. : Гиперион, 2002. – 704 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)
12. 86.29(5Яп)
С24 Синто - путь японских богов [Текст]: в 2-х т. Т. II : Тексты синто. – СПб. : Гиперион, 2002. – 496 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

Запитання № 834
Tanua, ПО. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть із літературою до теми " Структура , жанровий склад українського фольклору". Наперед дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 82.3(4Укр)
Український фольклор [Текст]. Кн. 1 - Кн. 5-6. – Київ : Мистецтво, 1939. кільк.прим.: 1 (ФРВ. – 1)
2. 82.3
Ф 75 Фольклор как искусство слова [Текст]. вып.3. / Ред. Н.И.Кравцов. – М. : Изд. Московского ун-та, 1975. – 166 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
3. 82.3(4Укр)я73
У45 Український фольклор: Критичні матеріали [Текст]: навч. посібник / За ред. В.Г. Петік. – К. : Вища школа, 1978. – 288 с. кільк.прим.: 26 (ЗагЧЗ. – 7, КХ. – 19)
4.
82.3(4Укр)
І 19 Іваницький, А.
Ритмоструктурна типологія: генетичні підстави :( фольклор) / А. Іваницький // Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики [Текст]. / А.І.Іваницький. – Вінниця, 2009. – С. 365 - 382. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
5. 82.3(4Укр)
Г68 Гордійчук, М.
Фольклор і фольклористика: збірка статей [Текст] / М. Гордійчук. – К. : Музична Україна, 1979. – 251 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
6. 82.3(4Укр)
Г 94 Гунчик, І.
Український магічно-сакральний фольклор:структура тексту та особливості функціонування [Текст]: монографія / Ігор Гунчик ; відп. ред. Я.Гарасим. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 232 с. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
7. 82.3
Д13 Давлетов, К. С.
Фольклор как вид исскуства [Текст] / К. С. Давлетов. – М. : Наука, 1966. – 365 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 82.3(4Укр)
Д58 Довженок, Г. В.
Український дитячий фольклор (віршовані жанри) [Текст] / Г. В. Довженок. – К. : Наук. думка, 1981. – 172 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
9.
Кармазіна, І.
Фольклор, його характерні ознаки. фольклорні жанри різних народів. Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах. Література і фольклор: [ конспект уроку] / І. Кармазіна // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 16 - 18. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
10. 82.3(4Укр)я73
Р 88 Руснак, І. Є.
Український фольклор [Текст]: навч. посібник / Ірина Євгеніївна Руснак. – Рек.МОН; 2-ге вид.,стереотип. – К. : ВЦ"Академія", 2012. – 304 с. кільк.прим.: 16 (ХЛ. – 13, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1, Коломия. – 1)
11. 83.0
Р64 Розвиток і взаємовідношення жанрів слов»янського фольклору / Відп. ред. Юзвенко В.А. – К. : Наукова думка, 1973. – 152 с. кільк.прим.: 2 (ХЛ. – 2)
12.
Гунчик, І.
З історії дослідження структурних і функціональних особливостей магічно-сакрального фольклору / І. Гунчик // Український магічно-сакральний фольклор:структура тексту та особливості функціонування [Текст]: монографія / І.Гунчик ; відп. ред. Я.Гарасим. – Львів, 2011. – С.51 - 77. кільк.прим.: 1 (ХЛ. – 1)
13.
Кирчів, Р. І.
Жанровий склад гуцульського фольклору / Р. І. Кирчів // Прикарпатський вісник НТШ [Текст]: науковий журнал. – Ів.-Франківськ, 2008. – : Слово, № 2 (2). – С. 179-195. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 3)

Запитання № 833
Маряна, ПО-34. e-mail:
Доброго вечора. Допоможіть із вибором літератури до теми " Килимарство" та "Підручники для початкової школи". Дуже дякую)
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Жмовка, Н.
Підручник для початкової школи очима вчителів / Н. Жмовка // Педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С.75-81. Кільк. прим. 1 (Пед.)
