Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6258
Title: Razem czy osobno? Instytucjonalizacja etnicznych podmitów politycznych w Galicji Habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: polityzacja narodowości, polityka narodowościowa państwa, partycypacja polityczna, ochrona interesów grupowych, Galicja Habsburska.
Issue Date: 2017
Citation: Monolatii I. Razem czy osobno? Instytucjonalizacja etnicznych podmitów politycznych w Galicji Habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku // Społeczeństwo. Edukacja. Język. Płock, 2017. T. 5. S. 217–232.
Abstract: Obiektem badań, podejmowanych w artykulie, stały się procesy polityczne, zachodzące w Galicji Habsburskiej, związane z konsolidacją państwa oraz wspólnot etnicznych i wyznaniowych, tworzenie przez te ostatnie podmiotów politycznych, których działalność – w celu ochrony praw i interesów grup – określała specyfikę oraz tendencję w uprawianiu polityki publicznej.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6258
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343-993-1-PB.pdf348.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.