Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8530
Title: 4. ELT Methodology: Principles of Communicative Language Teaching (Activity Book for Year 2 Students)
Other Titles: Практикум з методики навчання англійської мови для студентів 2-го курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))]
Authors: Романишин, Ігор Михайлович
Keywords: методика навчання іноземних мов, професійна та методична підготовка вчителя, навчання іноземних мов для спеціальних цілей
комунікативне навчання іноземної мови
Issue Date: 2020
Publisher: НАІР
Series/Report no.: ББК.81.2 Англ – 923;
Abstract: Навчальне видання (практикум) розроблене з метою організації та забезпечення процесу набуття студентами теоретичних знань та практичних умінь і навичок з курсу «Методика навчання англійської мови. Розділ «Принципи комунікативного навчання мови». Посібник містить інформацію про кількість годин, навчальні цілі курсу, змістові теми, завдання для аудиторної та самостійної роботи, завдання для підсумкового контролю та критерії їх оцінювання, рекомендації щодо використання методів саморефлексії “Learner Journal” і “Student Feedback Slip”, а також перелік рекомендованої літератури, самостійне опрацювання якої студентами уможливить успішну реалізацію програми курсу.
Description: Навчальне видання буде корисним також викладачам методики навчання іноземних мов і культур, а також усім, хто цікавиться комунікативним підходом до навчання іноземнихх мов
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8530
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІМ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.