Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2728
Title: ПРАКТИКУМ З КУРСУ "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"
Authors: Палійчук, Ірина Степанівна
Issue Date: 2013
Publisher: ПП Бойчук А.Б.
Citation: Практикум з курсу «Теорія музики» : навч.-метод. посіб. для студентів першого курсу за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» . Івано-Франківськ, 2013. 70 с.
Abstract: У практикумі запропоновано опис навчальної дисципліни, програму, методичні рекомендації до завдань із курсу «Теорія музики», а також представлено їх різні форми – тести, ККР, вправи для гри на фортепіано, призначені для вироблення в студентів навиків узагальнення, закріплення і систематизації отриманих теоретичних знань із предмета, а також здійснення поточного та підсумкового контролю.
Description: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87166 Дата реєстрації 22.03.2019
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2728
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ННІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум з теорії музики Палійчук І.С..pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.