2.
Клименко, Ю.
Підручник для початкової школи "Francais 1" / Ю. Клименко // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 34-35. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
3.
Рибалко, О. О.
Створення електронних навчальних посібників і використання їх у навчальному процесі початкової школи / О. О. Рибалко, В. Мішок, Т. Хорт // Комп»ютер у школі та сім»ї. – 2007. – № 3. – С.31-35. Кільк. прим. 1 (Ек)
4.
Черненко, Г.
Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920-1930 роки) / Г. Черненко // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С. 62-65. Кільк. прим. 1 (Пед.)
5.
Роман, С.
Функції підручника англійської мови для початкової школи. / С. Роман, О. Коломінова // Іноземні мови. – 2006. – № 1. – С.51-56. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
6.
Ачкуріна-Муфтієва, Н.
Килимарство й виробництво з вовни у кримських татар / Н. Ачкуріна-Муфтієва // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С.80-86. Кільк. прим. 1 (Іст.)
7.
Кісь, О.
Соціовікові аспекти жіночої творчості в традиційній українській культурі:[вишивання, виготовлення одягу, ткацтво, килимарство] / О. Кісь // Народознавчі Зошити [Текст]: двомісячник. – Львів, 2000. – №4 (34). : Липень-серпень. – С.650-654. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8.
Кара-Васильєва, Т.
Ткацтво та килимарство / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова // Декоративне мистецтво України ХХ століття: У пошуках "Великого стилю" [Текст] / Т.В.Кара-Васильєва. – К., 2005. – С.28-32. кільк.прим.: 16 (КХ. – 8, ХудГраф. – 3, ХЛ. – 3, Коледж. – 1, Гурт№5. – 1)
9.
Шевченко, Є.
Козацькі чайки Степана Ганжі : [килимарство] / Є. Шевченко // Народне мистецтво. – 2011. – № 1-4. – С. 115-120. Кільк. прим. 1 (Мист.)
10.
Граб, В.
Орнаменти долі Віктора Фурмана:[ майстер вишивки, килимарства, ткацтва] / В. Граб // Рідний край. – 2013. – № 1. – С.129 - 132. Кільк. прим. 1 (Заг. ч.з.)
11.
Жоголь, Л.
Надія Бабенко - заслужений майстер народної творчості : [килимарство] / Л. Жоголь // Українки в історії. ХХ - ХХI століття [Текст] / . Борисенко В., Кононенко П.П.,Сверстюк Є.О. та ін. – К., 2012. – С. 279-282. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 832
Олександр, МВ-21. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть з підбором літератури на тему - "Віденський конгрес, становлення Віденської системи міжнародних відносин"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Ціватий, В.
Віденський конгрес (1814-1815 рр.): історичні уроки та дороговкази майбутнього (інституційно-дипломатичний аспект) : [до 200-річного ювілею] / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2015. – № 8. – С. 24-29. кільк.прим.: 1(МВ - 1)
2.
Аношина, Н. -.
Захист прав людини в контексті Віденського конгресу 1814-1815 років / Н.-Т.Ю. Аношина // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С.181-187. Кільк. прим. 1 (Юрид - 1)
3.
Аношина, Н. -.
Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 р. / Н.-Т.Ю. Аношина // Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Випуск 44. – С.610-614. Кільк. прим. 1 (Юрид - 1)
4. 67.5
А69 Аношина, Н. -.
Головний акт віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку ХІХ - початку ХХ столітт : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Н.-Т. Ю. Аношина. – К., 2009. – 19с. кільк.прим.: 1(Наук)
5.
Аношина, Н. -.
Міжнародно-правові передумови проведення Віденського конгресу 1814-1815 років / Н. -. Аношина // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С.152-157. Кільк. прим. 1 (Юрид - 1)
6. 63.3(0)5
М75 Молок, А. И.
