Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/324
Title: Вплив плазмового стану речовини на дифузію атомів при електролізі
Other Titles: Influence of plasma state of matter on the atoms diffusion at electrolysis
Authors: Федоренкова, Любов Іванівна
Філоненко, Наталя Юріївна
Keywords: електролітна плазма, іонізація, інтенсифікація дифузійних процесів, прикатодна зона, активність насичуючого середовища
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Федоренкова Л.І. Вплив плазмового стану речовини на дифузію атомів при електролізі / Л.І. Федоренкова, Н.Ю. Філоненко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 64-68.
Series/Report no.: Фізика і хімія твердого тіла;Т. 18, № 1
Abstract: У даній роботі вивчали основні параметри плазмового стану речовини навколо катода, що впливають на інтенсифікацію дифузійних процесів. Показано, що формування дифузійного шару на поверхні алюмінію та його сплавів має досить високу швидкість (30 – 40 мкм/хв.), обумовлену активністю насичуючого середовища, яка визначається станом електролітної плазми. При дослідженні характеристики і особливостей електролітної плазми в прикатодній зоні отримали якісні оцінки ступеня іонізації, середньої довжини вільного пробігу для розряду в водневому середовищі, середнього часу між зіткненнями, середніх характерних часів передачі імпульсу частинок в умовах газового розряду з іонами водню, часу передачі енергії електрона при його взаємодії з важкої часткою в залежності від температури. Розрахункові дані по залежності енергії, переданої іонам електронами, від температури, концентрації плазми і атомної маси іона, показали, що найбільшу енергію мають іони водню, які вносять основний вклад в енергію плазми і сприяють інтенсифікації дифузійних процесів
URI: http://hdl.handle.net/123456789/324
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Т 18, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1801-10.pdf526.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.