Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4274
Title: Історія західноєвропейської музики : навчально-методичний комплекс для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові інструменти»
Authors: Палійчук, Ірина Степанівна
Issue Date: 2013
Publisher: ПП Бойчук А.Б.
Citation: 4. Палійчук І. С. Історія західноєвропейської музики : навчально-методичний комплекс для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові інструменти». Івано-Франківськ, 2013. 50 с.
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія західноєвропейської музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові інструменти» укладений відповідно до вимог підготовки фахівців, представлених у законодавчих та нормативних документах про вищу освіту. «Історія західноєвропейської музики» входить у цикл фундаментальних дисциплін і є обов’язковою для вивчення.
Description: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87167 Дата реєстрації 22.03.2019
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4274
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ННІМ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.