Венский конгресс и священный союз. Франциф в период реставрации бурбонов (1815-1830гг.) / А. И. Молок. – М., 1949. – 34 с. кільк.прим.: 1 (КХ. – 1)
7. 63.3(0)5
Д25 Дебидур, А.
Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Том 1 : Священный Союз / А. Дебидур. – М. : Изд-во Иностранной лит-ры, 1947. – 482 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.3(0)5
Д25 Дебидур, А.
Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Том 2 : Революция / А. Дебидур. – М. : Изд-во Иностранной лит-ры, 1947. – 544 с. кільк.прим.: 2 (Іст. – 2)
9.
Кузнецов, А.
"Светлый праздник всех дипломатий". К 200-летию Венского конгресса : [интервью с директором Историко-документального департамента МИД России А. Кузнецовым] / А. Кузнецов // Международная жизнь. – 2015. – № 6. – С. 148-157. кільк.прим.: 1(МВ - 1)
10.
Саундерс, Э.
Венский конгресс; возвращение Наполеона с острова Эльба; поход на Париж / Э. Саундерс // Сто дней Наполеона [Текст] / Э.Саундерс. – М., 2002. – С. 5-28. – (Военно-историческая библиотека) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 831
, . e-mail:
скажіть чи є у наявності в бібліотеці, дана робота:
Паньків І. М. Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в
соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) :
дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Паньків Ігор Михайлович. – Івано-
Франківськ, 2007. – 364 с.
дякую
відповідь
1. 592.9:39(477.83/.86)
П 16 Паньків, І. М.
Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ігор Михайлович Паньків. – Ів.-Франківськ, 2007. – 364 с.
кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)

Запитання № 830
Марія, ПО- 31. e-mail:
Допоможіть будь ласка підібрати літературу
до реферату "Обрядовість зимового циклу" із навчального предмету Народознавство.
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 63.5(2Ук)
В75 Воропай, О.
Звичаї нашого народу [Текст] : етнографічний нарис. Т. І. / О. Воропай. – К. : Оберіг, 1991. – 456 с. – Репринтне видання 1958 р. кільк.прим.: 45 (КХ. – 39, Україніка. – 1, Коледж. – 1, Іст. – 4)
2. 63.5(4Укр)
С 46 Скуратівський, В.
Святвечір [Текст] : нариси-дослідження у 2-х книгах. Кн..2 / В. Скуратівський. – К. : Перлина, 1994. – 192 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Іст. – 3)
3. 63.5(4Укр)
С 46 Скуратівський, В.
Святвечір [Текст] : нариси-дослідження у 2-х книгах. Кн.1. / В. Скуратівський. – К. : Перлина, 1994. – 288 с. кільк.прим.: 5 (КХ. – 3, Іст. – 2)
4. 63.5(4Укр)
С 46 Скуратівський, В.
Місяцелік. Український народний календар / В. Скуратівський ; Ред. Пасс В. – К. : Мистецтво, 1993. – 208с. кільк.прим.: 8 (Іст. – 4, КХ. – 3, Бібл. – 1)
5. 63.5(4Укр)
С 41 Скуратівський, В. Т.
Русалії [Текст] / Василь Тимофійович Скуратівський. – К. : Довіра, 1996. – 734 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
6. 82.3(4Укр)
С 46 Скуратівський, В. Т.
Український народний календар.2-ге вид.,стереотип. / Василь Тимофійович. Скуратівський. – К. : Техніка, 2005. – 384 с. кільк.прим.: 3 (ХЛ. – 2, ЗагЧЗ. – 1)
7. 63.5(4Укр)
К 17 Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу [Текст]: збірка наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції "Одеські етнографічні читання". – Одеса, 2011. – 383 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
8. 63.5(4Укр)я73
У45 Українське народознавство [Текст] : навч.посібник / за ред. С.П. Павлюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2004. – 570 с. кільк.прим.: 7 (Іст. – 1, КХ. – 5, Гурт№5. – 1)

Запитання № 829
Мар’яна, ПО-34. e-mail:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Інтерактивні методи навчання та їх застосування у початковій школі".
