Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/318
Title: Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії
Other Titles: Formation of the Sputtered Phase of PbTe Crystals by Ar+ Plasma and Redeposition of the Sputtered Species at Secondary Neutral Mass Spectrometry Conditions
Authors: Заячук, Дмитро Михайлович
Слинько, Василь Євгенович
Чік, Аттіла
Keywords: розпорошення,переосадження,зародкоутворення,напівпровідникові сполуки свинцю.
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Заячук Д.М. Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії / Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 21-28.
Series/Report no.: Т. 18, № 1;
Abstract: Досліджено формування фази розпорошення та переосадження розпорошених Pb і Te при опроміненні іонами Ar+ в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії бічних поверхонь кристалів PbTe, вирощених з розплаву методом Бріджмена. Наведено експериментальні докази взаємного впливу один на одного цих процесів підчас профілювання вглиб кристалів PbTe. Розпорошення кристалічної поверхні PbTe формує сильно пересичену фазу розпорошених Pb і Te. Переосадження розпорошених атомів Pb і Тe на поверхню кристалу РbТе, що розпорошується, веде до коливань у часі швидкості розпорошення кристалу, а також змін середніх інтенсивностей розпорошення Pb і Te. Обговорена можлива роль докритичних зародків переосаджуваної фази і її поверхневих структур посткритичних розмірів у формуванні особливостей розпорошення кристалів PbTe. Зроблено висновок, що формування і повторне розпорошення докритичних зародків переосаджуваної фази веде до коливань в часі виходів розпорошення Pb і Тe. Ріст і повторне розпорошення переосаджених поверхневих структур посткритичних розмірів спричиняє зміни середніх значень виходів розпорошення Pb і Te з часом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/318
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Т 18, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1801-03.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.