Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4880
Title: 1. Липа І.Ю. Музично-ритмічні рухи як інтерактивний засіб впливу на розвиток психомоторики у молодших школярів
Authors: Липа, Ірина Юліанівна
Keywords: музично-ритмічні рухи, психомоторика, молодші школярі
Issue Date: 2019
Publisher: Прикарпатський національний універмтет імені Василя Стефаника
Citation: 1. Липа І.Ю. Музично-ритмічні рухи як інтерактивний засіб впливу на розвиток психомоторики у молодших школярів: монографія Впровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат / За наук. ред. д.п.н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В.Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. С. 119–124 [0,5 др. арк.]
Series/Report no.: Педагогіка;2019
Abstract: Сучасні підходи до виховання дитини стимулюють пошук дієвих інтерактивних засобів впливу на її психомоторику (під психомоторикою ми розуміємо зв′язок психічних процесів з рухами і діяльністю людини; сукупність характерних для людини особливостей рухових реакцій - сила, координація, швидкість, точність [5, c.246]), що є ефективним механізмом розвитку почуттів та фізичного стану. Науковими дослідженнями підтверджується, що весь організм людини реагує на дію музики. Відомий музикознавець В.Медушевський підкреслює, що нескінченно багата інформація, закладена в музиці, зчитується не розумом, а динамічним станом тіла – співінтонуванням, пантомімічними рухами. Особливо це притаманно дітям. У них сприймання музики, зокрема її ритмічної складової, викликає рефлекторну реакцію-відповідь усього організму, що позитивно впливає на розвиток їхньої психомоторики.
Description: Опубліковано вперше
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4880
Appears in Collections:Наукові видання (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lypa_article.docx28.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.