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.202.21
І 73 Інтерактивні уроки в початковій школі [Текст] /упоряд. О.Кондратюк. – К. , 2007. – 128 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
2. 74.202.21
І 73 Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи [Текст] /упоряд. Стребна О.В., Соценко А.О. – Харків, 2007. – 176 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
3. 74.202.5
І 73 Інтерактивні технології навчання у початкових класах [Текст]: посібник / авт. - упорядник І.І.Дівакова. – Тернопіль, 2009. – 180 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
4.
Дума, О.
Інтерактивні методи навчання у початковій школі // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 44. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
5.
Кокарєва, І.
Інтерактивні технології у навчанні /курс "Я і Україна" // Початкова школа. – 2006. – № 2. – С.19-21 кільк. прим. 1 (пед. - 1)
6.
Комар, О.
Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 47-49. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
7.
Курудз, О.
Інтерактивні методи навчання у початковій школі // Педагогічна думка. – 2009. – № 1. – С.65-68. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
8. 74.202.60
П73 Пометун, О. І.
Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] : наук.-метод. посібник. – К. , 2005. – 192 с. кільк.прим.: 18 (КХ. – 15, ЗагЧЗ. – 1, Калуш. – 1, Рахів. – 1)
9.
Порох, Л.
Інтерактивні методи навчання : крок у майбутнє / Л. Порох, Н. Максимова // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С.35-43. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
10.
Фют, Г. В.
Інтерактивні методи навчання // Англійська мова в початковій школі. – 2012. – № 12. – С. 8-11. кільк. прим. 1 (пед. - 1)
11.
Явдошенко, І.
Інтерактивні методи навчання на уроках української мови // Початкова школа. – 2008. – № 2. – С.4-7.кільк. прим. 1 (пед. - 1)

Запитання № 828
Марина, ДІД-маг. e-mail: 357530@ukr.net
Доброго дня!!! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Контеннт-аналіз висвітлення інформації щодо використання рекламних та PR-технологій під час виборчої кампанії 2015 року у місті Рівне".
Щиро вдячна!
відповідь
Пропонуємо звернутись до Рівненської обласної універсальної бібліотеки http://www.libr.rv.ua/

Запитання № 827
Ігор, І-41. e-mail: soloveyigor1995@mail.ru
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему "Створення та діяльність Ліги Націй". Дякую!
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
К60 Колісніченко, К. С.
Ліга Націй у розвитку міжнародного права : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / К. С. Колісніченко. – Одеса, 2011. – 17с. кільк.прим.: 1(Наук)
2.
Мікічурова, О. В.
Ліга Націй та принцип взаємної вигоди : [про становлення та розвиток принципу взаємної вигоди в міжнародному праві на поч. ХХ ст.] / О. В. Мікічурова // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст]: збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 112, Ч.2. – С. 56-63. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
3. 66.4(0)
Р 82 Рубаха, Ю. А.
Ліга націй [Текст]. / Юлія Андріївна. Рубаха. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 84 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
4. 66.4(0)
М 91 Мутагиров, Д. З.
Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории [Текст]: учеб. пособие. / Джамал Зейнутдинович. Мутагиров. – М. : Университетская книга; Логос, 2009. – 384 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
5. 66.4(0)
М43 Международные отношения: теории, конфликты, организации [Текст]: учебное пособие / под ред. проф. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М, 2004. – 288 с. кільк.прим.: 1 (МВ. – 1)
6. 66.4(0)612я2
М43 Международные организации системы ООН [Текст]: справочник / Сост. Титаренко А. А. – М. : Междурнар. отношения, 1990. – 192 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
7.
Кушнір, В.
Західноукраїнське товариство Ліги націй (1922-1928) / В. Кушнір // Вісник Львівського університету [Текст]. – Львів, 1998. – Вип. 33. – С.154-160. – (Серія історична) Кільк. прим. 1 (Іст)
8.
