Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМонолатій, Іван Сергійович-
dc.date.accessioned2020-04-06T10:30:31Z-
dc.date.available2020-04-06T10:30:31Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationMonolatii I. Procesy narodowotwórcze w regionie zachodnioukraińskim jako przykład komunikacji międzyetnicznej na pograniczu Europy Środkowo-Wschodniej // Polityka i Bezpiczeństwo. Piotrków Trybunalski, 2014. Vol. 8. S. 146-167.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4311-
dc.description.abstractZakończenie doby nowoczesnej i jej transformacja w czasy nowe charakteryzują się rozwojem nacjonalistycznych idei oraz potężnymi wybuchami nieufności wobec „obcych”, pozostaje świadectwem procesów homogenizacji etnicznej. Po pierwsze, w Galicji i Bukowinie et-nicznie niejednolita ludność, która z powodu upadku imperium Habs-burgów – państwa segmentarnego rodzaju z wielką etnopolityczną spuścizną – często zmieniając miejsce zamieszkania, stopniowo „prze-siewała się”, sortowała się, i wreszcie etnicznie „wyrównywała się” odpowiednio do nowych realiów politycznych i granic państwowych okresu międzywojennego, w pewnych okolicznościach zmiany prze-strzeni geopolitycznej według linii etnicznego rozgraniczenia i pragnie-nia tytułowych grup do dominacji, pobudzało proces migracji przedsta-wicieli tych narodów, które z wcześnie panujących przekształciły się na mniejszości narodowe. Po drugie, dzięki osobliwościom stosunków mię-dzyetnicznych w Galicji i Bukowinie odpowiednim orientacjom etnopo-litycznym ludność w okresie modernizacji imperium Habsburgów, a stąd – na postimperskiej przestrzeni –wykrystalizowała się etniczna struktura mentalitetów, których przedstwiciele ukształtowali mniej więcej spójną etnokulturę.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectміжетнічні взаємини, етнополітика, західноукраїнські землі, Австро-Угорщинаuk_UA
dc.titleProcesy narodowotwórcze w regionie zachodnioukraińskim jako przykład komunikacji międzyetnicznej na pograniczu Europy Środkowo-Wschodniejuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PiB 2014 - wysłane8-146-167.pdf436.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.