Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2727
Title: СТИЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИКИ ДЛЯ АКОРДЕОНА ТА БАЯНА ОСТАННЬОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ ХХ- ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Authors: Палійчук, Ірина Степанівна
Keywords: стиль, тенденції, джазові інтонації, дитяча музика, народні інструменти.
Issue Date: 2012
Publisher: Мелітополь : Друкарня "Люкс"
Citation: Палійчук І. С. Стилістичні тенденції розвитку української дитячої музики для акордеона та баяна останнього двадцятиліття ХХ – початку ХХІ століть // Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи : зб. наук. ст. Мелітополь : «Люкс», 2012. С. 36–41.
Series/Report no.: Вип. 2;
Abstract: У статті окреслено провідні стилістичні тенденції розвитку української дитячої музики для акордеона й баяна останнього двадцятиліття ХХ – початку ХХІ ст., пов'язані із створенням творів з яскравим виявленням ознак неофольклоризму, сучасної музичної мови та естрадно-джазового мистецтва. Аналітичні студії здійснено також з метою залучення композицій новітніх українських видань у навчально-виховний процес юних виконавців. Ключові слова: стиль, тенденції, джазові інтонації, дитяча музика, народні інструменти. В статье рассматриваются основные стилистические тенденции развития украинской детской музыки для аккордеона и баяна последнего двадцатилетия ХХ–начала ХХІ ст., связанные з сочинением произведений с ярко выраженными признаками неофольклоризма, современного музыкального языка и эстрадно-джазового искусства. Аналитическую характеристику также совершено с целью введения композиций из современных украинских сборников в учебно-воспитательный процесс молодых исполнителей. Ключевые слова: стиль, тенденции, джазовые интонации, детская музыка, народные инструменты. The article shows the main stylistics tendencies of the development of the Ukrainian children's music for accordion and bayan of the last two decades of the 20-th from beginning of the 21 centuries. The main stylistics features of these compositions are neofolklorizm, modern musical language, variety-jazz art. The analyses are very important for the studies of the youthful players. Key words: style, tendtncies, jazz intonations, child's music, folk instruments.
Description: Збірник наукових статей присвячений комплексному розгляду теоретико-методологічних засад художньої культури, виявленню та обґрунтуванню національних мистецьких та педагогічних шкіл як феномену загальної культури. Адресується студентам, викладачам та керівникам педагогічних вузів та вузів мистецтва і культури, аспірантам, докторантам та науковим співробітникам.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2727
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ННІМ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.