Герасименко, Є. С.
Врегулювання проблеми біженців. Документи Ліги Націй : [міжнародне право] / Є. С. Герасименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 8. – С.58-71. Кільк. прим. 1 (Юрид)

Запитання № 826
Марія, ОА - М. e-mail:
Доброго дня! допоможіть у виборі літератури по темі: "Сучасний альтерглобалізм"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Плевако, І. Г.
Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм / І. Г. Плевако // Гілея. – 2014. – № 8. – С. 398-403.Кільк. прим. 1 (Філос)
2.
63.3(4Укр)63
Д 22 Коржов, О. Ю.
Сутність і головні особливості альтерглобалізму / О. Ю. Коржов // 20 років незалежності України: здобутки,втрати і стратегії майбутнього [Текст]: матеріали XI науково-практичної конференції. – К., 2011. – С. 192-194. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
Пятаков, А.
Латиноамереканская грань мирового альтерглобализма / А. Пятаков // Свободная мысль. – 2007. – № 7. – С.56-64. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. http://goutsoullac.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
5.
Куренной, В.
Альтернативный мир / В. Куренной // Политический журнал. – 2006. – № 14. – С.50-52 кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 825
Лілія, ПО-32. e-mail: lilechkamelnychenko@mail.ru
Доброго вечора. Можете допомогти підібрати літературу до теми "Гутництво"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Курдина, Ю.
Унівська лісова гута ХVI - XVII ст. та її виробництво : [гутництво] / Ю. Курдина // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи [Текст] : матеріали VIII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції(Чернігів, 10-12 квітня 2009 р.). – Чернігів, 2009. – С. 99-100. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
2.
Курдина, Ю.
Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського склярства / Ю. Курдина // Вісник Прикарпатського університету [Текст]. – Ів.-Франківськ, 2014. – Вип. 25. – С. 188-194. – (Серія: Історія) кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
3.
63.4(0)
С 32 Курдина, Ю.
З історії вивчення українського гутництва ХVІ - ХVІІ ст. / Ю. Курдина // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи [Текст] : матеріали ІХ Міжнародної студентської наукової археологічної конференції(Чернігів, 16-18 квітня 2010 р.). – Чернігів, 2010. – С. 140 - 141. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
4. 63.3(4Укр)52
К 47 Клапчук, В. М.
Гуцульщина та гуцули : економіка і народні промисли (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.) [Текст] : монографія / Володимир Михайлович Клапчук. – Львів-Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – 508 с. кільк.прим.: 3 (Іст. – 1, Туризм. – 2)
5. 63.5(4Укр)я73
У45 Українське народознавство [Текст] : навч.посібник / за ред. С.П. Павлюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2004. – 570 с. кільк.прим.: 7 (Іст. – 1, КХ. – 5, Гурт№5. – 1)
6. 63.5(4Укр)
Л 72 Лозко, Г. С.
Українське народознавство [Текст] / Галина Сергіївна Лозко. – 4-те видання, доповнене. – Х. : Див, 2010. – 472 с. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
7. 74.100.5
К 17 Калуська, Л. В.
Ремесла українського народу [Текст] : метод. посіб. для вихователів дошкільних закладів / Любомира Василівна. Калуська. – Харків : Ранок-НТ, 2007. – 64 с. кільк.прим.: 1 (Педагог. – 1)
8.
63.3(4Укр)2
С 77 Островерхов, А.
Браслети "кельтського" типу із пам»яток України ІІІ - І ст. до н.е. й деякі питання історії склярства античного часу / А. Островерхов // Старожитності степового Причорномор»я і Криму [Текст]: збірник наукових праць /за ред. П.П.Толочка. – Запоріжжя, 2007. – Т. XIV. – С.139-175. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)
9.
63.4(4Укр)
М 34 Цигилик, В.
До питання зародження скляного виробництва на Прикарпатті / В. Цигилик // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині [Текст]. – Львів, 2006. – № 10. – С.100-106. кільк.прим.: 1 (Іст. – 1)

Запитання № 824
Наталія, мв 31. e-mail:
Доброго дня. Підкажіть , будь ласка, літературу на тему :"Укр. партія праці"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 66.6(Укр2)
П50 Політичні партії Західної України [Текст]: методичні вказівки для викладачів і студентів / Ред. Веремчук Т. А. – Львів : Вид-во ЛДУ, 1992. – 78 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)
2. 66.69(4Укр)
І 90 Історія українських політичних партій [Текст] : хрестоматія-посібник. Кінець ХІХ ст. - 1917 р. Ч. 1. / Упоряд.: В. І. Корольов, І. С. Міхальський. – К. : Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – 561 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Іст. – 1)
3. 66.624(4Укр)
М77 Монолатій, І. С.
Історія та теорія політичних партій:навчальна програма, плани семінарських занять і програмові вимоги : навчально-методичний посібник / І. С. Монолатій. – К.- Ів.-Фр. : б/в, 2003. – 51 с. кільк.прим.: 8 (Бібл. – 3, Іст. – 5)
4. 63.3(2Укр)5
К88 Кугутяк, М.
Галичина: сторінки історії [Текст] / М. Кугутяк ; Ред. Федорчак П.С. – Ів.-Франківськ, 1993. – 200 с. кільк.прим.: 22 (Україніка. – 1, Іст. – 11, КХ. – 10)
5. 63.3(4Укр)4
К88 Кугутяк, М. В.
Історія української націонал-демократії (1918-1929) [Текст]. Том 1 / Микола Васильович Кугутяк ; Ред. Брус М. – Київ-Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 536 с. кільк.прим.: 8 (Іст. – 2, КХ. – 6)
6. 63.3(4Укр)-4
К 88 Кугутяк, М.
Українська націонал-демократія 1918-1939 [Текст]: у 4-х томах. Т. 2 / Микола Кугутяк. – Ів.-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 704 с. кільк.прим.: 5 (Іст. – 2, КХ. – 3)
7. 63.3(4Укр)я2
Е62 Енциклопедія українознавства [Текст]: словникова частина. Т.9. – Репринтне вдтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ, 2000. – 3205-3600 с. – 16.80
кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Україніка. – 1)

Запитання № 823
Іванна, ПО-33. e-mail: Synoverska17.06@gmail.com
Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему:"Розумове виховання молодших школярів"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
74.202.21
М 75 Поздняков, О. Використання концепції індивідуальних рис особистості в процесі гуманізації розумового виховання у поч. школі // Молодший школяр: проблеми розвитку / За заг.ред. В.Д.Хруща. – Ів.-Фр., 2006. – С.92-98. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 4)
2.
Титаренко, Н.
Взаємозв»язок фізичного і розумового виховання початківців // Початкова школа. – 2013. – № 8. – С. 52. Кільк. прим. 1 (Пед.-1)
3.
Юзик, О. П.
Дидактичні засади розумового виховання учнів початкових шкіл України (1917-1941 рр.): дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та іст. педагогіки". – Тернопіль, 2006. – 247 с.кільк.прим.: 1 (Науковий. – 1)
4.
74.26
Я 44 Як здійснювати розумове виховання школярів засобами народознавства ? // Як використовувати народознавство в школі: посібник для вчителів, вихователів, студентів пед. навч. закл. /за ред. Скульського Р.П. – Ів.-Фр., 2000. – С.141-167. кільк.прим.: 3 (ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2)
5.
74.10
Б 74 Богуш, А. М.
Монтессорі М. Розумове виховання // Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Навч.посібник. – К., 2005. – С.122-126. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
6.
74.65
М 81 Мосіяшенко, В. А.
Розумове виховання в українській етнопедагогіці // Українська етнопедагогіка. – Суми, 2005. – С.37-45. кільк.прим.: 8 (КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, . – 1)
7.
74.65
П 86 Шумська, В.
Розумове виховання дитини на засадах української народної педагогіки // Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції: збірник наукових праць. – Коломия, 2009. – С. 195-198. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)
8. 74.03(4Вл)
Г12 Габелко, О. М.
Взаємозв»язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704 рр.) : Автореферат дис. ... канд. педагог. наук. Спец.13.00.01 – заг. педагогіка та іст. педагогіки. – Кіровоград, 2010. – 20с. кільк.прим.: 1(Наук)
9.
Богуш, А. М.
Водовозова Є.М. Виховання розуму // Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Навч.пос. – К., 2005. – С.183-189. кільк.прим.: 8 (КХ. – 4, Педагог. – 3, Гурт№5. – 1)
10.
Калініченко, Н.
Василь Сухомлинський та проблема розмувого виховання школярів // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. – С. 16-19. Кільк. прим. 1 (Пед)
11.
74.03(4Укр)
А 43 Романишин, Р. Я.
Розвиток математичного мислення молодших школярів у контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського // Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар.наук.-практ.семінару / за ред. Тарасенко Г.С. – Ів.-Фр., 2013. – С. 206-210. кільк.прим.: 2 (Педагог. – 2)

12. Чорней І. Вплив малих жанрів фольклору на розвиток логічного мислення молодших школярів // Науковий вісн. Чернів. ун-ту: збірн. Наук. Праць. – Че

Запитання № 822
Іра, ПОА-33. e-mail:
Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Джерела педагогічної майстерності і шляхи її вдосконалення"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність [Текст]: підручник / За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., доп. і перероб. Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с. кільк.прим.: 60 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 57, Рахів. – 2)
2. 74.204я73
П24 Педагогічна майстерність: Хрестоматія [Текст]: навч. посіб. / За ред. І.А. Зязюна. – Рек. МОН. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с. кільк.прим.: 31 (КХ. – 24, ЗагЧЗ. – 2, Педагог. – 2, Гурт№5. – 1, Калуш. – 1, Коломия. – 1)
3.
Бойко, А.
Педагогічна майстерність як мистецтво й гра / А. Бойко // Вища освіта України. – 2008. – № 4 (додаток 1). – С.48-51. Кільк. Прим. 1 (ЗагЧЗ.)
4.
Боровків, Л.
Що таке майстер-клас (педагогічна майстерність) / Л. Боровків // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – 2009. – № 2. – С.53-54. Кільк. Прим. 1 (ЗагЧЗ.)
5.
Коваленко, С.
Педагогічна майстерність / С. Коваленко // Педагогіка толерантності. – 2007. – № 4. – С.167-178. Кільк. прим. 1 (Пед.)
6. 74.204.2
М67 Мітюров, Б. Н.
Педагогічна майстерність учителя [Текст] / Б. Н. Мітюров. – К. : Радянська школа, 1966. – 128 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 2)
7.
Рева, Ю.
Педагогічна майстерність учителя в контексті його професійного розвитку / Ю. Рева // Рідна школа. – 2009. – № 12. – С.13-17. Кільк. прим. 1 (Пед.)
8. 74.204.2
С38 Синиця, І. О.
З чого починається педагогічна майстерність [Текст] / І. О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1972. – 167 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 3)
9. 74.204
П 32 Пилипчук, В. В.
Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання [Текст]: монографія. / Віталій Васильович Пилипчук. – К. , 2007. – 176 с. кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1, КХ. – 3, Педагог. – 1)
10. 74.204.2
К 39 Кіліченко, О. І.
Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід [Текст]: навч. посіб. / О. І. Кіліченко, І. В. Кланічка. – Рек. МОН. – Ів.-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2009. – 206 с. кільк.прим.: 5 (Рахів. – 3, Педагог. – 2)
11. 74
В 54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : збірник наукових праць. Випуск 6. – Полтава, 2009. – 316 с. кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

Запитання № 821
Наталя, ДОПО-30. e-mail: natalia.bohachenko@ukr.net
Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему :"Використання народної іграшки у вихованні дошкільників"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1.
Зіменко, О.
Саморобні іграшки в розвитку й вихованні дітей // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2009. – № 11. – С.8-12. Кільк. прим. 1 (Пед)
2.
Коган, І. М.
Гра та іграшки.Для чого потрібна гра? // Обдарована дитина. – 2007. – № 3. – С.45-52. Кільк. прим. 1 (Пед)
3.
Савчук, І.
Виготовлення народної іграшки // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 11-12. – С. 3-4. Кільк. прим. 1 (Пед)
4.
Чирва, Н.
Урок із виготовлення рухомої іграшки // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 6. – С. 21-22.. Кільк. прим. 1 (Пед)
5.
Вовчик-Блакитна, О. О.
Дитяча іграшка та гра - справа серйозна // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С.54-59. Кільк. прим. 1 (Пед)
6.
Дудова, Т.
Іграшка в житті дитини // Дошкільне виховання. – 2014. – № 12. – С. 7-9. Кільк. прим. 1 (Пед)
7.
Кільова, Г.
Народна іграшка як засіб виховання дітей // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 59-63. Кільк. прим. 1 (Пед)
8.
Мірошко, Р. П.
Лялька - народна іграшка. Проектна діяльність учнів 4-го класу // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 6. – С. 33-39. Кільк. прим. 1 (Пед)
9.
Оршанський, Л. В.
Дитяча іграшка як об»єкт творчої продуктивної діяльності школярів / Л. В. Оршанський, В. В. Явір // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 9-20. Кільк. прим. 1 (Пед)
10.
Корпанюк, М.
Українська іграшка у формуванні дитячого світогляду // Ямгорів [Текст]:літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. – Городенка, 2011. – Числа 18-19. – С. 180-189. кільк.прим.: 10 (КХ. – 8, Іст. – 2)
11.
74.200.541.3
М 65 Корпанюк, М.
Керамічна іграшка та її роль у формуванні свідомості молодших школярів // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.55-62. кільк.прим.: 4 (КХ. – 1, ЗагЧЗ. – 1, ХудГраф. – 2)
12. 85.126.7
Г 40 Герус, Л. М.
Українська народна іграшка / Людмила Мечиславівна Герус. – Львів, 2004. – 261 с. кільк.прим.: 1 (ХудГраф. – 1)

Запитання № 820
Юлія, МВ-22. e-mail:
Допоможіть з літературою до курсової на тему "Прнцип вільного руху робочої сили: поняття та зміст"
відповідь
Пропонуємо переглянути наступні видання та самостійно попрацювати з каталогами у відповідному залі довідково-бібліографічного відділу, з електронним каталогом на сайті бібліотеки чи в електронному читальному залі.
1. 65.5
В 12 Ваврищук, Н. Г.
Міжнародна міграція робочої сили в контексті розширення Європейського Союзу : Автореферат дис. ...канд. економ. наук. Спец.08.00.02 - світове госопдарство і міжнародні еконоімчні відносини / Н. Г. Ваврищук. – К., 2007. – 20с.
кільк.прим.: 1(Наук)
2.
65.01
Н 34 Гуменюк, Ю. П.
Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності / Ю. П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: збірник наукових праць. – Ужгород, 2012. – Вип. 3 (37). – С. 123-128. кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)
3.
66.4(4Укр)
М 58 Лісогор, Л. С.
Міграція та якість робочої сили : специфіка взаємодії в умовах глобалізації / Л. С. Лісогор // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті Європейської інтеграції [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук. конф.,16 жовтня 2007р.,м.Київ / за заг. ред. О.С.Власюка. – К., 2008. – С. 58 - 63. кільк.прим.: 3 (КХ. – 2, МВ. – 1)
4. 65.24я73
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / під ред. Є.П. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2005. – 240 с. – 22,00
кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, ЕК. – 3, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)
5. 65.24я73
Б91 Буряк, П. Ю.
Економіка праці й соціально-еконо